Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 50 / 64

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Rubriek==218-G
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Loontrekkende of zelfstandige geen vrije keuze \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
Botterman, C. \ 2016
De laatste maanden is er een verscherpt toezicht op het fenomeen van de schijnzelfstandigheid. Vaak gaat men ervan uit dat iemand die een factuur opmaakt of sociale bijdragen betaalt als zelfstandige, automatisch ook een zelfstandige is. Dit is echte ...
help
Zeer sterke lastenvermindering voor de eerste aanwerving \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
Botterman, C. \ 2016
Sinds 1 januari 2016 vallen voor de eerste werknemer alle basisbijdragen voor de sociale zekerheid weg. Voor alle andere werknemers komt er een reële daling van de loonkosten.
help
Het recht op uitgesteld loon in land- en tuinbouw \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
Dillen, I. \ 2015
Wanneer je als kind op het ouderlijk land- of tuinbouwbedrijf hebt gewerkt en je hiervoor vroeger geen vergoeding hebt ontvangen, dan kan je onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op een uitgesteld loon. Dit artikel schenkt aandacht aan de Belgis ...
help
Nieuwe minimumlonen groene sectoren vanaf 1 januari 2015 \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
Dirix, T. \ 2014
Het federaal regeerakkoord voorziet een indexsprong (met 2 %) met ingang van 1 januari 2015 maar omwille van technische redenen zal de publicatie van deze maatregel niet tijdig in het Staatsblad kunnen gepubliceerd worden. Zodoende moet er dus wel ee ...
help
Nieuwe minimumlonen groene sectoren vanaf 1 januari 2014 \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
Dirix, T. \ 2013
De vanaf 1 januari 2014 geldende minimumlonen voor het Paritair Comité 145 en zijn subcomités zijn gekend. De loonsverhoging 2014 bestaat enkel uit een indexaanpassing van 1,04%, zowel voor vaste werknemers als voor gelegenheidswerkers.
help
KAVB-leden hebben voordeel van cafetariaregeling \ BloembollenVisie [Artikel]
2012
Sinds eind September geldt de zogenoemde cafetariaregeling weer voor meerkosten die seizoenarbeiders maken die tijdelijk in Nederland verblijven. De afspraken gelden uitsluitend voor leden van LTO Nederland en de KAVB. Ook enkelleden van de KAVB kunn ...
help
En toen het pensioen... : economie anders deel 5 \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Wieringa, H. \ 2012
Nederland heeft een uniek pensioensysteem. Nergens ter wereld bestaat een betere garantie op een verzorgde oude dag. Althans, dat denkt iedereen. Maar hoe ligt dat voor de zelfstandig ondernemer? Moet je echt 'jong' beginnen? Op zoek naar nieuwe pens ...
help
Is een oudere werknemer duurder? : de vergrijzing (deel 7): de invloed van de leeftijd van een werknemer op de loonkosten \ Grondig : vakblad voor de cumelasector, specialisten in groen en infra [Artikel]
Woerkom, M. van \ 2012
Nederland vergrijst, maar vergrijst de cumelasector ook? En hoe gaan bedrijven en werknemers daarmee om? Zeker als ze straks langer door moeten werken. Daarom deze serie: De vergrijzing. In deze zevende aflevering nemen we de loonkosten onder de loep ...
help
Oud in de sector : de vergrijzing (deel 11): de kleine zelfstandige en zijn oudedagsvoorziening \ Grondig : vakblad voor de cumelasector, specialisten in groen en infra [Artikel]
Woerkom, M. van \ 2012
Nederland vergrijst, maar vergrijst de cumelasector ook? En hoe gaan bedrijven en werknemers daarmee om, zeker als ze straks langer moeten doorwerken? Vandaar deze serie: De vergrijzing. In deze elfde aflevering een beeld van de zzp'er. Hoe spaart hi ...
help
Gunstige deal met Belastingdienst over cafetariaregeling : eindelijk nieuwe afspraken voor NFO/LTO-leden en buitenlandse seizoenarbeider \ De fruitteelt : weekblad van de Nederlandse Fruittelers Organisatie [Artikel]
Baltus, P. \ Bus, H. \ 2012
Meerkosten die seizoenarbeiders maken omdat zij tijdelijk in Nederland verblijven, kunnen op een fiscaal gunstige manier worden verrekend met hun overuren. Dat pakt zowel voor u als voor de werknemers financieel gunstig uit. Het gaat om reiskosten tu ...
