Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 24

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Schaub
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Literatuurstudie en formulering richtlijnen voor een ecologische inrichting van zonneparken in de provincies Groningen en Noord-Holland : eindrapportage [Boek]
Klaassen, Raymond \ Schaub, Tonio \ Ottens, Henk-Jan \ Schotman, Alex \ Snethlage, Judit \ Mol, Gerben \ 2018
help
Biodiversiteit waterdieren opnieuw bekeken \ H2O online [Artikel]
Schaub, B. \ Torenbeek, R. \ Osté, A. \ 2017
Het Hoogheemraadschap van Rijnland monitort sinds 2009 volgens KRW-voorschrift de biodiversiteit van macrofauna in haar waterlichamen. De ecologische kwaliteitsbeoordeling die met deze gegevens plaatsvindt levert weinig differentiatie op: alles lijkt ...
help
Monitoring trekvissen in het Noordzeekanaal en ommelanden met kruisnet door vrijwilligers in 2016 : monitoring van diadrome vissen met focus op intrekkende glasaal en driedoornige stekelbaars : een rapportage van het programma Ecologische Verbindingszone Noordzeekanaal en ommelanden [Boek]
Schaub, Bart \ Lith, Bram van \ Kikkert, Arjen \ Beentjes, Rik \ Viester, Sonja \ Goverse, Edo \ Timmermans, Geert \ Werkgroep Monitoring Noordzeekanaal \ 2016
Binnen het programma Ecologische Verbindingszone Noordzeekanaal en ommelanden is in 2014, 2015 en 2016 gemonitoord om het aanbod van trekvissen langs het Noordzeekanaal en ommelanden in kaart te brengen in ruimte en tijd. De focus ligt hierbij op de ...
help
De invasie van de quaggamossel komt in beeld \ H2O online [Artikel]
Schaub, B.E.M. \ Kamp, M. van der \ Oosterbaan, J. \ Gerrits, H. \ Devlin, A. \ 2016
Het water in de boezem van het hoogheemraadschap van Rijnland is op het ogenblik erg helder; waarschijnlijk vanwege de quaggamossel. Het waterschap heeft behoefte aan een vlakdekkende inventarisatie van deze mossel om de verspreiding te bepalen, de f ...
help
De invasie van de quaggamossel komt in beeld \ Water matters : kenniskatern voor waterprofessionals [Artikel]
Schaub, B.E.M. \ Kamp, M. van der \ Oosterbaan, J. \ Gerrits, H. \ Devlin, A. \ 2016
Het water in de boezem van het hoogheemraadschap van Rijnland is op het ogenblik erg helder; het waterschap vermoedt vanwege de quaggamossel. Rijnland heeft behoefte aan een vlakdekkende inventarisatie van deze mossel om de verspreiding te bepalen, d ...
help
Een schot voor open doel : ontwerp meetnet overig Water [Boek]
Snijders, J. \ Biggelaar, P. \ Schaub, B. \ Slot, D. \ Schaik, F. van \ Wee, P. van der \ 2015
Een belangrijk deel van het watersysteem in het beheergebied van Rijnland bestaat uit kleinere wateren (sloten en plassen <50 ha) die daarom niet zijn aangewezen als KRW waterlichaam. Ze vallen onder de term “overig water”. In 2018 zal Rijnland aan d ...
help
Waterkwaliteitsverandering in relatie tot de aanwezigheid van Dreissena mosselen : implicaties voor beleid [Boek]
Kamp, M. van der \ Schaub, B. \ Michielsen, B. \ Schaik, F. van \ Oosterbaan, J. \ Gerrits, H. \ 2015
In de Rijnlandse boezem wordt het water opvallend helder. Dit verschijnsel trad ook op in rijkswateren. Daar was de toename in helderheid te verklaren door de komst van een nieuwe mosselsoort, de quaggamossel. Deze filtert het water en maakt het wate ...
help
Europese meerval (Silurus glanis) in de Westeinderplassen : populatieschatting, habitateisen, migratiegedrag en implicaties voor waterbeheer [Boek]
Hoorweg, M.K. \ Schaub, B.E.M. \ Dijkstra, M. \ Verspui, R. \ Kamman, J.H. \ Rekelhof, T. \ 2014
Onderzoek naar het migratiegedrag van de meerval in de Westeinderplassen. Doel van het onderzoek was inzicht te krijgen in de huidige populatiegrootte en de habitateisen van de meerval.
