Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 133

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Schot
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Duizend jaar menselijke invloed op de waterhuishouding van de Gooi- en Vechtstreek \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Loon, A. van \ Schot, P. \ 2019
Ondanks ingrijpende maatregelen om laagvenen te vernatten, is grootschalig hydrologisch herstel tot nog toe uitgebleven. Aan de hand van een paleohydrologische reconstructie van de Gooi- en Vechtstreek werpen wij nieuw licht op de verdroging en verna ...
help
Schroeforchis (Spiranthes Rich.) in Nederland \ Gorteria : mededelingenblad ten dienste van de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland [Artikel]
Kreutz, C.A.J. \ Dekker, H. \ Feenstra, M. \ Kerkhof, Th.B.M. \ Schot, M.H. \ Schunselaar, J.A.M. \ 2016
In Nederland worden de laatste jaren verschillende Spiranthes-soorten ontdekt. Dit artikel behandelt de vindplaatsen daarvan en toont van S. cernua s.l. en S. lucida vegetatieopnamen. Van elk taxon wordt de verspreiding in Nederland en Belgiё en elde ...
help
Handreiking rioolplannen 2016 : "Samenwerking in de afvalwaterketen" [Boek]
Nonhebel, F. \ Nanninga, B. \ Leeuwis-Tolboom, J.A.M. \ Schot, E. \ Hoogheemraadschap van Delfland \ 2016
De doelstelling van de Handreiking rioolplannen is het beknopt en overzichtelijk weergeven van het afvalwaterketenbeleid van Delfland. De Handreiking helpt Delfland om in de contacten met gemeenten duidelijk en transparant te zijn over de belangen, w ...
help
Werken aan de robotsamenleving : visies en inzichten uit de wetenschap over de relatie technologie en werkgelegenheid [Boek]
Est, Rinie van \ Kool, Linda \ Keulen, Ira van \ Waes, Arnoud van Waes \ Brom, Frans \ Zee, Frans van der \ Gijsbers, Govert \ Korsten, Jan \ Lintsen, Harry \ Schot, Johan \ 2015
Het rapport Werken aan de robotsamenleving brengt in kaart wat er in de wetenschap bekend is over de relatie technologie en werkgelegenheid. Het werpt een blik op de toekomst en geeft een beeld van de beleidsopties. Het rapport legt zo een gezamenlij ...
help
Stadsbeek Enschede moet wateroverlast verhelpen : waterhuishouding & waterbouw \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Schot, S. \ Bouma, J. \ 2015
De wijken Pathmos en Stadsveld liggen aan de voet van een stuwwal, aan de rand van het centrum van Enschede. De bewoners ervaren veel wateroverlast. Na harde regenbuien lopen straten onder water. Daarnaast staat het grondwater hoog met natte kruiprui ...
help
Marteloscope op het Kroondomein : afstudeeronderzoek naar de realisatie van een marteloscope en de inzichten die dit verschaft op bosbouwkundig- en financieel gebied [Studentenverslag]
Egmond, J.-R. van \ Schot, D. \ 2014
In deze afstudeeropdracht is onderzocht hoe een marteloscope kan functioneren in een douglas opstand op Kroondomein Het Loo. Het concept marteloscope geeft inzicht in de bosbouwkundige processen en haar financieel-economische gevolgen. Door middel va ...
help
Werking van de pens [Video]
Schot, A. \ 2014
help
"Er is geen masterplan" : overheidssturing in biobased netwerk \ Milieumagazine : vakblad voor milieumanagement [Artikel]
Schot, J. van der \ 2012
"Kort door de bocht: intelligent omgaan met het product biomassa en zoeken naar intelligente toepassingen voor deze grondstof." Zo typeert Roel Bol (ELI) de biobased economy. Voor hem staat duurzaamheid niet ter discussie. "We werken aan een systeem ...
help
Fosfaat uit afvalstromen : terugwintechnologie voor 'P out of Poo' \ Milieumagazine : vakblad voor milieumanagement [Artikel]
Schot, J. van der \ 2011
De aardse fosforvoorraden, essentiële grondstof voor alle leven op aarde, raken binnen afzienbare tijd op. Dit doemscenario moeten we (nog) met een korreltje zout nemen, maar aansporing tot ketensluting is wel aan de orde. Waar nu fosfor enkel nog al ...
help
KKF-Model Platform Coupling : summary report KKF01b [Boek]
Schellekens, J. \ Veldhuizen, A.A. \ Manders, A.M.M. \ Winsemius, H.C.M. \ Verseveld, W.J. van \ Linde, A.H. te \ Ulft, L.H. van \ Meijgaard, E. van \ Schaap, M. \ Barendregt, A. \ Schot, P.P. \ Wassen, M.J. \ Ward, P.J. \ Veldkamp, T.I.E. \ Mulder, H.M. \ Verkaik, J. \ 2010
Nederland bereidt zich voor op een sneller stijgende zeespiegel en een veranderend klimaat. Hiervoor is het Deltaprogramma gestart. Dit deltaprogramma voorziet een serie beslissingen die grote gevolgen zullen hebben voor het beheer van het water in N ...
