Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 39

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Rubriek==402-C
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Fresh Water Options Optimizer: inzicht in potentie van lokale zoetwateroplossingen \ Ter info / STOWA, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer [Artikel]
2015
De afgelopen jaren zijn er uiteenlopende technieken ontwikkeld voor het lokaal vasthouden van zoet water, zoals peilgestuurde drainage en ondergrondse wateropslag. Mede in opdracht van STOWA is er nu een instrument ontwikkeld waarmee de potentie van ...
help
Hoogtedata beheerpakket \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Breemen, D. van \ Schrojenstein Lantman, J. van \ Lamers, M. \ 2013
In tijden van bezuinigingen zijn gemeenten gebaat bij iedere besparing. De inzet van het Actueel Hoogtebestand Nederland - 2 (AHN-2) voor het controleren of actualiseren van data in het rioolbeheerpakket draagt hieraan bij. Gemeente Alkmaar heeft een ...
help
Het ontsluiten van databanken met GIS \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Beets, W. \ Oostwoud, D.J. \ 2011
We zijn er inmiddels aan gewend dat eindeloos veel gegevens over de wereld beschikbaar komen via het internet. Niet iedereen beseft echter wat allemaal mogelijk is met deze gegevens. In dit artikel wordt ingegaan op het combineren van en rekenen met ...
help
Geographical dimensions of risk management : the contribution of spatial planning and Geo-ICT to risk reduction [Proefschrift]
Neuvel, J.M.M. \ 2009
Geographical information systems can offer insights into the possibilities for emergency response and the possibilities for self help during a disaster, such as a flooding or explosions. Based on this information, proposed housing areas can be adapte ...
help
Acht manieren waarop GIS kan bijdragen aan beter leidingnetbeheer \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Beuken, R. \ Daal, K. van \ Popering, S. van \ 2008
In de afgelopen jaren zijn geografische informatiesystemen (GIS) sterk ontwikkeld en in vele sectoren in gebruik genomen. In eerste instantie werden ze vooral ingezet voor het digitaal beheer van informatie. Met het beschikbaar komen van steeds meer ...
help
Naar een volwaardige plaats van kennis over overstromingsrisico's in ruimtelijke afwegingen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Noordam, D. \ Spaink, E. \ 2008
Volgens deskundigen op het gebied van overstromingsrisico's wordt de bij hen beschikbare geo-informatie te weinig gebruikt in besluitvormingsprocessen over ruimtelijke ordening en inrichting. De vraag rijst of de geleverde informatie voldoende adequa ...
help
Standaardisatie in het waterbeheer \ Agro informatica : tijdschrift van de Vereniging voor Informatici werkzaam in de Agrarische Sector [Artikel]
Lekkerkerk, H.J. \ Eijer, J.E. \ Reitsma, H.R. \ 2008
In dit artikel wordt een kort beeld geschetst van de manier, waarop de informatiestroom tussen waterbeheerders in Nederland wordt gestandaardiseerd. Een belangrijke aandachtspunt daarbij zijn de Europese kaderrichtlijnen Water en INSPIRE. Het betreft ...
help
GEO voor de waterleidingbedrijven : quickscan naar de mogelijkheden van GIS en geo-informatie [Boek]
Daal, K. van \ Popering, S. van \ 2008
Geo-ict is de afgelopen jaren sterk in beweging. Er zijn diverse ontwikkelingen die een aantal jaren geleden in de kinderschoenen stonden maar inmiddels succesvol binnen productieomgevingen ingezet worden. Tijdens een trenddag hebben experts van de d ...
help
Meer aandacht voor informatiemanagement : geoinformatie \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Lammers, O. \ 2006
De Unie van Waterschappen organiseerde het congres 'Sturen met geoinformatie.' Het congres was vooral bedoeld om management en bestuurders van waterschappen te overtuigen van het belang van geoinformatie voor de bestuurlijke besluitvorming
help
Beheer bij waterschap en gemeente \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]Website van GISRATIO - Website van STOWA/Stedelijk Waterbeheer
Kraan, C.D. \ 2006
Waterschappen hechten sterk aan landelijke standaardisatie van ICT-systemen en gegevensmodellen. Een integraal systeem voor groen, water en kunstwerken moet daarom door elk waterschap kunnen worden gebruikt. Geen enkel waterschap voert zijn taken sta ...
