Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 168

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Vugteveen
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Balans van de Leefomgeving 2018 : Nederland duurzaam vernieuwen [Boek]
Egmond, Petra van \ Elzenga, Hans \ Buitelaar, Edwin \ Eerdt, Martha van \ Eskinasi, Martijn \ Franken, Ron \ Gaalen, Frank van \ Hanemaaijer, Aldert \ Hilbers, Hans \ Hollander, Guus, de \ Nijland, Hans \ Ritsema van Eck, Jan \ Ros, Jan \ Schilder, Frans \ Spoon, Martijn \ Uitbeijerse, Gabrielle \ Wouden, Ries van der \ Vonk, Marijke \ Vugteveen, Pim \ Goossen, Martijn \ Blom, Wim \ Bredenoord, Hendrien \ Brink, Thelma van den \ Evers, David \ Doren, Didi van \ Grinsven, Hans van \ Hinsberg, Arjen van \ Muilwijk, Hanneke \ Oorschot, Mark van \ Peeters, Jeroen \ Puijenbroek, Peter van \ Raspe, Otto \ Rijn, Frank van \ Schijndel, Marian van \ Sluis, Sietske van der \ Sorel, Niels \ Timmerhuis, Jacqueline \ Verwest, Femke \ Westhoek, Henk \ Sanders, Marlies \ Dirkx, Joep \ 2018
In de Balans van de Leefomgeving 2016 zijn op basis van een analyse van 20 jaar leefomgevingsbeleid vier thema’s geïdentificeerd die de komende jaren hoge prioriteit hebben: Sterke (stedelijke) regio’s en leefomgevingsbeleid; Voedsel, landbouw en nat ...
help
Naar een kennisagenda voor vermaatschappelijking van natuur [Boek]
Bredenoord, Hendrien \ Broekhoven, Saskia van \ Dirkx, Joep \ Doren, Didi van \ Folkert, Rob \ Kunseler, Eva \ Vugteveen, Pim \ Westerink, Judith \ 2018
help
Achteruitgang insecten [Boek]
Vugteveen, P. \ Hinsberg, A. van \ 2017
In een recent verschenen publicatie is geconstateerd dat insecten in Duitsland sterk afnemen. Het PBL heeft op basis van beschikbare informatie gekeken of een dergelijke trend ook in Nederland gaande is.
help
Analyse leefomgevingseffecten verkiezingsprogramma’s 2017-2021 : VVD, PvdA, SP, D66, ChristenUnie, GroenLinksen Vrijzinnige Partij [Boek]
Hilbers, Hans \ Schure, Klara \ Dam, Jan van \ Daniëls, Bert \ Egmond, Petra van \ Geilenkirchen, Gerben \ Hendriks, Marjon \ Hinsberg, Arjen van \ Hoen, Maarten ’t \ Koelemeijer, Robert \ Koutstaal, Paul \ Kruitwagen, Sonja \ Meerkerk, Jordy van \ Pieters, Marits \ Ros, Jan \ Sluis, Sietske van der \ Snellen, Daniëlle \ Vugteveen, Pim \ 2017
Zeven Nederlandse politieke partijen hebben hun verkiezingsprogramma’s voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2017 in geconcretiseerde maatregelenpakketten voorgelegd aan het PBL. Het PBL heeft deze maatregelen geanalyseerd op hun effecten op drie ...
help
Monitor infrastructuur en ruimte 2016 : zicht op de effecten van de structuurvisie infrastructuur en ruimte [Boek]
Kuiper, Rienk \ Schuit, Johan van der \ Amsterdam, Hans van \ Blom, Wim \ Breedijk, Marnix \ Diederiks, Jos \ Evers, David \ Franken, Ron \ Hilbers, Hans \ Lagas, Piet \ Puijenbroek, Peter van \ Rijn, Frank van \ Thissen, Mark \ Vugteveen, Pim \ Willigers, Mark \ Jorritsma, Peter \ Leeuwen, Niek van \ Altenburg, Frank \ 2016
help
Klimaat & veiligheid : rapportage [Boek]
Vugteveen, P. \ Groot, A. de \ 2013
Het Waddengebied geldt als één van de belangrijkste getijdengebieden van de wereld. In 2009 kreeg de Waddenzee een plek op de UNESCO Werelderfgoedlijst. De natuurwaarden van het gebied genieten speciale institutionele en juridische bescherming. De Wa ...
