Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 59

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Rubriek==404-A
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Umfassungsweg \ Blauwe Kamer jaarboek landschapsarchitectuur en stedenbouw 2012 = Blauwe Kamer yearbook landscape architecture and urban design 2012 [Hoofdstuk uit boek]
Harsema, H. \ 2012
Michael van Gessel heeft de Umfassungsweg op landgoed Twickel nieuw leven ingeblazen. Wandelen door het Twentse landschap krijgt zo een nieuwe dimensie. Beschrijving van het ontwerp van Michael van Gessel en Eduard Petzold. Het ontwerp omvat de aanle ...
help
Herstel van biodiversiteit en landschapsecologische relaties in het natte zandlandschap - Eindrapport dl. 1A: Landschapsanalyse [Boek]
Baaijens, G.J. \ Molen, P. van der \ Grootjans, A. \ Kiestra, E. \ 2011
Het onderzoek “Herstel van biodiversiteit en landschapsecologische relaties in het natte zandlandschap” is uitgevoerd in de Natura 2000 gebieden De Groote Heide, Dwingelderveld, Haaksbergerveen en in de boswachterij Gieten. Er is vooral gekeken naar ...
help
Herstel van biodiversiteit en landschapsecologische relaties in het natte zandlandschap - Eindrapport dl. 1B: Catalogus landschapsvormen [Boek]
Baaijens, G.J. \ Molen, P. van der \ 2011
Het onderzoek “Herstel van biodiversiteit en landschapsecologische relaties in het natte zandlandschap” is uitgevoerd in de Natura 2000 gebieden De Groote Heide, Dwingelderveld, Haaksbergerveen en in de boswachterij Gieten. Er is vooral gekeken naar ...
help
De streekrekening: "Geld geven zonder geld over te maken" : maatschappelijke ontwikkelingen en initiatieven met mogelijk impact op (het beleid van) natuur, landschap en landelijk gebied [Boek]
Tekelenburg, T. \ 2011
Het onderwerp streekrekening werd gesignaleerd in rapporten over nieuwe vormen van financiering van het landschap. Het thema werd verder uitgewerkt in een interviewronde. Drijvende krachten werden door middel van een literatuurstudie samengevat. In s ...
help
Denkwerk: gekooide wildernis of verwilderde Arcadië? \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Schouten, M. \ 2010
In deze rubriek "denkwerk" komt maandelijks een opiniërend of filosofisch getint artikel van een gastauteur. Dit keer een bijdrage van Matthijs Schouten, hoogleraar natuurherstel en natuurfilosoof bij Staatsbosbeheer. Arcadië- landschap waarin mens e ...
help
Grote zoete wateren \ NatuurKennis [Artikel]
Coops, H. \ 2010
Grote zoete wateren worden gekenmerkt door grootschalig open water. Vaak gaat het om ondiep water (diepte< 3m). Daar kunnen uitgestrekte velden begroeid met ondergedoken waterplanten voorkomen, vooral kranswieren en fonteinkruiden. Soms is er op de o ...
help
Zee en wad \ NatuurKennis [Artikel]
Schekkerman, H. \ Ens, B. \ 2010
Het natuurtype ‘zee en wad' omvat droogvallende zand- en slikplaten, die door de zee worden overstroomd, de tussenliggende geulen en diepere zeebodems en het open water daarboven
help
Financieringsconstructies voor landschap [Boek]
Vreke, J. \ 2010
Landschap wordt door verschillende partijen gemaakt en gebruikt waardoor er een discrepantie bestaat tussen het feitelijke en het gewenste landschap. Realisatie van gewenst landschap vereist een vergoeding voor de grondgebruiker, die omdat landschap ...
help
Duurzame financiering van landschap : een onderzoek naar de financieringsbehoefte van beheer en herstel van waardevolle nationale en provinciale cultuurlandschappen [Boek]
Tholen, J. \ Hendriksen, B. \ 2010
Het onderzoek is gericht op de financieringsbehoefte van het beheer en herstel van waardevolle cultuurlandschappen die door rijk en provincies in het beleid zijn genoemd: Nationale Landschappen, de Rijksbufferzones, de Belvederegebieden, de Unesco ge ...
