Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 23

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Rubriek==412-F
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Natura 2000-ontwerpbeheerplan Lauwersmeer (8) [Boek]
Beukema, K. \ Dienst Landelijk Gebied \ Staatsbosbeheer \ 2015
Het Lauwersmeer is aangewezen als Natura 2000-gebied onder de Vogelrichtlijn vanwege de aanwezigheid van open water, moerassen en graslanden die als geheel het leefgebied vormen van een aantal in artikel 4 van de Richtlijn bedoelde vogelsoorten. De N ...
help
Huwelijk tussen natte waterbouw en ecologie \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Slobbe, E.J.J. van \ 2014
De Houtribdijk strekt zich uit tussen Lelystad en Enkhuizen. Wie over de weg tussen beide steden reist kan aan de Markermeerkant moerasachtig land ontwaren: kleine experimenten, die de voorboden zijn van grote ingrepen. Rijkswaterstaat experimenteert ...
help
Klimaatbuffers: natuurlijk en innovatief \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Veen, J. van der \ 2013
Klimaatbuffers vormen een natuurlijke bescherming tegen de effecten van klimaatverandering. Dit door een combinatie van water bergen, water leveren en pieken opvangen, gecombineerd met natuur, recreatie, landbouw en wonen. Een beschrijving van het pr ...
help
Natuurbeheerders bezorgd over 'vrijstellen' drainage \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Bezem, J. \ 2013
Diverse waterschappen overwegen de regels voor peilgestuurde drainage te versoepelen. Natuurbeheerders als Staatsbosheer en Natuurmonumenten vrezen de consequenties voor aan landbouwgrond grenzende natuurgebieden. Ze luiden de alarmbel, maar volgens ...
help
Vijf wijstreservaten in Noord-Brabant [Boek]
Ettema, N. \ 2010
Sinds een aantal jaren staan de wijstgronden in Brabant in de belangstelling en dringt het besef door dat dit waardevolle landschap, dat bedreigd wordt door stedenbouw, aanleg van wegen en vee-industrie, behouden moet blijven. De Provincie heeft vijf ...
help
Over de kwaliteit, frequentie en validatie van druksensorreeksen : (t.b.v. een optimale meetfrequentie en verwerkingsprotocol voor verdrogingsmeetnet Overijssel) [Boek]
Asmuth, J.R. von \ 2010
Directe aanleiding voor dit onderzoek is het feit dat de provincie Overijssel met de Overijsselse waterschappen (Regge en Dinkel, Velt en Vecht, Rijn en IJssel en Groot-Salland) op het punt staat een gezamenlijk meetnet in te richten voor het monitor ...
help
Een wereld van verschil : landschap en plantengroei van de duinen op de Zeeuwse en Zuid-Hollandse Eilanden [Proefschrift]
Haperen, A.M.M. van \ 2009
Het landschap en de plantengroei van de duinen op de Zeeuwse en Zuid- Hollandse Eilanden zijn niet alleen onderling duidelijk verschillend; vergeleken met de Hollandse en Vlaamse vastelandskust hebben zij ook een heel eigen karakter. Hoewel dit al la ...
help
Breedscheenjuffers, bevers en andere Brabanders : de toestand van de Brabantse natuur 2004 [Boek]
Blok, D. \ Staaij, J. van de \ Linden, J. van der \ Provincie Noord-Brabant \ Berkenbosch Koetsenruijter \ 2004
Om iedere Brabander de natuur te bieden die bij hem past, stimuleert de Provincie Noord-Brabant de ontwikkeling van verschillende typen natuur: natuur voor iedereen, recreatienatuur en “echte” natuur. In dit boek komen ze allemaal uitvoerig aan de or ...
help
Mokkelengoor hydro-ecologische systeemanalyse [Boek]
Grootjans, A.P. \ Everts, F.H. \ Baaijens, G.J. \ Stuyfzand, P. \ 2004
Vitens is voornemens een deel van de bestaande winning nabij Wierden te verplaatsen naar het gebied van de buurtschappen Rectum en Ypelo. Daartoe wordt nauw samengewerkt met andere partijen in het gebied, zoals Gemeente Wierden, Waterschap Regge en D ...
