Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 54

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Tempel
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
De tussenstand in de PAS \ Melkveebedrijf : onafhankelijk maandblad voor de Nederlandse melkveehouderij [Artikel]
Tempel, F. van den \ 2016
Op 1 juli werd de Programmatische Aanpak Stikstof van kracht. Sindsdien is het voor veel melkveebedrijven weer mogelijk een NB-vergunning aan te vragen. Want waar de afgelopen jaren de vergunningverlening spaak liep, kunnen nu binnen de PAS vaak ruim ...
help
Landschappen NL : Uitgebreid leefgebied Rosse vleermuis in Noord-Holland \ De levende natuur [Artikel]
Tempel, C. van den \ Bussink, H. \ Heijligers, H. \ 2016
help
Facebook, perceived loneliness and social capital : the effect of Facebook use on levels of perceived loneliness of Facebook users and the influence of social capital [Studentenverslag]
Tempel, Nick van den \ 2015
help
Bereken uw ontwikkelruimte met Aerius \ Varkensbedrijf : onafhankelijk maandblad voor de Nederlandse varkenshouderij [Artikel]
Tempel, F. van den \ 2015
Sinds 1 juli 2015 kunnen varkenshouders via de Programmatische Aanpak Stikstof een NB-vergunning aanvragen. Er is in de PAS een nieuwe basis vastgesteld voor het bestaand recht van een varkensbedrijf. Ook zijn er normen voor een meldingsplicht en een ...
help
Grenzen aan groei melkveebedrijven \ Melkveebedrijf : onafhankelijk maandblad voor de Nederlandse melkveehouderij [Artikel]
Tempel, F. van den \ 2015
Het melkquotum is verdwenen waardoor de melkproductie niet meer wordt beperkt. De overheid wil echter geen ongebreidelde groei van de melkveestapel waardoor het mestoverschot stijgt boven het maximum dat de EU ons heeft opgelegd. Er is dan ook recent ...
help
De PAS is eindelijk van kracht \ Melkveebedrijf : onafhankelijk maandblad voor de Nederlandse melkveehouderij [Artikel]
Tempel, F. van den \ 2015
In 2015 buitelen de nieuwe wetten en regels voor de melkveehouderij over elkaar heen. Waar ik de vorige keer schreef over de Melkveewet en de bijbehorende AMvB grondgebondenheid, besteed ik deze keer aandacht aan de Programmatische Aanpak Stikstof di ...
help
Bouwen over de grens kost veel geld \ Melkveebedrijf : onafhankelijk maandblad voor de Nederlandse melkveehouderij [Artikel]
Tempel, F. van den \ 2014
Bestemmingsplangrenzen zijn tamelijk heilig, zoveel is gebleken uit een recente uitspraak van de Raad van State. Een akkerbouwer en mesttransporteur bouwt twee mestsilo’s over de grens en belandt in een juridische steekspel als hij de handhaving van ...
help
Melkveehouders, let op uw betaalrechten \ Melkveebedrijf : onafhankelijk maandblad voor de Nederlandse melkveehouderij [Artikel]
Tempel, F. van den \ 2014
In 2015 komt er een nieuwe invulling van het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. In alle lidstaten worden de huidige toeslagrechten vervangen door ‘betaalrechten’, zo ook in Nederland. Men stapt over op een flat-rate systeem, wat inhoud dat op ...
help
Erfpacht is alternatief voor financiering grond : banken doen steeds moeilijker \ De fruitteelt : weekblad van de Nederlandse Fruittelers Organisatie [Artikel]
Tempel, F. van den \ 2012
Beleggen in landbouwgrond is door de financiële crisis aantrekkelijker geworden. Grond geldt, net als goud, als waardevast. Grond is schaars, er wordt immers geen grond meer bijgemaakt. Dit geldt zeker in Nederland waar het areaal landbouwgrond sinds ...
help
Vele hobbels te nemen voor mestvergisting \ Melkveebedrijf : onafhankelijk maandblad voor de Nederlandse melkveehouderij [Artikel]
Tempel, F. van den \ 2011
Mestvergisting is relatief eenvoudig. In een vergistingstank wordt uit mest en eventueel uit co-vergistingsmateriaal methaan gewonnen. Via verbranding van dit gas wordt elektriciteit en warmte opgewekt. Mestvergisting is zo een manier om melkveebedri ...
