Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 96

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Wiggers
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Eerste larvenvondst van de kokerjuffer Molanna albicans \ Nederlandse faunistische mededelingen / Nationaal Natuurhistorisch Museum [Artikel]
Boonstra, H. \ Wiggers, R. \ 2014
Ondanks de fors toegenomen aandacht voor watermacrofauna sinds begin jaren 1980 is de schietmot Molanna albicans maar sporadisch aangetroffen. In dit artikel wordt de eerste larvenvondst van M. albicans buiten Drenthe beschreven. Samen met de vindpla ...
help
De Bijvanck in ontwikkeling : omvormingsplan voor de gebieden met uitheems bos op landgoed de Bijvanck [Studentenverslag]
Jansen, M. \ Wiggers, L. \ 2014
Dit rapport beschrijft een plan voor de omvorming van rond de 30 hectare uitheems naaldhout op landgoed de Bijvanck in de gemeente Montferland. Natuurmonumenten wil deze stukken omvormen naar meer natuurlijke bossen waarbij de nadruk ligt op de ontwi ...
help
Discussie-notitie m.b.t. aanpak geavanceerde toetsing van leidingen in de nabijheid van waterkeringen volgens de restprofiel/faalkansanalyse [Boek]
Wiggers, A. \ 2013
Document beoordeling van de nieuwe toetsmethode voor leidingen in en nabij de waterkering, ten behoeve van bijeenkomst 161 op 27 maart 2014.
help
Meer dan 250 soorten watermijten in Nederland (Acari: Hydrachnidia, Halacaridae)! \ Nederlandse faunistische mededelingen / Nationaal Natuurhistorisch Museum [Artikel]
Smit, H. \ Boonstra, H. \ Duijts, O.W.M. \ Maanen, B. van \ Wiggers, R. \ 2012
De Nederlandse lijst van water- en zeemijten groeit gestaag. Dit is vooral te danken aan de toegenomen aandacht voor deze dieren bij waterschappen, adviesbureaus en drinkwaterbedrijven. In deze publicatie worden zeven soorten watermijten en twee soor ...
help
A comprehensive summary of the scientific literature on Horse Assisted Education in Germany [Studentenverslag]
Bogner, F. \ 2011
Aim of this thesis was to comprehensively summarize and compare twenty one scientific papers on HAE that were written in Germany. Resulting from this investigation, future research impulses are given at the end of this study. The scientific papers th ...
help
Macrozoöbenthosonderzoek natuurvriendelijke oevers Maas 2010 [Boek]
Wiggers, R. \ Duijts, O.W.M. \ Wolters, G. \ 2011
Om het effect van natuur(vriende)lijke oevers (NVO) op de ecologie en de (hydro)morfologie van de Maas te volgen en vast te leggen en om informatie te verkrijgen over de doelmatigheid van de verschillende typen natuur(vriende)lijke oevers is door RWS ...
help
Effecten oeververdediging in de Lek bij Everdingen en Steenwaard op de macrofaunalevensgemeenschap : meetjaar 2010 [Boek]
Wiggers, R. \ Koeman, T. \ Duijts, O.W.M. \ Wolters, G. \ 2011
In opdracht van RWS Directie Oost Nederland is in 2006 het project „Monitoring effecten oeververdediging Lek bij Everdingen en Steenwaard‟ gestart. In de Lek bij Everdingen en Steenwaard zijn in 2005 en 2006 palenrijen met daartussen takkenbossen gep ...
help
Macrozoöbenthosonderzoek natuurvriendelijke oevers Maas 2009 [Boek]
Wiggers, R. \ Boonstra, H. \ Duijts, O.W.M. \ Wolters, G. \ 2010
Om het effect van natuur(vriende)lijke oevers (NVO) op de ecologie en de (hydro)morfologie van de Maas te volgen en vast te leggen en om informatie te verkrijgen over de doelmatigheid van de verschillende typen natuur(vriende)lijke oevers is door RWS ...
help
Macrofauna-onderzoek Velderberg : meetjaar 2009 [Boek]
Wiggers, R. \ Bonhof, G.H. \ Koeman, T. \ 2009
Het Waterschap Regge en Dinkel (WRD) voert in 2009 een eerste evaluatie uit van het herinrichtingsproject ‘Velderberg’. De evaluatie is gericht op waterkwaliteit (chemie en ecologie) en hydrologie. Een deel van het onderzoek wordt uitgevoerd door het ...
help
Macrofauna-onderzoek Rossumermeden : meetjaar 2009 [Boek]
Wiggers, R. \ Bonhof, G.H. \ Koeman, T. \ 2009
Het Waterschap Regge en Dinkel (WRD) voert in 2009 een eerste evaluatie uit van het herinrichtingsproject ‘de Rossumermeden’. De evaluatie is gericht op waterkwaliteit (chemie en ecologie) en hydrologie. Een deel van het onderzoek wordt uitgevoerd do ...
