Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 100 / 904

 • help
 • uw selectie
 • export
  U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Rubriek==410-D-2
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Koeien & Kansen: het bedrijfswaterplan deel 2 [Video]
2016
Sloten moeten worden schoon gehouden om doorstroming van het water te garanderen. Maaisel dat uit deze sloten komt, kan weer goed gebruikt worden op het akkerland. Dit maaisel worden gecomposteerd en uitgereden over het veld om te voorzien in organis ...
help
Goed onderhoud en controle van goten, kasdek en fundering blijven belangrijk : waterafvoersysteem aanpassen aan extreme regenval \ Onder glas [Artikel]
Rodenburg, J. van \ 2016
Na de heftige regen- en hagelbuien van juni was het zeker niet makkelijk een verzekeraar te vinden die tijd had om de technische aspecten van verbeterde waterafvoer toe te lichten. De experts hadden hun handen vol aan het afhandelen van schademelding ...
help
Krattensysteem houdt bunkers droog : waterdokter volgt het stroomgebied van regenwater op golfbaan \ Greenkeeper : vakblad voor greenkeeping [Artikel]
Raats, S. \ 2016
Carel Soer is watermanagementadviseur bij het Duitse bedrijf Heitker Regenwatersystemen. Deze systemen worden voornamelijk in de civiele wereld toegepast, maar omdat Soer hockeyt en sinds 25 jaar ook golft, is hij gaan nadenken over afwatering door k ...
help
Greenkeeper Andrew Knott klimt in de pen over beluchtingsonderzoek : onderzoek naar de effecten van beluchting op de infiltratie van greens \ Greenkeeper : vakblad voor greenkeeping [Artikel]
Knott, A. \ 2016
Golf wordt niet langer gezien als een seizoenssport. Door de toenemende vraag, het hele jaar door, naar putting greens van zomerkwaliteit, is er behoefte aan snel drainerende oppervlaktes om regenwater goed te kunnen afvoeren. Goede beluchting is bel ...
help
Buisdrainagekaart 2015 : update landelijke buisdrainagekaart op basis van de landbouwmeitellingen van 2012 [Boek]
Massop, H.Th.L. \ Schuiling, C. \ 2016
Voor hydrologische berekeningen is informatie over buisdrainage veelal een noodzakelijk gegeven. Op basis van de landbouwmeitellingen 2010 is een landsdekkende kaart met het voorkomen van buisdrainage afgeleid. Bij de meitellingen van 2012 is opnieuw ...
help
Effect van veranderend maaibeleid en klimaat in beeld? \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Jungermann, N. \ Hakvoort, H. \ Rosmalen, T. \ Roelofs, G. \ Groot, S. \ 2015
In het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) hebben de waterschappen afgesproken hun waterrsysteem te toetsen aan de normen voor regionale wateroverlast. Waterschap Rijn en IJssel heeft niet alleen de behoefte om haar watersysteem te toetsen, maar wi ...
help
‘Waterschap moet minder afwachtend zijn' \ Akker magazine : onafhankelijk vakblad voor de akkerbouw [Artikel]
Tiggelen, A. van \ 2015
Op maandagochtend 28 juli 2014 viel er ongeveer 100 millimeter regen in Het Land van Heusden en Altena (NB). Het bedrijf van de familie Straver werd hard getroffen. „Het heeft te lang geduurd eer het water weggepompt was. Ik wil niet enkel met de vin ...
help
Oplossing voor watertoets : waterbuffering, groen-blauwe daken \ Leven op daken : vakblad ter bevordering van meervoudig ruimtegebruik [Artikel]
2015
Het Nederlandse waterbeleid staat in het teken van ‘ruimte voor water’. Leven op Daken denkt graag mee in oplossingen en komt daarom met een innovatieve oplossing voor waterbuffering op en rond groendaken. Een oplossing die de ‘watertoets der kritiek ...
help
Naar online en optimale sturing van Klimaat Adaptieve Drainage \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Bartholomeus, R. \ Eertwegh, G. van den \ Simons, G. \ 2015
Met de toename van langdurig droge perioden in Nederland, afgewisseld met hevige neerslag, wordt het voor de landbouw en de waterbeheerder steeds belangrijker om te anticiperen op extremen in bodemvochtcondities. Klimaat Adaptieve Drainage (KAD) maak ...
help
Waterconservering door peilgestuurde drainage in Zeeland \ H2O online [Artikel]
Staarink, H. \ Schipper, P. \ Straat, A. van de \ Dik, P. \ 2015
Met peilgestuurde drainage kunnen agrariërs zelf het ideale ontwateringsniveau van de buisdrainage regelen. Dat is voor hen gunstig, want daarmee kunnen ze inspelen op de weersomstandigheden. Peilgestuurde drainage is enkele jaren geleden vooral van ...
help
Stadsbeek Enschede moet wateroverlast verhelpen : waterhuishouding & waterbouw \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Schot, S. \ Bouma, J. \ 2015
De wijken Pathmos en Stadsveld liggen aan de voet van een stuwwal, aan de rand van het centrum van Enschede. De bewoners ervaren veel wateroverlast. Na harde regenbuien lopen straten onder water. Daarnaast staat het grondwater hoog met natte kruiprui ...
help
Waterpleinen voor klimaatadaptatie case Eikendonkplein ‘s-Hertogenbosch \ H2O online [Artikel]
Boogaard, F. \ Macke, F. \ Tax, S. \ Lekkerkerk, J. \ 2015
Waterpleinen worden op nationale en internationale schaal toegepast om wateroverlast te beperken door regenwater tijdelijk te bergen en langzaam af te voeren. Er zijn slechts enkele waterpleinen in binnen- en buitenland, waardoor de kennis van het (l ...
