Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 25

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Rubriek==404-A
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Nationale parken van Wereldklasse in de 21e eeuw \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Jehae, M. \ Steenhuis, M. \ Wolf, J. \ 2016
Aansprekende nationale parken. Bijna iedere avontuurlijk ingestelde natuurliefhebber zoekt die parken over de grens, ver over de grens. Bijvoorbeeld In Zuid-Afrika, in het Krugerpark. Of in de Verenigde Staten, in het Yosemite National Park. Iets min ...
help
Inbedding van het cultuurhistorisch landschap in de natuurontwikkeling: 'alles van waarde is weerloos' \ Vitruvius : onafhankelijk vaktijdschrift voor archeologie, cultuurlandschap, monumentenzorg [Artikel]
Debie, P.H.M. \ 2012
Sinds de oprichting van de Nederlandse natuurbeschermende organisaties zoals Staatsbosbeheer (1899) en Natuurmonumenten (1905) is er een nauwe vervlechting tussen natuurbeheer en cultuurhistorie. Het streven om de verscheidenheid van Nederlandse cult ...
help
New Almere recovering Markermeer : a landscape architectonic design of Almere's urban expansion in the Markermeer [Studentenverslag]
Balen, B. \ 2009
The protective status of the lake Markermeer prevents any urban development in the water because of its expected negative influence on ecology. On the other hand, the decline of the main food sources for fauna and consenquently the loss of biodiversi ...
help
Inventarisatie en beheerskosten van landschapselementen [Boek]
Jong, J.J. de \ Os, J. van \ Smidt, R.A. \ 2009
Deze studie richt zich op opgaande landschapselementen, ofwel landschapselementen met een opgaande, houtige, begroeiing. Hierbij moet gedacht worden aan onder andere houtwallen, singels, bomen, kleine bosjes en heide (< 0,5 ha) en heggen en hagen. Ee ...
help
De recreatieve betekenis van de Ecologische Hoofdstructuur : bijdrage van de EHS aan recreatief gebruik, beleving en identiteit [Boek]
Langers, F. \ Vreke, J. \ 2008
Dit onderzoek gaat over de recreatieve betekenis van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). De door de rijksoverheid beoogde recreatieve doelen voor het landelijk gebied, zogeheten kernkwaliteiten, vormen daarbij uitgangspunt. Via drie methoden (GIS-an ...
help
Een visie op het beheer van de parken Sonsbeek, Zijpendaal en Gulden Bodem 2008-2018 [Boek]
Dienst Stadsbeheer \ 2008
Deze beheervisie is een actualisatie van de beheervisie uit 1994 en is het richtinggevende kader voor het gebied, waaraan binnen de gemeente Arnhem alle beleidsactualisaties1 en uitvoeringsplannen worden getoetst. De beheervisie van 2008 beschrijft d ...
help
Streekeigen natuur : [Midden-Drenthe, getekend in het zand] [Boek]
Stortelder, A. \ Schaminée, J. \ Weeda, E. \ cop. 2006
In overleg met VNG is nagegaan hoe op gemeentelijk niveau de specifieke regionale natuurwaarden in beeld gebracht en geëvalueerd kunnen worden. In deze publicatie betreft dat het landschap en de natuur van de gemeente Midden-Drenthe
help
Monitor Kleine Landschapselementen MKLE : veldgids [Boek]
Oosterbaan, A. \ Griffioen, A. \ Frissel, J. \ Bitterswijk, H. van \ Baas, H. \ Pels, M. \ 2006
De monitor is bedoeld om de kwaliteit van het landschap te kunnen benoemen (meten) en om veranderingen in het landschap te kunnen volgen.. De MKLE kan tevens gebruikt worden om beheer van landschapselementen beter te organiseren. De inventarisarties ...
help
MKLE voor Nationale Landschappen : bijdrage van de Monitor Kleine Landschapselementen (MKLE) aan de vastlegging van de kwaliteit van het landschap [Boek]
Oosterbaan, A. \ Griffioen, A.J. \ Koomen, A.J.M. \ Baas, H. \ Pels, M.S. \ Beusekom, E.J. van \ 2005
Het onderzoek is gericht geweest op een nadere uitwerking van de data uit de Monitor Kleine Landschapselementen, gericht op vier kenmerken van landschappelijke kwaliteit zoals geformuleerd in de Nota Ruimte. De vier kenmerken waar het om gaat zijn: h ...
help
Regionale identiteit en natuur- en landschapsontwikkeling 2001-2004 : DWK-programma 382 : project informatie [Boek]
Visschers, R. \ Hendriks, C.M.A. \ Hulsteijn, K. \ Knotters, M. \ 2004
help
Vrijhandel, milieu, natuur en landschap : de invloed van volledige handelsliberalisatie in de landbouw op natuur, milieu en landschap in Nederland [Boek]
Dijk, G. van \ Vliet, J. van \ Hazendonk, N. \ 2003
Dit rapport gaat in op de gevolgen voor milieu, natuur en landschap van volledige handelsliberalisering in de landbouw, zoals beschreven in Boeren bij vrijhandel
help
Graadmeters beleving : theoretische uitwerking en validatie van het begrip 'afwisseling' [Boek]
Buijs, A.E. \ Jacobs, M. \ Verweij, P. \ Vries, S. de \ 1999
help
Landschap in de Natuurbalans 1999 [Boek]
Dijkstra, H. \ 1999
help
Gebiedsvisie natuur, bos en landschap Winterswijk [Boek]
Grontmij \ Grontmij \ 1994
help
Visie landschap : beleidsvoornemen [Boek]
Nederland. Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij \ [1991]
Beleidsvoornemen LNV
help
Natuur- en landschapsvisie Harderwijk - Elburg : een studie ten behoeve van behoud, ontwikkeling en beheer van natuur en landschap [Boek]
Boer, D. de \ Fahner, F. \ Gorter, J. \ 1988
Visie Natuurmonumenten
help
Subsidiegids natuur- en landschapsbeheer : een overzicht van rijksbijdrageregelingen ten behoeve van het natuur- en landschapsbeheer met een beknopt overzicht van aanvullende subsidiemogelijkheden per provincie [Boek]
Logemann, D. \ 1986
Overzicht van de rijkssubsidieregelingen, de belastingfaciliteiten en de afzonderlijke provinciale of gemeentelijke bijdrageregelingen voor het natuur- en landschapsbeheer
help
Auswirkungen von Landwirtschaftssystemen unterschiedlicher Intensitaet auf Natur und Landschaft \ Natur und Landschaft : Zeitschrift fuer Naturschutz, Landschaftspflege und Umweltschutz [Artikel]
Smeets, P.J.A.M. \ Stortelder, A.H.F. \ 1985
Demonstration of the development of the agricultural countryside of Holland by taking the islands of Terschelling and Schiermonnikoog as an example. Further a presentation of the research methods of the institute, which tries to develop possibilities ...
help
Natuur in een nationaal landschap Kromme Rijngebied : suggesties voor beheer en ontwikkeling [Boek]
Morel, G.A. \ 1985
help
Effecten van elektriciteitsvoorziening in Nederland op natuur en landschap : rapport van het Rijksinstituut voor Natuurbeheer voor de Stuurgroep Maatschappelijke Discussie Energiebeleid [Boek]
Apeldoorn, R.C. van \ Dankers, N. \ Eijsackers, H. \ 1983
Als studieopzet is gekozen voor: - een compilatie van voor Nederland relevante gegevens over de conseguenties voor natuur en landschap van de winning, de aan- en doorvoer, de verwerking van de verschillende energiedragers en de afvoer van electricite ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.