help
Effecten van herinrichtingsmaatregelen in laagveensloten - II: Kortetermijneffecten en tweede beschrijving nulsituatie [Boek]
Loeb, R. \ Verdonschot, P.F.M. \ Wiggers, R. \ 2009
Dit rapport beschrijft de kortetermijneffecten en de nulsituatie van een aantal herinrichtingsprojecten in voormalige landbouwgebieden in De Wieden. In de sloten van deze gebieden zijn de waterchemie, macrofyten, diatomeeën en macrofauna gemonitord. ...
help
Herinrichting Geeserstroom : beschrijving van de monitoringsresultaten [Boek]
Didderen, K. \ Besse-Lototskaya, A. \ Hoorn, M. van den \ Sinkeldam, J. \ Wiggers, R. \ Verdonschot, P. \ 2008
Het laatste decennium zijn veel beekherstelmaatregelen uitgevoerd. De doelstelling van dit onderzoek is het verkrijgen van inzicht in processen en factoren die leiden tot succesvol herstel. Daartoe heeft monitoring plaatsgevonden van een voorbeeldpro ...
help
The first record of the watermite Arrenurus berolinensis from the Netherlands, with the first description of the female (Acari: Hydrachniudia) \ Nederlandse faunistische mededelingen / Nationaal Natuurhistorisch Museum [Artikel]
Smit, H. \ Didderen, K. \ Wiggers, R. \ 2007
Dit artikel bevat een eerste beschrijving van het vrouwtje van de watermijt Arrenurus berolinensis; een zeer zeldzame watermijt, voor het eerst gevonden in 2006 (in een petgat in de Wieden)
help
Nulmeting volwassen steekmuggen herinrichtingsgebied Peize en herinrichtingsgebied Roden-Norg [Boek]
Verdonschot, P.F.M. \ Wiggers, R. \ 2007
De wateroverlast van 1998 was aanleiding om het waterbeheer in Noord-Nederland aan te passen. Hiervoor zijn drie plannen opgesteld: Inrichtingsplan waterberging - natuur Roden Norg; Herinrichting Peize; Herstel bovenlopen Peizerdiep. Bij de herinrich ...
help
Nieuwe vondsten van watermijten in Nederland (Acari: hydrachnidia) \ Nederlandse faunistische mededelingen / Nationaal Natuurhistorisch Museum [Artikel]
Smit, H. \ Hoek, T.H. van den \ Wiggers, R. \ 2006
Sinds de publicatie van de atlas van de Nederlandse watermijten in 2000 is de interesse voor watermijten sterk toegenomen. Er worden regelmatig nieuwe en zeldzame soorten gevonden en de kennis over biotoopvoorkeuren en trends wordt steeds verder uitg ...
help
Some rare and new caddis flies recorded for the Netherlands (trichoptera) \ Nederlandse faunistische mededelingen / Nationaal Natuurhistorisch Museum [Artikel]
Wiggers, R. \ Hoek, T.H. van den \ Maanen, B. van \ Higler, L.W.G. \ Kleef, H. van \ 2006
Nieuwe en zeldzame waarnemingen van kokerjuffers in Nederland
help
Waterkwaliteit \ Nutriënten management op het melkveebedrijf van de familie Spruit : studie naar bedrijfsvoering en milieukwaliteit : synthese rapport [Hoofdstuk uit boek]
Vos, J.A. de \ Kleef, J. van \ Nijboer, R.C. \ Wiggers, R. \ Knotters, M. \ Steenbergen, T.C. van \ 2005
Aparte aandacht voor de uitspoeling van nutriënten op het grupstalbedrijf in Zegveld
help
Keylinks : ecologische processen in sloten en beken - II: de relatie tussen afvoerdynamiek, temperatuur en de populatiegroei van agapetus fuscipes [Boek]
Nijboer, R.C. \ Nijboer, R.C. \ Hoorn, M.W. van den \ Hoek, T.H. van den \ Wiggers, R. \ Verdonschot, P.F.M. \ 2005
In dit onderzoek zijn de effecten van de sleutelfactoren afvoer, temperatuur en habitat op de populatiedichtheid en groei van de kokerjuffer Agapetus fuscipes onderzocht. Deze soort is een goede indicator voor relatief stabiele hydrologische omstandi ...
help
New records of rare water mites from The Netherlands (Acari: hydrachnidia) \ Nederlandse faunistische mededelingen / Nationaal Natuurhistorisch Museum [Artikel]
Smit, H. \ Maanen, B. van \ Hoek, T.H. van den \ Wiggers, R. \ Knol, B.W. \ 2003
De recent gepubliceerde atlas van de Nederlandse watermijten heeft een aantal mensen gestimuleerd meer aandacht aan deze groep van aquatische macrofauna te besteden. In de korte periode sinds deze publicatie zijn vijf nieuwe soorten voor de Nederland ...
help
Vis : productdossier \ Goede waar [Artikel]
Wiggers, E. \ 2003
De voor- en nadelen van wildvangst en visteelt op een rij, gevolgd door kooptips voor wie verantwoord vis wil eten. In een tabel wordt de herkomst van de vissoort, de milieuschade, de gezondheidsaspecten en extra info, o.a. of de vissoort biologisch ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.