Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 316

 • help
 • uw selectie
 • export
  U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Verdonschot
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
De ecologische meerwaarde van het aanbrengen van grindbedden in de Tongelreep \ H2O online [Artikel]
Velthuis, M. \ Borst, A. \ Scheepens, M. \ Barten, I. \ Dees, A. \ Moeleker, M. \ Brugmans, B. \ Verdonschot, R. \ 2019
Beekfauna kan profiteren van het aanbrengen van grindbedden in beken. Eén van de weinige beken in Nederland waarin grind is aangebracht is de Tongelreep in Noord-Brabant. Dit artikel beschrijft de ervaringen met deze maatregel, waarbij is gekeken naa ...
help
Herintroductie van macrofauna: een haalbare kaart? \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Verdonschot, R. \ Meer, T. van der \ Verdonschot, P. \ 2019
In maart 2014 vond in de Heelsumse beek op de Veluwe de eerste gedocumenteerde herintroductie van macrofauna in Nederland plaats. Na vooronderzoek naar onder andere de milieu- en habitateisen van de soort, de omstandigheden op de uitzetplek en de wij ...
help
Stekende insecten Griendtsveen 2015-2018 [Boek]
Verdonschot, Piet F.M. \ Dekker, Dorine T.B.M. \ 2019
De inventarisatie van steekmuglarven leverde in 2016 vier kleinere gebiedsdelen op met hoge aantallen steekmuglarven (de zogenaamde ‘hotspots’). In april-mei 2017 en 2018 zijn de larveninventarisaties herhaald. Hieruit bleek dat de larven van de moer ...
help
Icoonprojecten waterkwaliteit : bouwstenen voor icoonprojecten in overige wateren [Boek]
Verdonschot, Ralf \ Verdonschot, Piet \ 2019
Natuur & Milieu gaat aan de slag om de waterkwaliteit in overige wateren een positieve stimulans te geven. In veel van deze wateren voldoet de kwaliteit namelijk nog niet aan de eisen die vanuit de KaderRichtlijn Water (KRW) aan waterlichamen gesteld ...
help
Realistische ecologische doelen voor macrofauna in Noord-Brabantse beken \ H2O online [Artikel]
Verdonschot, R. \ Beers, M. \ Samuels, J. \ Brugmans, B. \ Moeleker, M. \ Scheepens, M. \ Laan, I. van der \ Verdonschot, P. \ 2018
In Noord-Brabant worden de ecologische doelen voor de beekmacrofauna vaak niet gehaald. Om de oorzaken hiervan te identificeren, is onderzocht welke kenmerkende soorten voor langzaam stromende laaglandbeken er in het gebied voorkomen en welke verdwen ...
help
Steekmuggen in de Peelvenen \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Verdonschot, P. \ Hesen, F. \ Leijsen, J. van \ Verheggen, L. \ 2018
“Vernatting leidt tot een muggeneldorado”. Krantenberichten met dergelijke koppen kom je de laatste jaren vaak tegen. Vernatting van natuurgebieden of waterberging leidt bij omwonenden namelijk tot zorg over muggenoverlast. Zo ook rondom de Peelvenen ...
help
Beekherstel door kleinschalige maatregelen \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Verdonschot, R.C.M. \ Brugmans, B.T.M.J. \ Veldhuis, M. \ Verdonschot, P.F.M. \ 2018
Om ecologische kwaliteitsdoelen te halen zijn in veel stromende wateren herstelprojecten uitgevoerd. Grootschalige herinrichtingsprojecten waren lange tijd de norm, maar de laatste jaren wordt steeds meer ingezet op kleinschalige ingrepen. In dit art ...
help
Adaptief monitoren : versterking kennisbasis en verfijning waterbeheer \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Verdonschot, P.F.M. \ Verdonschot, R.C.M. \ Lee, G.H. van der \ Baat, M.L. de \ 2018
Bij adaptief monitoren van oppervlaktewateren wordt in de monitoringscyclus iteratief de kennisbasis versterkt en het beheer verfijnd. Naast dit lerend monitoren wordt ook een omslag gemaakt van het beschrijven van patronen naar het begrijpen van pro ...
help
Go with the flow : unravelling the ecological mechanisms of dispersal and colonization by aquatic macroinvertebrates in restored lowland streams [Proefschrift]
Westveer, Judith Jasmijn \ Verdonschot, P.F.M. \ Geest, H.G. van der \ Verdonschot, R.C.M. \ 2018
Rivieren en beken zijn erg belangrijk; ze voorzien ons van goederen (zoals vis en drinkwater) en dienen allerlei functies (zoals irrigatie van landbouwgrond en afvoer van afvalwater). Door rivieren en beken te kanaliseren werden deze wateren op korte ...
help
Stekende insecten Griendtsveen 2017 : notitie [Boek]
Verdonschot, Piet F.M. \ Dekker, Dorine T.B.M. \ 2018
De inventarisatie van steekmuglarven leverde in 2016 4 kleinere gebiedsdelen op met hoge aantallen steekmuglarven (de zogenaamde ‘hotspots’). In april-mei 2017 is de larveninventarisatie herhaald. Hieruit bleek dat de larven van de moerassteekmug A. ...
help
Herziening macrofaunamaatlat R4 [Boek]
Verdonschot, Ralf \ Verdonschot, Piet \ 2018
In Noord-Brabant is geconstateerd dat de macrofaunamaatlat voor R4 beperkingen heeft voor bovenlopen met een relatief laag verhang, omdat er relatief weinig soorten voorkomen die als kenmerkend zijn aangeduid voor het KRW-type R4 (Verdonschot & Verdo ...
