Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 107

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Slangen
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Blauwalgenbloei in de Zuidelijke Randmeren 2014-2017 : studie naar de oorzaak van blauwalgenbloei in de Zuidelijke Randmeren [Studentenverslag]
Oostra, A. \ Boer, B. de \ Kers, E. \ Slangen, I. \ Simons, K. \ Brandjes, M. \ Kuiper, S. \ 2018
In dit rapport is onderzocht wat de oorzaak is van de blauwalgenbloei in de Zuidelijk Randmeren. Er is hierbij literatuuronderzoek uitgevoerd naar gebiedskenmerken de diepte en oppervlakte van de meren, gekeken naar de bodemtypen van de meren en omli ...
help
Pacht als vorm van grondgebruik : BLHB-pachtvisie [Boek]
Slangen, L. \ [2012]
help
Investeren in het landelijk gebied \ ESB Economisch statistische berichten [Artikel]
Jongeneel, R. \ Polman, N. \ Slangen, L. \ 2011
Door de Wet inrichting landelijk gebied (ILG) hebben de provinciale overheden in 2007 verantwoordelijkheden gekregen voor ontwikkeling en uitvoering van gebiedsgericht beleid. Aan een belangrijke randvoorwaarde voor een efficiëntere publieke goederen ...
help
A regional approach for future sea level change using IPCC SRES scenarios [Presentatie]
Slangen, A. \ 2010
Deltas in Depth Theme 1: Regional climate, sea level rise, storm surgers, river runn-off and coastal flooding, Session DD 1.1: Sea level rise, surge and coastal processes (part 1). A regional approach for future sea level change using IPCC SRES scena ...
help
Baten van de Ecologische Hoofdstructuur : de locatie van recreatiebedrijven [Boek]
Polman, N.B.P. \ Slangen, L.H.G. \ Blaeij, A.T. de \ Vader, J. \ Dijk, J. van \ 2010
Het doel van dit onderzoek is om marktbare baten van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) voor natuurbeherende organisaties en recreatiebedrijven te onderzoeken. Om de economische betekenis van deze marktbare baten te bepalen, gaan we uit van de netto ...
help
Economische concepten voor beleidsanalyse van milieu, natuur en landschap : begrippenkader voor evaluaties en verkenningen [Boek]
Slangen, L.H.G. \ 2010
Dit rapport geeft een beschrijving van de belangrijkste economische concepten voor onderzoekers en beleidsmedewerkers op het gebied van milieu, natuur en landschap en recreatie. Het doel van het rapport is om belangrijke economische concepten en begr ...
help
Rol en betekenis van commissies voor gebiedsgericht beleid [Boek]
Slangen, L.H.G. \ Jongeneel, R.A. \ Polman, N.B.P. \ Lianouridis, E. \ Leneman, H. \ Sonneveld, M.P.W. \ 2010
Provincies maken bij de vormgeving en uitvoering van gebiedgericht beleid vooral gebruik van adviescommissies en nauwelijks van bestuurscommissies. Het takenpakket van de adviescommissies overstijgt in de meeste gevallen hun wettelijke bevoegdheden. ...
help
Besluiten infrastructuur kunnen Sneller & beter \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Slangen, D. \ 2009
De besluitvorming over de aanpak van belangrijke infrastructurele knelpunten verloopt in Nederland traag en de kwaliteit ervan schiet, zeker als het gaat om de afstemming met ruimtelijk-economische afwegingen, vaak tekort. Na een analyse naar de oorz ...
help
Pacht als vorm van grondgebruik \ Van boterberg naar biobased : de Nederlandse landbouw in perspectief [Hoofdstuk uit boek]
Slangen, L.H.G. \ 2009
Pacht is een belangrijke institutie in de landbouw. Het maakt het mogelijk om landbouwgrond in gebruik te krijgen en daar een inkomen mee te verdienen. Het (grotendeels) volledige pachtbedrijf is in Nederland aan het verdwijnen. Landbouwers pachten i ...
help
Groene diensten in nationale landschappen : potenties bij een veranderende landbouw [Boek]
Leneman, H. \ Vader, J. \ Slangen, L.H.G. \ Bommel, K.H.M. van \ Polman, N.B.P. \ Elst, M.W.M. van der \ Mijnders, C. \ 2009
De landbouw is voor een belangrijk deel drager van het landschap in Nationale Landschappen. Dit rapport verkent de betekenis van groene diensten door de landbouw, tegen de achtergrond van verschillende ontwikkelingsrichtingen in die landbouw (schaalv ...
