Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 14 / 14

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Rubriek==404-A
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Het landschap als kleurenpalet : een visie op het vermarkten van kleinschalige landschappen op basis van historische waarden [Studentenverslag]
Koppen, M. \ Veenstra, R. \ 2013
Door de toenemende vergrijzing en krimp van bevolking in het oosten van de Achterhoek heeft de gemeente Winterswijk een nieuwe inkomstenbron nodig. De gemeente ziet kansen in het beter benutten van de recreatieve sector in combinatie met cultuurhisto ...
help
Inbedding van het cultuurhistorisch landschap in de natuurontwikkeling: 'alles van waarde is weerloos' \ Vitruvius : onafhankelijk vaktijdschrift voor archeologie, cultuurlandschap, monumentenzorg [Artikel]
Debie, P.H.M. \ 2012
Sinds de oprichting van de Nederlandse natuurbeschermende organisaties zoals Staatsbosbeheer (1899) en Natuurmonumenten (1905) is er een nauwe vervlechting tussen natuurbeheer en cultuurhistorie. Het streven om de verscheidenheid van Nederlandse cult ...
help
Natuurontwikkeling en erfgoed: samen uit, samen thuis \ Erfgoed en ruimtelijke planning [Hoofdstuk uit boek]
Bijlsma, R.J. \ Duinhoven, G. van \ During, R. \ Overmans, W. \ Zande, A.N. van der \ 2009
In het natuurbeheer is er permanent een debat gaande over de vraag welke doelen met welke middelen bereikt kunnen en moeten worden en wat daarvan de ecologische of erfgoed "prijs" moet en kan zijn. Want beheer dat helemaal is gericht op ecologische d ...
help
Ontgrondingen en cultuurhistorie: knelpunt of kans? \ De levende natuur [Artikel]
Purmer, D.M. \ 2009
Binnen dit themanummer over ontgrondig een aparte bijdrage over de cultuurhistorische waarde van de bodem. De Rijksdienst RACM heeft de belangrijkste archeologisch waardevolle terreinen in kaart gebracht. Graafwerkzaamheden in het kader van natuuront ...
help
Landschap verdwijnt : Nederland verliest zijn gezicht [Boek]
Stichting de Landschapswacht \ 2009
De Vereniging Nederlands Cultuurlandschap heeft Stichting de Landschapswacht opdracht gegeven om aandacht te vragen voor nog bestaande waardevolle cultuurlandschappen en landschapselementen, als overgebleven erfgoed uit het verleden. Daartoe zijn in ...
help
Boeren als partners in natuurbeheer \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Westerink, J. \ 2008
Oude cultuurlandschappen zijn cultuurhistorisch, maar ook ecologisch bijzonder interessant. De hoge natuurwaarden hangen samen met de afwisseling in ecotopen, de kleinschaligheid en de aanwezigheid van veel overgangszones. Daarom koopt de overheid de ...
help
Landschap in de EHS : EHS in het landschap \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Renes, J. \ 2006
In deze bijdrage komt aan bod, wat 15 jaar Ecologische Hoofdstructuur voor het landschap heeft betekend. Allereerst komen begrippen als landschap en natuur aan bod, waarna het natuur- en landschapsbeheer ter sprake komt, met 1980 als overgangstijd na ...
help
Boeren zijn Dirkmaats nieuwe vrienden \ Bionieuws : nieuwsmedium voor biowetenschappen & -technologie [Artikel]
Caulil, G. \ 2006
Na 25 jaar houdt Stichting Das en Boom op te bestaan. Het is overgegaan in "Vereniging Nederlands Cultuurlandschap". Een interview met de voorman Jaap Dirkmaat over zijn visie op het behoud van cultuurlandschap. Terug naar het landschap met houtwalle ...
help
Landbouw als drager van nationale Landschappen \ De landeigenaar : maandblad ter behartiging van de belangen van de landelijke eigendom [Artikel]
Luijt, J. \ Voskuilen, M.J. \ 2005
In de Nota Ruimte worden Nationale Landschappen geïntroduceerd. Van 20 (landbouw) gebieden dienen de kernkwaliteiten behouden te worden. De Nota Ruimte onderkent dat de landbouw drager is van het landschap.
help
Groene diensten als alternatief voor afnemende inkomsten uit landbouw : landschapsbeleidsplan waarborgt waarden van landschap en natuur \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
Weustink, Y. \ 2004
Enschede is een van de weinige grote steden met een omvangrijk buitengebied. De vele landgoederen en een overwegend kleinschalig agrarisch cultuurlandschap zorgen voor grote landschappelijke en natuurlijke waarden. De gemeente heeft voor haar buiteng ...
help
Paradijsvogels maken hun eigen biotoop : proefproject landschapsontwikkeling in buitengebied \ Levende have : magazine voor hobbydierhouders [Artikel]
Hesterman, J. \ 2004
2 vertegenwoordigers van de Stichting Landschapsbeheer Gelderland en de Stichting Staring Advies leggen het plan uit om de nieuwe groep bewoners, die in het buitengebied gaat wonen nu steeds meer boeren er mee stoppen, in kaart te brengen: wie zijn h ...
help
Van actiegroep naar gewaardeerde belangenbehartiger : 25 jaar Stichting tot Behoud van de Veluwse Sprengen en Beken \ De wijerd [Artikel]
Vink, J. \ 2004
Achtergonden van het ontstaan, de ontwikkeling en werkzaamheden van de Stichting. Het grootste project heeft zich gericht op de cultuurhistorie, resulterend in het door Alterra uitgevoerd onderzoek "Het Veluwse Sprengenlandschap, een cultuurmonument"
help
Stichting Het Noordhollandsch Landschap, 1936 - 1976 [Boek]
Croockewit, H.W.E. \ Vergouw, W. \ [1976]
40 jaar Noordhollands Landschap
help
Gea-objecten van Overijssel [Boek]
Soet, F. de \ Rijksinstituut voor Natuurbeheer \ 1975
RIN landschapsinventarisatie
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.