help
Masterplan Water Enschede pakt (grond)wateroverlast aan \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Spijker, P. \ Bouma, J. \ 2015
De Enschedese wijken Pathmos en Stadsveld liggen aan de voet van de stuwwal, aan de rand van het centrum. Een aan te leggen stadsbeek gaat de wateroverlast aanpakken. Dit tweede artikel over de Stadsbeek beschrijft de voorbereiding om tot het Masterp ...
help
Aanvullende analyse zonering drainagebeleid [Boek]
Klutman, W. \ Hobbelt, L. \ 2015
Het doel van dit onderzoek is om de effecten van buisdrainage in de aanvullende beschermingszone te kwantificeren en richting te geven aan mogelijke voorwaarden. De focus ligt daarbij op het effect in het voorjaar, aangezien die periode van groot bel ...
help
Doelmatig beheer door drainageonderzoek \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Dikkenberg, B. van den \ Rus, M. \ 2015
Steeds meer gemeenten leggen drainagesystemen aan om overtollig grondwater af te voeren. Goed ontworpen en goed aangelegde drainagesystemen hebben een vergelijkbare levensduur als de riolering. Voor het blijven functioneren van drainage is gedegen on ...
help
Regionale effecten van regelbare drainage op stroomgebiedsschaal \ H2O online [Artikel]
Kuijper, M.J.M. \ Louw, P. de \ Worm, B. \ Roelofsen, F. \ Bakel, P.J.T. van \ 2015
Wanneer kan regelbare drainage (RD) een bijdrage leveren aan de zoetwatervoorziening en wanneer niet? Dit artikel is het derde en laatste in de serie over de toepasbaarheid van regelbare drainage. In de beide voorgaande artikelen [1, 2] ging het voor ...
help
Tips, trucs & tools: polderinnovatie, Inlaat Op Maat \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Al, E. \ 2015
Polderen betekent compromissen sluiten en samenwerken (politiek), maar betekent ook het aanleggen en beheren van polders. Een woord dat volgens sommigen de kern raakt van de Nederlandse identiteit. Volgens anderen staat juist door het polderen de nat ...
help
Ontwateren met eindeloos hergebruik filterdoek : dossier waterbeheer \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Broeders, T. \ 2015
Ontwatering van grotere hoeveelheden slib gebeurt vaak met geotextiele 'worsten', zoals de geotube. Het zijn worsten van bijvoorbeeld 10 m en lengtes van 50 a 100 m. Na gebruik worden die geotextiele worsten open gesneden om het steekvaste slib eruit ...
help
Nieuwe eenvoudige waterregels van kracht \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
2015
Waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta en De Dommel hebben nieuwe waterregels vastgesteld. De regels met de traditionele naam ‘Keur’ zijn eenvoudiger en er is minder vaak een vergunning nodig dan voorheen. Activiteiten rondom kleine watergangen zi ...
help
Seminar In het veen 2015 [Video]
STOWAvideo \ 2015
De veengebieden in Nederland kampen allemaal met bodemdaling. Met het oog op klimaatverandering moet er nu echt iets gebeuren. Maar wat? Op 24 juni 2015 kwamen bestuurders en vertegenwoordigers van belangenorganisaties in Boskoop bijeen voor de Colle ...
help
Deelonderzoeken in en nabij het natuurgebied Geelbroek (fase 3) : effectiviteit buisdrainage, onderlinge samenhang van grondwaterstanden gemeten in ondiepe peilfilters en vergelijking historische en huidige grondwatertrap [Boek]
Vroon, H.R.J. \ Massop, H.T.L \ 2015
Bij de herinrichting van Geelbroek als natuurgebied wordt de waterhuishoudkundige inrichting van het gebied aangepast, voornamelijk door het te vernatten. Dit gebeurt door het laten dempen en dichtgroeien van sloten waardoor de afvoer van water wordt ...
help
Verenigd Koninkrijk pakt overstromingen aan met waterdoorlatende verhardingen \ Tuinaannemer [Artikel]
De Geest, W. \ 2014
In het Verenigd Koninkrijk is sind 2010 een preventiewet (Flood and Water Management Act) van kracht. Door steeds meer extreme neerslag met overstromingen tot gevolg wil de overheid onder meer de ondoordringbare verhardingen aanpakken via duurzame dr ...
help
Warmer klimaat slecht voor veen in Friesland \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Osinga, T. \ Terwisscha van Scheltinga, W. \ Medenblik, J. \ Jansen, P.C. \ Kwakernaak, C. \ 2014
Enkele jaren geleden is voor het westelijk veenweidegebied aangetoond dat een warmer klimaat leidt tot snellere afbraak van veenbodems. Nu zijn er ook gegevens over de Friese veenweiden. Als het echt opwarmt is in Friesland halverwege deze eeuw op ve ...
help
Onderwaterdrainage halveert bodemdaling veenweiden [Video]
2014
Hydrologische en landbouwkundige effecten toepassing onderwaterdrains bij dynamisch slootpeilbeheer op veengrond.
