Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 41

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Rubriek==402-C
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
De akkerbouwer als sensor \ Agro informatica : tijdschrift van de Vereniging voor Informatici werkzaam in de Agrarische Sector [Artikel]
Heijting, S. \ Bregt, A.K. \ Bruin, S. de \ 2010
De ruimtelijke kennis van akkerbouwers over variatie binnen percelen is onderzocht en in kaart gebracht op vier bedrijven in de Hoeksche Waard. Analyse van interviews en bodemmonsters liet zien dat de telers over uitgebreide ruimtelijke kennis van hu ...
help
Standaardisatie in het waterbeheer \ Agro informatica : tijdschrift van de Vereniging voor Informatici werkzaam in de Agrarische Sector [Artikel]
Lekkerkerk, H.J. \ Eijer, J.E. \ Reitsma, H.R. \ 2008
In dit artikel wordt een kort beeld geschetst van de manier, waarop de informatiestroom tussen waterbeheerders in Nederland wordt gestandaardiseerd. Een belangrijke aandachtspunt daarbij zijn de Europese kaderrichtlijnen Water en INSPIRE. Het betreft ...
help
Geo-ICT, een bijzonder vak \ Agro informatica : tijdschrift van de Vereniging voor Informatici werkzaam in de Agrarische Sector [Artikel]
Wammes, H.G.A. \ 2007
In dit artikel wordt vanuit een historisch perspectief gekeken naar technologie, behoefte en kennisontwikkeling van het Geo-ICT vakgebied. Met name de geringe coördinatie en het kijken naar de werkelijke problemen binnen het vakgebied lijken hiervan ...
help
Ruimte voor geo-informatie op koers \ Agro informatica : tijdschrift van de Vereniging voor Informatici werkzaam in de Agrarische Sector [Artikel]
Bregt, A.K. \ Meerkerk, J. \ Gijsen, M. van \ 2007
Het gebruik van digitale geo-informatie speelt in toenemende mate een rol in de landbouw, voedselvoorziening en de inrichting van de groene ruimte. Voor het ondersteunen en innoveren van deze en andere ruimtelijke thema’s met behulp van geo-informati ...
help
Plannen van werkgangen met GIS-profijt van nauwkeurigere perceelsgeometrie? \ Agro informatica : tijdschrift van de Vereniging voor Informatici werkzaam in de Agrarische Sector [Artikel]
Bruin, S. de \ 2007
RGI-017 onderzoekt de behoefte aan geo-informatie voor beleid en beheer van het landelijk gebied en methodes om deze behoefte te bepalen. Dit artikel beschrijft een case studie op het gebied van precisielandbouw. Heeft een boer die werkgangen plant ( ...
help
Boer zoekt web-services : uitwisseling perceelsgegevens opent nieuwe markten \ Agro informatica : tijdschrift van de Vereniging voor Informatici werkzaam in de Agrarische Sector [Artikel]
Janssen, H. \ Feijter, S. de \ Menting, T. \ Spätjens, L. \ Wal, T. van der \ 2007
Het gebruik van landbouwgrond is zeer dynamisch. Alleen al door de trend van schaalvergroting is het gemiddeld aantal percelen per bedrijf de afgelopen 10 jaar bijna verdubbeld (Ministerie van LNV, 2006). Volgens de Europese verordening 796/2004 is d ...
help
Een kijkje in de schatkamers van TNO \ Agro informatica : tijdschrift van de Vereniging voor Informatici werkzaam in de Agrarische Sector [Artikel]Bijbehorende website
Bunnik, F. \ Cremer, H. \ 2007
Bij het TNO instituut in Utrecht worden de gegevens uit de natuurlijke archieven van de Nederlandse ondergrond opgeslagen. De afdeling verantwoordelijk voor de digitalisering en archivering van alle data uit tienduizenden datasets uit de Nederlandse ...
help
De risico's van virusverspreiding in kaart gebracht met behulp van GIS-software \ Agro informatica : tijdschrift van de Vereniging voor Informatici werkzaam in de Agrarische Sector [Artikel]
Groot, N. \ 2007
Een studie is gedaan naar de mogelijke verspreiding van het hoogpathogene vogelgriepvirus H5N1 door de kolgans (Anser albifrons albifrons) in Europa. Hierop voortbordurend wordt de modellering van de verspreiding van het vogelgriepvirus in Europa met ...
help
De digitale wichelroede en haar gebruik \ Agro informatica : tijdschrift van de Vereniging voor Informatici werkzaam in de Agrarische Sector [Artikel]
Lammeren, R.J.A. van \ Goossen, C.M. \ 2007
De partners in dit project ontwikkelen een locatiebepaalde service. Een service die zich richt op cultuurtoerisme, d.w.z. een service die toeristen en recreanten mogelijkheden biedt om tijdens het volgen van een fiets- of wandelroute meer kennis op t ...
help
Towards the best measured part of the Netherlands: GeoFort \ Agro informatica : tijdschrift van de Vereniging voor Informatici werkzaam in de Agrarische Sector [Artikel]Nieuws van GeoFort
Briels, S. \ Put, S. \ 2007
GeoFort, het Fort bij de Nieuwe Steeg bij Leerdam, is een educatieve attractie in oprichting waar in de toekomst op speelse wijze kennis kan worden gemaakt met een wereld vol kaarten en navigatie. Het fort heeft in de loop van de tijd veranderingen o ...
