Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 31

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Rubriek==502-F-4
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Scenario-analyse strategieën organische stof : onderdeel van het project sturen van de N-mineralisatie met kennis over organische stof \ Kennisakker / Praktijkonderzoek Plant en Omgeving [Artikel]
Bokhorst, J. \ Burgt, G. van der \ 2013
In het Nederlandse bemestingsadvies voor de akkerbouw wordt niet expliciet rekening gehouden met de stikstoflevering van de bodem vanuit afbraak van oudere organische stof. In een modelstudie met het model NDICEA is deze stikstoflevering gekwantifice ...
help
Telen bij lage fosfaatniveaus in de biologische landbouw; achtergronden en literatuurstudie [Boek]
Timmermans, B. \ Sukkel, W. \ Bokhorst, J. \ cop. 2012
In de praktijk van de biologische landbouw is er al gauw een fosfaatoverschot op de mineralenbalans wanneer men niet oplet. Aan de andere kant blijkt dat er in de praktijk ook goed geteeld kan worden bij zeer lage fosfaatgehalten in de bodem. Redenen ...
help
Bemesting in de biologische akker- en tuinbouw bij bodems met een hoge fosfaattoestand [Boek]
Bokhorst, J. \ 2010
De bemesting met stikstof en fosfaat wordt in de Nederlandse landbouw begrensd. Dit heeft ook consequenties voor de biologische teelt. Om inzicht in deze consequenties te krijgen zijn bouwplan en bemesting op twee akkerbouwbedrijven en drie tuinbouwb ...
help
Mest, compost en bodemvruchtbaarheid 8 jaar proefveld Mest als Kans [Boek]
Bokhorst, J. \ cop. 2008
Wat betreft onderhoud van de bodemkwaliteit is de bemesting een maatregel waar de boer het makkelijkst in kan variëren. Onzekerheid over de uiteenlopende eigenschappen van meststoffen maakt dat de keuze van meststoffen sterk wisselt tussen bedrijven. ...
help
Wat kan men met bodemanalyse bij duurzaam bodembeheer \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Bokhorst, J. \ 2008
Wat kan men met de bodemanalyse bij duurzaam bodembeheer. Een goede bodemkwaliteit vormt de basis voor een geslaagde teelt. Strengere regels rond mestgebruik, duurdere biologische mest en mogelijk ook klimaatverandering maken het belang van een goede ...
help
Van schraal naar rijk zand : beoordeling van en maatregelen voor verbetering van zandgrond op melkveebedrijven [Brochure]
Eekeren, N. van \ Bokhorst, J. \ Boer, H. de \ Hanegraaf, M. \ 2008
De bodemkwaliteit van een perceel is sterk bepalend voor de benutting van meststoffen en uiteindelijk de gras- en maïsproductie. Een schrale of een rijke zandgrond is dus ook bepalend voor de portemonnee. Voor een veehouder is het belangrijk de bodem ...
help
Nieuwsbrief nummer 5 - maart 2006 \ Nieuwsbrief bijzondere bemesting / Louis Bolk Instituut [Artikel]
Zanen, M. \ Bokhorst, J. \ 2006
help
Intersectorale samenwerking in de biologische landbouw : verzelfstandiging van de biologische landbouw op het gebied van mest, voer en stro : studie naar de haalbaarheid van het terugdringen van importen uit de gangbare landbouw en het buitenland [Boek]
Prins, U. \ Prins, H. \ Daatselaar, C. \ Asperen, P. van \ Vermeij, I. \ Bokhorst, J. \ 2005
Studie naar de haalbaarheid van het terugdringen van importen uit de gangbare landbouw en het buitenland. Het verregaand afbouwen van afhankelijkheid van de biologische landbouw van de gangbare landbouw en het buitenland betekent dat er tekorten gaan ...
help
Biokas 2005 : bodem en bemesting : gezonde bodem basis voor geslaagde teelt [Boek]
Cuijpers, W. \ Bokhorst, J. \ Koopmans, C. \ Voogt, W. \ Zoon, F. \ Janmaat, L. \ 2005
Voor u ligt de brochure Bodem en Bemesting Biokas. Naast basisinformatie voor de omschakelende teler treft u ook resultaten aan van onderzoek binnen Biokas. Deels is deze informatie beslist ook interessant voor de reguliere bodemgebonden teelt.