help
Effect onderwaterdrainage op bodemkwaliteit veenweiden \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Deru, J. \ Lenssinck, F. \ Hoving, I. \ Akker, J. van den \ Bloem, J. \ Eekeren, N. van \ 2014
Veenweidegebieden hebben te maken met bodemdaling en uitstoot van broeikasgassen als gevolg van veenoxidatie. Dit proces wordt versterkt door aerobe omstandigheden in de bodem bij lage slootwater- en grondwaterpeilen, vooral in de zomer. Het gebruik ...
help
Zonder handjes : Homburg Hurricane \ Landbouwmechanisatie : vakblad voor akkerbouwers, veehouders en loonwerkers [Artikel]
Boom, N. van der \ 2014
Fabrikant Homburg uit Stiens specialiseert zich al jaren in drainreinigers. Bij het nieuwste model, de Hurricane, neemt elektronica de chauffeur veel werk uit handen.
help
Effecten van klimaatverandering op maaivelddaling en grondwaterstanden in Friesland \ H2O online [Artikel]
Osinga, T. \ Terwisscha van Scheltinga, W. \ Medenblik, J. \ Jansen, P.C. \ Kwakernaak, C. \ 2014
In het Friese veenweidegebied zijn de landbouwgebieden diep ontwaterd. Hierdoor oxideert het veen in hoog tempo, waardoor het maaiveld op veel plekken met 15 mm per jaar daalt. Bij een onveranderde drooglegging zal de maaivelddaling als gevolg van kl ...
help
Kennisprogramma onderzoekt en innoveert : samenwerkingsverband zet Nederlandse rioleringssector op de kaart \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Ven, F. van de \ 2014
Kennisprogramma Urban Drainage is bedoeld om de rioleringssector verder te ontwikkelen. Het programma richt zich op het versterken van onderwijs en onderzoek. Dat onderzoek wordt ingevuld door het aanstellen van promovendi, die in een promotietraject ...
help
Innovatieve drainagesystemen : iedereen wint \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Heijkers, W.J.M. \ Peerboom, J. \ Talsma, M. \ Ruijtenberg, R. \ 2014
Drainage was eerst de oplossing voor tal van wateroverlastproblemen, vervolgens een bedreiging voor verdroogde natuurgebieden. Anno nu zijn we met allerlei vormen van innovatieve drainage in staat om wateroverlast te beperken, de natuur te ontzien en ...
help
Monitoring pilot afvoer taludmaaisel en uitkrabben plasbermen : eindrapport 2009-2013 met aanvulling 2014 [Boek]
Bakker, R. \ Bijkerk, W. \ Zumkehr, P.J. \ 2014
Het maaibeheer van taluds en plasbermen in de Noordoostpolder en in Flevoland is sinds 2000 sterk geëxtensiveerd. Als gevolg van het geëxtensiveerde beheer treedt er verruiging van de oevervegetatie van de tochten op. Vooral de toegenomen bedekking v ...
help
KlimaatAdaptieve Drainage: innovatief waterbeheer op regionaal en perceelsniveau \ H2O online [Artikel]
Eertwegh, G.A.P.H. van den \ Bakel, P.J.T. van \ Stuyt, L.C.P.M. \ Iersel, A. van \ Kuipers, L. \ Klerk, W. \ Talsma, M. \ 2013
Klimaatverandering leidt zonder ingrijpen tot meer wateroverlast en verdroging. Klimaatadaptieve drainage (KAD) is een nieuwe manier om hieraan het hoofd te bieden in landbouw- en natuurgebied. De methode is duurzaam en economisch aantrekkelijk. Uit ...
help
Betere topdrainage tegen lagere kosten \ Tuin en park techniek [Artikel]
Smits, M. \ 2013
Grontmij werkt dit jaar als eerste met de Vibra-Sandmaster van Redexim. Die machine lijkt precies te doen wat het advies- en ingenieursbureau ervan verwachtte.
help
Effecten van peilgestuurde drainage op de natuur \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kuijper, M.J.M. \ Rozemeijer, J. \ Gerven, M. van \ Geujen, C. \ 2013
In de Nederlandse hoge zandgebieden is 80 tot 90 procent van de landbouwgrond nog niet gedraineerd. Peilgestuurde drainage is hier in opkomst. Over de effecten ervan op de natuur is nog weinig bekend. Deltares deed er onderzoek naar.
help
Waterregie in droge en natte tijden : waterwetenschap, toegepaste wetenschap in de watersector \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Eertwegh, G.A.P.H. van den \ Kuipers, L. \ Klerk, W. \ Bakel, P.J.T. van \ Stuyt, L.C.P.M. \ Iersel, A. van \ Talsma, M. \ 2013
Ons klimaat verandert. Periodes van langdurige droogte en forse neerslag wisselen elkaar steeds vaker af. Het weer stelt waterbeheerders en agrariërs voor problemen. Hoe verminderen we zowel piekafvoeren als watertekorten? Een oplossing is Klimaat-Ad ...
help
Discipline en polyfosfaten verminderen neerslag in leidingen : waterhygiëne begint met schone, glad afgewerkte leidingen \ Onder glas [Artikel]
Staalduinen, J. van \ 2013
Evenals microbiologische verontreiniging kan neerslag van zouten in het watersysteem leiden tot verstoppingen en ongelijkmatige waterafgifte. Om dit te voorkomen dient men zorgvuldig te werken, alert te zijn op de hoeveelheid bicarbonaat, de pH en EC ...