help
Klimaatverandering en modellering van natuureffecten : verkenning van mogelijkheden om natuur effecten te voorspellen met hydrologische modellen als uitgangspunt [Boek]
Barendregt, A. \ Schot, P.P. \ Wassen, M.J. \ 2010
Door koppeling van diverse bestaande modellen wordt getracht de effecten van klimaatveranderingen door te rekenen met o.a. luchtkwaliteits- en hydrologische modellen. De gesimuleerde abiotische veranderingen zouden vervolgens moeten worden doorvertaa ...
help
Technology and the making of the Netherlands : the age of contested modernization 1890-1970 [Boek]
Schot, J. \ Rip, A. \ cop. 2010
In deze uitgave beziet een team van deskundigen uit uiteenlopende disciplines de rol die techniek heeft gespeeld in de ontwikkeling van de Nederlandse samenleving. Techniek en modernisering werden in de 20ste eeuw gezien als een twee-eenheid, die ove ...
help
Zeeland krijgt biopark \ Milieumagazine : vakblad voor milieumanagement [Artikel]
Schot, J. van der \ 2007
De ambities spatten er vanaf. In de Zeeuwse havenstad Terneuzen moet binnen enkele jaren een centrum van industriële ecologie avant la lettre ontstaan. Een kluwen van bedrijven werkt er samen aan afvalverwerking, waterzuivering, de productie van biod ...
help
An analysis of different strategies for the prioritization of groundwater quality prediction studies with a sequential numerical game \ Calibration and reliability in groundwater modelling : from uncertainty to decision making [Hoofdstuk uit boek]
Vink, K. \ Schot, P. \ 2006
Groundwater quality prediction studies are carried out to increase the reaction time when drinking water companies have to respond to breakthroughs of contaminants. The rliability and accuracy of predictions improve if more funds are invested in data ...
help
Thema opleidingen \ Milieumagazine : vakblad voor milieumanagement [Artikel]
Schot, J. van der \ Evenblij, M. \ Eijk, A. van der \ 2006
5 artikelen: bijspijkeren van nieuwkomers op de milieuarbeidsmarkt is noodzaak; overzicht van de milieuopleidingen in Nederland; 3 jonge milieukundigen (mbo, hbo en wo) blikken vooruit op de start van hun arbeidszame leven; stappenplan 'milieucursus ...
help
U vraagt en wij draaien : ruimtelijk optimaal verdelen van kwaliteitswensen \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Schot, P.P. \ Loonen, W. \ Vink, C. \ 2005
Het streven naar een optimale ruimtelijke inrichting is een complexe opgave. Klassieke optimaliseringsmethoden als lineair programmeren zijn slechts beperkt bruikbaar. Heuristische methoden kunnen beter overweg met veel variabelen, randvoorwaarden en ...
help
Is nutrient contamination of groundwater causing eutrophication of groundwater-fed meadows? \ Landscape ecology [Artikel]
Pieterse, N.M. \ Venterink, H. de \ Schot, P.P. \ 2005
There is an ongoing debate as to whether nutrient contamination of groundwater under agricultural fields may cause nutrient-enrichment and subsequent eutrophication in discharge areas. Often, there is only circumstantial evidence to support this supp ...
help
Thema opleidingen \ Milieumagazine : vakblad voor milieumanagement [Artikel]Bijbehorende website
Eijk, A. van \ Schot, J. van der \ 2005
3 artikelen: Interview met Bert Schutte, opleidingsdirecteur Milieukunde aan Van Hall; In het Netwerk Duurzaam Brabants Beroepsonderwijs werken MBO en HBO scholen in Brabant samen om duurzaamheid een plek te geven in de opleidingen; Milieuopleidingen ...
help
Duidelijkheid werkt goed uit : vernieuwde ISO-14001 lijkt aan kracht te hebben gewonnen \ Milieumagazine : vakblad voor milieumanagement [Artikel]Website ISO 14000
Schot, J. van der \ 2005
Begin 2005 kreeg de herziening van ISO-14001 zijn beslag. Na negen jaar was de norm voor certificering van milieuzorgsystemen toe aan een opfrisbeurt. De eerste ervaringen zijn positief: bedrijven en certificeerders gaan soepel over op de nieuwe norm ...
help
Voorsorteren op gas : op dit moment kan geen andere techniek dezelfde lage concentratie NOx en roetdeeltjes halen \ Milieumagazine : vakblad voor milieumanagement [Artikel]
Schot, J. van der \ 2005
Vanaf december 2005 rijden in de regio Haarlem/IJmond de eerste commercieel geëxploiteerde aardgasbussen. Dit lijkt een overgang te zijn van een grootschalige overstap naar een nieuwe generatie stadsbussen. Connexxion zet 84 nieuwe bussen in die moet ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.