Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 62

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: corporatie/naam==Dienst Landelijk Gebied
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Natura 2000-ontwerpbeheerplan Drentsche Aa-gebied (25) [Boek]
Dienst Landelijk Gebied \ Staatsbosbeheer \ 2016
De essentie van het Drentsche Aa-gebied is dat het een gevarieerd beekdallandschap is, met een brede schakering aan habitattypen die vaak mozaïekvormig in het landschap zijn gerangschikt. De meeste habitattypen zijn gebonden aan beekdalen en beekdalf ...
help
Natura 2000-beheerplan Elperstroom (28) [Boek]
Dienst Landelijk Gebied \ Staatsbosbeheer \ 2016
Dit beheerplan heeft betrekking op het Natura 2000-gebied Elperstroom. Het is een klein beekdal gelegen in de bovenloop van het beekdalsysteem van de Beiler – c.q. Westerborkerstroom. Het maakt onderdeel uit van het esdorpenenlandschap zoals dat eeuw ...
help
Natura 2000-ontwerpbeheerplan Lauwersmeer (8) [Boek]
Beukema, K. \ Dienst Landelijk Gebied \ Staatsbosbeheer \ 2015
Het Lauwersmeer is aangewezen als Natura 2000-gebied onder de Vogelrichtlijn vanwege de aanwezigheid van open water, moerassen en graslanden die als geheel het leefgebied vormen van een aantal in artikel 4 van de Richtlijn bedoelde vogelsoorten. De N ...
help
Grondprijsmonitor 2009 : recente ontwikkelingen in de agrarische grondmarkt [Boek]
Dienst Landelijk Gebied \ 2010
Dienst Landelijk Gebied (DLG) brengt jaarlijks, in de grondprijsmonitor, de ontwikkelingen in de prijs en de mobiliteit van de agrarische grondmarkt in Nederland in beeld. De stijgende trend in de grondprijzen in de periode 2005 tot en met 2008 zet i ...
help
Inrichtingsvisie Immerloo : samen werken aan een betere wijk [Boek]
Dienst Landelijk Gebied \ Gemeente Arnhem \ 2010
In 2000 hebben gemeente Arnhem en Volkshuisvesting Arnhem afgesproken een ontwikkelingsplan voor Malburgen op te stellen. Het ontwikkelingsplan moet in de periode 2002 – 2015 leiden tot een ambitieuze vernieuwing van Malburgen. Op dit moment vindt ui ...
help
Dienst Landelijk Gebied \ Arnst tekst en communicatie \ 2009
De gemeenten Oldambt, Delfzijl, Appingedam en Slochteren hebben voor hun grondgebied het Schetsboek Rondje Groningen vastgesteld. Het doel is een nieuw vaarcircuit te realiseren, het landschap te versterken en daarmee de leefbaarheid en economie in h ...
help
Grondprijsmonitor 2008 : recente ontwikkelingen in de agrarische grondmarkt [Boek]
Dienst Landelijk Gebied \ 2009
Dienst Landelijk Gebied (DLG) brengt jaarlijks in de grondprijsmonitor de ontwikkelingen in prijs en mobiliteit van de agrarische grondmarkt in Nederland in beeld. De gekozen gebiedsindeling is een combinatie van de indeling naar provincies met de in ...
help
Boeren voor natuur : geactualiseerd inrichtingsplan : uitvoeringsmaatregelen 2009 [Boek]
Dienst Landelijk Gebied \ 2009
In de polder van Biesland overlappen verschillende projecten elkaar. In dit uitvoeringsplan worden in eerste instantie de uit te voeren werkzaamheden voor het project Boeren voor Natuur beschreven. Vanuit de nieuwbouwwijk Ypenburg komen steeds meer r ...