help
Fosfaatbinding door ijzerrijk slib in landbouwsloten \ H2O online [Artikel]
Vliex, M. \ Geurts, J.J.M. \ Cusell, C. \ Lamers, L.P.M. \ 2013
Dit onderzoek toont aan dat waterberging binnen bemalen landbouwgebieden kan leiden tot een betere kwaliteit van het uitgelaten oppervlaktewater, mits er in het betreffende landbouwgebied voldoende ijzerrijk slib in de watergangen aanwezig is en het ...
help
Het veenweidegebied: pompen en verzuipen? [thema natuurkwaliteit en biogeochemie] \ De levende natuur [Artikel]
Smolders, A.J.P. \ Diggelen, J. van \ Loermans, J. \ Dijk, G. van \ Mullekom, M. van \ Lamers, L.P.M. \ 2013
In de veenweidegebieden is als gevolg van ontwatering ten behoeve van landbouwkundig gebruik het veen vrijwel overal sterk ingeklonken. Om verdere daling te voorkomen, de waterkwaliteit te verbeteren en liefst veenvormende processen weer te herstelle ...
help
Betekenis van Hooghoudt nog lang niet ‘uitgehold’! \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Bakel, P.J.T. van \ 2013
De formule van Hooghoudt werd en wordt alom toegepast bij het ontwerpen van drainagesystemen. De formule houdt er rekening mee dat de drainageweerstand in meer of mindere mate afhankelijk is van de opbolling. In regionale studies wordt echter veelal ...
help
Infiltratie water via drainage heeft duidelijk effect op grondwaterstand \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Deru, J. \ Eekeren, N. van \ 2013
Melkveehouder Jan Ketelaars uit Heeswijk-Dinther (NB) heeft afgelopen zomer water geïnfiltreerd in zijn drainagesysteem op een gedeelte van zijn land. Vanuit het project Bufferboeren zijn metingen gedaan aan de grondwaterstand.
help
Minimaal een snede meer oogsten door bemaling : laaggelegen gronden vragen aangepast management \ Melkveebedrijf : onafhankelijk maandblad voor de Nederlandse melkveehouderij [Artikel]
Ginneken, R. van \ 2013
De lage gronden van Johan Boussemaere worden bijna continu bemaald, daardoor kan hij zijn percelen vroeger betreden en rijschade voorkomen. Ook het maai- en bemestingsregime is aangepast op de minder draagkrachtige gronden. De voorzorgsmaatregelen in ...
help
Is peilverhoging in een kleipolder agrohydrologisch neutraal te realiseren? : toepassing van klassieke agrohydrologische kennis op een modern vraagstuk \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Bakel, P.J.T. van \ Schaap, J.D. \ Essen, E.A. van \ 2013
Hoogheemraadschap Rijnland is van plan in polder De Noordplas, ten noordwesten van Gouda, het peil op te zetten om daarmee de interne belasting met brakke/zoute kwel terug te dringen. Peilverhoging heeft tot gevolg dat in de lage delen de drains onde ...
help
Proefschrift ‘Spatial prediction of water table dynamics in Flanders’ door Johan van de Wauw \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Knotters, M. \ 2013
Een proefschriftbespreking per hoofdstuk. Het doel van het promotieonderzoek was om verschillende methoden te evalueren om de kaart van natuurlijke drainageklassen van Vlaanderen te actualiseren tot een kaart, die de ruimtelijke en temporele variatie ...
help
Impacts of climate change on rainfall extremes and urban drainage systems : a review \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Arnbjerg-Nielsen, K. \ Willems, P. \ Olsson, J. \ Beecham, S. \ Pathirana, A. \ Bülow Gregersen, I. \ Madsen, H. \ Nguyen, V-T.V. \ 2013
A review is made of current methods for assessing future changes in urban rainfall extremes and their effects on urban drainage systems, due to anthropogenic-induced climate change. The review concludes that in spite of significant advances there are ...
help
Interview met Jeroen Gerardus Langeveld (associate professor aan de TU Delft en directeur van het kennisprogramma Urban Drainage), 10 januari 2013 \ WT-afvalwater [Artikel]
Worst, W. \ Baars, E. \ 2013
Een gesprek over loopbaan, promotie-onderzoek, de leerstoel Riolering en het kennisprogramma Urban Drainage met de 4 thema's: - Asset management/rioolvervanging, - Operationeel beheer, - Inzicht in dynamisch functioneren, - Waterketen van de toekomst ...
help
Altijd drainage aanleggen bij rioolvervanging? \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Heukels, R. \ Dikkenberg, B. van den \ 2013
De technische houdbaarheid van een groot aantal riolen in Nederland is aan het verlopen. Er staan de komende jaren bij veel gemeenten dan ook grootschalige rioolvervangingen of reliningsklussen op stapel. Ook gemeente Hengelo ontkomt daar niet aan. M ...
help
Meten is weten en hoe te beheren : grondwatermonitoring Getsewoud \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Bouma, N. \ Kuiper, E. \ Gerritsen, R. \ Klein, J. \ 2013
Met de aanleg van een drainagestelsel alleen wordt grondwateroverlast niet voorkomen. De ervaring in Getsewoud leert dat zorgvuldigheid bij ontwerp, aanleg, beheer en onderhoud van belang zijn en dat monitoringsresultaten kunnen worden benut om het o ...
help
Volop kansen voor drainage in stedelijk gebied : nieuwe ideeën en ontwikkelingen op basis van oude kennis en vakmanschap : dossier: Stedelijk waterbeheer \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Lapperre, R.E. \ Verheul, H.J. \ 2013
Drainage in agrarische gebieden is een bekend verschijnsel dat al sinds eeuwen plaatsvindt. Nieuwe ontwikkelingen maken drainage in stedelijke gebieden ook mogelijk. De auteurs duiden in dit artikel een aantal mogelijkheden.
