Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 35

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Raap
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Panorama Landschap : karakterisering Nederlands landschap in 78 regio’s [Boek]
Baas, H. \ Raap, E. \ 2017
Panorama Landschap schetst de lijnen in de landschapsgeschiedenis van een regio in korte teksten. Hierdoor wordt het verhaal van het cultureel erfgoed toegankelijk gemaakt voor een breder – professioneel – publiek. Panorama Landschap geeft geen detai ...
help
Werkboek Westland : ruimtelijk economische strategie Greenport 3.0 Hot - Satelliet Infra-Energie-Ruimte [Boek]
Goedbloed, Bart \ Hoeven, Dominique van der \ Sastrowitomo, Esselien \ Grootscholten, Etwin \ Colombo, Francisco \ Kools, José \ Raap, Karen \ Verton, Marleen \ Ridder, Niek \ Verbon, Peter \ Lenting, Wibo \ Hofstede, Wibo \ 2016
help
Erfgoed in het gemeenschappelijk landbouwbeleid : achtergronddocument [Boek]
Raap, E. \ Lent, I. van \ [2015]
Het Nederlandse cultuurlandschap is volledig door mensenhanden gevormd en laat zich lezen als een boek dat het verhaal van onze geschiedenis vertelt. Agrarisch landschap heeft dan ook niet alleen een productiefunctie; het is een belangrijk onderdeel ...
help
Natuurlijk een gekleurde rede [Rede]
Derksen, D. \ Raap, J. \ 2013
Stay curious: lectorale redes van Avans Hogeschool. In dit boekje leest u eerst het interview met lector Johan Raap (lectoraat Biobased Energy) en de lectorale rede van lector Dorien Derksen (lectoraat Biobased Products). Daarna volgen de bijdragen v ...
help
Focus op landschap : op zoek naar het Nederland uit onze jeugd? \ Historisch geografisch tijdschrift [Artikel]
Raap, E. \ 2013
Een collectie landschapsfoto's zonder plaatsbepaling uit de jaren '70 van de vorige eeuw vormde het uitgangspunt van een herfotografieproject. Samen met de bewoners zijn de projectpartners Landschapsbeheer Nederland, Landschap Noord-Holland en de Sti ...
help
‘Heffing op directe lozingen niet meer van deze tijd’ \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Raap, J. \ Tummers, R. \ 2012
Waarom moet een heffing betaald worden voor directe lozingen in het oppervlaktewater? Dat vragen Roy Tummers (VEMW) en Johan Raap (Royal Cosun) zich af. Niet alleen de heffing als zodanig of het bedrag dat directe lozers moeten betalen aan de waterbe ...
help
Duurzaamheid Ξ dialoog \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Raap, J. \ 2012
Het is geweldig dat het thema duurzaamheid de waterbranche zo goed bereikt, zeker via dit vaktijdschrift H2O. Vele schrijvers zijn mij voorgegaan het afgelopen jaar en nog niet zo lang geleden verscheen zelfs een themanummer duurzaamheid (nr. 21 van ...
help
In 7 stappen naar een cultuuroever [Brochure]
Raap, E. \ Meulen, W. van der \ [ca. 2012]
Landschapsbeheer heeft in samenwerking met GrondRR en Tauw het stappenplan Cultuuroevers ontwikkeld. Deze methodiek biedt waterschappen en ontwerpbureaus concrete handvatten voor het integreren van cultuurhistorie bij (her)inrichtingsopgaven. De kome ...
help
De ruilverkaveling van het Nederlandse landschap: waardevol of waardeloos? \ Gelders erfgoed : tweemaandelijks Gelders cultuurhistorisch tijdschrift [Artikel]
Raap, E. \ 2012
Ruilverkavelingen zijn de getuigen van een tijdperk dat voorbij is. Tijd dus om eens stil te staan bij wat ruilverkavelingen betekenden voor het landschap.
help
Herfotografie en de rol van bewoners : focus op landschap \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
Raap, E. \ 2012
Een collectie landschapsfoto's uit de jaren zeventig van de vorige eeuw vormt de basis voor een project van landschapsbeheer Nederland, Landschap Noord-Holland en Stichting Kunst en Openbare Ruimte (SKOR). Plekken van vroeger in Noord-Holland worden ...
