Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 161

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Rubriek==404-A
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Jane Jacobs revisited : een herwaardering en beoordeling van het werk van Jane Jacobs in de hedendaagse, Nederlandse context aan de hand van de relatie tussen het succes van stadsparken en de diversiteit van hun omgeving [Studentenverslag]
Maljaars, H. \ 2014
Een park heeft genoeg intrinsieke kwaliteit om bezoekers aan te trekken. Jacobs bestrijdt deze basisaanname vanuit haar visie op de werking van steden. In haar visie staat diversiteit centraal; ze houdt een sterk pleidooi voor buurten met gecombineer ...
help
Murmur of limits: evoking the sensuous encounter between ecological phenomena and humans [Studentenverslag]
Valcarlos, N. \ cop. 2014
The purpose of this research is to describe the realm of human experience in the milieu of nature, in order to make available aesthetic knowledge for future ecological restoration projects. The research makes use of a case study, the southern coast o ...
help
The use of narrative sustainable energy landscapes, a case study [Studentenverslag]
Berg, K. van den \ 2014
Door andere vormen van energieopwekking verandert het landschap tegelijkertijd. Mogelijk heeft dit ook effect op de verhalen van mensen. Landschapsarchitecten gebruiken narritieven in hun ontwerp. Deze studie wil het menselijk verhaal meenemen bij an ...
help
Potenties van de Hotspotmonitor om de graadmeter Landschap te verfijnen [Boek]
Langers, F. \ Buijs, A.E. \ Vries, S. de \ Farjon, J.M.J. \ Hinsberg, A. van \ Kampen, P. van \ Marwijk, R. van \ Sijtsma, F.J. \ Tol, S. van \ 2013
Het Planbureau voor de Leefomgeving werkt aan verfijning van de graadmeter Landschap. Hiertoe is een Hotspotmonitortool ontwikkeld en uitgetest in een landelijke pilot. Aan 300 bewoners van zes studiegebieden is gevraagd op landelijk, regionaal en lo ...
help
Funerary places: between emotion and design : the essence of cemetery and crematorium design [Studentenverslag]
Keddeman, S. \ 2011
Death is a sensitive topic, it is about emotions and feelings. At cemeteries and crematoria, people are often in a vulnerable position. Within this research, the author tried to find out what exactly is happening at funerary places, and how design ca ...
help
Ontwerp en evaluatie vanuit omgevingspsychologisch perspectief: kwaliteit van stedelijk groen \ Groen goed : handreiking kwaliteit openbaar groen [Hoofdstuk uit boek]
Hamel, R. \ Mulder, K. \ Meijer, C. \ 2010
In deze bijdrage betogen we drie dingen: 1. dat de kwaliteit van stedelijk groen invloed heeft op de beleving van de omgeving en dus op de leefkwaliteit; 2. dat er daarom veel aandacht aan moet worden besteed bij de ontwikkeling van de stedelijke omg ...
help
Mensen, andere dieren, emoties, en een grote kuil : waarom roepen landschappen emoties op? \ Topos : periodiek over landschapsarchitectuur, ruimtelijke planning en sociaal-ruimtelijke analyse [Artikel]
Jacobs, M. \ 2010
De manier waarop onze emoties werken is van grote invloed op onze reacties op het landschap om ons heen. Overweldigd worden door een wijds uitzicht vanaf de top van een berg, genieten van een beekje in het bos, afkeer voelen voor een kale vlakte: het ...
help
Capturing the view : a GIS based procedure to assess perceived landscape openness [Proefschrift]
Weitkamp, G. \ 2010
Nieuwe ontwikkelingen, zoals stedelijke en infrastructurele projecten en de uitbreiding van grootschalige landbouw introduceren veel nieuwe elementen in traditionele landschappen die de visuele kwaliteit veranderen. Deze veranderingen kunnen aanzienl ...
help
Belevingswaardenmonitor Nota Ruimte 2009 : eerste herhalingsmeting landschap en groen in en om de stad [Boek]
Boer, T.A. de \ Groot, M. de \ 2010
In de Belevingswaardenmonitor 2009 is de beleving en de waardering van het buurtgroen en het groen in de wijdere leefomgeving onderzocht. Ook is gekeken of er veranderingen zijn ten opzicht van de nulmeting van de Belevingswaardenmonitor in 2006.
help
Feeling the landscape: six psychological studies into landscape experience [Proefschrift]
Karmanov, D. \ 2009
In de zes studies van deze dissertatie zijn een aantal zowel praktische als theoretische vraagstukken met betrekking tot de beleving van landschap onderzocht. Landschapsbeleving wordt gedefinieerd als een dynamisch proces, als het resultaat van inter ...