help
Regelbare drainage als schakel in toekomstbestendig waterbeheer : bundeling van resultaten van onderzoek, ervaringen en indrukken, opgedaan in binnen- en buitenland [Boek]
Stuyt, L.C.P.M. \ 2013
De sinds 1950 ontwikkelde kennis over de functionaliteit van (samengestelde) regelbare drainagesystemen, uitgedrukt in effecten op de gewasopbrengst en de lokale en regionale water- en stoffenbalans, wordt gerapporteerd, met de nadruk op enkele recen ...
help
Buisdrainagekaart 2012 : update landelijke buisdrainagekaarten voor het NHI op basis van de landbouwmeitellingen 2010 [Boek]
Massop, H.T.L. \ Schuiling, C. \ Veldhuizen, A.A. \ 2013
Voor hydrologische berekeningen is informatie over buisdrainage veelal een noodzakelijk gegeven. De eerste versie van deze kaart was gebaseerd op veldinventarisaties in een beperkt aantal proefgebiedjes. Deze informatie is met behulp van karteerbare ...
help
DiveLOp Flow-Cap : ontwikkeling van een meetinstrument voor directe metingen van afvoergemiddelde concentraties en vrachten vanuit landbouwdrains en kassen naar het oppervlaktewater [Boek]
Rozemeijer, J. \ Harmsen, J. \ 2013
De waterkwaliteit in veel Nederlandse sloten en plassen laat nog te wensen over. Om de belangrijkste verontreinigingsbronnen op te kunnen sporen is het belangrijk vrachten vanuit landbouwdrains en lozingsbuizen te kunnen meten. Het doel van het proje ...
help
Snijmaïsteelt op veengrond bij dynamisch slootpeilbeheer [Boek]
Hoving, I.E. \ Schooten, H. van \ Pleijter, M. \ 2013
Gedurende twee jaar is in een experimentele pilot snijmaïs geteeld op veengrond bij een hoog slootpeil en minimale grondbewerking om maaivelddaling te beperken. In het voorjaar verdampte maïs aanmerkelijk minder water dan gras waardoor de grondwaters ...
help
Hydrologische en landbouwkundige effecten toepassing onderwaterdrains bij dynamisch slootpeilbeheer op veengrond [Boek]
Hoving, I.E. \ Vereijken, P. \ Houwelingen, K.van \ Pleijter, M. \ 2013
Om maaivelddaling op veengrond tot een minimum te beperken, dient vooral in de zomerperiode de grondwaterstand zo hoog mogelijk gehouden te worden en dit vraagt om hoge slootpeilen. Met onderwaterdrains kan een aanzienlijke verbetering bereikt worden ...
help
Waterafvoer beter te sturen met gesloten drainage \ BloembollenVisie [Artikel]
Dwarswaard, A. \ 2012
Drainage is sowieso een prima methode om minder kans op wateroverlast te hebben in de teelt van bloembollen van vaste planten. Sinds geruime tijd installeert Gebr. Van der Geest uit Hillegom een betere variant: geen eindbuizen maar een verzamelbuis, ...
help
Presentatie eindrapport ‘Meer water met regelbare drainage?’ \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2012
Wetenschappers van de universiteit van Wageningen samen met enkele waterschappen en agrariërs hebben gedurende vijf jaar onderzoek verricht naar de werking van (samengestelde) regelbare drainage onder Nederlandse omstandigheden en tevens gekeken naar ...
help
Peilgestuurde drainage niet altijd goed voor natuur \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2012
Drainage rond natuurgebieden neemt toe, doordat waterschappen de regels voor peilgestuurde drainage versoepelen. Uit onderzoek van Deltares blijkt dat dit schadelijk kan zijn voor natuurgebieden. Alleen in combinatie met een forse verhoging van het o ...
help
Lodewijk Stuyt over samengestelde regelbare drainage [Video]
Stuyt, L. \ STOWAvideo \ 2012
Inleiding van onderzoeker Lodewijk Stuyt over de resultaten en conclusies van een groot onderzoek naar de mogelijkheden van samengestelde regelbare drainage op perceelsniveau. De inleiding werd gehouden tijdens het eindsymposium Samengestelde Peilges ...
help
Onvoorziene effecten van slootonderhoud op zoetwaterslakken \ De levende natuur [Artikel]
Kleef, H.H. van \ 2012
Vele kilometers sloot doorkruisen ons land en zij vormen habitat voor een weelde aan organismen. Vanwege de noodzakelijke doorstroming worden veel sloten geschoond. Dit intensieve slootonderhoud zorgt vaak voor een grote sterfte van de aanwezige orga ...
help
Spatial prediction of water table dynamics in Flanders : abstract [Boek]
Van de Wauw, J. \ 2012
Shallow water tables are one of the most important land characteristics. They determine the potential land use: the depth is essential in the evaluation of suitability for agriculture and in nature development projects, it is also crucial to identify ...
help
Wat is samengestelde, peilgestuurde drainage? [Video]
2012
Met een systeem van 'samengestelde peilgestuurde drainage' heeft de boer de mogelijkheid op perceelsniveau water vast te houden door zelf het waterpeil in te stellen.
help
Stowa - regelbare drainage [Video]
STOWAvideo \ 2012
Meer water met regelbare drainage? STOWA heeft van 2008 tot 2012 onderzoek laten uitvoeren naar de effecten van regelbare drainage. De resultaten zijn op 11 oktober 2012 op Wageningen UR gepresenteerd en bediscussieerd.