help
Maatlatten voor doorstroommoerassen en moerasbeken [Boek]
Verdonschot, Ralf \ Verdonschot, Piet \ 2018
In deze notitie wordt eerst achtergrondinformatie over doorstroommoerassen en moerasbeken gegeven, afkomsting uit de notitie van Verdonschot et al. (2016). Vervolgens worden de aanpassingen aan de macrofaunamaatlatten behandeld, gevolgd door aanpassi ...
help
OBN advies Wijffelterbroek [Boek]
Runhaar, Han \ Verdonschot, Piet \ Weerd, Rikje van de \ 2018
help
Waterzuivering en biomassaproductie: complementaire waterzuivering met planten en dieren – Fase 1 [Boek]
Schuijt, L. \ Bergen, T. van \ Verdonschot, P. \ Smolders, F. \ Lamers, L. \ 2018
Binnen het project Aquafarm wordt onderzoek gedaan naar de combinatie van waterzuivering en biomassaproductie. Het doel van Aquafarm is om op basis van natuurlijke omzettingsprincipes een productieketen van hoogwaardige bouwstoffen te verwezenlijken ...
help
Referenties en maatlatten voor natuurlijke watertypen voor de Kaderrichtlijn Water 2021-2027 [Boek] - Derde druk (2018)
Altenburg, W. \ Arts, G. \ Baretta-Bekker, J.G. \ Berg, M.S. van den \ Broek, T. van den Broek \ Buskens, R. \ Bijkerk, R. \ Coops, H.C. \ Dam, H. van \ Ee, G. van \ Evers, C.H.M. \ Franken, R. \ Higler, B. \ Ietswaart, T. \ Jaarsma, N. \ Jong, D.J. de \ Joosten, A.M.T. \ Klinge, M. \ Knoben, R.A.E. \ Kranenbarg, J. \ Loon, W.M.G.M. van \ Noordhuis, R. \ Pot, R. \ Twisk, F. \ Verdonschot, P.F.M. \ Vlek, H. \ Backx, J.J.G.M. \ Beers, M. \ Buijse, A.D. \ Duursema, G. \ Fagel, M. \ Leeuw, J. de \ Molen, J. van der \ Nijboer, R.C. \ Postma, J. \ Vriese, T. \ Duijts, R. \ Hartholt, J.G. \ Jager, Z. \ Stikvoort, E.C. \ Walvoort, D. \ Herpen, F.C.J. van \ Nieuwerburgh, L.L.J. van \ 2018
Dit rapport is de geactualiseerde versie van het document 'Referenties en maatlatten voor natuurlijke watertypen voor de Kaderrichtlijn Water', dat in het najaar 2012 werd vastgesteld door de Regiekolom. De getalswaarden in dit rapport zijn de doelen ...
help
Stekende insecten rondom de Engbertsdijksvenen : risico-analyse en nulmeting 2018 [Boek]
Verdonschot, Piet F.M. \ Dekker, Dorine T.B.M. \ 2018
Staatsbosbeheer heeft Wageningen Environmental Research (WEnR) verzocht om te analyseren wat de risico’s zijn op overlast van stekende insecten in de omgeving van de Engbertsdijksvenen na de uitvoering van de maatregelen zoals beschreven in het Natur ...
help
Initiatie van herstelprocessen in de Oostrumsche beek via vrije afstroming en het inbrengen van dood hout [Boek]
Verdonschot, Ralf \ Verdonschot, Piet \ 2018
Ingeklemd tussen wegen, een spoorlijn, industrieterreinen en landbouwpercelen ligt het middentraject van de Oostrumsche beek. In deze multi-gebruiksomgeving stroomt de huidige Oostrumsche beek door een gekanaliseerd, genormaliseerd en gereguleerd pro ...
help
Effect van stroombaanmaaien op de ecologische kwaliteit van de Lage Raam: een verkennend onderzoek \ H2O online [Artikel]
Verdonschot, R. \ Brugmans, B. \ Kits, M. \ Moeleker, M. \ 2017
Steeds vaker wordt gekozen voor stroombaanmaaien als extensieve beheersvorm voor beken, meestal vanuit ecologisch oogpunt. Hierbij wordt alleen de stroomdraad gemaaid, terwijl de oevervegetatie en een deel van het natte profiel intact blijven. Of dit ...
help
Grote ecologische winst door kleinschalige maatregelen? \ Water matters : kenniskatern voor waterprofessionals [Artikel]
Brugmans, B. \ Verdonschot, R. \ Kempen, M. van \ Barten, I. \ Roovers, S. \ 2017
Slim toepassen van kleinschalige maatregelen kan grote ecologische winst opleveren voor het leven in beken en het kan bijdragen aan de realisering van KRW-doelen.
help
De relatie tussen beschaduwing en de groei van waterplanten in twee beken in Noord-Brabant \ H2O online [Artikel]
Verdonschot, R. \ Brugmans, B. \ Barten, I. \ Scheepens, M. \ 2017
Schaduw remt de groei van waterplanten in beken en kan zo helpen de onderhoudsfrequentie omlaag te brengen. Gekwantificeerde gegevens over de hoeveelheid schaduw die hiervoor nodig is ontbreken. Daarom is in trajecten van de Hooge Raam en de Keersop ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.