help
De toestand van 42.000 landschapselementen \ Vitruvius : onafhankelijk vaktijdschrift voor archeologie, cultuurlandschap, monumentenzorg [Artikel]
Oosterbaan, A. \ Raap, E. \ 2011
In 2004 is een samenwerkingsverband van Landschapsbeheer Nederland en Alterra een methodiek ontwikkeld waarmee kleine landschapselementen zoals solitaire bomen, boomgroepen, bosjes, poelen en beekjes op een uniforme wijze in kaart kunnen worden gebra ...
help
Focus op landschap: herfotografie als instrument voor landschapsmonitoring \ Vitruvius : onafhankelijk vaktijdschrift voor archeologie, cultuurlandschap, monumentenzorg [Artikel]
Baas, H. \ Beek, N. van \ Raap, E. \ 2011
In Nederland kennen we de fotocollectie van Hubert de Boer uit het midden van de jaren zeventig (vorige eeuw), die de potentie heeft om te fungeren als basis voor herfotografie van het Nederlandse landschap
help
Wandelen om ons landschap in stand te houden \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
Raap, E. \ 2011
Landschapsbeheer Nederland wil dat iedere Nederlander in staat is om dichtbij huis te genieten van natuur en landschap. Niet alleen vanaf de weg, maar in het landschap zelf. Daartoe zijn de afgelopen vijf jaar met veel succes diverse projecten uitgev ...
help
Cultuuroevers, oevers met een geschiedenis \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kwaadsteniet, P. de \ Raap, E. \ Grond, V. \ 2010
Nederland en water zijn nauw met elkaar verbonden. Veel wateren en hun oevers vertellen nog zichtbaar een verhaal over de strijd tegen en het leven met water. Na landinrichtingen, grootschalige stedelijke uitbreidingen en andere moderniseringen van h ...
help
Energiezuinige beluchting van een rwzi: reactie en nadere beschouwing [opinie] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Raap, J. \ 2010
Reactie op een artikel in H2O nr. 9 (7 mei) van 2010: 'Energiezuinige beluchting van een rioolwaterzuiveringsinstallatie'. De reactie betreft kritiek op de gebruikte eenheden voor energie.
help
Groene kerkterreinen: landschapselementen en identiteit \ Historisch geografisch tijdschrift [Artikel]
Raap, E. \ 2010
Al sinds het einde van de jaren '90 van de vorige eeuw bestaat binnen het samenwerkingsverband Landschapsbeheer Nederland aandacht voor religieus erfgoed. Zo startte Landschapsbeheer Groningen toen ( met Stichting Oude Groninger kerken en lokale vrij ...
help
Afvoer en vergisting van bietenloof : burostudie naar de effecten op nutriënten, emissies en energie [Boek]
Ruijter, F.J. de \ Brooijmans, P.W.A.M. \ Wilting, P. \ Huijbregts, A.W.M. \ Raap, J.F.M. \ Corré, W.J. \ 2009
Bietenloof en hele bieten kunnen gebruikt worden als invoer in een vergister en daarmee bijdragen aan de energievoorziening. In deze studie wordt een overzicht gegeven van de hoeveelheid en samenstelling van bietenloof, en wordt een vergelijking gema ...
help
Groene kerkterreinen \ Vitruvius : onafhankelijk vaktijdschrift voor archeologie, cultuurlandschap, monumentenzorg [Artikel]
Raap, E. \ 2008
Landschapsbeheer Nederland voert in opdracht van het Prins Bernhard Cultuurfonds het project Groene kerkterreinen uit. In de provincie Groningen bestaat een dergelijk project al ongeveer acht jaar. Hiervan doet dit artikel verslag
help
Cultuurhistorie in stadsranden \ Historisch geografisch tijdschrift [Artikel]Bijbehorende website
Raap, E. \ 2005
Het verleden van Amstelland in relatie tot de toekomst: de cultuurhistorische waarden, de verrommeling van het landschap, de rol van de overheid, de oprichting van het Platform toekomst Amstelland
help
De gevolgen van 'Malta' voor beheer van natuur, bos en landschap \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Raap, E. \ 2004
Hoofdpunten uit de Nederlandse wetgeving die in voorbereiding is om uitvoering te geven aan het Verdrag van Malta, dat beoogt het Europese archeologische erfgoed te beschermen. Het wetsvoorstel verplicht tot archeologisch onderzoek wanneer bodemingre ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.