Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 308

 • help
 • uw selectie
 • export
  U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Winter
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Aalonderzoeken Hoogheemraadschap van Delfland: efficiëntie van glasaalintrek bij gemaal Schoute [Boek]
Griffioen, A.B. \ Schiphouwer, M.E. \ Winter, H.V. \ Ploegaert, S. \ 2018
Deze studie betreft een analyse van het aanbod en de intrekefficiëntie van glasaal bij één van de prioritaire intrekpunten van Delfland: gemaal Schoute in Den Haag (Scheveningen). Het complex bij gemaal Schoute bestaat uit een jachthaven, een keerslu ...
help
Glasaal bij het sluiscomplex van IJmuiden 2017 : een pilotstudie ter voorbereiding van een onderzoek naar het gedrag, voorkomen en passage van glasaal bij het sluiscomplex te IJmuiden [Boek]
Griffioen, A.B. \ Winter, H.V. \ 2018
Via het Noordzeekanaal wordt een groot achterland aan water ontsloten en IJmuiden is daarmee een belangrijk intrekpunt voor trekvis zoals (glas)aal en driedoornige stekelbaars en uittrekpunt voor (schier)aal. De regionale waterbeheerders en andere pa ...
help
Kwetsbare soorten voor energie-infrastructuur in Nederland : overzicht van effecten van hernieuwbare energie-infrastructuur en hoogspanningslijnen op de kwetsbare soorten vogels, vleermuizen, zeezoogdieren en vissen, en oplossingsrichtingen voor een natuurinclusieve energietransitie [Boek]
Buij, Ralph \ Jongbloed, Ruud \ Geelhoed, Steve \ Jeugd, Henk van der \ Klop, Erik \ Lagerveld, Sander \ Limpens, Herman \ Meeuwsen, Henk \ Ottburg, Fabrice \ Schippers, Peter \ Tamis, Jacqueline \ Verboom, Jana \ Wal, Jan Tjalling van der \ Wegman, Ruut \ Winter, Erwin \ Schotman, Alex \ 2018
help
Toestand vis en visserij in de zoete Rijkswateren 2016 Deel I, trends / [Boek]
Bos, O.G. \ Griffioen, A.B. \ Keeken, O.A. van \ Gerla, D.J. \ Winter, H.V. \ 2018
Het rapport “Toestand Vis en Visserij in de Zoete Rijkswateren” bestaat uit drie verschillende delen: Deel I “Trends”, Deel II “Methoden” en Deel III “Data” (tot 2016 als rapport, in de toekomst als website). In dit rapport (Deel I) worden (i) de tre ...
help
Habitatgeschiktheid van de Westerschelde voor de stekelrog (Raja clavata) [Boek]
Winter, H.V. \ Jongbloed, R.H. \ 2018
help
Evaluation of the Dutch Eel Management Plan 2018: status of the eel population in 2005-2016 [Boek]
Wolfshaar, K.E. van de \ Griffioen, A.B. \ Winter, H.V. \ Tien, N.S.H. \ Gerla, D. \ Keeken, O. van \ Hammen, T. van der \ 2018
Het aalbeheerplan is geëvalueerd in het licht van de voornoemde “beheerdoelen” uit de Aalverordening. De methodiek die bij deze evaluatie is gehanteerd komt voort uit de ICES aal werkgroep (WGEEL). Hierdoor wordt in deze evaluatie alleen ingegaan op ...
help
Werken aan aal : evaluatie van het Nederlandse aalbeheerplan \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Hammen, T. van der \ Tien, N. \ Wolfshaar, K. van de \ Winter, E. \ Griffioen, B. \ 2018
Elke 3 jaar vindt er een evaluatie plaats van de aalstand in Nederland. De meest recente evaluatie, met resultaten over de periode 2014-2016, is eind juni naar de EU gestuurd. De resultaten laten zien dat sinds de introductie van het Nederlandse aalb ...
help
Op zoek naar het riool : effluent rioolzuiveringen trekt glasaal aan \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Winter, E. \ 2017
Paling heeft een sterk ontwikkeld reukvermogen. Het ligt voor de hand dat geurstoffen een rol spelen bij het gedrag van glasaal. Dit zou bijvoorbeeld de waarneming van grote concentraties glasaal bij effluent pluimen van rioolwaterzuiveringsinstallat ...
help
Onderzoeksgebied van wereldformaat : dossier waterbouw \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Wegman, C. \ Gelder, A. de \ Dam, G. \ Winter, W. de \ Ramaekers, G. \ 2017
Sinds 1950 is de bodem van de Haringvlietmonding vel veranderd. Door de jaren heen is een harde scheiding tussen zout en zoet water gecreëerd. Sinds 2000 is er meer inzicht in de morfologische ontwikkeling van de monding. De Haringvlietmonding is erg ...