help
Subsidie voor aanleg en onderhoud van (agrarische) natuur \ Boerenvee : een tijdschrift voor (hobby)houders van boerderijdieren [Artikel]
Tempel, F. van den \ 2009
De subsidieregelingen PSN en PSAN zijn onder houders van boerderijdieren niet erg bekend. Velen die in aanmerking komen doen nooit een aanvraag. Dat is jammer, want deze subsidieregelingen geven een tegemoetkoming in de kosten van het aanleggen en on ...
help
Windpark creëert op zee kraamkamer van leven \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Tempel, J. van der \ 2009
De introductie van offshore windparken heeft rond de Noordzee geleid tot grote, intensieve meetcampagnes. Op de meeste plaatsen waar ontwikkelaars willen gaan bouwen, wordt voor een lange tijd (maanden en jaren) een studie gedaan naar de aanwezigheid ...
help
Offshore windpark na halfjaar draaien CO2-vrij \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Tempel, J. van der \ 2009
In 2020 wil Nederland 20 procent van de energievoorziening uit hernieuwbare bronnen halen, waarvan windenergie een groot deel voor haar rekening neemt. Diverse studies geven inzicht in de duurzaamheid van offshore windparken
help
Offshore windturbine volgt eigen koers \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Tempel, J. van der \ 2009
Wind op zee staat op het punt een hoge vlucht te nemen. De eerste offshore windturbines waren gewoon landturbines, maar de laatste tijd zijn er specifieke ontwikkelingen voor op zee, zoals eenvoudig te onderhouden generatoren. De ondersteuningsconstr ...
help
Maak een landgoed op eigen grond \ Boerenvee : een tijdschrift voor (hobby)houders van boerderijdieren [Artikel]
Tempel, F. van den \ 2008
Heeft u meer dan vijf hectare aaneengesloten grond? Dan kunt u wellicht een nieuw landgoed oprichten. Sinds een aantal jaren geven de meeste provincies hiervoor toestemming. Het oprichten van een nieuw landgoed wil zeggen dat er een landhuis van allu ...
help
De effectenanalyse \ Praktijkboek habitattoets : praktische leidraad voor de toepassing van natuurbeschermingswetgeving bij projecten in Nederland en Vlaanderen [Hoofdstuk uit boek]
Brouwer, H. \ Tempel, R. van den \ 2003
In dit hoofdstuk komen de stappen aan de orde die gezet moeten worden om uitspraken te doen over de consequenties van de bouw, de aanwezigheid en het gebruik van een project voor beschermde natuurwaarden. De effectenanalyse laat zich enigszins vergel ...
help
Mitigatie en compensatie : monitoring en evaluatie \ Praktijkboek habitattoets : praktische leidraad voor de toepassing van natuurbeschermingswetgeving bij projecten in Nederland en Vlaanderen [Hoofdstuk uit boek]
Tempel, R. van den \ Brouwer, H. \ 2003
help
Belangrijke vogelgebieden : venen, vennen en plassen \ Vogels : tijdschrift over vogels en vogelbescherming [Artikel]
Tempel, R. van den \ 1999
In de laatste aflevering in de serie Belangrijke Vogelgebieden aandacht voor de bijzondere vogels in het Fochtelooerveen, Dwingerderveld, Bargerveen, de Engbertsdijkvenen, Mariapeel en Deurnese Peel, Groote Peel en Strabrechtse Heide
help
Broedende Witwangsterns Chlidonias hybridus in Nederland in 1997 \ Limosa [Artikel]
Deuzeman, S.B. \ Tempel, J. \ 1998
help
Belangrijke vogelgebieden : de Zuid-Hollandse Delta: Haringvliet, Hollands Diep en Biesbosch \ Vogels : tijdschrift over vogels en vogelbescherming [Artikel]
Tempel, R. van den \ 1998
Ruim 25 jaar geleden werd de woeste Dynamiek van de Biesbosch stilgelegd met het sluiten van de Haringvlietdam. Nu is er een voorzichtige trend om een deel van de oude glorie te herstellen
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.