Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 529

 • help
 • uw selectie
 • export
  U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Rubriek==410-D-2
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Buisdrainagekaart 2015 : update landelijke buisdrainagekaart op basis van de landbouwmeitellingen van 2012 [Boek]
Massop, H.Th.L. \ Schuiling, C. \ 2016
Voor hydrologische berekeningen is informatie over buisdrainage veelal een noodzakelijk gegeven. Op basis van de landbouwmeitellingen 2010 is een landsdekkende kaart met het voorkomen van buisdrainage afgeleid. Bij de meitellingen van 2012 is opnieuw ...
help
Aanvullende analyse zonering drainagebeleid [Boek]
Klutman, W. \ Hobbelt, L. \ 2015
Het doel van dit onderzoek is om de effecten van buisdrainage in de aanvullende beschermingszone te kwantificeren en richting te geven aan mogelijke voorwaarden. De focus ligt daarbij op het effect in het voorjaar, aangezien die periode van groot bel ...
help
Deelonderzoeken in en nabij het natuurgebied Geelbroek (fase 3) : effectiviteit buisdrainage, onderlinge samenhang van grondwaterstanden gemeten in ondiepe peilfilters en vergelijking historische en huidige grondwatertrap [Boek]
Vroon, H.R.J. \ Massop, H.T.L \ 2015
Bij de herinrichting van Geelbroek als natuurgebied wordt de waterhuishoudkundige inrichting van het gebied aangepast, voornamelijk door het te vernatten. Dit gebeurt door het laten dempen en dichtgroeien van sloten waardoor de afvoer van water wordt ...
help
Monitoring pilot afvoer taludmaaisel en uitkrabben plasbermen : eindrapport 2009-2013 met aanvulling 2014 [Boek]
Bakker, R. \ Bijkerk, W. \ Zumkehr, P.J. \ 2014
Het maaibeheer van taluds en plasbermen in de Noordoostpolder en in Flevoland is sinds 2000 sterk geëxtensiveerd. Als gevolg van het geëxtensiveerde beheer treedt er verruiging van de oevervegetatie van de tochten op. Vooral de toegenomen bedekking v ...
help
Regelbare drainage als schakel in toekomstbestendig waterbeheer : bundeling van resultaten van onderzoek, ervaringen en indrukken, opgedaan in binnen- en buitenland [Boek]
Stuyt, L.C.P.M. \ 2013
De sinds 1950 ontwikkelde kennis over de functionaliteit van (samengestelde) regelbare drainagesystemen, uitgedrukt in effecten op de gewasopbrengst en de lokale en regionale water- en stoffenbalans, wordt gerapporteerd, met de nadruk op enkele recen ...
help
Buisdrainagekaart 2012 : update landelijke buisdrainagekaarten voor het NHI op basis van de landbouwmeitellingen 2010 [Boek]
Massop, H.T.L. \ Schuiling, C. \ Veldhuizen, A.A. \ 2013
Voor hydrologische berekeningen is informatie over buisdrainage veelal een noodzakelijk gegeven. De eerste versie van deze kaart was gebaseerd op veldinventarisaties in een beperkt aantal proefgebiedjes. Deze informatie is met behulp van karteerbare ...
help
DiveLOp Flow-Cap : ontwikkeling van een meetinstrument voor directe metingen van afvoergemiddelde concentraties en vrachten vanuit landbouwdrains en kassen naar het oppervlaktewater [Boek]
Rozemeijer, J. \ Harmsen, J. \ 2013
De waterkwaliteit in veel Nederlandse sloten en plassen laat nog te wensen over. Om de belangrijkste verontreinigingsbronnen op te kunnen sporen is het belangrijk vrachten vanuit landbouwdrains en lozingsbuizen te kunnen meten. Het doel van het proje ...
help
Snijmaïsteelt op veengrond bij dynamisch slootpeilbeheer [Boek]
Hoving, I.E. \ Schooten, H. van \ Pleijter, M. \ 2013
Gedurende twee jaar is in een experimentele pilot snijmaïs geteeld op veengrond bij een hoog slootpeil en minimale grondbewerking om maaivelddaling te beperken. In het voorjaar verdampte maïs aanmerkelijk minder water dan gras waardoor de grondwaters ...
help
Hydrologische en landbouwkundige effecten toepassing onderwaterdrains bij dynamisch slootpeilbeheer op veengrond [Boek]
Hoving, I.E. \ Vereijken, P. \ Houwelingen, K.van \ Pleijter, M. \ 2013
Om maaivelddaling op veengrond tot een minimum te beperken, dient vooral in de zomerperiode de grondwaterstand zo hoog mogelijk gehouden te worden en dit vraagt om hoge slootpeilen. Met onderwaterdrains kan een aanzienlijke verbetering bereikt worden ...
help
Spatial prediction of water table dynamics in Flanders : abstract [Boek]
Van de Wauw, J. \ 2012
Shallow water tables are one of the most important land characteristics. They determine the potential land use: the depth is essential in the evaluation of suitability for agriculture and in nature development projects, it is also crucial to identify ...