help
Participation processes within landscape architecture : creativity in practice : Consultation by inhabitants in a design process; how does this work out? [Studentenverslag]
Cruijsen, C. \ 2009
Dit is een onderzoek over participatieprocessen in de landschapsarchitectuur. Met de kennis van deze theorieën is onderzoek gedaan naar twee interactieve ontwerpprocessen. De eerste is een ontwerpproces van Dienst Landelijk Gebied in Utrecht, waarbij ...
help
Harmonie ontwerpen in het landschap : perceptie creëert perspectief \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
Nossent, A. \ 2008
De auteur van dit artikel pleit voor het ontwerpen van harmonie in het landschap. Harmonieus ontwerpen is het gebruiken van je intuïtie en je kennis. De 8 elementen licht, kleur, geluid, geur, smaak, fysiek gevoel, vorm en communicatie bepalen of de ...
help
Research methods in landscape perception and experience \ Landscape, leisure and tourism : socio-spatial studies in experiences, practices and policies [Hoofdstuk uit boek]
Karmanov, D.Y. \ 2008
Experiencing nature, landscape and heritage, first chapter. Karmanov provides a general overview of methods of studying landscape perceptions, illustrated by a wide variety of mainly experimental psychological research.
help
Belevingswaardenmonitor Nota Ruimte 2006 : nulmeting landschap naar gebieden [Boek]
Wulp, N.Y. van der \ 2008
Dit is het achtergronddocument van een deelonderzoek van de Belevingswaardenmonitor (BMW) om de invloed van ruimtelijke kenmerken op de waardering van het landschap in kaart te brengen. Eind 2006 zijn er verspreid over 298 gebieden in Nederland vrage ...
help
Beleving van boeren voor natuur : monitoring en evaluatie van de beleving van een natuurgerichte agrarische bedrijfsvoering in de Polder van Biesland [Boek]
Nuijten, D.J.A.J.M. \ 2008
Belevingsonderzoek houdt vaak in het onderzoeken van de waardering van mensen voor een bepaald landschapstype en de verschillen in waardering tussen diverse landschapstypen. Een standaard onderzoeksmethode hierbij is het gebruik maken van enquêtes. I ...
help
Terug naar het bos : effecten van natuurbelevingsprogramma 'Het Bewaarde Land' op de natuurbeleving, topervaringen en gezondheid van allochtonen en autochtone kinderen [Boek]
Waal, M.E. van der \ Berg, A.E. van den \ Koppen, C.S.A. van \ 2008
In dit veldexperiment zijn de effecten van deelname aan een driedaags natuur¬belevingsprogramma op de natuurbeleving, topervaringen en de gezondheid van allochtone en autochtone kinderen onderzocht. Er deden in totaal 58 kinderen uit groep 5/6 van dr ...
help
Schetsboek windturbines & ruimtelijke kwaliteit : landschappelijk onderzoek naar vides en concentratiegebieden [Boek]
Schöne, L. \ Schröder, R. \ Slabbers, S. \ Olde Loohuis, R. \ Nagtegaal, L. \ Heersche, J. \ Bulens, J. \ 2008
Dit schetsboek voor landschapsontwerp is gemaakt door Alterra, Bosch Slabbers tuin- en landschapsarchitecten en Buro Schöne, in opdracht van VROM, DG Ruimte. Deze landschapsvisie past in het kader van het Nationaal Plan van Aanpak Windenergie
help
Stilstand en beweging, over tuin en geschiedenis: een wandeling \ Cascade : bulletin voor tuinhistorie [Artikel]
Jong, E.A. de \ 2007
Over de culturele kracht van wandelen en de plaats die wandelen in de geschiedenis en verschillende culturen inneemt. Een bijdrage aan het symposium "Natuur en cultuur in beweging", georganiseerd door Cascade (november 2006), opgedragen aan Rob Leopo ...
help
Landschap leeft \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
Snelleman, I. \ 2007
Landschap leeft is een tentoonstelling georganiseerd door Kasteel Groeneveld. Vier verschillende landschappen: wildernis, arcadische landschappen, rationele landschappen en veranderende landschappen zijn in één tentoonstelling ondergebracht. Ze verte ...
help
Veranderende landschappen en hun beleving : verkenning van het effect van het veranderd zijn op zich [Boek]
Vries, S. de \ 2007
Deze WOT betreft een literatuurverkenning rondom de vraag of het (redelijk recent) veranderd zijn van een landschap op zich al een effect heeft op de belvingswaarde ervan, los van de fysieke staat van het landschap na de verandering. Nagegaan wordt, ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.