Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 369

 • help
 • uw selectie
 • export
  U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Schans
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Vertical Farming : wiki Groen Kennisnet [Website]
Nijman, J. \ Looman, B. \ Wubben, E. \ Schans, J.W. van der \ Gelder, A. de \ 2019
Vertical Farming is een nieuw teeltsysteem dat voor de tuinbouw veel nieuwe kansen biedt. Niet alleen voor de teelt zelf maar ook nieuwe producten en markten kunnen bediend worden. Er ontstaan compleet nieuwe ketens. Dit leerboek dat is ontwikkeld, i ...
help
Controle grondwatermodel MORIA met hydrochemische gegevens [Boek]
Schans, M.L. van der \ Stuyfzand, P.J. \ Engel, W. \ Avis, L. \ 2019
Een probleem bij de toepassing van regionale grondwatermodellen is dat de kwetsbaarheid van winningen onvoldoende is gevalideerd. Dit is een gemiste kans gezien de schat aan waterkwaliteitsgegevens die Vitens afgelopen decennia heeft opgebouwd. Het d ...
help
Presentaties UDV 2023 - Landelijke Onderwijsdag 'De plek van de veehouderij in Nederland' [Presentatie]
Douma, E. \ Veer, G. van der \ Stegink, E. \ Schans, F. van der \ Haan, M. de \ Velthuis, A. \ Haan, H. de \ Ruis, M. \ Fokkema, R. \ Nolles, J. \ Duim, C. \ Belt, A. van der \ 2018
Presentaties van de UDV 2023 landelijke onderwijsdag met als thema de plek van de veehouderij in Nederland. Presentaties: Eric Douma - Kennisdoorstroming : onderwijs en bedrijfsleven samen aan de lat, Geert van der Veer - Herenboeren : Samen duurzaam ...
help
Diergeneesmiddelen & hormonen in het milieu door de toediening van drijfmest : een verkennende studie in de Provincie Gelderland naar antibiotica, antiparasitaire middelen, coccidiostatica en natuurlijke hormonen in mest, (water)bodem, grondwater en oppervlaktewater [Boek]
Lahr, Joost \ Derksen, Anja \ Wipfler, Louise \ Schans, Milou van der \ Berendsen, Bjorn \ Blokland, Marco \ Dimmers, Wim \ Bolhuis, Popko \ Smidt, Rob \ 2018
In 2017 is onderzoek verricht naar de lotgevallen van diergeneesmiddelen in drijfmest uit de intensieve veehouderij die toegediend wordt op het land. Het onderzoek richtte zich op de kalver- en varkenshouderij en met name op het risico van uitspoelin ...
help
Hergebruik van industrieel restwater voor de watervoorziening van de landbouw : praktijkproef subirrigatie met gezuiverd restwater van Bavaria [Boek]
Bartholomeus, R.P. \ Loon, A.H. van \ Huijgevoort, M.H.J. van \ Schans, M. van der \ 2018
Brouwerij Bavaria wil samen met agrariërs en waterbeheerders haar gezuiverd restwater (effluent) inzetten om het watertekort in de landbouw te verminderen en daarmee bijdragen aan een economisch gezonde agrarische sector. In samenwerking met TKI-Wate ...
help
WURKS “Consumer connections short food chains” [Boek]
Kortstee, Harry \ Schans, Jan Willem van der \ Verstegen, Jos \ Splinter, Gerben \ Sijtsema, Siet \ Snoek, Harriëtte \ 2018
help
Review Voedselvisie Natuur & Milieu : een quick scan [Boek]
Rougoor, C. \ Well, E. van \ Schans, F. van der \ 2017
Natuur & Milieu heeft een Voedselvisie opgesteld waarin wordt beschreven hoe volgens Natuur & Milieu een gezond en duurzaam voedselsysteem in 2030 eruit ziet. CLM Onderzoek en Advies is gevraagd een review te schrijven op deze visie. Deze rapportage ...
help
Particuliere grond als motor voor grondgebonden melkveehouderij : de landeigenaar juni 2017 \ De landeigenaar : maandblad ter behartiging van de belangen van de landelijke eigendom [Artikel]
Schans, F. van der \ 2017
De melkveehouderij geniet een grote maatschappelijke waardering. Oat geldt zeker voor grondgebonden melkveebedrijven met koeien in de wei die bijdragen aan landschap en biodiversiteit. Maar er is ook veel aandacht voor de krimp van de veestapel en de ...
help
The state of urban climate adaptation in the Netherlands and Flanders [Studentenverslag]
Schans, Peter Joram van der \ 2017
The combination of the ever increasing urbanization and expected climate change in the future, urban climate adaptation becomes more important every day. Focal points of the urban climate in this report are heat stress and wind discomfort by the urba ...