help
De Natuurkalender: werken en leven met het ritme van de natuur : ruimte voor Geo-informatie \ Agro informatica : tijdschrift van de Vereniging voor Informatici werkzaam in de Agrarische Sector [Artikel]Website Natuurkalender
Bron, W.A. \ Mensing, V. \ Vliet, A.J.H. van \ 2006
Informatie over het project De Natuurkalender, dat zich richt op het monitoren, analyseren, voorspellen en communiceren van het tijdstip, waarop jaarlijks terugkerende verschijnselen in de natuur zich voordoen o.i.v. weer en klimaat. De Natuurkalende ...
help
Geoloketten: ruimtelijke informatie kunnen vinden en mogen gebruiken : ruimte voor Geo-informatie \ Agro informatica : tijdschrift van de Vereniging voor Informatici werkzaam in de Agrarische Sector [Artikel]
Kooijman, J. \ 2006
Informatie over het project Geoloketten, voor het beschikbaar maken van geo-informatie. Waaraan meewerken: Alterra, NITG-TNO, DLG, ESRI Nederland, Grontmij, ISRIC, NLR, Adviesdienst Geo-informatie, de universiteiten Delft en Wageningen
help
Kaartondergronden voor digitale ruimtelijke plannen : ruimte voor Geo-informatie \ Agro informatica : tijdschrift van de Vereniging voor Informatici werkzaam in de Agrarische Sector [Artikel]
Stoter, J. \ 2006
De nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening, die naar verwachting halverwege 2007 in werking treedt, zal het digitaal vervaardigen, uitwisselen en ontsluiten van ruimtelijke plannen verplicht stellen. Wat voor consequenties dit heeft voor de samenstelling van ...
help
Standaardisatie in ruimtelijke informatievoorziening op het agrarisch bedrijf : boeren zonder ruis : ruimte voor Geo-informatie \ Agro informatica : tijdschrift van de Vereniging voor Informatici werkzaam in de Agrarische Sector [Artikel]
Wal, T. van der \ Janssen, H. \ 2006
Het RGI project GEOboer richt zich op de ontsluiting en uitwisseling van geo-informatie tussen het agrarisch bedrijf, de overheid en dienstverleners. In dit artikel wordt een overzicht gegeven van geomatica toepassingen op bedrijfsniveau, waarbij ook ...
help
Kennisverkenner: van een geo-informatie systeem (GIS) naar een geo-kennis systeem (GKS) [: thema: Living Labs] \ Agro informatica : tijdschrift van de Vereniging voor Informatici werkzaam in de Agrarische Sector [Artikel]
Wien, J.E. \ Zeeuw, C.J. de \ Janssen, H. \ 2006
Gebruikmakend van de ontwikkelingen op het gebied van standaarden, GIS, ontologieën en visualisatietechnieken wordt door Alterra een prototype van een geografisch kennissysteem ontwikkeld. In dit artikel wordt uitgelegd welke concepten hiervoor worde ...
help
Galileo zorgt voor nauwkeurige plaatsbepaling en tijdsmeting [: thema: Living Labs] \ Agro informatica : tijdschrift van de Vereniging voor Informatici werkzaam in de Agrarische Sector [Artikel]
Janssen, H. \ Lokers, R. \ Wal, T. van der \ 2006
Nieuwe ontwikkelingen in GPS zorgen voor een nieuwe impuls binnen precisielandbouw. Aangezien GPS een militair beheerd systeem is, kleven er nadelen aan dit landbouwkundig toepassingsgebied. Dit artikel geeft de voordelen aan van het Europese systeem ...
help
Nationaal populatiebestand: nuttig, noodzakelijk en haalbaar : ruimte voor Geo-informatie \ Agro informatica : tijdschrift van de Vereniging voor Informatici werkzaam in de Agrarische Sector [Artikel]
Guikers, C. \ 2006
In vele vraagstukken op het gebied van openbare orde en veiligheid, milieu, verkeer en vervoer en economie zijn betrouwbare gegevens over de populatie noodzakelijk. Voor vele beleidsterreinen is het nodig te weten hoeveel mensen zich op een gegeven m ...
help
EduGIS doorbraak in onderwijs: aardrijkskundeonderwijs draagt met GIS bij aan ruimtelijk inzicht : ruimte voor Geo-informatie \ Agro informatica : tijdschrift van de Vereniging voor Informatici werkzaam in de Agrarische Sector [Artikel]Educatief GIS-portaal
Schee, J. van der \ Korevaar, W. \ Scholten, H.J. \ 2006
Uitleg over hoe aardrijkskundeonderwijs via GIS kan worden gegeven
help
NODCi: op naar een nationale infrastructuur voor ontsluiting van oceanografische en mariene data en informatie : ruimte voor Geo-informatie \ Agro informatica : tijdschrift van de Vereniging voor Informatici werkzaam in de Agrarische Sector [Artikel]Europese website voor Oceanografische en mariene data en informatie
Schaap, D. \ 2006
NODCi is één van de projecten in het programma Ruimte voor Geo-informatie (RGI) en richt zich op het verbeteren van het overzicht en de toegankelijkheid van data van de oceanen en zeeën. Fase 1, de definitie- en analysefase is recent afgerond, en tha ...
help
Mutatiesignalering voor een efficiënt beheer van GEO-informatie : ruimte voor Geo-informatie \ Agro informatica : tijdschrift van de Vereniging voor Informatici werkzaam in de Agrarische Sector [Artikel]Website van Mutatis Mutandis
Beck, R. \ 2006
In Nederland ontwikkelt de dienstverlening op het gebied van het signaleren van ruimtelijke veranderingen zich snel. Eén van de ontwikkelingen in deze signalering is het project Mutatis Mutandis om een systematiek te ontwikkelen voor het snel en voll ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.