help
Cafetariaregeling is zeer interessant voor de fruitoogst : ingewikkelde regeling met eenvoudige toepassing \ De fruitteelt : weekblad van de Nederlandse Fruittelers Organisatie [Artikel]
Bus, H. \ 2011
Aan de hand van twee op de fruitteelt toegespitste voorbeelden wordt de werking van de cafetariaregeling uitgelegd.
help
Kosten diverse arbeidsregelingen in beeld : hoge WW premie is de bottleneck \ De fruitteelt : weekblad van de Nederlandse Fruittelers Organisatie [Artikel]
Bus, H. \ 2011
De Regeling Gelegenheidswerk (GLW) is niet veranderd. De hoge WW-premie is echter de bottleneck. NFO en LTO willen dat de lage premie weer wordt toegepast omdat de groep gelegenheidswerkers ook geen beroep doet op de achterliggende verzekering. Voor ...
help
Wat houdt een cafetariaregeling precies in? \ De boomkwekerij : waarin opgenomen "De plantenbeurs" [Artikel]
Zagers, A. \ 2011
Er zijn in mijn bedrijf veel buitenlandse seizoensarbeiders werkzaam. Als zij overuren maken, dien ik deze gewoon te verlonen. Volgens mijn zoon hoef ik dit niet te doen als ik gebruik maak van een cafetariaregeling. Wat houdt zo'n regeling in.
help
Schilderen met plantaardig materiaal : Jaap Maandag : een leven lang bloembollen \ VHG magazine : nieuwsmagazine van de Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners [Artikel]
2009
Hij zit al zijn leven lang in de bloembollen. Jaap Maandag kreeg de liefde voor het hoveniersvak met de paplepel ingegoten en de bloembol is daar onlosmakelijk mee verbonden. 65 jaar is hij nu, maar nog lang niet van plan zijn gereedschap op te berge ...
help
Pensioenaanspraken in beeld : Deel 2: aanspraken naar herkomst, sociaaleconomische categorie en type huishouden \ Sociaal-economische trends : statistisch kwartaalblad over arbeidsmarkt, sociale zekerheid en inkomen [Artikel]
Eenkhoorn, E. \ Hakkenes-Tuinman, A. \ Grift, M. van de \ 2009
In dit artikel worden de meest recente cijfers over de pensioenopbouw in Nederland gepresenteerd. Pensioenaanspraken zijn gerelateerd aan het inkomen en de loopbaan van een persoon. Verschillende demografische groepen hebben verschillende pensioenaan ...
help
Pensioenaanspraken in beeld : deel 1: aanspraken naar geslacht en burgerlijke staat \ Sociaal-economische trends : statistisch kwartaalblad over arbeidsmarkt, sociale zekerheid en inkomen [Artikel]
Eenkhoorn, E. \ Hakkenes-Tuinman, A. \ Grift, M. van de \ 2009
Vrouwen bouwen minder pensioen op via een werkgever dan mannen. Mannen van 35 tot 40 jaar hebben meer dan het dubbele opgebouwd aan pensioen dan vrouwen in dezelfde leeftijdscategorie. Dit loopt op tot een verschil van bijna zes keer zo veel pensioen ...
help
Streefpensioen van 70 procent niet voor iedereen haalbaar \ CBS webmagazine [Artikel]
Grift, M. van der \ Vuik, J. \ 2008
Het Nederlandse pensioenstelsel is erop gericht dat werknemers een ouderdomspensioen kunnen bereiken van 70 procent van hun huidige loon. Maar dit is niet voor iedereen haalbaar. Vooral voor oudere werknemers ligt het te bereiken pensioen duidelijk l ...
help
VHG laat lonen in sector vergelijken : gezocht: bedrijven die mee willen doen aan lonenonderzoek \ VHG magazine : nieuwsmagazine van de Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners [Artikel]
2008
In tijden van schaarste op de arbeidsmarkt proberen werkgevers zich op allerlei manieren te onderscheiden. De meest voor de hand liggende manier is daarbij meer loon bieden dan de concurrentie. Maar betalen de buren ook écht meer? Samen met managemen ...