help
Proeven natuurlijker ontwatering Groninger kwelderwerken [Boek]
Duin, W.E. van \ 2012
Het project Kwelderherstel Groningen werkt aan het vergroten van de biodiversiteit op de kwelders. Dit gebeurt voornamelijk door het herintroduceren van mozaïekbeweiding. De Stichting Het Groninger Landschap (SGL) heeft belangstelling om één of meer ...
help
Technische en economische mogelijkheden voor het zuiveren van spuiwater [Boek]
Os, E. van \ Jurgens, R. \ Appelman, W. \ Enthoven, N. \ Bruins, M. \ Creusen, R. \ Feenstra, L. \ Santos Cardoso, D. \ Meeuwsen, B. \ Beerling, E. \ cop. 2012
De waterkringloop op substraatbedrijven moet verder gesloten worden. De resultaten van de diverse deelprojecten van het onderzoeksproject Glastuinbouw Waterproof-substraatteelt leiden tot mogelijkheden om de hoeveelheid spui (aantal m 3 ) naar sloot ...
help
Regelbare drainagee [Boek]
Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer \ [ca. 2011]
Bij het systeem van 'samengestelde peilgestuurde drainage' monden de drains niet rechtstreeks uit in een sloot, zoals bij conventionele drainage, maar in een verzameldrain in de bodem. Deze verzameldrain komt uit in een 'regelput' waarmee de ontwater ...
help
Hydrologische en landbouwkundige effecten toepassing onderwaterdrains in polder Zeevang = Hydraulic and agricultural effects of applying 'submerged drains' in the Zeevang polder [Boek]
Hoving, I.E. \ Akker, J.J.H. van den \ Pleijter, M. \ Houwelingen, K. van \ 2011
Op initiatief van LTO-Noord-afdeling Groot Waterland is in polder Zeevang onderzoek gedaan naar de praktijktoepassing van onderwaterdrains. Het doel was een veldexperiment op praktijkschaal naar het effect van onderwaterdrains op de zakking van veeng ...
help
Landbouwkundige gevolgen van peilverhoging in het veenweidegebied [Boek]
Holshof, G. \ Houwelingen, K.M. van \ Lenssinck, F.A.J. \ 2011
In het verleden is veel onderzoek gedaan naar de effecten van peilverlaging. Over de effecten van het opnieuw verhogen van een verlaagd peil is echter weinig bekend. Omdat de provincie Utrecht het verhogen van het peil als mogelijke optie ziet om een ...
help
Non-stationary flow solution for water levels in open channels for TOXSWA [Boek]
Opheusden, J.H.J. van \ Molenaar, J. \ Beltman, W.H.J. \ Adriaanse, P.I. \ 2011
We study non-stationary flow in open discharge channels. A model is derived from basic principles, conservation of mass and momentum, which is solved numerically for the cross sectional area and discharge as a function of time and position along the ...
help
Lysimeter als meetinstrument voor emissies in grondgebonden glastuinbouw : modelmatige inventarisatie van randvoorwaarden en knelpunten voor een robuuste en betrouwbare lysimeter voor emissiemeting [Boek]
Bakker, G. \ Heinen, M. \ Assinck, F.B.T. \ Voogt, W. \ 2010
Het doel van dit project is komen tot een inventarisatie van randvoorwaarden en knelpunten voor een robuuste en betrouwbare lysimeter ter bepaling van de uitspoeling van water en nutriënten. Aansluitend ligt er de wens vanuit de teler om de lysimeter ...
help
Interne eutrofiering en veenafbraak; literatuuronderzoek : effect van toepassing van onderwaterdrains: literatuuronderzoek [Boek]
Kemmers, R.H. \ Koopmans, G.F. \ 2010
Onderwaterdrains vormen een alternatief voor het verhogen van slootpeilen om maaivelddalingen te beperken, waarbij toch goede omstandigheden voor het boerenbedrijf worden gehandhaafd. Daarbij wordt via drains oppervlaktewater aangevoerd onder het maa ...
help
SWAP version 3.2. : theory description and user manual [Boek] - Update02
Kroes, J.G. \ Dam, J.C. van \ Groenendijk, P. \ Hendriks, R.F.A. \ Jacobs, C.M.J. \ 2009
SWAP 3.2 simulates transport of water, solutes and heat in the vadose zone. It describes a domain from the top of canopy into the groundwater which may be in interaction with a surface water system. The program has been developed by Alterra and Wagen ...
help
Hydrologische en landbouwkundige effecten toepassing onderwaterdrains in polder Zeevang = Hydraulic and agricultural effects of applying 'submerged drains'in the Zeevang polder [Boek]
Hoving, I.E. \ Akker, J.J.H. van den \ Pleijter, M. \ 2009
Op initiatief van LTO-Noord-afdeling Groot Waterland is in polder Zeevang onderzoek gedaan naar de effecten van onderwaterdrains op de zakking van veengrond en op de landbouwkundige productiemogelijkheden van grasland bij een slootpeil 60 cm –maaivel ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.