Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 102

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Veluw
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Nominaties : genomineerden Ekoland Innovatieprijs biologische landbouw 2018 \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Boxtel, M. van \ Veluw, K. van \ Schlaman, G. \ 2018
De jury van de Ekoland Innovatieprijs 2018 bestaat uit Gea Bakker, Maria van Boxtel, Geertje Schlaman, Bart Fokkens, Lex Kruit en Kees van Veluw. De bedrijven werden vervolgens beoordeeld op de criteria innovatie, originaliteit, effectiviteit, algeme ...
help
Koeien en klimaat : hamvraag: is het mogelijk om melk klimaatneutraal te produceren? \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Veluw, K. van \ 2018
Om de aarde niet meer dan twee graden op te laten warmen moet de CO2-uitstoot afnemen tot nul kilogram in 2050. In dit kader hebben vijf Wageningse studenten in opdracht van de Natuurweide hun tanden gezet in de vraag hoe groot broeikasgasemissie op ...
help
Ekoland innovatieprijs 2017 \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Boxtel, M. van \ Veluw, K. van \ Schlaman, G. \ 2017
Ook voor de 10e Ekoland Innovatieprijs heeft onze vakjury weer een aantal mooie bedrijven bezocht. De bedrijven werden beoordeeld op de criteria innovatie, originaliteit, effectiviteit, algemene toepasbaarheid, maatschappelijke acceptatie en duurzaam ...
help
De vleeswereld : toenemend bewustzijn over dierenwelzijn en milieu zorgt voor lagere vleesconsumptie \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Veluw, K. van \ 2017
Vlees eten doe je niet meer zomaar. Vlees en alles daarom heen staat enorm in de schijnwerpers. Vanuit voedingsoogpunt blijft vlees zeer waardevol hoewel teveel consumptie van rood vlees de kans op darmkanker verhoogt. Vlees blijft echter ontzettend ...
help
Walnotenboomgaard als pensioenvoorziening : bomen verdienen een plek in de landbouw, ter inspiratie een permacultuurontwerp \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Veluw, K. van \ 2017
Na de tweede wereldoorlog werden akkers en weilanden groter. Veel bomen werden gerooid en 200.000 km aan hagen verdween. Met de bijbehorende ecosysteemdiensten, zoals koolstofbinding en een microklimaat waar gewassen en dieren van profiteren. Nu is e ...
help
Zoeken naar betekenis in twee waarheden : samenhang tussen bodem- en voedselkwaliteit tijdens symposium niet opgehelderd \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Gils, S. van \ Veluw, K. van \ 2017
In de landbouw bestaan er twee waarheden: die van de wetenschap en die van de praktijk. Tijdens het symposium Sustainable soil management & healthy food bleken die twee waarheden vooralsnog onverenigbaar. “Niet om te beledigen, maar de praktijk loopt ...
help
Rogier Schulte volgt Pablo Tittonell op : biologische landbouw heeft absoluut een gidsfunctie, maar er is meer... \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Veluw, K. van \ 2017
Rogier Schulte wordt per 1 februari 2017 professor van de leerstoel Farming Systems Ecology aan de Wageningen Universiteit. Hij is de vijfde professor na Jan Diek van Mansvelt, Eric Goewie, Ariena van Bruggen en Pablo Tittonell. Op de Biobeurs zal hi ...
help
Verkenning naar een grondgebonden melkveehouderij : minder koeien om binnen milieugrenzen te komen [Boek]
Wit, Jan de \ Veluw, Kees van \ 2017
De Nederlandse melkveehouderij staat voor een enorme transitie. Met het beëindigen van de melkquotering is een grote dynamiek ontstaan die de intensivering, specialisatie en groei van de sector verder heeft versterkt. In voorliggende studie wordt dui ...
help
Met hoofd, hart en handen : het vak analyse en ontwerp van biologische bedrijfssystemen is 25 jaar jong \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Adelhart Toorop, R. de \ Veluw, K. van \ 2016
Wageningen is een van de weinige plekken in Europa waar een masterprogramma Organic Agriculture wordt aangeboden. Hoewel het binnen WUR een van de meest praktische opleidingen is, wordt het gros van de kennis binnen de collegezalen overgedragen. In h ...
help
De methode Mark Shepard : meer biodiversiteit betekent meer productie \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Veluw, K. van \ 2016
Landbouwer Mark Shepard was eind november de keynote spreker op Van Akker Naar Bos Congres. Voor een publiek van circa 500 geïnteresseerden sprak hij over zijn manier van herstellende landbouw. Daarbij vormt de natuur ter plekke altijd het uitgangspu ...
