Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 112

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Tilburg
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Water en vuur: hydrologische voorspellingen voor de beheersing van natuurbranden : een vochtmodule voor het simuleren van de droogtegraad van de vegetatie [Boek]
Voortman, Bernard, R. \ Fujita, Yuki \ Witte, Jan-Philip M. \ Brouwer, Nienke \ Tilburg, Tom van \ Lemaire, Tony \ Kooiman, Jan Willem \ 2018
In dit rapport beschrijven we de module om vochtgehaltes in de vegetatie te voorspellen. Door het NBVM (natuurbrandverspreidingsmodel) met deze informatie te verbeteren, wordt het handelingsperspectief van de brandweer verfijnd en kan de brandweer be ...
help
Prefeasibility study CO2 smart grid : the potential of carbon capture, transport, usage and storage : 27 july 2017 - final version [Boek]
Tilburg, J. van \ Schenkel, M. \ 2017
As commissioned by the consortium around the CO 2 Smart Grid and financed by the Dutch Ministry of Infrastructure & Environment, Ecofys has performed an objective, high - level assessment of the feasibility of their CO 2 smart grid (CO 2 SG) initiati ...
help
Waterparken : tijdelijke oplossingen voor braakliggende terreinen : voorbeeldenboek [Boek]
Pouw, M. \ Rooij, P. de \ Tilburg, J. van \ 2015
Overal in Nederland kom je ze tegen, op het platteland, in bedrijventerreinen of midden in het stedelijk gebied: braakliggende terreinen. Meestal met een hekwerk afgesloten van de omgeving en daarbij een troosteloze indruk achterlatend. Ook West- Bra ...
help
Plan van aanpak 2012-2013 : Agri&Food International [Presentatie]
Tilburg, S. van \ Broek, W. van den \ Steetskamp, B. \ 2012
Powerpoint over de topsector Agri & Food.
help
Geboeid door het verleden : beschouwingen over historische ecologie [Boek] - 1e dr
Schaminée, J. \ Janssen, J. \ Arts, FG. \ Tilburg, L. van \ cop. 2012
Geboeid door het verleden heeft de historische ecologie tot onderwerp, een vakgebied waaraan je steeds meer verslingerd raakt naarmate je dieper in de verhalen doordringt. De geschiedenis van natuur en landschap vormt de bakermat voor het bestaan en ...
help
De Contreie: integraal ontwerp hemelwaterafvoersysteem \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Balla, A. \ Weg, R. van der \ Tilburg, P. van \ 2012
Voor nieuwbouwontwikkelingen worden rioleringsplannen meestal opgesteld nadat het inrichtingsplan vastgesteld is. Het rioolstelsel wordt dan ontworpen op basis van dat plan. Dit betekent dat relatief snel een ontwerp voor het rioolstelsel kan worden ...
help
Burgerparticipatie in Amstelland : fopspeen of realiteit? \ Historisch geografisch tijdschrift [Artikel]
Tilburg, K. van \ 2012
2004. Gemeenten met gebied in Amstelland komen na langdurig onderling overleg en discussie met vele betrokken partijen tot een gemeenschappelijke ‘beleidsuitgangspunten voor de toekomst van Amstelland’. Een waardevol initiatief. Om handen en voeten t ...
help
Handvatten bij de inrichting van een natuur en speelrijke buitenruimte [Brochure]
Tilburg, M. van \ [ca. 2009]
Waar kun je aan denken bij de inrichting van een ruimte die de natuurbeleving en de daarmee gepaard gaande ontwikkeling vergroot voor kinderen van 0-4 jaar? In dit document staan een aantal basale natuurlijke inrichtingselementen beschreven.
help
Policy options to respond to rapid climate change [Boek]
Swart, R. \ Marinova, N. \ Bakker, S. \ Tilburg, X. van \ Werff, T. van der \ Vuuren, D. van \ Stehfest, E. \ 2009
Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de mogelijkheid niet kan worden uitgesloten dat het klimaat sneller verandert dan voorheen gedacht. Deze studie onderzoekt de verschillende mogelijkheden op een geïntegreerde systematische wijze. Het rapport ...
help
Healthy hills South Limburg : gathering new initiatives in the cross-sectoral field of health, care and tourism from comparable European regions [Studentenverslag]
Hadgem Assay, T. \ Gameren, M. van \ Giesen, E. \ Harting, L. \ Weezel, S. van \ Zeeuw, B. de \ 2008
The aim of the ‘Healthy Hills’ project is to come up with new initiatives in the fields of health care, tourism and wellness that could be implemented in South Limburg to enhance the regional development. South Limburg is a rural area in the Netherla ...