help
Maak de AOW afhankelijk van arbeidsverleden \ ESB Economisch statistische berichten [Artikel]
Sap, J. \ Nijssen, J. \ Schippers, J. \ 2008
Het behoud van een adequate inkomensvoorziening voor ouderen vergt een fundamentele discussie. Om de AOW betaalbaar te houden moet deze afhankelijk worden gemaakt van het arbeidsverleden
help
Vrouwen lopen achterstand in pensioenopbouw nog niet in \ CBS webmagazine [Artikel]
Rooij, W. de \ Hellenthal, A. \ 2007
De arbeidsgerelateerde pensioenopbouw (bovenop de AOW) van vrouwen was eind 2005 beduidend lager dan van mannen. Vooral oudere vrouwen hebben minder pensioen uit arbeid opgebouwd
help
Inkomsten uit arbeid van vrouwen en hun partners \ Sociaal-economische trends : statistisch kwartaalblad over arbeidsmarkt, sociale zekerheid en inkomen [Artikel]
Hagoort, K. \ Hersevoort, M. \ 2007
In 2004 verdienden samenwonende of gehuwde vrouwen van 25 tot 55 jaar ongeveer de helft van wat hun partners verdienden. Naarmate het opleidingsniveau van vrouwen hoger is en zij meer uren per week werken, zijn hun inkomsten uit arbeid hoger. Eén op ...
help
De inkomens- en uitkeringspositie van arbeidsgehandicapten \ Sociaal-economische trends : statistisch kwartaalblad over arbeidsmarkt, sociale zekerheid en inkomen [Artikel]
Michiels, J. \ Lautenbach, H. \ 2007
De inkomenspositie van arbeidsgehandicapten wordt vanuit drie invalshoeken bekeken. Ten eerste wordt nagegaan in hoeverre het gemiddeld persoonlijk inkomen van arbeidsgehandicapten verschilt met dat van niet-arbeidsgehandicapten. Ten tweede wordt de ...
help
Nieuwe cao maakt lagere arbeidskosten mogelijk \ De fruitteelt : weekblad van de Nederlandse Fruittelers Organisatie [Artikel]
Bus, H. \ 2007
In juni 2007 hebben de vakbonden en de werkgevers overeenstemming bereikt over de voortzetting van de CAO Open Teelten. Ook de achterbannen zijn akkoord gegaan met de gemaakte cao-afspraken. De nieuwe afspraken bieden de werkgever meer mogelijkheden ...
help
Inkomenseffect van pensionering 2001-2004 \ Sociaal-economische trends : statistisch kwartaalblad over arbeidsmarkt, sociale zekerheid en inkomen [Artikel]
Bos, W. \ 2007
In dit artikel staat de inkomensdynamiek centraal van personen van 50 tot en met 65 jaar. Dit artikel beschrijft achtereenvolgens de koopkrachtmutatie die het gevolg is van vervroegd pensioneren en de koopkrachtverandering van personen die 65 jaar wo ...
help
Open teelten boomkwekerij : lonen per 1-1-2006 in euro's [Boek]
2006
help
Open teelten tuinbouw : lonen per 1-1-2006 [Boek]
2006
help
Allochtone hbo’ers: minder vaak werk, minstens even hoge lonen \ CBS webmagazine [Artikel]
Verschuren, L. \ Das, M. \ 2006
Allochtonen met een diploma hoger onderwijs verdienden een jaar na afstuderen minstens evenveel als autochtonen. Marokkaanse, Turkse en Surinaamse hbo’ers verdienden zelfs meer dan autochtonen, ook als rekening wordt gehouden met verschillen in leeft ...
help
Prestatieloon en productiviteit \ ESB Economisch statistische berichten [Artikel]
Gielen, A.C. \ Kerkhofs, M.J.M. \ Ours, J.C. van \ 2006
Zal de invoering van prestatiebeloning in Nederlandse bedrijven leiden tot een stijging van de arbeidsproductiviteit en tot een toename van de werkgelegenheid? De auteurs onderzoeken in dit artikel of er inderdaad een relatie bestaat tussen prestatie ...
help
Negatieve incidentele loonontwikkeling in 2004 \ Sociaal-economische trends : statistisch kwartaalblad over arbeidsmarkt, sociale zekerheid en inkomen [Artikel]
Vos, A. \ 2006
De incidentele loonontwikkeling van de jaarlonen kwam in 2004 uit op –0,7 procent. Deze negatieve ontwikkeling is vooral veroorzaakt door een daling van het aantal voltijders en een stijging van het aantal deeltijders en flexwerkers. Dit zogenoemde d ...
help
Open teelten bloembollen : lonen per 1-1-2006 [Boek]
2005
help
Krijgen allochtone werknemers evenveel betaald? \ CBS webmagazine [Artikel]
Vliet, R. van der \ 2005
Verschillen in uurloon tussen allochtone en autochtone werknemers zijn voor het grootste deel te verklaren door verschillen in leeftijd, opleiding en beroep. Wanneer hiermee rekening wordt gehouden, zijn de uurlonen van Turkse en Antilliaanse werknem ...