help
Maatregelen om weidegang te bevorderen : inventarisatie en analyse [Boek]
Blokland, P.W. \ Pol-van Dasselaar, A. van den \ Rougoor, C. \ Schans, F. van der \ Sebek, L. \ 2017
help
De toepassing van leidingmaterialen in met organische stoffen verontreinigde bodems : permeatie [Boek]
Meerkerk, M.A. \ Schans, M.L. van der \ 2017
Als eerste wordt in hoofdstuk 2 ingegaan op verbindingen met rubber afdichting(sring)en, omdat die verbindingen bij leidingsystemen van alle materialen worden toegepast. In de drie daarna volgende hoofdstukken worden leidingsystemen op basis van resp ...
help
Concepten voor snelle voorzuivering van ASR-infiltratiewater [Boek]
Schans, M.L. van de \ Vries, D. \ Loma, B. de la \ Zuurbier, K.G. \ 2017
Het doel van deze rapportage is om zuiveringsconcepten in beeld te brengen die kansrijk zijn voor snelle voorzuivering van ASR-infiltratiewater in gebieden met een beperkt bovengrondse ruimte.
help
Kwantificeren korte reistijden door middel van traceronderzoek: tracerproef Olden Eibergen [Boek]
Cirkel, Gijsbert \ Schans, Martin van der \ 2017
Dosering van ‘kunstmatige tracers’ bromide en naphtionate op pilotlocatie Olden Eibergen (Vitens) laat zien dat hiermee relatief eenvoudig en veilig informatie kan worden verkregen over korte reistijden in complexe hydrologische systemen. Vitens kent ...
help
Grondwatermonitoring bij geothermieputten [Boek]
Cirkel, D.G. \ Hartog, N. \ Schans, M. van der \ 2017
Monitoring van de impact op grondwater bij geothermieprojecten kan haalbaar en effectief, zo blijkt uit dit speerpuntonderzoek voor Brabant Water. Dat is belangrijk, omdat door de toenemende vraag naar duurzame energie ook de interesse in geothermie ...
help
Optimalistatie van de winning Sint Jansklooster via hydrochemische systeemanalyse [Boek]
Schans, M.L. van der \ Doorn, A. van \ Huiting, H. \ 2017
De winning Sint Jansklooster ligt op het grensvlak van oeverinfiltraat met een hoge concentratie ammonium afkomstig uit een veengebied (kraggewater), en infiltratiewater afkomstig uit een hoger gelegen landbouwgebied (stuwwalwater). Verschuiving van ...
help
Optimalistatie van de winning Ellecom via systeemanalyse [Boek]
Schans, M.L. van der \ Doorn, A. \ Boukes, H. \ Huiting, H. \ 2017
De winning Ellecom ligt in een gestuwd gebied. Het water wordt onttrokken uit het eerste watervoerende pakket, waarin zich onderin een overgang van aeroob naar gereduceerd water bevindt. Bijna alle winputten onttrekken een menging van aeroob en gered ...
help
Toepasbaarheid van Duits klimaatonderzoek voor de Nederlandse watersector [Boek]
Loon, Arnaut van \ Dorland, Edu \ Hartog, Niels \ Cirkel, Gijsbert \ Bartholomeus, Ruud \ Schans, Martin van der \ Bloemendaal, Martin \ Bel, Nikki van \ Witte, Flip \ 2017
Vergelijking van de uitkomsten van het Duitse onderzoeksprogramma KLIMZUG met de onderzoeksagenda van de BTO themagroep Klimaatbestendige Watersector heeft geresulteerd in het vaststellen van onderbelichte thema’s in collectief drinkwateronderzoek. D ...
help
Met kostprijsmodel wordt 'US MEM' met het badwater weggegooid \ Vork : prikken in de voedselketen [Artikel]
Schans, F. van der \ 2016
Nu nog heeft de Nederlandse melkveehouderij nationaal en internationaal een goede naam, vooral dankzij de inspanningen van grondgebonden familiebedrijven met koeien in de wei. Onder druk van de omgeving (banken, leveranciers en adviseurs) kiezen somm ...
help
Advies stelsel van fosfaatrechten [Boek]
Schans, F. van der \ 2016
help
Economische betekenis van de grondgebonden landbouw in Zuid-Holland in 2016 [Boek]
Vogelzang, Theo \ Smit, Bert \ Jager, Jakob \ Verhoog, David \ Vader, Janneke \ Schans, Jan-Willem van der \ 2016
De sociaaleconomische positie van de grondgebonden landbouw in de provincie Zuid-Holland hangt deels samen met de perspectieven van het agrocluster, zijnde het totaal van land- en tuinbouwbedrijven, visserij, voedings- en genotmiddelenindustrie en de ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.