help
Waterschap Rijn en IJssel geeft invulling aan doelstelling 'andere overheid' \ VI matrix [Artikel]
Veurman, B. \ 2005
Rijn en IJssel heeft als eerste Nederlands waterschap een organisatiebrede database operationeel gemaakt. Deze basisregistratie maakt het werken intern makkelijker, maar ook het toegankelijk maken voor derden - een Europese eis
help
Bij dijkdoorbraak zijn kaarten complementair aan gisse mensen \ VI matrix [Artikel]
Berkel, F. van \ 2004
Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) beleefde deze zomer een aparte vorm van dijkdoorbraak. Ondertussen is een stalen damwand geplaatst, de schade bepaald. Na afloop werd de kennis van de geo-informatie toegepast
help
Nearshore bathymetry derived from video imagery [Proefschrift]
Aarninkhof, S. \ 2003
Morfologie van de brandingszone; kustonderzoek van het duin tot een waterdiepte van ongeveer 10 meter; monitoren van het kustsysteem met behulp van video waarnemingen; resultaten van onderzoek vanuit Delft, ten behoeve van kustbeheer (strandsuppletie ...
help
Hoogheemraadschap Delfland heeft weerstand tegen GIS weggewerkt \ VI matrix [Artikel]
Dam, H. van \ Geest, F. van der \ 2003
De invoering van geografische informatiesystemen wordt een stuk eenvoudiger, wanneer het algehele ICT-beheer op orde is. Bij Delfland was dit niet het geval. Een impressie van het wegwerken van een achterstand
help
Project www.noordzeeatlas.nl geslaagd : nieuwe technologieën ingezet om informatie over Noordzee snel, eenvoudig en interactief ter beschikking te stellen : Thema Automatisering \ Milieumagazine : vakblad voor milieumanagement [Artikel]Bijbehorende website
Jonker, R.R. \ Wolters, G. \ Clement, P. \ 2003
De Noordzeeatlas (bevat kaarten met gegevens betreffende het watersysteem, gebruik, beleid en beheer van de Noordzee) is tien jaar geleden uitgegeven als hulpmiddel bij de coördinatie en regulering van het groeiende ruimtegebruik van de Noordzee. Med ...
help
Mobiel GIS ondersteunt handhavingstaak Waterschap Veluwe \ VI matrix [Artikel]
Will, T. \ 2003
Waterschap Veluwe heeft meegewerkt aan het handhavings-proefproject BuitenGewoonBeter. Hierin werd de informatie over overtredingen via handheld computers (pda's) uitgewisseld met opsporingsambtenaren van andere overheden. Ook tijdens de jaarlijkse s ...
help
Nauwkeurigheid overstromingsvoorspellingen stadium natte vingerwerk voorbij \ VI matrix [Artikel]
Berkel-Coumans, F. van \ 2003
Een stand van zaken rond de voorspelbaarheid van hoogwater: de technieken vragen om nog meer verbetering
help
Zoek-ruimte voor waterberging : GISSurf, een GIS-methodiek voor het bepalen van zoekgebieden voor waterberging [Boek]
Gaast, J.W.J. van der \ 2002
Voor het bepalen van de zoekruimte voor waterberging is aan de hand van een pilotproject een GIS-methodiek ontwikkeld. Voor het in kaart brengen van het oppervlaktewaterstelsel is gebruik gemaakt van een Digitaal Terrein Model (DTM), welke op geheel ...
help
"GISSEN en ONTWERPEN binnen het waterbeheer" \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Esenkbrink, J. \ 2001
help
Agricultural non-point load of nitrogen to surface waters : a regional estimation in GIS [Boek]
Klein, J.J.M. de \ Eertwegh, G.A.P.H. van den \ Huis in 't Veld, F.B. \ 2001
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.