help
Zorg voor goede afwatering op percelen \ De boomkwekerij : waarin opgenomen "De plantenbeurs" [Artikel]
Lepper, R. de \ 2012
De sneeuw en vorst zijn verdwenen, maar het water op de percelen loopt moeizaam weg. Voorkom verdere schade aan gewassen en zorg dat percelen zo snel mogelijk hun overtollige water kwijtraken.
help
DITjes en datjes van nieuw systeem : hemelwaterinfiltratie in de verzadigde zone \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Kramers, G. \ Rus, M. \ Berg, H. van den \ 2012
In het Stadhouderskwartier te Alkmaar is het gemengde rioolsysteem vervangen door een gescheiden rioolstelsel, bestaande uit een vuilwaterriool en een drainage/infiltratie/transport-systeem (DIT-systeem). Dat DIT-systeem kan, afhankelijk van de grond ...
help
Met peilgestuurde drainage of open putten naar betere MAP-meetpunten? : thema water \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Huits, D. \ Coopman, F. \ 2012
Gebieden met een intensieve groenteteelt behalen niet altijd de doelstelling van 50 mg nitraat/l in de MAP-meetpunten. Kunnen we in de toekomst nog bemesten zonder in te boeten aan opbrengst en kwaliteit? Begin 2012 startte Inagro twee projecten op, ...
help
Proeven natuurlijker ontwatering Groninger kwelderwerken [Boek]
Duin, W.E. van \ 2012
Het project Kwelderherstel Groningen werkt aan het vergroten van de biodiversiteit op de kwelders. Dit gebeurt voornamelijk door het herintroduceren van mozaïekbeweiding. De Stichting Het Groninger Landschap (SGL) heeft belangstelling om één of meer ...
help
Technische en economische mogelijkheden voor het zuiveren van spuiwater [Boek]
Os, E. van \ Jurgens, R. \ Appelman, W. \ Enthoven, N. \ Bruins, M. \ Creusen, R. \ Feenstra, L. \ Santos Cardoso, D. \ Meeuwsen, B. \ Beerling, E. \ cop. 2012
De waterkringloop op substraatbedrijven moet verder gesloten worden. De resultaten van de diverse deelprojecten van het onderzoeksproject Glastuinbouw Waterproof-substraatteelt leiden tot mogelijkheden om de hoeveelheid spui (aantal m 3 ) naar sloot ...
help
Slibvangsysteem kan baggeren overbodig maken \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Goddijn, E. \ 2011
Om watergangen op diepte en de waterkwaliteit op voldoende peil te houden moet het ontstane slib geregeld worden verwijderd. Tot nu toe gebeurt dat vrijwel altijd door met een zekere regelmaat de watergangen uit te baggeren. Dit verstoort echter het ...
help
Drain af en toe doorspuiten \ Tuin en park techniek [Artikel]
Bos, E. \ 2011
Er is niet zoveel nieuws onder de zon bij het reinigen van drains op sportvelden. Nog steeds geldt: spuit de drain alleen door als het strikt noodzakelijk is. De drainreinigers zijn wel vooruitgegaan qua bedieningsgemak. Interessant zijn de nieuwe sy ...
help
Perspectieven fosfaatzuivering van bodem, en drainwater uit bollenpercelen [Poster]
Belder, P. \ Koopmans, G. \ Jansen, S. \ 2011
Infomatieposter over perspectieven voor fosfaatzuivering van bodem- en drainwater uit bollenpercelen
help
Peilgestuurde drainage en natuurlijke zuivering in de sloot [Brochure]
Schrauwen, R. \ Verhagen, F. \ 2011
Poster met uitleg over peilgestuurde drainage en natuurlijke zuivering in de sloot.
help
Peilgestuurde drainage met herinfiltratie [Brochure]
Schrauwen, R. \ Verhagen, F. \ 2011
Poster met uitleg over peilgestuurde drainage met herinfiltratie.
help
Regelbare drainagee [Boek]
Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer \ [ca. 2011]
Bij het systeem van 'samengestelde peilgestuurde drainage' monden de drains niet rechtstreeks uit in een sloot, zoals bij conventionele drainage, maar in een verzameldrain in de bodem. Deze verzameldrain komt uit in een 'regelput' waarmee de ontwater ...
help
Hydrologische en landbouwkundige effecten toepassing onderwaterdrains in polder Zeevang = Hydraulic and agricultural effects of applying 'submerged drains' in the Zeevang polder [Boek]
Hoving, I.E. \ Akker, J.J.H. van den \ Pleijter, M. \ Houwelingen, K. van \ 2011
Op initiatief van LTO-Noord-afdeling Groot Waterland is in polder Zeevang onderzoek gedaan naar de praktijktoepassing van onderwaterdrains. Het doel was een veldexperiment op praktijkschaal naar het effect van onderwaterdrains op de zakking van veeng ...
help
Landbouwkundige gevolgen van peilverhoging in het veenweidegebied [Boek]
Holshof, G. \ Houwelingen, K.M. van \ Lenssinck, F.A.J. \ 2011
In het verleden is veel onderzoek gedaan naar de effecten van peilverlaging. Over de effecten van het opnieuw verhogen van een verlaagd peil is echter weinig bekend. Omdat de provincie Utrecht het verhogen van het peil als mogelijke optie ziet om een ...