help
Biologisch onderwijs moet inhaalslag nog maken : ‘het ligt niet aan de jeugd, die is nieuwsgierig genoeg’ \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Hoop, S. de \ Veluw, K. van \ 2016
Biologische boeren die vanaf de jaren negentig omschakelden, hebben nog allemaal gangbare landbouw gedoceerd gekregen. Maar na 25 jaar groei in de sector zou je verwachten dat het onderwijs meebewogen heeft. Dat valt flink tegen. Al zijn er gelukkig ...
help
Is biologische landbouw klimaatvriendelijker dan gangbare landbouw? [Boek]
Balkema, A.J. \ Wegener, J. \ Veluw, K. van \ Well, E.A.P. \ 2015
Modelberekeningen met de CLM klimaatmeetlat laten zien dat broeikasgasemissies uit de landbouw 20 tot 30% gereduceerd kunnen worden. Echter, om de Nederlandse landbouw klimaatneutraal te maken is compensatie van emissies nodig. Maatregelen voor klima ...
help
Veredelaars moeten meer 'ondergronds' gaan : Edith Lammers van Bueren geïnterviewd door twee collega's van het LBI \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Veluw, K. van \ Janmaat, L. \ 2015
Edith Lammerts van Bueren is onderzoekster veredeling op het Louis Bolk Instituut en daarnaast al tien jaar buitengewoon hoogleraar Biologische Plantenveredeling aan Wageningen University. Ze vervult een brugfunctie tussen de biologische sector en de ...
help
"De revolutie hangt niet van een persoon af" : Tittonell levert belangrijke bijdrage aan ontwikkeling van agro-ecologie \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Veluw, K. van \ 2015
Argentijnse ‘bioprof’ Pablo Tittonell verlaat Wageningen Universiteit. Hij inspireerde drie jaar lang studenten, medewerkers en boeren.
help
Genomineerden Ekoland Innovatieprijs \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Boxtel, M. van \ Schlaman, G. \ Veluw, K. van \ 2014
Uit de tien aanmeldingen nomineerden de jury van de Ekoland Innovatieprijs biologische landbouw er drie: 1) De Bolster, een veredelingsbedrijf gericht op de veredeling van planten voor de biologische teelt. 2) De Mekkerstee, melkgeitenbedrijf met zor ...
help
Hoogleraar Pablo Tittonell over de transitie naar duurzame landbouw : duurzame voedselvoorziening vraagt om herontwerp van landbouw en wetenschap \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Veluw, K. van \ 2014
Pablo Tittonell, de Wageningse hoogleraar 'Farming Systems Ecology' zal op de eerste dag van de BioVak zijn visie presenteren over de transitie naar een duurzame landbouw. De biologische landbouw is al een eind op weg maar zal ecologisch moeten inten ...
help
Het eerste voedselbos in Nederland : nieuw perspectief voor duurzame voedselproductie \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Veluw, K. van \ 2013
Het eerste voedselbos van Nederland bevindt zich in Groesbeek. Voedselbos Ketelbroek geeft een nieuw perspectief aan voedselproductie. Natuur en landbouw volledig geïntegreerd. Bovendien een prachtige plek om te vertoeven! Op een zonnige zomerdag kri ...
help
Energieneutraal betekent nog lang niet klimaatneutraal! : voer grootste bron van emissie van klimaatgassen in de varkens- en pluimveehouderij \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Veluw, K. van \ 2013
Aan het Praktijknetwerk Biologisch: Klimaatneutraal! doen naast melkveehouders en akkerbouwers zeven pluimveehouders en drie varkenshouders mee. De eerste stap in het praktijknetwerk is het vaststellen van de emissies met behulp van de Klimaatlat van ...
help
Agro-ecologie, het antwoord op industriële landbouw? \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Veluw, K. van \ 2013
Eind april 2013 bezocht Miguel Altieri, professor Agro Ecology aan de universiteit Berkeley in Californië, Wageningen. Kees van Veluw had het voorrecht om met hem te praten over agro-ecologie, over het wereldvoedselprobleem, over stadslandbouw en ove ...
help
Van eenjarige landbouw naar het permanente voedselbos : permacultuurprincipes integreren ecosysteemdiensten in het landbouwbedrijf \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Veluw, K. van \ 2013
Het voedselvraagstuk – in 2050 moeten negen miljard mensen worden gevoed – kan met intensieve landbouw te lijf worden gegaan. Maar hoe duurzaam is dat? Alternatieven zoals biologische landbouw zijn wellicht duurzaam, maar het kan nog veel duurzamer. ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.