help
Maak wat van je kleine bosjes \ Tuin en landschap : veertiendaags vakblad voor de groenvoorziening [Artikel]
Veen, H. van der \ 2009
Veel kleine bosjes zijn vervallen tot eentonige stakenbosjes of rommelbos waar huis- en tuinafval in wordt gedumpt. Met goed beheer kun je deze landschapselementen echter omvormen tot groene oases, met een grote rijkdom aan planten- en diersoorten
help
Natuurontwikkeling en erfgoed: samen uit, samen thuis \ Erfgoed en ruimtelijke planning [Hoofdstuk uit boek]
Bijlsma, R.J. \ Duinhoven, G. van \ During, R. \ Overmans, W. \ Zande, A.N. van der \ 2009
In het natuurbeheer is er permanent een debat gaande over de vraag welke doelen met welke middelen bereikt kunnen en moeten worden en wat daarvan de ecologische of erfgoed "prijs" moet en kan zijn. Want beheer dat helemaal is gericht op ecologische d ...
help
Ontgrondingen en cultuurhistorie: knelpunt of kans? \ De levende natuur [Artikel]
Purmer, D.M. \ 2009
Binnen dit themanummer over ontgrondig een aparte bijdrage over de cultuurhistorische waarde van de bodem. De Rijksdienst RACM heeft de belangrijkste archeologisch waardevolle terreinen in kaart gebracht. Graafwerkzaamheden in het kader van natuuront ...
help
Inventarisatie en beheerskosten van landschapselementen [Boek]
Jong, J.J. de \ Os, J. van \ Smidt, R.A. \ 2009
Deze studie richt zich op opgaande landschapselementen, ofwel landschapselementen met een opgaande, houtige, begroeiing. Hierbij moet gedacht worden aan onder andere houtwallen, singels, bomen, kleine bosjes en heide (< 0,5 ha) en heggen en hagen. Ee ...
help
Stand van zaken ingediende initiatieven 'Investeren in landschap' : inventarisatie [Boek]
Klein Gebbink, S. \ Hagendoorn, A. \ Tersteeg, J. \ Wing \ 2009
Eind 2007 heeft LNV een oproep gedaan om gebieden voor te dragen als voorbeeldgebied ‘Investeren in landschap". Daar kwamen maar liefst 36 reacties op. Wing (Wageningen) heeft een inventarisatie uitgevoerd naar de stand van zaken en de kennisbehoefte ...
help
Nota natuur en landschapsbeheer 2010-2020 - Deel 1: Beleidskader [Boek]
Provincie Limburg \ 2009
Nota natuur en landschapsbeheer 2010-2020
help
Nota natuur en landschapsbeheer 2010-2020 - Deel 2: Bijlagenrapport [Boek]
Provincie Limburg \ 2009
Nota natuur en landschapsbeheer 2010-2020
help
Landschap verdwijnt : Nederland verliest zijn gezicht [Boek]
Stichting de Landschapswacht \ 2009
De Vereniging Nederlands Cultuurlandschap heeft Stichting de Landschapswacht opdracht gegeven om aandacht te vragen voor nog bestaande waardevolle cultuurlandschappen en landschapselementen, als overgebleven erfgoed uit het verleden. Daartoe zijn in ...
help
Boeren als partners in natuurbeheer \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Westerink, J. \ 2008
Oude cultuurlandschappen zijn cultuurhistorisch, maar ook ecologisch bijzonder interessant. De hoge natuurwaarden hangen samen met de afwisseling in ecotopen, de kleinschaligheid en de aanwezigheid van veel overgangszones. Daarom koopt de overheid de ...
help
De recreatieve betekenis van de Ecologische Hoofdstructuur : bijdrage van de EHS aan recreatief gebruik, beleving en identiteit [Boek]
Langers, F. \ Vreke, J. \ 2008
Dit onderzoek gaat over de recreatieve betekenis van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). De door de rijksoverheid beoogde recreatieve doelen voor het landelijk gebied, zogeheten kernkwaliteiten, vormen daarbij uitgangspunt. Via drie methoden (GIS-an ...
help
Landschap in de natuurbalans 2007: hoe staan de rijksdoelen voor het landschap er voor? [Boek]
Nieuwenhuizen, W. \ 2008
Zonder aanvullende maatregelen zullen de meeste rijksdoelen voor natuur- en landschapsbeleid niet worden gehaald. Dit blijkt uit een set kernindicatoren die samen een representatief beeld geven van de voortgang en de slagingskansen van het beleid. De ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.