help
Mysterie veenreuzen ontmaskerd \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Hoorweg, M. K. \ Schaub, B. E. M. \ 2014
De Westeinderplassen blijken een ‘hotspot’ voor de Europese Meerval (Silurus glanis). Al jaren worden vangstmeldingen gedaan, maar over de biologie en de populatiegrootte van deze bijzondere vissoort was tot voor kort weinig bekend.
help
Visvriendelijk vijzelen : vispassage Halfweg helpt honderdduizenden vissen \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Schaub, B. \ Kesslerová, K. \ Wijk, G. van \ Dam, L. van \ Vuister, L. \ Dulk, F. den \ Dijkstra, M. \ Arntz, J. \ Kroes, M. \ Boer, R. de \ 2014
Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft bij gemaal Halfweg in het voorjaar van 2013 voor het eerst gemonitord bij de nieuw aangelegde vispassage. Uit dit onderzoek blijkt dat de passage goed werkt. De resultaten onderstrepen duidelijk nut en noodzaa ...
help
Rijnland heeft hart voor vissen : Hoogheemraadschap werkt aan een gezonde visstand \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Schaub, B.E.M. \ Dijkstra, M. \ Vuister, L. \ 2012
De Kaderrichtlijn Water (KRW) verplicht waterbeheerders te streven naar een gezonde en evenwichtige visstand. De monitoring van de aanwezige visstand vormt daarbij een belangrijk vertrekpunt. Het Hoogheemraadschap van Rijnland neemt deze monitoring s ...
help
Kader Richtlijn Water : resultaten 2011 [Boek]
Schaik, F. van \ Slot, D. \ Schaub, B. \ 2012
Sinds 2008 actualiseert Rijnland jaarlijks via een toestandsrapportage de KRW beoordeling van de Rijnlandse waterlichamen. Het oordeel over de toestand wordt bepaald door de chemische toestand en de biologische toestand. Als één van beide onderdelen ...
help
Toepassing fluorescentie bij beoordeling van risico's giftige blauwalgen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Oost, R. van der \ Mattens, G. \ Schaub, B. \ Talsma, M. \ 2010
Het monitoren van de risico's van giftige blauwalgen is een lastige zaak. Omdat verschillende soorten blauwalgen een zeer groot aantal gifstoffen kunnen produceren, waarvan de toxiciteit voor een groot deel nog onbekend is, kan niet worden volstaan m ...
help
Kroniek ICT en recht \ Tijdschrift voor consumentenrecht [Artikel]
Schaub, M.Y. \ 2005
Deze kroniek bevat een overzicht van een aantal ontwikkelingen en gebeurtenissen in de periode 2003-2004 op het gebied van ICT-recht. Daarbij heeft de auteur zich geconcentreerd op dat deel van het ICT-recht dat de consument en het consumentenrecht r ...
help
Feuerbrand in der Westschweiz \ Obst- und Weinbau [Artikel]
Schaub, L. \ Holliger, E. \ 2003
De geografische verspreiding van Erwinia (perevuur) in Zwitserland en maatregelen om uitbreiding van deze bacterieziekte te voorkomen
help
Ontwikkelingen en samenstelling van het fytoplankton van plassen, meren en vaarten in het beheersgebied van het hoogheemraadschap van Schieland gedurende de periode 1996-2001 [Boek]
Schaub, B.E.M. \ 2003
Een beschrijving van de globale samenstelling en de belangrijkste trends voor het fytoplankton voor de periode 1996-2001 van 18 meren, plassen, vijvers en vaarten in het beheersgebied van het hoogheemraadschap van Schieland wordtgegeven
help
On-line consument nu nog beter beschermd! : een overzicht van een aantal B2C aspecten van e-commerce \ Tijdschrift voor consumentenrecht [Artikel]
Schaub, M. \ 2001
help
Angewandte Landschaftsökologie : Grundlagen und Methoden [Boek]
Schneider-Sliwa, R. \ Schaub, D. \ Gerold, G. \ 1999
help
Feu bacterien : transmission du feu bacterien par les abeilles \ Der Gartenbau = L' Horticulture [Artikel]
Schaub, L. \ 1996
De planteziekte bacterievuur in vruchtbomen. Deze infectie wordt overgebracht door bijen
help
Competition between anoxygenic phototrophic bacteria and colorless sulfur bacteria in a microbial mat \ FEMS microbiology ecology / Federation of European Microbiological Societies [Artikel]
Visscher, P.T. \ Ende, F.P. van den \ Schaub, B.E.M. \ 1992
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.