Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 21 - 40 / 64

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Rubriek==218-G
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Inkomsten uit arbeid van vrouwen en hun partners \ Sociaal-economische trends : statistisch kwartaalblad over arbeidsmarkt, sociale zekerheid en inkomen [Artikel]
Hagoort, K. \ Hersevoort, M. \ 2007
In 2004 verdienden samenwonende of gehuwde vrouwen van 25 tot 55 jaar ongeveer de helft van wat hun partners verdienden. Naarmate het opleidingsniveau van vrouwen hoger is en zij meer uren per week werken, zijn hun inkomsten uit arbeid hoger. Eén op ...
help
De inkomens- en uitkeringspositie van arbeidsgehandicapten \ Sociaal-economische trends : statistisch kwartaalblad over arbeidsmarkt, sociale zekerheid en inkomen [Artikel]
Michiels, J. \ Lautenbach, H. \ 2007
De inkomenspositie van arbeidsgehandicapten wordt vanuit drie invalshoeken bekeken. Ten eerste wordt nagegaan in hoeverre het gemiddeld persoonlijk inkomen van arbeidsgehandicapten verschilt met dat van niet-arbeidsgehandicapten. Ten tweede wordt de ...
help
Nieuwe cao maakt lagere arbeidskosten mogelijk \ De fruitteelt : weekblad van de Nederlandse Fruittelers Organisatie [Artikel]
Bus, H. \ 2007
In juni 2007 hebben de vakbonden en de werkgevers overeenstemming bereikt over de voortzetting van de CAO Open Teelten. Ook de achterbannen zijn akkoord gegaan met de gemaakte cao-afspraken. De nieuwe afspraken bieden de werkgever meer mogelijkheden ...
help
Inkomenseffect van pensionering 2001-2004 \ Sociaal-economische trends : statistisch kwartaalblad over arbeidsmarkt, sociale zekerheid en inkomen [Artikel]
Bos, W. \ 2007
In dit artikel staat de inkomensdynamiek centraal van personen van 50 tot en met 65 jaar. Dit artikel beschrijft achtereenvolgens de koopkrachtmutatie die het gevolg is van vervroegd pensioneren en de koopkrachtverandering van personen die 65 jaar wo ...
help
Open teelten boomkwekerij : lonen per 1-1-2006 in euro's [Boek]
2006
help
Open teelten tuinbouw : lonen per 1-1-2006 [Boek]
2006
help
Allochtone hbo’ers: minder vaak werk, minstens even hoge lonen \ CBS webmagazine [Artikel]
Verschuren, L. \ Das, M. \ 2006
Allochtonen met een diploma hoger onderwijs verdienden een jaar na afstuderen minstens evenveel als autochtonen. Marokkaanse, Turkse en Surinaamse hbo’ers verdienden zelfs meer dan autochtonen, ook als rekening wordt gehouden met verschillen in leeft ...
help
Prestatieloon en productiviteit \ ESB Economisch statistische berichten [Artikel]
Gielen, A.C. \ Kerkhofs, M.J.M. \ Ours, J.C. van \ 2006
Zal de invoering van prestatiebeloning in Nederlandse bedrijven leiden tot een stijging van de arbeidsproductiviteit en tot een toename van de werkgelegenheid? De auteurs onderzoeken in dit artikel of er inderdaad een relatie bestaat tussen prestatie ...
help
Negatieve incidentele loonontwikkeling in 2004 \ Sociaal-economische trends : statistisch kwartaalblad over arbeidsmarkt, sociale zekerheid en inkomen [Artikel]
Vos, A. \ 2006
De incidentele loonontwikkeling van de jaarlonen kwam in 2004 uit op –0,7 procent. Deze negatieve ontwikkeling is vooral veroorzaakt door een daling van het aantal voltijders en een stijging van het aantal deeltijders en flexwerkers. Dit zogenoemde d ...
help
Open teelten bloembollen : lonen per 1-1-2006 [Boek]
2005
help
Krijgen allochtone werknemers evenveel betaald? \ CBS webmagazine [Artikel]
Vliet, R. van der \ 2005
Verschillen in uurloon tussen allochtone en autochtone werknemers zijn voor het grootste deel te verklaren door verschillen in leeftijd, opleiding en beroep. Wanneer hiermee rekening wordt gehouden, zijn de uurlonen van Turkse en Antilliaanse werknem ...