help
Lauwersmeer van zoete bergboezem naar brak natuurgebied \ Noorderbreedte : tijdschrift over natuur, milieu en landschap van Friesland, Groningen en Drente [Artikel]
Ietswaart, T. \ Drees, M. \ 2003
Waterbeheer en natuurontwikkeling in het Nationaal Park De Lauwersmeer. Al jaren staat in beleidsnotities dat de harde overgang tussen zout en zoet moet worden verzacht, maar in de praktijk komt er weinig van terecht. Een studie naar een natuurvriend ...
help
Aquatische macrofauna Tiendgorzen (Haringvliet), Ruigeplaatbosch en Klein Profijt (Oude Maas) en Dombosch (Bergsche Maas) in najaar 2002 en voorjaar 2003 [Boek]
Klink, A. \ 2003
In het streefbeeld voor de Rijn-Maas monding is veel ruimte gereserveerd voor de ecotoopcluster “lage ruige gorzen”. In dat kader is een aantal oeverlanden langs Amer, Oude Maas, Hollandsch Diep en Haringvliet heringericht met als doel om de kenmerke ...
help
Land van levende rivieren : de Gelderse Poort [Boek]
Bekhuis, J. \ 2002
Midden in het werkgebied van de Euregio Rijn-Waal ligt aan beide kanten van de Nederlands-Duitse grens een belangrijk natuurgebied van de Nederrijn de Gelderse Poort. Dit boekwerk, ontstaan uit samenwerking tussen Faunawerkgroep Gelderse Poort, en on ...
help
Verhoogde grondwaterstand bedreiging voor laanbomen? : behoud en herstel van de hoogveennatuur in de Peelvenen \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
Landweert, C. \ Westerink, J. \ 2002
De landinrichtingscommissie Peelvenen heeft als opdracht gekregen het realiseren van hoogvenen in overeenstemming te brengen met het gewenste behoud van het dorpsgezicht en de ontginningsstructuur van Griendsveen en Helenaveen. Drie alternatieve voor ...
help
Herstel natuurgebied Uithoorn [Boek]
Lorenz, C.M. \ Grimm, M.P. \ 2002
De Dienst Waterbeheer en Riolering (DWR) van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht heeft Witteveen+Bos opdracht verleend voor het uitvoeren van een onderzoek naar de oplossing van de problemen in het Natuurgebied Uithoorn. Gedurende warme perio ...
help
Klinkhout in de Grensmaas: biotoopdiversiteit en biologische zuivering [Boek]
Klink, E. \ 1995
In dit rapport wordt ingegaan op de ecologische betekenis van het klinkhout in de rivier als: - aanhechtingsplaats voor kleine ongewervelden, - oorzaak voor een sterke toename van de biotoopdiversiteit, - initiator van de biologische zelfreiniging va ...
help
Grensmaas: hoogwater januari 1995 en de gevolgen voor de makro-evertebraten [Boek]
Klink, A. \ 1995
Een hydrobiologisch onderzoek in kolken, die zijn ontstaan tijdens het hoge water van januari 1995, wijst uit dat met het hoge water enige 10-tallen soorten makro-evertebraten (kortstondig) in de Grensmaas zijn teruggekeerd na een afwezigheid van vel ...
help
Hydrologische studie van de Kalmthoutse Heide e.o. : advies aan de Voorlopige Commissie Nationale Parken [Boek]
Kok, W.J.M. \ Verschuren, G.A.C.M. \ Hoekstra, F. \ 1989
help
Het zoetwatermoeras de Oostvaardersplassen [Boek]
Iedema, C.W. \ Kik, P. \ 1986
De studie heeft tot doel het inzicht te vergroten in de ecologische ontwikkeling van het zoetwatermoerasgedeelte van het natuurgebied de Oostvaardersplassen. Dit inzicht wordt noodzakelijk geacht voor het ontwikkelen van een visie met betrekking tot ...
help
Advies oeververdedigingen Korendijkse slikken [Boek]
Visser, C.A. \ Adriaanse, L.A. \ Lindenberg, P.P. \ 1984
De Korendijkse Slikken vormen een belangrijk natuurgebied in het Haringvliet. In 1984 zal de eroderende oever van dit gebied van een verdediging worden voorzien. Op grond van biologische, landschappelijke, hydraulische en financiële ontwerpcriteria w ...
help
De grote droogte in waterland : een kijk- en leesboek over Nederlandse natuurreservaten. [Boek]
Zomeren, K. van \ Reppel, W. \ 1980
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.