Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 74

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: achternaam==Witjes
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Meta-omics of the human small intestines to explore functional and compositional diversity [Studentenverslag]
Witjes, Lotte \ 2018
help
Integrating metabolite and expression quantitative trait loci with biosynthetic gene clusters [Studentenverslag]
Witjes, Lotte \ 2018
help
Richting geven aan de circulaire economie \ Milieu : opinieblad van de Vereniging van Milieuprofessionals [Artikel]
Reike, D. \ Witjes, S. \ Vermeulen, W. \ 2018
De circulaire economie heeft de wind mee. Helaas dreigen de inspanningen te verzanden in de kakofonie van omschrijvingen van wat hier nu wel en niet onder valt. Een heldere begripsomschrijving moet aan het begin van CE-projecten staan. Dit kan een Ba ...
help
Beoordeling grondwatermeet-reeksen voor ijken en valideren van grondwatermodellen [Boek]
Vugt, A.C. van \ Witjes, Th.G.J. \ 2015
In Overijssel wordt zowel door de provincie als door Vitens intensief aan freatische grondwaterstanden en stijghoogten (hierna samengevat in de term grondwaterstanden) gemeten. Grondwaterstandmetingen zijn belangrijk voor beleidsontwikkeling en toest ...
help
Watersysteem- en bronanalyse knelpunten stedelijk water : deelrapport Peellandvijver te Deurne [Boek]
Balla, A. \ Witjes, T.G.J. \ 2014
Waterschap Aa en Maas heeft zich voorgenomen voor vijf waterpartijen in het stedelijk gebied maatregelen te treffen, voor het verbeteren van de waterkwaliteit. Hierbij is de gemeente trekker. Het waterschap heeft hierbij een adviserende rol. Aan Witt ...
help
KRW casestudie Stadspolders [Boek]
Balla, A. \ Witjes, T.G.J. \ 2014
Een water- en stoffenbalans is opgesteld voor het gebied van Stadspolders (van Dordrecht). Hieruit blijkt dat inlaatwater (via de stuwen) het meest bijdragen aan de aanvoer van water en tegelijkertijd hiermee ook de grootste bron vormen voor de nutri ...
help
Watersysteem- en bronanalyse knelpunten stedelijk water : deelrapport Slievenvijver te Someren [Boek]
Balla, A. \ Witjes, T.G.J. \ 2014
Het waterschap heeft zich voorgenomen om samen met de gemeenten voor zes waterpartijen in het stedelijk gebied maatregelen te treffen voor het verbeteren van de waterkwaliteit. Terwijl de gemeente trekker is, heeft het waterschap hierbij een advisere ...
help
Watersysteem- en bronanalyse knelpunten stedelijk water : deelrapport 't Ven te Veghel [Boek]
Balla, A. \ Witjes, T.G.J. \ 2014
Het waterschap heeft zich voorgenomen om samen met de gemeenten voor zes waterpartijen in het stedelijk gebied maatregelen te treffen voor het verbeteren van de waterkwaliteit. Terwijl de gemeente trekker is, heeft het waterschap hierbij een advisere ...
help
Watersysteem- en bronanalyse knelpunten stedelijk water : deelrapport Lovendaalsingel te Grave [Boek]
Balla, A. \ Witjes, T.G.J. \ 2014
Het waterschap heeft zich voorgenomen om samen met de gemeenten voor zes waterpartijen in het stedelijk gebied maatregelen te treffen voor het verbeteren van de waterkwaliteit. Terwijl de gemeente trekker is, heeft het waterschap hierbij een advisere ...
help
De bodemverkenner : hulpmiddel voor duurzaam bodem- en waterbeheer? \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Ros, G.H. \ Witjes, T.G.J. \ Dijk, T.A. van \ 2013
Boeren kunnen met behulp van een bodemverkenner actief sturen om de negatieve invloed van bemesting op het milieu te verminderen. Beleidsmakers daarentegen kunnen effecten van maatregelen op basis van de bodemverkenner beoordelen.
help
Watersysteem- en bronanalyse knelpunten stedelijk water : deelrapport De Wiel te Geffen [Boek]
Balla, A. \ Witjes, T.G.J. \ 2013
Het waterschap heeft zich voorgenomen om samen met de gemeenten voor zes waterpartijen in het stedelijk gebied maatregelen te treffen voor het verbeteren van de waterkwaliteit. Terwijl de gemeente trekker is, heeft het waterschap hierbij een advisere ...