help
Incidentele loonontwikkeling in 2003 hoger dan in 2002 \ Sociaal-economische trends : statistisch kwartaalblad over arbeidsmarkt, sociale zekerheid en inkomen [Artikel]
Vos, A. \ 2005
De incidentele loonontwikkeling van jaarlonen inclusief bijzondere beloningen kwam in 2003 uit op 0,9 procent. Deze ontwikkeling werd gedrukt door veranderingen in de samenstelling van de werknemerspopulatie. Dit zogenaamde demografisch-economisch ef ...
help
Vrouwenlonen in mannenbanen \ ESB Economisch statistische berichten [Artikel]
Ruijs, G.P.C.M. \ 2005
In een 'echt vrouwenberoep' verdienen vrouwen meer dan in sekseneutrale of mannenberoepen, ook bij een vergelijkbaar opleidingsniveau en urencontract. In dit artikel een analyse van de loonverschillen
help
Plussen en minnen van de nieuwe CAO glastuinbouw \ Vakblad voor de bloemisterij [Artikel]
Leth, P. van \ 2005
De onderhandelaars van de nieuwe CAO Glastuinbouw roemen met name het bereikte akkoord over het nieuwe loongebouw. Verder lopen hun meningen over de resultaten, zoals valt te verwachten, uiteen. Individuele telers laten zich nog niet uit over de nieu ...
help
Marketing is geen vrouwenberoep : sekse en beloning, ambitie, functioneren \ Tijdschrift voor marketing : officieel orgaan van het Nederlands Instituut voor Marketing NIMA [Artikel]
Wiering, C. \ 2005
De Hay Group analyseerde de beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen in marketingfuncties. Het verschil is zes tot acht procent in het nadeel van vrouwen. Wel blijkt dat het aantal vrouwen dat doorstroomt in marketingfuncties ongeveer even sterk ...
help
Inkomensontwikkeling van immigranten \ Sociaal-economische trends : statistisch kwartaalblad over arbeidsmarkt, sociale zekerheid en inkomen [Artikel]
Linden, G. \ Dirven, H.-J. \ 2005
Immigranten komen op een relatief lage welvaartspositie de Nederlandse samenleving binnen. Zo lag het inkomen van immigranten uit 1999 – het meest recente cohort waarvoor inkomensgegevens beschikbaar zijn –in het eerstvolgende kalenderjaar 20 procent ...
help
Loon naar beroep en opleidingsniveau: het Loonstructuuronderzoek 2002 \ Sociaal-economische trends : statistisch kwartaalblad over arbeidsmarkt, sociale zekerheid en inkomen [Artikel]
Advokaat, W. \ Cruchten, J. van \ Gouweleeuw, J. \ Schulte Nordholt, E. \ Weltens, W. \ 2005
In het Loonstructuuronderzoek (LSO) 2002 zijn gegevens samengesteld over de verdiende lonen van werknemers in relatie tot hun beroep en opleidingsniveau. Uit de uitkomsten blijkt onder meer dat de beloning toeneemt naarmate het beroeps- en opleidings ...
help
Goudhaantje of kale kip? \ Oogst : weekblad voor de agrarische ondernemer. Tuinbouw [Artikel]
Sleegers, J. \ 2004
De standpunten van vakbonden en werkgevers in de glastuinbouw in de lopende CAO-onderhandelingen. LTO wil een lagere loonschaal in verband met de concurrentiepositie. Omdat de glastuinbouw zichzelf het goudhaantje van de economie noemt wil de FNV een ...
help
Nieuw loongebouw : enkele voorbeelden helpen u op weg \ Loonbedrijf in land- en tuinbouw : officieel orgaan van de Federatie van Verenigingen van Loonbedrijven in Land- en Tuinbouw in Nederland [Artikel]
Soldaat, A. \ 2004
Voor bedrijven die onder de CAO-LEO vallen geldt sinds 1 maart 2003 een nieuw systeem van functiewaardering en sinds 1 januari 2004 een nieuw loonsysteem. Zittende werknemers dienen volgens een bepaald stappenplan overgezet te worden van het oude naa ...
help
Vaste arbeidskracht goedkoper dan bedrijfshulp \ Akkerbouw : tweewekelijks vaksupplement van Boerderij [Artikel]
Meijering, L. \ 2004
Uit een berekening van de loonkosten per uur voor eigen personeel (twee werknemers met verschillende leeftijd, ervaring en loonklasse vergeleken) blijkt dat een vaste arbeidskracht goedkoper is dan los personeel op uurtarief inhuren via de agrarische ...