help
Pilot studie akoestische telemetrie nabij sluiscomplex IJmuiden [Boek]
Griffioen, A.B. \ Keeken, O.A. van \ Winter, H.V. \ 2017
Het Noordzeekanaal is een belangrijke migratieroute voor vis en staat in verbinding met een groot achterland. De regionale waterbeheerders en andere partners rondom het Noordzeekanaal zetten zich in voor een goede bereikbaarheid van de regio voor tre ...
help
Taxonomische status van houting in Nederlandse wateren [Boek]
Winter, H.V. \ 2017
Houting (Coregonus oxyrhinchus) is één van de riviertrekvissen, naast Europese steur (Acipenser sturio), Atlantische zalm (Salmo salar) en elft (Alosa alosa), die in de loop van de 20ste eeuw is uitgestorven in de Nederlandse stroomgebieden en na 194 ...
help
Ecologie van zoet-zout overgangen in deltagebieden : literatuurstudie en beoordeling van een scenario in het Volkerak-Zoommeer [Boek]
Tangelder, Marijn \ Winter, Erwin \ Ysebaert, Tom \ 2017
De overgang van zoet naar zout vanuit de rivier richting zee is een belangrijk kenmerk van estuaria. De grote variatie in waterbeweging door getij en rivier afvoer, zoutgehalten, sedimentatie/erosie in combinatie met aanvoer van nutriënten en organis ...
help
Fish migration river monitoring plan : monitoring program on the effectiveness of the FMR at Kornwerderzand [Boek]
Griffioen, A.B. \ Winter, H.V. \ 2017
This report drafts a monitoring program aiming at determining and optimizing the effectiveness of restoring fish migration at Kornwerderzand with the ‘Fish Migration River’ (FMR.) For an adaptive management of the operation of the FMR, monitoring and ...
help
Prognose visstand in en rond het Haringvliet na invoering van het Kierbesluit in 2018 [Boek]
Griffioen, A.B. \ Winter, H.V. \ Hal, R. van \ 2017
De centrale vraag in deze rapportage is: ‘Hoe ontwikkelt de visstand zich in het Haringvliet na instelling van de 'Kier' en welke factoren zijn hierbij van belang?’ Het is onmogelijk om de gevolgen van de Kier voor de visstand met grote nauwkeurighei ...
help
Schieraal uittrek Noordzeekanaal 2016 : een merk-terugvangst experiment met fuikvangsten [Boek]
Griffioen, A.B. \ Winter, H.V. \ 2017
Het doel van de proef is om een schatting te maken van het uittrekkende bestand van schieraal uit het Noordzeekanaal. Daarnaast leveren de gegevens inzicht in het zoekgedrag en de verspreiding van schieraal nabij het sluiscomplex te IJmuiden. De fuik ...
help
Characterising natural bedform morphology and its influence on flow \ Geo-marine letters : an international journal of marine geology [Artikel]
Lefebvre, A. \ Paarlberg, A.J. \ Winter, C. \ 2016
Bedforms such as dunes and ripples are ubiquitous in rivers and coastal seas, and commonly described as triangular shapes from which height and length are calculated to estimate hydrodynamic and sediment dynamic parameters. Natural bedforms, however, ...
help
Sababank onderzoek 2011-2016 [Boek]
Hoetjens, Paul \ Hoeksema, Bert \ Bakker, Didier de \ Becking, Lisa \ Bos, Oscar \ Haan, Dick de \ Graaf, Martin de \ Meesters, Erik W. \ Winter, Erwin \ Duyl, Fleur C. van \ Heuven, Steven van \ 2016
help
Saba Bank research 2011-2016 [Boek]
Hoetjens, Paul \ Hoeksema, Bert \ Bakker \ Becking, Lisa \ Bos, Oscar \ Haan, Dick de \ Graaf, Martin de \ Meesters, Erik W. \ Winter, Erwin \ Duyl, Fleur C. van \ Heuven, Steven van \ 2016
help
Tidal Energy Fish Impact : method development to determine the impact of open water tidal energy converters on fish [Boek]
Smit, Marck \ Winter, Erwin \ Scheijgrond, Peter \ Bergmeijer, Pieter \ Schuitema, Roelof \ Nichols, Carly \ Visser, Bert \ Thijssen, Martijn \ Quesson, Benoit \ Duren, Luca van \ Griffioen, Ben \ Keeken, Olvin van \ Boom, Lorendz \ Nauw, Janine \ 2016
The goals of the proposed project are: 1. to develop a robust method and experimental set‐up to determine behaviour of fish in the vicinity of tidal turbines and collision risk in the strong turbid currents of the Marsdiep based on DIDSON technology, ...
help
Inspiring natural landscapes in a crowded country : five examples of nature-based solutions in Dutch landscapes [Boek]
Braat, Chris \ Bijlsma, Rienk-Jan \ Hoedt, André ten \ Janssen, John \ Rossenaar, Arnout-Jan \ Sanders, Marlies \ Schipper, Piet \ Vegter, Uko \ Winter, Erwin \ 2016
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.