help
Non-stationary flow solution for water levels in open channels for TOXSWA [Boek]
Opheusden, J.H.J. van \ Molenaar, J. \ Beltman, W.H.J. \ Adriaanse, P.I. \ 2011
We study non-stationary flow in open discharge channels. A model is derived from basic principles, conservation of mass and momentum, which is solved numerically for the cross sectional area and discharge as a function of time and position along the ...
help
Enthousiasme over samengestelde peilgestuurde drainage \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Talsma, M. \ 2010
De bezoekers van het veldsymposium over samengestelde peilgestuurde drainage op 25 mei 2010 in Veldhoven hebben enthousiast gereageerd op de ervaringen die daar aan de orde kwamen. Door gebruik te maken van deze nieuwe manier van drainage hebben onde ...
help
Emissie van gewasbeschermingsmiddelen hoofdzakelijk via het waterspoor [Poster]
Beerling, E. \ 2010
Poster over hoe telers emissie van gewasbeschermingsmiddelen kunnen voorkomen.
help
Duurproef zuivering recirculatiewater roos 2010 [Poster]
Maas, B. van der \ Os, E. van \ Blok, C. \ Meijer, R. \ 2010
Poster over een duurproef zuivering circulatiewater bij de rozenteelt. Focus lag hierbij op opheffen groeiremming, op productie en op vermindering lozing drainwater
help
Hoe spui te verminderen? [Poster]
Beerling, E. \ 2010
Informatieposter waarin oorzaken van spui worden aangegeven en tips worden gegeven om de hoeveelheid spui te verminderen
help
Samengestelde peilgestuurde drainage \ Nieuwsbrief samengestelde drainage [Nieuwsbrief]
2010
Samengestelde peilgestuurde drainage staat op dit moment erg in de belangstelling. Naast voordelen voor telers, zoals het zelf op perceelsniveau kunnen regelen van het grondwaterpeil, is uit modelstudies voor zandgronden (Alterra) gebleken dat peilge ...
help
'Extreme' neerslag en riolering in de praktijk : een 'T= 10' in Nijmegen in beeld gebracht \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Langeveld, J. \ Schilling, E. \ 2010
De natte maand augustus heeft bij veel gemeenten weer eens duidelijk gemaakt dat het weer zich niet houdt aan de ontwerpnorm voor rioolstelsels van 'T=2'. De extreme neerslag legt feilloos de zwakke plekken in de rioolstelsels en de ontvangende opper ...
help
Onderwaterdrain is effectief \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
2010
Onderwaterdrainage werkt, en heeft het meeste effectie bij 30 tot 60 centimeter ontwatering
help
Puridrain zuiveringstechnieken voor drainwater [Poster]
Jansen, S. \ Stuurman, R. \ [ca. 2010]
In het project Puridrain ontwikkelen de onderzoeksinstituten Deltares, TNO en PPO samen met lokale belanghebbenden zuiveringstechnologie voor het drainagesysteem. Dit kan een oplossing bieden voor de nadelige effecten van nitraat en fosfaat uit landb ...
help
Lekkende peilbuizen en slecht afgedichte kleilagen: hatsi-kD \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Maas, K. \ 2010
Diepere aquifers zijn van nature redelijk beschermd tegen verontreiniging door menselijk handelen. Ze kunnen echter geïnfecteerd raken via bijvoorbeeld lekkende peilbuizen. Bij het plaatsen van diepe peilfilters is het daarom voorschrift om kleilagen ...
help
Waterpeil exact op gewenste hoogte : de mogelijkheden van samengestelde peilgestuurde drainage \ Akker magazine : onafhankelijk vakblad voor de akkerbouw [Artikel]
Loman, F. \ 2010
Water snel afvoeren bij extreme regenval, maar ook vasthouden bij droogte. Dat is het principe van samengestelde peilgestuurde drainage. Onderzoeker Lodewijk Stuyt van Alterra en Ad van Iersel, die het systeem in Nederland introduceerde, noemen het d ...
help
Peilgestuurde drainage houdt water op peil \ Landbouwmechanisatie : vakblad voor akkerbouwers, veehouders en loonwerkers [Artikel]
Broek, W. van den \ 2010
In een natte of droge periode toch met goede omstandigheden het land op om te zaaien of te oogsten. Met een samengestelde peilgestuurde drainage is het mogelijk om water weg te laten stromen of juist vast te houden. De drainage wordt zo beter benut o ...
help
Toepassing van onderwaterdrains in veenweidegebieden: effecten op maaivelddaling, broeikasgasemissies en het water \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Akker, J.J.H. van den \ Hendriks, R.F.A. \ Hoving, I.E. \ Pleijter, M. \ 2010
Momenteel is 80% van het westelijk veengebied in gebruik als veenweide. De benodigde drooglegging voor een rendabele melkveehouderij is ongeveer 60 centimeter. Dit veroorzaakt echter maaivelddalingen tot 13 millimeter per jaar. Er bestaat daarom een ...
help
Hogere grondwaterstanden, hoge verwachtingen : samengestelde, peilgestuurde drainage \ Ter info / STOWA, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer [Artikel]
2010
Boeren, overheden, waterschappen, maar ook natuurorganisaties kijken reikhalzend uit naar de eerste resultaten van de mede door STOWA gefaciliteerde proeven met peilgestuurde drainage. Want met dit systeem kunnen hogere grondwaterpeilen worden gehand ...
