Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 219

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Tuinstra
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Advies eindig beheer grote voormalige bodemsaneringslocaties met IBC regime [Boek]
Rutgers, Michiel \ Tuinstra, Jaap \ 2015
Dit advies bevat een verkenning naar kansen voor aanpassing van het huidige beheer van grote voormalige bodemsaneringslocaties met IBC-regime (Isoleren, Beheersen, Controleren).
help
Perspectieven voor boeren, bodem en water : position paper [Boek]
Tuinstra, J. \ 2014
Een combinatie van duurzame doelen op het gebied van landbouw, waterbeheer en bodembeheer lijkt lastig te realiseren maar is goed mogelijk. In dit position paper laten we aan de hand van twee SKB-Showcases zien hoe het kan.
help
Earias insulana (Lepidotera: Nolidae), de eerste vangst in Nederland \ Entomologische berichten : maandblad [Artikel]
Tuinstra, G. \ 2014
Uit de provincie Friesland worden niet vaak vlinders nieuw voor de Nederlandse fauna gemeld, maar op 8 oktober 2013 werd het eerste exemplaar van Earias insulana (katoengroenuil) van Nederland op licht gevangen, te Beetsterzwaag. Het is aannemelijk d ...
help
De Noardlike Fryske Wâlden : een bijzonder landschap \ Entomologische berichten : maandblad [Artikel]
Tuinstra, G. \ Hanenburg, J. \ Meer, F. van der \ 2014
Voor veel mensen is het Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden onbekend, Dat is jammer, want het is een prachtig gebied! Door de aanwezigheid van vele kleine landschapselementen zoals houtwallen en poelen, is het een zeer kleinschalig gebied. In ...
help
Snúttuoren en oare krobben in de Noardlike Fryske Wâlden \ Entomologische berichten : maandblad [Artikel]
Heijerman, G. \ Tuinstra, G. \ 2014
In 2012 en 2013 werd een inventarisatie uitgevoerd in de Noardlike Fryske Wâlden. Hierbij werden op een aantal locaties kevers verzameld met behulp van bodemvallen, een malaiseval, licht, een sleepnet en een klopscherm; daarnaast werden handvangsten ...
help
Nachtvlinders in de Noardlike Fryske Wâlden \ Entomologische berichten : maandblad [Artikel]
Tuinstra, G. \ 2014
Enkele jaren geleden bleek bij een korte analyse van databestanden, dat daarin vrijwel geen waarnemingen van insecten uit de Noardlike Fryske Wâlden aanwezig waren. Toch is dit kleinschalige agrarische landschap, met vele houtwallen en andere landsch ...
help
Een bijzondere vangst van een bijzondere prachtvlieg (Diptera, Ulidiidae) \ Entomologische berichten : maandblad [Artikel]
Smit, J.T. \ Tuinstra, G. \ 2014
In Nederland is Tetanops sintenisi een recente aanwinst voor de fauna. De soort is in heel Europa zeldzaam, maar lijkt zich de laatste jaren uit te breiden, zo ook in Nederland. Een waarneming in de Noordelijke Friese Wouden nabij Oostermeer was bijz ...
help
De krachtige alliantie van bodem, water en groen : nieuwe vereniging zoekt de verbinding \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Tuinstra, J. \ 2014
Door de natuurlijke omgeving van bodem, water en groen als één belang te zien, kan in gebiedsinrichting meer bereikt worden dan door het volgen van een sectorale benadering. De Alliantievereniging pioniert op dit vlak. Jaap Tuinstra wilde meer weten ...
help
Advies ecosysteemdiensten grondwater [Boek]
Tuinstra, J. \ 2014
Ecosysteemdiensten zijn gedefinieerd als de voordelen die de mensheid ontvangt van ecosystemen. Het begrip ‘ecosysteemdiensten van grondwater’ heeft betrekking op diensten van ecosystemen, waarin grondwater een belangrijke rol speelt. De TCB vindt de ...
help
Klimaat en het bodem- en watersysteem in gebiedsontwikkeling : zinvolle maatregelen verschillen per bodemtype en bodemgebruik \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Gribling, C.C.M. \ Tuinstra, J. \ 2013
Hoe kan het bodem- en watersysteem meer ingezet worden voor klimaatadaptatie en het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen? De Technische Commissie Bodem bracht eind 2012 een advies Klimaat en het bodem- en watersysteem in gebiedsontwikkelin ...