help
Hogere participatie vrouwen leidt tot grotere beloningsverschillen \ ESB Economisch statistische berichten [Artikel]
Vuuren, A.P. van \ 2004
Vrouwen die voltijds werken, verdienen minder dan mannen. Dit is maar beperkt verklaarbaar uit voor de arbeidsmarkt relevante verschillen tussen mannen en vrouwen. Omdat maar een selectief deel van de vrouwen werkt, zal dit beloningsverschil nog verd ...
help
Naar een schokbestendig pensioenstelsel : verkenning van enkele beleidsopties op pensioengebied [Boek]
Westerhout, E. \ 2004
De verslechtering van de financiële positie van pensioenfondsen vraagt om een diepgaande analyse. Daarnaast noopt de aankomende vergrijzing van de bevolking tot een analyse van het stelsel van aanvullende pensioenen. Dit document verschaft deze analy ...
help
Incidentele loonontwikkeling van jaarlonen, 1996–2001 \ Sociaal-economische trends : statistisch kwartaalblad over arbeidsmarkt, sociale zekerheid en inkomen [Artikel]
Zuiderwijk, M. \ 2004
Dit artikel presenteert de resultaten van de incidentele loonontwikkeling van jaarlonen, inclusief bijzondere beloningen, over de periode 1996 tot en met 2001. De incidentele jaarloonontwikkeling in Nederland lag in deze periode gemiddeld op 0,5 proc ...
help
Has the price of motherhood declined over time? : a cross-cohort comparison of the motherhood wage penalty \ Journal of marriage and the family : quarterly journal / National Council on Family Relations [Artikel]
Avellar, S. \ Smock, P.J. \ 2003
Using two cohorts of young women drawn from the 1975–1985 National Longitudinal Survey of Young Women and the 1986–1998 National Longitudinal Survey of Youth, the authors explicitly tested the relationship between motherhood and wages across two coho ...
help
G-rekening of direct storten? : uitzendbureaus willen geld op een geblokkeerde rekening \ Oogst : weekblad voor de agrarische ondernemer. Tuinbouw [Artikel]
Sleegers, J. \ 2003
Uitzendbureaus en loonbedrijven vragen tuinbouwbedrijven steeds vaker om sociale premies en belastinggeld over te maken op hun geblokkeerde G-rekening. Daar zitten haken en ogen aan, omdat het bedrag dat de tuinder ovrmaakt alleen is beschermd als aa ...
help
'Onze sector is alle regelgeving een beetje beu' \ De boomkwekerij : waarin opgenomen "De plantenbeurs" [Artikel]
Bannisseht, Q. von \ 2003
Één van de beleidsterreinen van het dagelijks bestuur van de NBvB, sociaal-economische en fytosanitaie zaken, wordt toegelicht: een interview met Gerard Susanna
help
Telers Zuid-Afrika snijden in personeel \ Oogst : weekblad voor de agrarische ondernemer. Tuinbouw [Artikel]
Langen, E. \ 2003
In Zuid-Afrika geldt sinds kort een minimumloon voor werknemers in de land- en tuinbouw. Gevolg is dat het personeelsbestand bij bedrijven in de bloemen, fruit- en groenteteelt met gemiddeld 20 tot 25 procent wordt ingekrompen. De South African Flowe ...
help
Incidentele loonontwikkeling, 2001 \ Sociaal-economische maandstatistiek ... / Centraal Bureau voor de Statistiek [Artikel]
Zuiderwijk, M. \ 2003
De incidentele uurloonontwikkeling van alle werknemers in Nederland in 2001 bedraagt 0,6 procent. De invloed van veranderingen in de samenstelling van de werknemerspopulatie hierop, het zogeheten demografisch-economisch effect, is beperkt. Tussen de ...
help
Loon naar opleidings- en beroepsniveau: het Loonstructuuronderzoek 1998 \ Sociaal-economische maandstatistiek ... / Centraal Bureau voor de Statistiek [Artikel]
Cruchten, J.M.J. van \ Hartgers, M.I. \ Schulte Nordholt, E. \ 2002
Net als voor het opleidingsniveau geldt ook voor het beroepsniveau: hoe hoger het niveau, hoe hoger het gemiddelde uurloon. In elementaire beroepen werd eind 1998 gemiddeld 9 euro per uur verdiend en in wetenschappelijke beroepen 23 euro
help
Van Big Mac tot McWage index \ ESB Economisch statistische berichten [Artikel]
Groot, L.F.M. \ 2002
Big Macs worden in bijna iedere uithoek van de wereld verkocht. Van dit gegeven maakt de Big Mac-index gebruik. De lonen van McDonalds'werknemers lenen zich ook voor vergelijking
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.