help
Drainage is snel rendabel : drainage kost weinig, maar moet wel goed zijn \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Smits, M. \ 2010
Een drainage aanleggen is zo gebeurd, maar er valt daarna weinig te herstellen. Dus moet het in een keer goed. Ervaring is onmisbaar voor een advies op maat.
help
Waterpeil exact op gewenste hoogte : de mogelijkheden van samengestelde peilgestuurde drainage \ Akkermagazine [Artikel]
Loman, F. \ 2010
Water snel afvoeren bij extreme regenval, maar ook vasthouden bij droogte. Dat is het principe van samengestelde peilgestuurde drainage. Onderzoeker Lodewijk Stuyt van Alterra en Ad van lersel, die het systeem in Nederland introduceerde, noemen het d ...
help
Drainageplan is veel maatwerk : ontwatering landbouwgrond wordt steeds belangrijker \ Akker magazine : onafhankelijk vakblad voor de akkerbouw [Artikel]
Loman, F. \ 2010
Plassen op de percelen en in het voorjaar je land niet op kunnen door de nattigheid. Dat duidt op problemen met de ontwatering. Akkerbouwers riskeren forse schade als ze niet tijdig drainage aanleggen, zegt bodemdeskundige Nelis van der Bok. De omsta ...
help
Draineren van golf- en sportterreinen, een update \ Greenkeeper : vakblad voor greenkeeping [Artikel]
Bals, E. \ 2010
Bij de aanwezigheid van plassen op een golfbaan of sportveld wordt nog te vaak gedacht dat een slecht werkende drainage hiervan de oorzaak is. Ook met de wijze waarop een drainagesysteem werkt is lang niet iedereen het met elkaar eens. Daarnaast zien ...
help
Onduidelijkheid over toekomst proeftuinen Waterkader Haaglanden \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Es, M. van \ 2010
Een jaar geleden schreef H2O over de proeftuinen van het samenwerkingsverband Waterkader Haaglanden. De projecten voor innovatieve waterberging in de regio Haaglanden stonden toen nog in de kinderschoenen. In elk van de proeftuinen is inmiddels sprak ...
help
Samengestelde drainage : goed voor landbouw en milieu? \ Nieuwe oogst. Gewas / uitg. van de land- en tuinbouworganisaties LTO Noord, ZLTO en LLTB [Artikel]
Dijk, W. van \ Schoot, J.R. van der \ Stuyt, L. \ 2010
De huidige manier van draineren van landbouwpercelen kent een aantal nadelen. Met samengestelde, peilgestuurde drainage worden deze mogelijk ondervangen. Onderzoekers toetsen het systeem
help
Spuistroom vruchtgroenten : heb ik voldoende opslagcapaciteit en hoe raak er van af? \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Goen, K. \ Kint, S. \ 2010
De hele spuistroomproblematiek doet wat vragen rijzen bij een aantal mensen. Tot nu toe verwachten we voor de vruchtgroentetelers niet te veel problemen of obstakels. Voor alle duidelijkheid zetten we een aantal zaken toch nog eens op een rijtje.
help
Lysimeter als meetinstrument voor emissies in grondgebonden glastuinbouw : modelmatige inventarisatie van randvoorwaarden en knelpunten voor een robuuste en betrouwbare lysimeter voor emissiemeting [Boek]
Bakker, G. \ Heinen, M. \ Assinck, F.B.T. \ Voogt, W. \ 2010
Het doel van dit project is komen tot een inventarisatie van randvoorwaarden en knelpunten voor een robuuste en betrouwbare lysimeter ter bepaling van de uitspoeling van water en nutriënten. Aansluitend ligt er de wens vanuit de teler om de lysimeter ...
help
Interne eutrofiering en veenafbraak; literatuuronderzoek : effect van toepassing van onderwaterdrains: literatuuronderzoek [Boek]
Kemmers, R.H. \ Koopmans, G.F. \ 2010
Onderwaterdrains vormen een alternatief voor het verhogen van slootpeilen om maaivelddalingen te beperken, waarbij toch goede omstandigheden voor het boerenbedrijf worden gehandhaafd. Daarbij wordt via drains oppervlaktewater aangevoerd onder het maa ...
help
Ontwikkelingen in de glastuinbouw : met nadruk op substraat, recirculatie en teeltsystemen [Presentatie]
Blok, C. \ 2009
Powerpointpresentatie over ontwikkelingen in de glastuinbouw met betrekking tot substraat, recirculatie en teeltsystemen
help
Behandelingen substraatbedden : eerste resultaten substraatbedden [Presentatie]
Blok, C. \ Vermeulen, T. \ 2009
Powerpointpresentatie van opgehoogde bedden chrysanten met drainage
help
Minder water geven, later starten en eerder stoppen met druppelen : aanpassen van de watergeefstrategie loont \ Onder glas [Artikel]
Beerens, J. \ 2009
Door de hoge energieprijzen openen telers de luchtramen later en trager. Bovendien werken ze minder met een met een minimum buistemperatuur. Daardoor ontstaat een vochtiger klimaat waarin het gewas op bepaalde momenten van de dag minder kan verdampen ...
help
Het effect van afkoppelen op de rioolwaterzuivering [thema riolering] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Geraats, B. \ Langeveld, J. \ Palsma, B. \ 2009
De afvalwaterketen loost onder meer via de rwzi (rioolwaterzuivering), regenwateruitlaten en riooloverstorten op het oppervlaktewater. De wijze waarop wordt omgegaan met de verschillende waterstromen, zoals hemelwater, afvalwater en vreemd water, bep ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.