Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 17 / 17

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Rubriek==410-D-2
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Warmer klimaat slecht voor veen in Friesland \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Osinga, T. \ Terwisscha van Scheltinga, W. \ Medenblik, J. \ Jansen, P.C. \ Kwakernaak, C. \ 2014
Enkele jaren geleden is voor het westelijk veenweidegebied aangetoond dat een warmer klimaat leidt tot snellere afbraak van veenbodems. Nu zijn er ook gegevens over de Friese veenweiden. Als het echt opwarmt is in Friesland halverwege deze eeuw op ve ...
help
Effecten van peilgestuurde drainage op de natuur \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kuijper, M.J.M. \ Rozemeijer, J. \ Gerven, M. van \ Geujen, C. \ 2013
In de Nederlandse hoge zandgebieden is 80 tot 90 procent van de landbouwgrond nog niet gedraineerd. Peilgestuurde drainage is hier in opkomst. Over de effecten ervan op de natuur is nog weinig bekend. Deltares deed er onderzoek naar.
help
Waterregie in droge en natte tijden : waterwetenschap, toegepaste wetenschap in de watersector \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Eertwegh, G.A.P.H. van den \ Kuipers, L. \ Klerk, W. \ Bakel, P.J.T. van \ Stuyt, L.C.P.M. \ Iersel, A. van \ Talsma, M. \ 2013
Ons klimaat verandert. Periodes van langdurige droogte en forse neerslag wisselen elkaar steeds vaker af. Het weer stelt waterbeheerders en agrariërs voor problemen. Hoe verminderen we zowel piekafvoeren als watertekorten? Een oplossing is Klimaat-Ad ...
help
Presentatie eindrapport ‘Meer water met regelbare drainage?’ \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2012
Wetenschappers van de universiteit van Wageningen samen met enkele waterschappen en agrariërs hebben gedurende vijf jaar onderzoek verricht naar de werking van (samengestelde) regelbare drainage onder Nederlandse omstandigheden en tevens gekeken naar ...
help
Peilgestuurde drainage niet altijd goed voor natuur \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2012
Drainage rond natuurgebieden neemt toe, doordat waterschappen de regels voor peilgestuurde drainage versoepelen. Uit onderzoek van Deltares blijkt dat dit schadelijk kan zijn voor natuurgebieden. Alleen in combinatie met een forse verhoging van het o ...
help
Slibvangsysteem kan baggeren overbodig maken \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Goddijn, E. \ 2011
Om watergangen op diepte en de waterkwaliteit op voldoende peil te houden moet het ontstane slib geregeld worden verwijderd. Tot nu toe gebeurt dat vrijwel altijd door met een zekere regelmaat de watergangen uit te baggeren. Dit verstoort echter het ...
help
Enthousiasme over samengestelde peilgestuurde drainage \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Talsma, M. \ 2010
De bezoekers van het veldsymposium over samengestelde peilgestuurde drainage op 25 mei 2010 in Veldhoven hebben enthousiast gereageerd op de ervaringen die daar aan de orde kwamen. Door gebruik te maken van deze nieuwe manier van drainage hebben onde ...
help
'Extreme' neerslag en riolering in de praktijk : een 'T= 10' in Nijmegen in beeld gebracht \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Langeveld, J. \ Schilling, E. \ 2010
De natte maand augustus heeft bij veel gemeenten weer eens duidelijk gemaakt dat het weer zich niet houdt aan de ontwerpnorm voor rioolstelsels van 'T=2'. De extreme neerslag legt feilloos de zwakke plekken in de rioolstelsels en de ontvangende opper ...
help
Onduidelijkheid over toekomst proeftuinen Waterkader Haaglanden \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Es, M. van \ 2010
Een jaar geleden schreef H2O over de proeftuinen van het samenwerkingsverband Waterkader Haaglanden. De projecten voor innovatieve waterberging in de regio Haaglanden stonden toen nog in de kinderschoenen. In elk van de proeftuinen is inmiddels sprak ...
help
Het effect van afkoppelen op de rioolwaterzuivering [thema riolering] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Geraats, B. \ Langeveld, J. \ Palsma, B. \ 2009
De afvalwaterketen loost onder meer via de rwzi (rioolwaterzuivering), regenwateruitlaten en riooloverstorten op het oppervlaktewater. De wijze waarop wordt omgegaan met de verschillende waterstromen, zoals hemelwater, afvalwater en vreemd water, bep ...
help
Modelonderzoek naar samengestelde peilgestuurde drainage \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Bakel, P.J.T. van \ Peerboom, J. \ Rijken, R. \ Stevens, H. \ 2008
Conventionele drainage leidt tot een aanzienlijke daling van de grondwaterstand en vooral daardoor tot een sterke toename van de stikstofbelasting en een behoorlijke afname van de fosforbelasting naar het oppervlaktewater. Uit modelonderzoek volgt da ...
help
Draineren tegen verdroging en voor een beter milieu: paradox of werkelijkheid \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Bakel, P.J.T. van \ Peerboom, J. \ Stuyt, L.C.P.M. \ 2007
Alterra heeft samen met Waterschap Peel en Maasvallei de werking van een speciale variant van peilgestuurde drainage (het systeem Van Iersel) onderzocht. Dit is een drainagesysteem waarbij de drains niet uitkomen op een verzamelsloot, maar worden aan ...
help
Het regenwater de stad uit : waterschap De Dommel stimuleert nieuwe afwateringsstructuren [thema riolering] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Verhees, E. \ 2007
Waterschap De Dommel vindt het belangrijk dat goed wordt omgegaan met (regen)water binnen het stedelijk gebied. Schoon en vuil water van elkaar scheiden en wateroverlast wegnemen zijn goede manieren om dit aan te pakken. De aanwezigheid van een afwat ...
help
Proef afkoppelen met betonklinkers verloopt zeer succesvol \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2007
De proef met een opvallende, nieuwe manier van afkoppelen in de Nijmeegse wijk Grootstal verloopt succesvol. Op enkele opstartproblemen na, functioneert het afkoppelsysteem prima. Sinds enkele maanden bepalen blauwe betonklinkers in het wegdek het st ...
help
Droogte- en natschade onder wijzigende afvoernormen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Droogers, P. \ Besten, J. den \ 2006
De belangrijkste taak van waterbeheerders wordt vaak kernachtig samengevat als 'zorgen voor de juiste hoeveelheid water, op het juiste moment en van de juiste kwaliteit.' Voor waterschappen wordt de kwantiteitcomponent hiervan vertaald in peilbesluit ...
help
Wateroverlast op Terschelling door combinatie veel neerslag en hoge waterstand Waddenzee \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Immerzeel, K. van \ Bergen, P. van \ 2006
Voor het bepalen van de overschrijdingskansen van waterstanden kan de stochastenmethode worden gebruikt. Daarbij wordt doorgaans aangenomen dat de stochasten (tijdsafhankelijke variabelen) onderling onafhankelijk zijn. Dit kan ertoe leiden dat men de ...
help
Wateroverlast in De Stichtse Rijnlanden \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Wendt, T. \ Haddink, E. \ 2003
Hoe groot is de wateroverlast in het zuidelijk deel van de provincie Utrecht? Waar is het watersysteem niet robuust genoeg om toekomstige extreme neerslag te verwerken? En welke inspanning is nodig om problemen te voorkomen? Deze vragen staan centraa ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.