Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 83

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Willemse
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Plant Reproduction and Dispersal: an interactive course [Software]
Willemse, M.T.M \ Lammeren, A.A.M. van \ 2019
E-module Plant reproduction and dispersal. Subjets covered: reproduction, lifecycle and regulation. Including a glossary. The interactive e-module can be downloaded to and unzipped on a computer (more info in the readme file).
help
Klimaat-Energie-Ruimte: ruimtelijke verkenning energie en klimaat [Boek]
Kuijers, Taco \ Hocks, Boris \ Witte, Jaap \ Becchi, Francesca \ Wijnakker, Rens \ Frijters, Eric \ Zeif, Sam \ Hugtenburg, Jasper \ Veul, Joppe \ Meeuwsen, Arjen \ Sijmons, Dirk \ Vermeulen, Marco \ Willemse, Bram \ Stremke, Sven \ Oudes, Dirk \ Boxmeer, Brechtje van \ Knuivers, Robbin \ Vries, Sjors de \ Posad Spatial Strategies \ 2018
help
Meer dan een kwart van de Europese sprinkhanen met uitsterven bedreigd \ Nature Today [Artikel]
Odé, B. \ Willemse, L. \ Kleukers, R. \ 2017
Meer dan 25% van de Europese sprinkhanen wordt met uitsterven bedreigd. Dat blijkt uit de net gepubliceerde Rode Lijst van de IUCN. De informatie werd in twee jaar samengebracht door 150 sprinkhanenspecialisten, waarvan drie uit Nederland. De belangr ...
help
Stedelijke ontwikkeling en bodemdaling in en rondom Gouda : een synthese van drie onderzoeken naar de relatie tussen (stedelijke) ontwikkelingen en bodemdaling [Boek]
Willemse, Nico W. \ 2017
Deze synthese gaat in op de bredere lessen die zijn te trekken uit de deelprojecten en gevolgde methoden voor soortgelijke stedelijke en nabijgelegen buitengebieden (projectfase 4). Welke verbanden bestaan tussen de snelheid van bodemdalingen en alle ...
help
Ruimte voor de rivier : archeologische monumentenzorg langs de grote rivieren ; 2000-2015 [Boek]
Willemse, Nico W. \ Verhelst, E. M. P. \ Heunks, E. \ Rijkswaterstaat. \ Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. \ RAAP Archeologisch Adviesbureau \ 2016
De afgelopen vijftien jaar is gestaag gewerkt aan het vergroten van de waterveiligheid in het Nederlandse rivierengebied. Met het programma Ruimte voor de Rivier is ruim 12.000 hectare aan rivierverruimende maatregelen uitgevoerd, zowel buitendijks a ...
help
Van autonome robots tot zilte aardappels : toekomstverkenning naar de invloed van technologische ontwikkelingen op de agri- & foodsector tot 2050 [Boek]
Wilde, S. de \ Willemse, E. \ Stichting Toekomstbeeld der Techniek en bevordering van het Wetenschappelijk Toekomstonderzoek \ 2015
Door de uitdagingen van de wereldwijde voedselvoorziening vandaag en morgen blijft de behoefte aan technologische innovaties in de agri- & foodsector onverminderd groot. Het is niet zo dat wat technologisch haalbaar is allemaal realiteit zal worden. ...
help
Normen en certificaten in de biobased economy : wat, hoe en waarom? [Boek]
Willemse, H. \ 2014
Voor ondernemers in de biobased economy (BBE) is vaak moeilijk te overzien wat het verschil is tussen de diverse certificaten en normen. Deze uitgave informeert over de samenhang tussennormen, certificaten en wetgeving en over de verschillende soorte ...
help
Risicomanagement vast onderdeel van het ondernemerschap : veel creativiteit van akkerbouwers verwacht \ Boerenbusiness [Artikel]
Willemse, A. \ 2013
bijlage DCA Marktbites
help
Sociale media: nieuwe wegen naar sociale innovatie [Boek]
Salverda, I. \ Jagt, P. van der \ Willemse, R. \ Onwezen, M. \ Top, J. \ 2013
Hoewel de rol en impact van internet en de sociale media in de samenleving algemeen worden aangenomen, is het nog niet duidelijk of en hoe het communiceren en delen van informatie via internet en de sociale media bijdragen aan het ontstaan van social ...
help
Evaluatie van vismigratievoorzieningen in Nederland : een compilatie van monitoringsresultaten en aanzet voor een toetsingskader [Studentenverslag]
Willemse, I. \ 2013
Waterbeheerders is gevraagd alle evaluatierapporten met betrekking tot ecologische monitoring van vismigratievoorzieningen in hun beheergebied beschikbaar te stellen. Om de feitelijke gegevens uit deze rapporten bijeen te kunnen brengen is een evalua ...