help
15 Parels van projecten 2008 [Boek]
Dienst Landelijk Gebied \ 2008
help
Quick Scan Groene Ruggengraat ten behoeve van LNV‐DRZ : (ruggengraat voor recreatie en natuur) : rapportage [Boek]
Dienst Landelijk Gebied \ 2008
In het voorjaar van 2007 is in opdracht van LNV door DLG een quick scan Natte As op‐gesteld. Omdat DRZ meer inzicht wilde krijgen in de stand van zaken van de voorbereiding en uitvoering van dit icoonproject binnen het Groene Hart is de binnen DLG aa ...
help
Van landbouw naar natuur : met de provinciale Subsidieregeling Natuurbeheer (Programma Beheer) [Boek]
Geerdes, B. \ Dienst Landelijk Gebied \ Dienst Landelijk Gebied \ 2008
help
De opmaat voor een nieuw perspectief voor glastuinbouw in de Stedendriehoek - Dl. 1: Gebiedsanalyse [Boek]
Sluijs, L. van der \ Mommersteeg, W. \ Kuijer, G. \ Dienst Landelijk Gebied \ Kadaster \ 2008
De opmaat voor een nieuw perspectief voor glastuinbouw in de Stedendriehoek
help
De opmaat voor een nieuw perspectief voor glastuinbouw in de Stedendriehoek - Dl. 2: Advies over een realisatiestrategie [Boek]
Sluijs, L. van der \ Dienst Landelijk Gebied \ Kadaster \ 2008
De opmaat voor een nieuw perspectief voor glastuinbouw in de Stedendriehoek
help
Van must naar lust : DLG & RACM werken samen aan gebiedsontwikkeling en cultuurhistorie [Boek]
Anema, K. \ Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten \ Dienst Landelijk Gebied \ 2008
help
Inrichtingsschets natuur Meerstad : deelgebied Hamweg/Rijpema en Zuidoosthoek [Boek]
Dienst Landelijk Gebied \ Bureau Meerstad \ Staatsbosbeheer \ 2008
help
Op weg naar streekstations : inspirerende initiatieven langs de snelweg [Boek]
Valkema, P. \ Dienst Landelijk Gebied \ 2008
Rustpunten in het achterland, om naast benzine ook omgeving en streekcultuur te tanken. Met voorbeelden als: Hajé restaurants aan de A6: de Aalscholver en de Lepelaar; Kunst aan de A50: Verzorgingsplaats Sonse Heide; Pilot verzorgingsplaats De Forten ...
help
Grondprijsmonitor 2007 : recente ontwikkelingen in de agrarische grondmarkt [Boek]
Dienst Landelijk Gebied \ 2008
De stijgende trend in de grondprijzen zet in 2007 door. De afgelopen twee jaar is de gemiddelde grondprijs met in totaal 16 % gestegen. Er is geen verschil tussen wat marktpartijen voor gronden betalen en wat Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL) betaa ...
help
Leefbaarheid in Veessen Wapenveld : eindrapport [Boek]
Dienst Landelijk Gebied \ 2008
In het voorjaar van 2008 zijn drie opeenvolgende ateliers voor leefbaarheid gehouden samen met bewoners. Doel was om van hen te horen wat hun ideeën zijn bij leefbaarheid en hoe dit zich verhoudt tot de aanleg van de hoogwatergeul. Een uitkomst (wat ...
help
Verantwoording Meerstad 2007 [Boek]
Dienst Landelijk Gebied \ 2008
In Meerstad wordt 1036 ha groen gerealiseerd: 480 ha GIOS en 105 ha EHS binnen het exploitatiegebied, 56 ha compensatie Staatsbosbeheer grond en 395 ha EHS buiten het exploitatiegebied . Het principe van rood betaalt groen wordt hiermee in Meerstad b ...
help
Inrichtingsvisie Keersop en Beekloop [Boek]
Waterschap De Dommel \ Dienst Landelijk Gebied \ 2007
Dit DLG rapport bevat gebiedsbeschrijving, doelstellingen en mogelijkheden voor landschap, cultuurhistorie en recreatie. Een visie wordt ontwikkeld voor beekherstel, waterberging, waterkwaliteit en natuur. Met aandacht voor de onderdelen: beek, klein ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.