Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 122

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Verloop
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Droogte op Koeien & Kansen-bedrijven in 2018 : praktijkervaringen [Boek]
Haan, Michel de \ Verloop, Koos \ Hilhorst, Gerjan \ 2019
help
Duurzame melkveehouderij door maatregelen: simuleren met DairyFarmSim : wiki Groen Kennisnet [Website]
Oenema, J. \ Verloop, K. \ Egaz, Y. \ Boer, J. de \ 2019
WURKS-project.
help
Effect van beweiding met melkkoeien op ammoniakemissie [Boek]
Oenema, J. \ Verloop, K. \ 2018
Beweiding en verdunning van mest met water bij toediening verminderen de emissie van ammoniak op bedrijfsniveau. Om een bepaalde emissiebeperking of -niveau op bedrijfsniveau te realiseren kan in theorie gekozen worden tussen verdunning van mest bij ...
help
Nutrients In a Circular Economy (NICE) : bijdragen van Wageningen-UR aan de discussie over NICE [Boek]
Derikx, Piet \ Oenema, Oene \ Poppe, Krijn \ Vellinga, Theun \ Verloop, Koos \ Weijma, Jan \ Wolf, Pieter de \ Zwanenburg, Wyno \ WUR Agile Team CirculaResource \ 2018
help
Beslisondersteunende hulpmiddelen voor de ruwvoerproductie in Nederland : inventarisatie van online beslisondersteunende hulpmiddelen en analyse van het gebruik in de praktijk [Boek]
Bufe, Conny \ Wesselink, Marie \ Verhoeven, John \ Stienezen, Marcia \ Strijkveen, Emiel \ Steinbusch, Maurice \ Tjoonk, Leo \ Verloop, Koos \ 2018
help
Minder ammoniakemissie uit de melkveehouderij in het veenweidegebied : 25% reductie een haalbaar doel [Boek]
Verloop, Koos \ Verhoeff, Teus \ Oenema, Oenema \ Hoving, Idse \ Meerkerk, Barend \ Huijsmans, Jan \ Migchels, Gerard \ Haan, Michel de \ Eekeren, Nick van \ 2018
help
Achtergronden bij informatie in de BOOT-lijst factsheets [Boek]
Verloop, Koos \ Agtmaal, Maaike van \ Busink, Wim \ Eekeren, Nick van \ Groenendijk, Piet \ Jansen, Stefan \ Noij, Gert-Jan \ Zanen, Marleen \ 2018
Vanuit het Bestuurlijk Overleg Open Teelt en Veehouderij (BOOT) is de zogenaamde BOOT-lijst opgesteld met maatregelen die emissie naar water vanuit landbouwbedrijven verlagen. De praktijkrijpe maatregelen worden via het Deltaplan Agrarisch Waterbehee ...
help
Uitspoeling risico van maïsstro : resultaten experiment De Marke [Boek]
Hilhorst, Gerjan \ Verloop, Koos \ 2018
help
BedrijfsWaterWijzer : versie 2018.01 [Boek]
Verloop, Koos \ Noij, Gert-Jan \ Hoving, Idse \ Haan, Michel de \ 2018
Dit rapport beschrijft de opzet en actuele (1-1-2018, versie 2018.01) inhoud van de BedrijfsWaterWijzer (BWW). De BWW is bedoeld om het waterbeheer op melkveebedrijven te verbeteren, om zo, samen met waterschappen te werken aan doelen van de overheid ...
help
BEN: Bedrijfsspecifieke bemesting met kunstmeststikstof : resultaten 2014 en 2016 [Boek]
Verloop, Koos \ Hilhorst, Gerjan \ Oenema, Jouke \ Gielen, Jaap \ 2018
help
Bedrijfsspecifieke mest- en kunstmestgiften op melkveebedrijven : onderbouwingen ten behoeve van de ‘BES’ in 2016-2018 [Boek]
Schröder, J.J. \ Hilhorst, G.J. \ Oenema, J. \ Verloop, J. \ 2018
In 2015, 2016 en 2017 is op een zestal melkveebedrijven onderzocht of zij op grond van hun geschatte hoge gewasonttrekking van stikstof (N) en fosfaat (P) en benutting van meststoffen, in elk van de daarop volgende jaren, meer dierlijke mest konden t ...
help
Wonen op water met getij : Nassauhaven in Rotterdam krijgt achttien drijvende lofts \ Stadswerk magazine [Artikel]
Verloop, C. \ 2018
Wat te doen als het vasteland van een havenstad vol raakt, maar de vraag naar woningen groeit? Bouwen op het water! De gemeente Rotterdam faciliteert de ontwikkeling van achttien luxe drijvende woningen in de Nassauhaven, waar ook gewerkt wordt aan e ...
help
Landbouw en drinkwaterwinning kunnen goed samengaan \ H2O online [Artikel]
Brink, C. van den \ Verloop, K. \ Gielen, J. \ Pasman, W. \ 2017
In het project ‘Boeren voor Drinkwater’ werken melkveehouders sinds 2010 samen met onder andere de provincie Overijssel en drinkwaterbedrijf Vitens aan het verminderen van de milieubelasting op het grondwater in de meest kwetsbare zandgebieden. Hoewe ...
help
Landbouw en drinkwaterwinning kunnen goed samengaan \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Brink, C. van den \ Verloop, K. \ Gielen, J. \ Pasman, W. \ 2017
Sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw zijn steeds meer mineralen en bestrijdingsmiddelen in het grondwater terechtgekomen. Ondanks de inzet van overheid, agrarische sector en drinkwaterbedrijven om het gebruik – en daarmee ook de uitspoeling – v ...
help
Het effect van rotatie van maïs en gras op de nitraatuitspoeling \ Water matters : kenniskatern voor waterprofessionals [Artikel]
Hooijboer, A. \ Fraters, D. \ Verloop, K. \ 2017
De nitraatconcentratie in het bovenste grondwater op zandgrond is onder maïs ruim hoger dan onder gras. De rotatie tussen gras en maïs levert in de praktijk meer nitraatuitspoeling op dan de permanente teelt van deze gewassen. Hierbij wordt voorbijge ...
help
BEN: Bedrijfsspecifieke bemesting met kunstmest stikstof : resultaten 2014 en 2015 [Boek]
Verloop, Koos \ Hilhorst, Gerjan \ Oenema, Jouke \ Gielen, Jaap \ 2017
help
Toetsing van de KringloopWijzer : gemeten en voorspelde stikstof- en fosfaatproducties van mest en gewas [Boek]
Oenema, J. \ Šebek, L.B. \ Schröder, J.J. \ Verloop, J. \ Haan, M.H.A. de \ Hilhorst, G.J. \ 2017
help
De PerceelVerdeler: optimaal verdelen van de beschikbare mest op het melkveebedrijf [Boek]
Oenema, Jouke \ Verloop, Koos \ Hilhorst, Gerjan \ 2017
help
BedrijfsWaterWijzer [Poster]
Hoving, I. \ Haan, M. de \ Noij, G.J. de \ Verloop, K. \ Aarts, F. \ [2016]
help
Verbeteren ruwvoerproductie met de Ruwvoerscan \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Verloop, K. \ Oenema, J. \ 2016
Sinds 2013 zoekt Koeien & Kansen naar mogelijkheden om de ruwvoerproductie te verbeteren onder het motto ‘Naar een productieslag voor ruwvoer’. De aanpak is doelgericht: evalueren van de bestaande ruwvoerproductie om toe te werken naar een haalbaar g ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.