help
KBA en klimaatbeleid : analysekader kosten en baten van klimaatbuffers [Presentatie]
Slangen, L. \ Jongeneel, R. \ Verburg, R. \ [2008]
Powerpoint presentatie over het analysekader van een kosten-batenanalyse van water. Het klimaatbuffer-concept is als voorbeeld genomen van een maatregel om te komen tot een klimaatbestendig Nederland
help
Collectieve versus individuele contracten voor natuurbeheer \ Natuur en landschap in het landelijk gebied: kennis voor beleid [Hoofdstuk uit boek]
Jongeneel, R.A. \ Polman, N.B.P. \ Slangen, L.H.G. \ Guldemond, A. \ Hees, E. \ Well, E. van \ 2008
In dit onderzoek staat de vraag centraal of collectieve contracten in vergelijking met individuele contracten efficiënter zijn en/of een grotere ecologische effectiviteit hebben. Daarbij is bijzondere aandacht gegeven aan de rol die agrarische natuur ...
help
Natuur en landschap van rijk naar provincies: verkenning van het Investeringsbudget Landelijk Gebied \ Natuur en landschap in het landelijk gebied: kennis voor beleid [Hoofdstuk uit boek]
Slangen, L.H.G. \ Jongeneel, R.A. \ Polman, N.B.P. \ 2008
Met dit onderzoek wil het LEI meer inzicht krijgen in het functioneren van het ILG. Daartoe zijn in totaal 33 respondenten binnen de provincie bereid gevonden tot het invullen van een enquête. Natuur is volgens de respondenten het belangrijkste onder ...
help
Meervoudig landgebruik in Winterswijk : zelforganisatie voor een aantrekkelijk landschap [Boek]
Polman, N. \ Slangen, L. \ 2008
Dit onderzoek komt voort uit een behoefte om in een proces van gebiedsontwikkeling vraag en aanbod van landschapdiensten op elkaar af te stemmen en te concretiseren. De relatie tussen ontwikkelingen en wensen in het gebied en ontwikkelingen op provin ...
help
Economische en ecologische effectiviteit van gebiedscontracten [Boek]
Slangen, L.H.G. \ Jongeneel, R.A. \ Polman, N.B.P. \ Guldemond, J.A. \ Hees, E.M. \ Well, E.A.P. van \ 2008
Dit onderzoek verkent zowel analytisch als kwantitatief de verschillen in de ecologische effectiviteit en de doelmatigheid (economische efficiency) tussen individuele en collectieve gebiedscontracten. De eigenschappen van individuele en collectieve c ...
help
Natuur en landschap van rijk naar provincie; delegatie door Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) [Boek]
Slangen, L.H.G. \ Polman, N.B.P. \ Jongeneel, R.A. \ 2008
In dit onderzoek is naast een uitvoerige studie van beleidsdocumenten en van de literatuur ook een enquête gehouden onder de provincies. De respondenten vinden niet dat de verschuiving van het beleid naar de provincie er voor zorgt dat de band tussen ...
help
Land lease contracts: properties and the value of bundles of property rights \ NJAS : Wageningen journal of life sciences / Royal Society for Agricultural Sciences [Artikel]
Slangen, L.H.G. \ Polman, N.B.P. \ 2008
Contracts are mechanisms for carrying out transactions. Leasing land is a voluntary transaction in which property rights - such as user and income rights - are transferred from landowners to tenants. The bundle of property rights transferred within a ...
help
Institutional design of agri-environmental contracts in the European Union: the role of trust and social capital \ NJAS : Wageningen journal of life sciences / Royal Society for Agricultural Sciences [Artikel]
Polman, N.B.P. \ Slangen, L.H.G. \ 2008
Assessing potential uptake of agri-environmental schemes based on farm and farmer characteristics only results in an incomplete analysis because it neglects the effects of motivational issues of the institutional design of contracts, as set up by the ...
help
Natuur in Nederland : kosten-batenanalyse van de ecologische hoofdstructuur \ ESB Economisch statistische berichten [Artikel]
Jongeneel, R. \ Polman, N.B.P. \ Slangen, L.H.G. \ 2006
Onderzoeksresultaten van het Wagenings onderzoek van de auteurs (De doorwerkingeffecten van natuurprojecten op de economie; 2005). De conclusie is, dat het beleidsinstrument ecologische hoofdstructuur beter (goedkoper) gerealiseerd kan worden door me ...
help
Kostbaar vertrouwen : een studie naar proceskosten en procesvertrouwen in beleid voor agrarisch natuurbeheer [Proefschrift]
Eshuis, J. \ 2006
De belangstelling voor agrarisch natuurbeheer is groot onder boeren, echter in beleidsprocessen blijkt de samenwerking tussen overheid, organisaties en boeren problematisch. In dit onderzoek staat de kwestie van vertrouwen in beleidsprocessen centraa ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.