help
Kansen in de stad [special water] \ Milieu : opinieblad van de Vereniging van Milieuprofessionals [Artikel]
Tuinstra, J. \ Vusse, A. van de \ 2012
"Van louter rioleren tot verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving. Het waterbeheer in de stad heeft de afgelopen 30 jaar een geweldige ontwikkeling doorgemaakt". Frans van de Ven, teamleider stedelijk waterbeheer bij Deltares en hoofddocent aa ...
help
Pleidooi voor verder terugdringen bestrijdingsmiddelen [special water] \ Milieu : opinieblad van de Vereniging van Milieuprofessionals [Artikel]
Tuinstra, J. \ 2012
'Meten is weten' is het adagium van de opstellers van het rapport 'Bestrijdingsmiddelen en waterkwaliteit' (CML, Leiden, 2012). De uitgave komt op een goed moment, want de laatste tien jaar stagneert de aanpak van dit probleem.
help
Werken aan vergroten weerbaarheid [special water] \ Milieu : opinieblad van de Vereniging van Milieuprofessionals [Artikel]
Tuinstra, J. \ Vusse, A. van de \ 2012
Verbindingen leggen. Dáár liggen volgens Bert Satijn met name kansen om te anticiperen op de vele uitdagingen op watergebied. Tegenwoordig heeft hij zijn eigen bedrijf, Netwerk Omgevingskwaliteit Delft (NOK-D). "Niet alleen tussen water en bodem, maa ...
help
70% minder dierproeven : promovenda komt met methode om dierproef en alternatief te vergelijken \ Chemie magazine : maandblad van de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie [Artikel]
Tuinstra, J. \ 2012
Dierproeven om de schadelijkheid van een chemische stof te bepalen zijn in veel gevallen te voorkomen door kennis van de chemische eigenschappen te gebruiken. Dit stelt Etje Hulzebos, die onlangs promoveerde op de bruikbaarheid van alternatieven voor ...
help
Onbekend maakt onbemind : een wereld te winnen met kennisdeling grondwater \ RO : ruimtelijke ontwikkeling magazine [Artikel]
Puylaert, H. \ Lackin, J. \ Tuinstra, J. \ 2012
Grondwater is een onzichtbaar onderwerp: je ziet het gewoon niet. Maar door klimaatverandering zal grondwater de komende jaren hoger op de agenda van ruimtelijke ordenaars komen. Niet alleen om overlast te voorkomen, maar vooral om de kansen te benut ...
help
Bodemverdichting : voorkomen is beter dan genezen \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Tuinstra, J. \ 2012
Dit artikel gaat over ongewenste bodemverdichting door menselijk handelen. Bodemverdichting is een aantasting van de structuur van de bodem. Het kan het resultaat zijn van het samen persen van de bodem door de druk van bijvoorbeeld machines in de lan ...
help
Advies klimaat en het bodem‐ en watersysteem in gebiedsontwikkeling [Boek]
Tuinstra, J. \ Gribling, C. \ Wensem, J. van \ 2012
De TCB heeft de kwalitatieve en kwantitatieve bijdragen belicht die het bodem‐ en watersysteem met behulp van ecosysteemdiensten kan leveren aan het behalen van opgaven van het klimaatbeleid. De door het KNMI voorspelde klimaatverandering leidt tot o ...
help
Advies bodemverdichting [Brief]
Tuinstra, J. \ 2011
Voor een beoordeling van de verdichtingssituatie van de bodem is eigenlijk geen goede kosteneffectieve methode beschikbaar. Dit bemoeilijkt de inzet van beleid en communicatie over bodemverdichting. Gevraagd wordt daarom te adviseren over mogelijke k ...
help
De eerste Nederlandse populatie van Earias vernana (Lepidoptera, Nolidae) \ Entomologische berichten : maandblad [Artikel]
Tuinstra, G. \ 2011
Op 22 juli 2010 werd nabij Emmen (Drenthe) het tweede Nederlandse exemplaar van Earias vernana (populierengroenuil) gevangen. Een aantal dagen later werd vlakbij, op een voormalige vuilstort bij Emmen, een populatie van de soort aangetroffen. Het bet ...
help
Advies ecologische risicobeoordeling bij bodemverontreiniging [Brief]
Hove, M. ten \ Tuinstra, J. \ 2011
Dit advies gaat over voorgenomen wijzigingen en over de systematiek voor ecologische risicobeoordeling in zijn geheel. De voornaamste vraag hierbij is of de systematiek leidt tot uitkomsten die betrouwbaar genoeg zijn om beslissingen te nemen over de ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.