Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 212

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Timmerman
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Van robuuste natuur tot herstel ecologische veerkracht in de Rijkswateren : een analyse over de mogelijkheden van het gebruik van Infographics als een handreiking voor het realiseren van herstel ecologische veerkracht en extra dynamiek in de Rijkswateren [Boek]
Veraart, J.A. \ Timmerman, J.G. \ Lange, H.J. de \ Paulissen, M.P.C.P. \ Bogers, M. \ Spijkerman, A. \ Holz Amorim de Sena, N.C. \ 2018
help
Fosfaatvormen in melkveemest en potentieel voor terugwinning [Boek]
Timmerman, M. \ Regelink, I.C. \ Verdoes, N. \ Kupers, G. \ Blanken, K. \ 2018
In dit rapport zijn de resultaten beschreven van het onderzoek naar fosfaatvormen en potentieel van fosfaatterugwinning uit melkveemest. Op verschillende melkveebedrijven met verschillende type mestscheiders en uitmestsystemen zijn monsters genomen v ...
help
Effect van vergisting op het orthofosfaat gehalte in rundermest en potentieel voor terugwinning [Boek]
Timmerman, M. \ Boer, H.C. de \ Verdoes, N. \ Schilder, H. \ 2018
In dit rapport zijn de resultaten beschreven van het onderzoek naar het effect van vergisting op het orthofosfaat-gehalte in rundermest. Op verschillende melkveebedrijven met een mestvergister en mestscheider zijn monsters genomen van de drijfmest, h ...
help
Orthofosfaat gehalten in varkensmest en potentieel voor terugwinning [Boek]
Timmerman, M. \ Verdoes, N. \ Kupers, G.C.C. \ Verheijen, R. \ 2018
In dit rapport zijn de resultaten beschreven van het onderzoek naar de orthofosfaat gehalten in (gescheiden) varkensmest en faeces. Mest van verschillende diercategorieën is verzameld en gescheiden met een vijzelpers of met een centrifuge, waarbij d ...
help
Verkennende studie naar hittestress bij melkvee tijdens weidegang in gematigde klimaatstreken [Boek]
Timmerman, M. \ Reenen, K. van \ Holster, H. \ Evers, A. \ 2018
help
Mestgassen: een onderschat gevaar [Poster]
Timmerman, M. \ Zonderland, J. \ [2017]
Het vrijkomen van giftige mestgassen zoals waterstofsulfide en blauwzuurgas tijdens het opslaan, mixen en overpompen van mest zorgen voor onveilige werk- en leefomstandigheden.
help
Wetten en regels, je hoeft niet alles te weten, als je het maar weet te vinden \ Bijenhouden : maandblad voor bijenhouders / Nederlandse Bijenhoudersvereniging [Artikel]
Timmerman, A. \ 2017
help
Klimaatverandering en wateromleiding risico voor ecologie van de Maas \ Water matters : kenniskatern voor waterprofessionals [Artikel]
Timmerman, J. \ Jacobs, C. \ Pyka, C. \ Nacken, H. \ 2017
Verminderde waterafvoer in de Maas kan de kwetsbare ecologie van de rivier negatief beïnvloeden. In de toekomst speelt klimaatverandering daarbij een belangrijke rol en in beperkte mate mogelijk ook de wateromleiding van de Roer.
help
Do food celebrities evoke altered pereptions of relatively unhealthy recipes? : an experiment among young Dutch females [Studentenverslag]
Timmerman, N. \ 2017
Product evaluations and perceptions are known to be highly influenced by the use of celebrities in product advertisement. Also, the phenomenon of people following a diet promoted by celebrities is recently occurring and growing. However, still unclea ...
help
Bijenproducten : propolis, een last of een lust? \ Bijenhouden : maandblad voor bijenhouders / Nederlandse Bijenhoudersvereniging [Artikel]
Timmerman, A. \ 2017
De tweede afl evering in deze rubriek, verzorgd door het Bijkersgilde. Naast honing komt er meer goud uit de bijenkast. Neem bijvoorbeeld propolis, het geelbruine goud. Is dit een lastig goedje of een heilzaam middel? Oordeel zelf.