help
Aspirine op je brood : voeding en geneesmiddelen in de toekomst [Boek]
Willemse, Ellen \ 2013
Komen er in de toekomst groenten die smaken als snoep? Kun je in 2030 nog frisdrank met calorieën kopen? Slikken alle ouderen dan een polypil? Niemand kan de toekomst voorspellen. Erover nadenken kan wel. Moet wel. Want veranderingen van morgen begin ...
help
Een mooier landschap met minder plagen : de baten van aantrekkelijke akkerranden wegen ruimschoots op tegen de kosten \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Alebeek, F. van \ Vijn, M. \ Willemse, J. \ Rijn, P. van \ 2012
Onderzoek laat zien dat hoe beter we akkerranden verbinden met kleine landschapselementen in het omringende landschap, hoe beter de natuurlijke plaagbeheersing vanuit die akkerranden kan werken. Om het netwerk aaneengesloten te krijgen is samenwerkin ...
help
'Watertoets moet zelfstandig instrument blijven' : water en ruimte in de nieuwe Omgevingswet \ RO : ruimtelijke ontwikkeling magazine [Artikel]
Willemse, R. \ Ruijter, M. de \ 2012
Eind dit jaar gaat het wetsvoorstel voor de Omgevingswet naar de Raad van State. Goed omgaan met de schaarse ruimte en flexibel inspelen op veranderingen, dat zijn de uitgangspunten. Betekenen de vereenvoudiging en de flexibiliteit dan ook dat de wat ...
help
Praktische richtlijnen voor de behandeling van adderbeten bij de hond \ Tijdschrift voor diergeneeskunde [Artikel]
Rhijn, N.C. van \ Leenders, M.E.C. \ Willemse, G.C.H. \ Dijkman, M.A. \ 2012
Jaarlijks worden bij dierenartspraktijken in Nederland honden aangeboden nadat deze gebeten zijn door een Europese adder. De adder is de enige inheemse gifslang in Nederland. Niet elke adderbeet geeft klinische verschijnselen. Bij een zogenoemde drog ...
help
Kengetallen voor de biologische akkerbouw [Brochure]
Willemse, J. \ 2012
In deze brochure ‘Kengetallen voor de biologische akkerbouw en vollegrondsgroenten’ is vooral gekeken naar de technische en economische cijfers. Deze cijfers kunnen dienen als ondersteuning voor startende biologische bedrijven of als vergelijkingsmat ...
help
Ondernemer moet beslagen ten ijs komen \ Boerenbusiness [Artikel]
Lijster, E. de \ Willemse, A. \ 2011
Het gros van de Nederlandse agrarische ondernemers wordt gefinancierd door Rabobank, ABN Amro of Friesland Bank. Op verzoek van Boerenbusiness praten de drie agrarische topmannen van deze banken over de financiering van de veehouderij en akkerbouw, d ...
help
Eindrapportage FAB2 2008-2011 [Boek]
Geus, J. de \ Gurp, H. van \ Alebeek, F. van \ Bos, M. \ Janmaat, L. \ Rijn, P. van \ Schaap, B. \ Visser, A. \ Vlaswinkel, M. \ Wal, E. v.d. \ Willemse, J. \ Zanen, M. \ cop. 2011
In het door LTO Noord, ZLTO en LLTB geïnitieerde project Functionele Agrobiodiversiteit (FAB2) is de afgelopen jaren ervaring opgedaan met het slim benutten van levende organismen om tot duurzame landbouw te komen. Deze aanpak vraagt om een aantal aa ...
help
FAB en omgeving : het belang van groene en blauwe netwerken [Boek]
Alebeek, F. van \ Schaap, B. \ Willemse, J. \ Rijn, P. van \ 2011
Sinds een aantal jaren doen agrarische ondernemers ervaring op met de toepassing van Functionele Agrobiodiversiteit (FAB) om ziekten en plagen in cultuurgewassen te beheersen. Er zijn pilots in de Hoeksche Waard in Zuid-Holland, in Zeeland, Noord Bra ...
help
FAB en gewasbescherming : het belang van goed waarnemen [Boek]
Visser, A. \ Vlaswinkel, M. \ Wal, E. van der \ Willemse, J. \ Alebeek, F. van \ 2011
In combinatie met bloemrijke akkerranden biedt scouting een goede mogelijkheid om het gebruik van insecticiden tegen luizen in granen en consumptieaardappelen te minimaliseren. In de toekomst zullen, onder andere door de hogere milieueisen, steeds mi ...
help
FAB en akkerranden : voor natuurlijke plaagbeheersing [Boek]
Rijn, P. van \ Willemse, J. \ Alebeek, F. van \ 2011
Akkerranden om de natuurlijke plaagbeheersing te ondersteunen staan centraal in het FAB project. Terwijl meerjarige akkerranden een schuilplaats en leefgebied kunnen bieden als er geen gewas op de akker staat, zijn éénjarige bloemenranden weer meer g ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.