help
Juridisch doolhof : Beschermde waarden in Natura 2000-gebieden \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
't Lam, N. \ Vugteveen, P. \ 2011
Natura-2000-gebieden, aangewezen onder de Natuurbeschermingswet (Nb-wet) 1998, overlappen vaak met de Beschermde Natuurmonumenten (BNM) die al eerder onder de oude Natuurbeschermingswet (1967) zijn aangewezen. Op grond van de huidige regels komt de j ...
help
Kraaiachtigen een bedreiging voor weidevogels : een literatuuronderzoek naar de rol van kraaiachtigen als predator en de invloed daarvan opweidevogels [Boek]
Bos, A.F. \ Vugteveen, P. \ 2005
Het aantal kraaiachtigen is in de tweede helft van de vorige eeuw sterk toegenomen in Nederland, dit geldt vooral voor de zwarte kraai en de kauw in agrarische gebieden. De eksteraantallen gaan landelijk gezien achteruit, die van de Vlaamse gaai neme ...
help
Biovarkens zijn nu kostendekkend : Twee jaar later \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Vugteveen, W. \ 2003
De overschakeling van scharrel- naar biologische varkenshouderij. Deze keuze werd gemaakt door de garantieprijs voor biologische varkens
help
Licht afleveren nu aantrekkelijk \ Varkenshouderij : tweewekelijks vaksupplement van boerderij [Artikel]
Vugteveen, W. \ 2003
Gekeken is waar het meest gunstige saldo ligt per jaarvarken bij de huidige prijzen bij een aflevergewicht van resp. 84, 89 en 94 kg. Ook is naar het saldo per jaarvarken bij dezelfde 3 aflevergewichten gekeken bij een vleesvarkensprijs van resp. E 1 ...
help
Technisch zit het allemaal wel snor \ Varkenshouderij : tweewekelijks vaksupplement van boerderij [Artikel]
Vugteveen, W. \ 2003
De gemiddelde waarden voor het saldo van de zeugenhouderij over juli 2002 t/m juni 2003 en van de vleesvarkenshouderij in Nederland
help
Meer biggen door suikerrijk gustvoer \ Varkenshouderij : tweewekelijks vaksupplement van boerderij [Artikel]
Vugteveen, W. \ 2003
De voor- en nadelen van een nieuw suikerrijk gustvoer
help
Voerstation kost 60 euro per zeug : kosten dragendezeugenstallen \ Varkenshouderij : tweewekelijks vaksupplement van boerderij [Artikel]
Vugteveen, W. \ 2003
De voor- en nadelen van voerstations op beton
help
Lange trog optie voor brijbedrijven : kosten dragendezeugenstallen \ Varkenshouderij : tweewekelijks vaksupplement van boerderij [Artikel]
Vugteveen, W. \ 2003
Brijvoedering via de lange trog heeft voordelen. Met een relatief geringe investering is het mogelijk om bijproducten te voeren en hiermee te besparen op de voerkosten
help
Later spenen kost 4 euro per zeug \ Varkenshouderij : tweewekelijks vaksupplement van boerderij [Artikel]
Vugteveen, W. \ 2003
Spenen op 28 dagen kost in theorie 16 euro per zeug, maar volgens berekeningen in de praktijk blijken de kosten beperkt te blijven tot 4 euro
help
In de pas met aminozuren : overdrijven leidt tot meer ammoniak \ Varkenshouderij : tweewekelijks vaksupplement van boerderij [Artikel]
Vugteveen, W. \ 2003
Over het belang van voldoende aminozuren in de varkensvoedering
help
Voorkom nu hittestress bij vleesvarkens \ Varkenshouderij : tweewekelijks vaksupplement van boerderij [Artikel]
Vugteveen, W. \ 2003
Adviezen voor maatregelen ter voorkoming van hittestress bij vleesvarkens
help
Klimaat sturen in nieuwe biggenstal \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Vugteveen, W. \ 2003
Bezoek aan een varkensbedrijf dat 2 jaar geleden een nieuwe biggenstal bouwde met een ventilatiesysteem dat natuurlijke en mechanische ventilatie met elkaar combineert
help
Speendip kost 0,89 euro per big \ Varkenshouderij : tweewekelijks vaksupplement van boerderij [Artikel]
Vugteveen, W. \ 2003
Berekening van het verlies per big bij afvallen of niet groeien
help
Elke zeug haar eigen mix \ Varkenshouderij : tweewekelijks vaksupplement van boerderij [Artikel]
Vugteveen, W. \ 2003
In deze bedrijfsreportage uit een varkenshouder (200 zeugen, 2.000 vleesvarkensplaatsen) zijn tevredenheid over het gebruik van de multifasevoedering voor zijn dragende zeugen
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.