help
Incidentele loonontwikkeling in 2003 hoger dan in 2002 \ Sociaal-economische trends : statistisch kwartaalblad over arbeidsmarkt, sociale zekerheid en inkomen [Artikel]
Vos, A. \ 2005
De incidentele loonontwikkeling van jaarlonen inclusief bijzondere beloningen kwam in 2003 uit op 0,9 procent. Deze ontwikkeling werd gedrukt door veranderingen in de samenstelling van de werknemerspopulatie. Dit zogenaamde demografisch-economisch ef ...
help
Vrouwenlonen in mannenbanen \ ESB Economisch statistische berichten [Artikel]
Ruijs, G.P.C.M. \ 2005
In een 'echt vrouwenberoep' verdienen vrouwen meer dan in sekseneutrale of mannenberoepen, ook bij een vergelijkbaar opleidingsniveau en urencontract. In dit artikel een analyse van de loonverschillen
help
Plussen en minnen van de nieuwe CAO glastuinbouw \ Vakblad voor de bloemisterij [Artikel]
Leth, P. van \ 2005
De onderhandelaars van de nieuwe CAO Glastuinbouw roemen met name het bereikte akkoord over het nieuwe loongebouw. Verder lopen hun meningen over de resultaten, zoals valt te verwachten, uiteen. Individuele telers laten zich nog niet uit over de nieu ...
help
Marketing is geen vrouwenberoep : sekse en beloning, ambitie, functioneren \ Tijdschrift voor marketing : officieel orgaan van het Nederlands Instituut voor Marketing NIMA [Artikel]
Wiering, C. \ 2005
De Hay Group analyseerde de beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen in marketingfuncties. Het verschil is zes tot acht procent in het nadeel van vrouwen. Wel blijkt dat het aantal vrouwen dat doorstroomt in marketingfuncties ongeveer even sterk ...
help
Inkomensontwikkeling van immigranten \ Sociaal-economische trends : statistisch kwartaalblad over arbeidsmarkt, sociale zekerheid en inkomen [Artikel]
Linden, G. \ Dirven, H.-J. \ 2005
Immigranten komen op een relatief lage welvaartspositie de Nederlandse samenleving binnen. Zo lag het inkomen van immigranten uit 1999 – het meest recente cohort waarvoor inkomensgegevens beschikbaar zijn –in het eerstvolgende kalenderjaar 20 procent ...
help
Loon naar beroep en opleidingsniveau: het Loonstructuuronderzoek 2002 \ Sociaal-economische trends : statistisch kwartaalblad over arbeidsmarkt, sociale zekerheid en inkomen [Artikel]
Advokaat, W. \ Cruchten, J. van \ Gouweleeuw, J. \ Schulte Nordholt, E. \ Weltens, W. \ 2005
In het Loonstructuuronderzoek (LSO) 2002 zijn gegevens samengesteld over de verdiende lonen van werknemers in relatie tot hun beroep en opleidingsniveau. Uit de uitkomsten blijkt onder meer dat de beloning toeneemt naarmate het beroeps- en opleidings ...
help
Goudhaantje of kale kip? \ Oogst : weekblad voor de agrarische ondernemer. Tuinbouw [Artikel]
Sleegers, J. \ 2004
De standpunten van vakbonden en werkgevers in de glastuinbouw in de lopende CAO-onderhandelingen. LTO wil een lagere loonschaal in verband met de concurrentiepositie. Omdat de glastuinbouw zichzelf het goudhaantje van de economie noemt wil de FNV een ...
help
Nieuw loongebouw : enkele voorbeelden helpen u op weg \ Loonbedrijf in land- en tuinbouw : officieel orgaan van de Federatie van Verenigingen van Loonbedrijven in Land- en Tuinbouw in Nederland [Artikel]
Soldaat, A. \ 2004
Voor bedrijven die onder de CAO-LEO vallen geldt sinds 1 maart 2003 een nieuw systeem van functiewaardering en sinds 1 januari 2004 een nieuw loonsysteem. Zittende werknemers dienen volgens een bepaald stappenplan overgezet te worden van het oude naa ...
help
Vaste arbeidskracht goedkoper dan bedrijfshulp \ Akkerbouw : tweewekelijks vaksupplement van Boerderij [Artikel]
Meijering, L. \ 2004
Uit een berekening van de loonkosten per uur voor eigen personeel (twee werknemers met verschillende leeftijd, ervaring en loonklasse vergeleken) blijkt dat een vaste arbeidskracht goedkoper is dan los personeel op uurtarief inhuren via de agrarische ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.