help
GGOR inrichtingsvisie Deurnsche Peel [Boek]
Tuinen, E.S.J. van \ Witjes, Th.G.J. \ 2011
De Deurnsche Peel is, samen met de Mariapeel en de Groote Peel, een van de hoogveengebieden op de grens van Noord-Brabant en Limburg, die als Natura 2000 gebieden zijn aangewezen. De Deurnsche Peel is tevens door de provincie Noord-Brabant aangewezen ...
help
Behoud van oude boomgaarden met unieke fruitrassen: de pragmatische oplossing van Landschapsbeheer Gelderland \ Gelders erfgoed : tweemaandelijks Gelders cultuurhistorisch tijdschrift [Artikel]
Witjes, M. \ 2010
Hoogstamfruit speelt nog steeds een belangrijke rol in het Gelderse cultuurlandschap, waarschijnlijk het resultaat van de eeuwenoude historie van de fruitteelt in de Betuwe. Commercieel is het niet meer aantrekkelijk om een hoogstamboomgaard te explo ...
help
Kan ik subsidie krijgen voor zelfgebouwde machine? : geldzaken \ De boomkwekerij : waarin opgenomen "De plantenbeurs" [Artikel]
Witjes, G. \ 2010
Ik ben samen met een collega-kweker bezig om een rooimachine te ontwikkelen volgens een nieuw, zelf bedacht principe. Is hiervoor financiële ondersteuning mogelijk? Geert Witjes geeft uitleg.
help
Prioritering van knelpunten voor vismigratie - Fase 3: Uitwerking kansen voor vismigratie bij de gemalen Krimpenerwaard, Abraham Kroes, Kralingseplas en Schilthuis [Boek]
Klinge, M. \ Witjes, T.G.J. \ 2009
Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard heeft Witteveen+Bos gevraagd om te adviseren over de verschillende mogelijkheden om de gemalen Krimpenerwaard, Schilthuis, Abraham Kroes/Snelle Sluis passeerbaar te maken voor vis. Daarnaast is ...
help
Plan-m.e.r. voor waterplannen \ Toets : vakblad over effectrapportage [Artikel]
Witjes, T.G.J. \ 2008
De provinciale waterhuishoudingsplannen en de waterbeheerplannen van de waterschappen zijn plannen waarvoor een m.e.r. is voorgeschreven. Dit jaar gaan provincies en waterschappen hiermee aan de slag. Er liggen kansen voor dit instrument
help
Indonesiërs leren integrale aanpak voor polderontwerp \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Witjes, T.G.J. \ Mondeel, H.J. \ 2008
Nederlandse ingenieurs helpen bij de aanleg van een proefpolder in Semarang. Bij het ontwerp van de polder leren overheid en waterschap de overstromingsproblematiek integraal en vanuit een macroperspectief te behandelen
help
Uitwerking van kansen voor vismigratie bij gemaal Verdoold [Boek]
Klinge, M. \ Witjes, T.G.J. \ 2008
Gemaal Verdoold bemaalt het noordoostelijk gedeelte van de Krimpenerwaard. Het gemaal vormt één van de hoofdgemalen van de Krimpe. Anno 2008 is het gemaal dringend aan renovatie toe omdat het bestaande gemaal zich in slechte technische staat bevindt ...
help
Quick-scan nautische mogelijkheden en waterkwaliteit Binnenschelde [Boek]
Klein, J. \ Witjes, T.G.J. \ 2008
De ontwikkelingen in en langs de Binnenschelde vragen nadrukkelijk aandacht voor de waterkwaliteit. Het doel van deze quick-scan is om een overzicht te geven van mogelijke maatregelpakketten van inrichting en beheer voor het verkrijgen van een schoon ...
help
Visstandbeheerplan IJsselmeer en Markermeer : stand van zaken 2008 [Boek]
Klinge, M. \ Witjes, T.G.J. \ 2008
In twee rondes is in 2005 en 2006 opnieuw budget beschikbaar gesteld voor sanering van de IJsselmeervisserij. Het doel van de subsidieregeling was het terugbrengen van de visserijcapaciteit met 50 % door het uitkopen van het meest schadelijke vistuig ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.