help
Herinrichting van de voormalige moestuin van Eikenrode \ Tuinjournaal : een periodieke uitgave van de Nederlandse Tuinenstichting over de historie van de tuinkunst [Artikel]
Tilburg, M. van \ 2008
Verslag van afstudeeropdracht 3 studenten van post HBO-opleiding Tuinkunst & Parken te Utrecht om een herinrichtingsplan te maken voor de voormalige moestuin van het landgoed Eikenrode te Loosdrecht. Een 'moesparkeertuin' waarin parkeren en oude monu ...
help
De magische sferen van Peter Lubbers \ Blauwe Kamer : tijdschrift voor landschapsontwikkeling en stedebouw [Artikel]
Tilburg, H. van \ Steenhuis, M. \ 2007
Peter Lubbers is een buitenbeentje onder de landschapsarchitecten. Net afkomstig uit een van de vooraanstaande ontwerpscholen, is hij zeer geliefd bij ontwikkelaars met zijn 'landschappelijke stedenbouw'. Blauwe Kamer ging een dag op pad met een kuns ...
help
Onbegrensd ontwerpen aan de Afsluitdijk \ Blauwe Kamer : tijdschrift voor landschapsontwikkeling en stedebouw [Artikel]
Tilburg, H. van \ 2007
De 75 jarige Afsluitdijk staat voor een omvangrijke opknapbeurt. RACM bracht de cultuurhistorische waarde van de dijk in kaart. Ontwerpers mochten vervolgens nadenken over de toekomst van dit waterstaatkundig icoon. Opdracht: is er niet meer te doen ...
help
Aanpak van eenzaamheid: helpt het? : een vergelijkend effect- en procesevaluatieonderzoek naar interventies ter voorkoming en vermindering van eenzaamheid onder ouderen [Boek]
Fokkema, T. \ Tilburg, T. van \ 2006
help
Villa Nuova : een monumentale buitenplaats voor private banking [Boek]
Groningen, C.L. van \ Tilburg, E. van \ Wal, T. van der \ Wengelaar, M. \ 2006
help
Marketing tussen wetenschap en maatschappij [Boek]
Meulenberg, T. \ Tilburg, A. van \ 2006
Ter gelegenheid van haar 40 jarig bestaan organiseerde de leerstoelgroep Marktkunde en Consumentengedrag op 13 oktober 2005 een symposium waarvan dit boek de weergave is. Tijdens het jubileum symposium werden met stakeholders en belangstellenden de b ...
help
Basisdocument wetgeving en beleid met betrekking tot verzilting [Boek]website Project Leven met zout water
Tilburg, M. van \ Brouwer, S. \ 2006
Aangezien het huidige waterbeheer er op gericht is om zout water niet in te laten, en daar waar wel verzilting plaatsvindt door te spoelen met zoet water, blijft de schade tot nu toe beperkt. Maar gezien de toename van droogteperiodes, waardoor doors ...
help
Be aware of the tick : problemen in de diagnose en behandeling van Lyme-borreliose in Nederland [Boek]
Rappard, B. \ Luske, B. \ Boer, M. \ Gijsen, M. \ Hintzen, N. \ Tilburg, V. van \ Schraa, G. \ [2006]
Lyme-borreliose is een bacteriële infectieziekte die wordt overgedragen op de mens via een tekenbeet. Volgens cijfers van het RIVM (Rijksinstituut voor Milieu) heeft een tekenbeet steeds vaker de ziekte lyme tot gevolg. Uit onderzoek komt naar voren ...
help
Wonen en zorg : [themanummer] \ Rooilijn : mededelingen van het Planologisch en Demografisch Instituut, Universiteit van Amsterdam [Artikel]
Kwekkeboom, R. \ Bloem, B. \ Tilburg, T. van \ Vooren, C. \ Metaal, S. \ 2006
In dit themanummer 7 artikelen over: 1) Leidt zelfstandig wonen van mensen met psychiatrische problemen of een verstandelijke beperking ertoe dat deze mensen aan de samenleving kunnen deelnemen? 2) Zijn ouderen die zelfstandig blijven wonen wel beter ...
help
66 Kanjermonumenten [Boek]
Tilburg, B. van \ Vries, B. de \ Booms, C. \ Rijksdienst voor de Monumentenzorg \ 2005
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.