help
Afbraak van organische stof uit (bewerkte) rundermest na toediening aan een zandgrond [Boek]
Boer, H.C. de \ Timmerman, M. \ Verdoes, N. \ Schilder, H. \ 2017
help
Effecten van het mestbeleid op landbouw en milieu : beantwoording van de ex-postvragen in het kader van de evaluatie van de Meststoffenwet [Boek]
Velthof, G.L. \ Koeijer, T. \ Schröder, J.J. \ Timmerman, M. \ Hooijboer, A. \ Rozemeijer, J. \ Bruggen, C. van \ Groenendijk, P. \ 2017
help
Evaluatie Stichting NLBIF 2012–2016 : In het kader van de raamovereenkomst Beleidsgerichte onderzoeksopdrachten 2012 (perceel 8 Onderzoek en Wetenschap) [Boek]
Jongh, Thyra de \ Timmerman, Wia \ Wijngaarden, Anne van \ 2016
help
Robuuste natuur en ecologische veerkracht in de Rijkswateren : verslag workshop, 30 november 2016 [Boek]
Timmerman, J. \ Bogers, M. \ Veraart, J. \ Klostermann, J. \ Lange, M. de \ Fontein, R-.J. \ Spijkerman, A. \ Sena, N. de \ Och, R. van \ 2016
De Rijksnatuurvisie, en de uitwerking hiervan in de Natuurambitie Ambitie Grote Wateren geven de beleidsambitie weer van het ministerie van Economische Zaken voor de grote wateren. Juist in deze wateren staat de komende jaren veel te gebeuren bij wat ...
help
Purifying manure effluents with duckweed [Boek]
Timmerman, M. \ Hoving, I.E. \ 2016
Het doel van de studie was het uitvoeren van een korte literatuurinventarisatie over het zuiveren van mesteffluenten met behulp van eendenkroos, waarbij gekeken is naar kroossoorten, teelt, oogstmethode, gebruik en valorisatie van eendenkroos. De res ...
help
Kansenkaart Natuurambitie Grote Wateren : inventarisatie van kansrijke uitvoeringsprojecten in de periode 2016-2021 die kunnen bijdragen aan de Natuurambitie Grote Wateren [Boek]
Hattum, Tim van \ Timmerman, Jos \ Buuren, Michaël van \ Lange, Marieke de \ Veraart, Jeroen \ Tol-Leenders, Dorothée van \ 2016
In het kader van het Deltaprogramma, het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) en het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) gaan de komende jaren veel projecten in uitvoering. Dat biedt veel kansen om wateropgaven en natuurdoe ...
help
Het Technieklandje \ Oase : tijdschrift voor vrienden van natuurrijke tuinen, parken en plantsoenen [Artikel]
Timmerman, P. \ 2016
Eén met de natuur en overgoten met techniek, dat is kort gezegd het Technieklandje. Omdat in Nederland jongeren steeds minder voor een technisch beroep kiezen, wordt techniek vanaf 2020 een zelfstandig onderwerp op basisscholen. Hieronder staat besch ...
help
Mestgassen uit melkveemest : jaarrond metingen van H2S-concentraties [Boek]
Timmerman, M. \ 2016
help
Methaanproductie van dikke mestfracties: met en zonder voorbehandeling [Boek]
Timmerman, M. \ Buisonjé, F.E. de \ 2015
Dit rapport presenteert de internationale kennis over de methaanproducties van dikke mestfracties en over de mogelijkheden om via voorbehandelingstechnieken de methaanproductie te verhogen. De methaanproductie van dikke mestfracties in batchtesten la ...
help
Mest vol verwaarden? : wat kan raffinage betekenen? [Boek]
Starmans, D. \ Buisonjé, F. de \ Dijk, W. van \ Haan, J. de \ Timmerman, M. \ Visser, C. de \ [2015]
Het doel van deze studie was te inventariseren welke waardevolle stoffen uit mest gewonnen kunnen worden en wat de potentie is in technologie en markt om deze te verwaarden. De inhoud van mest kan onderverdeeld worden in de volgende hoofdcategorieën: ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.