help
Compost \ Biokas 2005 : bodem en bemesting : gezonde bodem basis voor geslaagde teelt [Hoofdstuk uit boek]
Bokhorst, J. \ 2005
Compost heeft een positieve invloed op bodemstructuur en beworteling van de grond. Compost verteert traag in de bodem. Om deze reden kan het in belangrijke mate aan onderhoud of verhoging van het organische stofgehalte bijdragen
help
Dierlijke mest \ Biokas 2005 : bodem en bemesting : gezonde bodem basis voor geslaagde teelt [Hoofdstuk uit boek]
Bokhorst, J. \ 2005
Compost heeft vooral invloed op de bodemkwaliteit. Hulpmeststoffen leveren vooral nutriënten. Dierlijke mest heeft beide eigenschappen. De mate waarin een mest juist bodemverbeterend of juist voedend werkt is afhankelijk van de diersoort, het gebruik ...
help
Hulpmeststoffen \ Biokas 2005 : bodem en bemesting : gezonde bodem basis voor geslaagde teelt [Hoofdstuk uit boek]
Cuijpers, W. \ 2005
De stikstof in de hulpmeststoffen die zijn toegestaan in de biologische landbouw, is voornamelijk in organische vorm aanwezig. Dat betekent dat de stikstof geleidelijk vrijkomt, en er dus met vooruitziende blik bemest moet worden. Het duurt bijvoorbe ...
help
Evenwicht in organische stof \ Biokas 2005 : bodem en bemesting : gezonde bodem basis voor geslaagde teelt [Hoofdstuk uit boek]
Cuijpers, W. \ Koopmans, C. \ 2005
In de bodem zijn twee soorten organische stof aanwezig, met verschillende functies. De stabiele organische stof verandert weinig en houdt vocht en voedingsstoffen vast. De gemakkelijk verteerbare organische stof zorgt voor ontwikkeling van een divers ...
help
Bodemleven en biodiversiteit \ Biokas 2005 : bodem en bemesting : gezonde bodem basis voor geslaagde teelt [Hoofdstuk uit boek]
Cuijpers, W. \ 2005
Het bodemleven heeft behalve het beschikbaar maken van nutriënten nog andere belangrijke functies: vergroting van opname van nutriënten en water; humusvorming waardoor nutriënten worden vastgelegd; stikstofbinding; ziektewering en bodemstructuurverbe ...
help
Mestwetgeving \ Biokas 2005 : bodem en bemesting : gezonde bodem basis voor geslaagde teelt [Hoofdstuk uit boek]
Cuijpers, W. \ Koopmans, C. \ 2005
De mestwetgeving zal binnenkort wijzigingen ondergaan. Op dit moment wordt er nieuw beleid ontwikkeld voor bemesting die afgestemd is op de Europese richtlijnen (Nitraatrichtlijn, Kaderrichtlijn water). Deze normen moeten uiterlijk 1 januari 2006 van ...
help
Principes van bemesting \ Biokas 2005 : bodem en bemesting : gezonde bodem basis voor geslaagde teelt [Hoofdstuk uit boek]
Cuijpers, W. \ Koopmans, J. \ 2005
Kenmerkend voor glasteelt zijn de hoge producties en navenant grote behoeften aan nutriënten. Bij lange teelten is het onmogelijk alle voedingsstoffen aan het begin van de teelt te geven. Daarom wordt vóór het begin van de teelt bemest met een basisb ...
help
Nieuwsbrief nummer 4 – juni 2005 \ Nieuwsbrief bijzondere bemesting / Louis Bolk Instituut [Artikel]
Zanen, M. \ Bokhorst, J. \ 2005
In deze nieuwsbrief worden de plannen voor 2005 toegelicht. 1. Bedrijfsinnovatie en duurzaam bodemmanagement: effect van bemestingsstrategie op bodem– en productkwaliteit (vergelijking van 4 voorloperbedrijven) 2. Dierlijke en plantaardige meststoffe ...
help
Uitgekiende bemestingsstrategie \ Biokas 2005 : bodem en bemesting : gezonde bodem basis voor geslaagde teelt [Hoofdstuk uit boek]
Voogt, W. \ 2005
De keuze van meststoffen en tijdstippen van toediening is vaak gebaseerd op telerservaring. Daar is in beginsel niets mis mee. Toch is er een toenemende behoefte de keuzes beter te onderbouwen, niet in de laatste plaats vanwege de eisen v anuit milie ...
help
Watergift en EC \ Biokas 2005 : bodem en bemesting : gezonde bodem basis voor geslaagde teelt [Hoofdstuk uit boek]
Voogt, W. \ 2005
Bij kasteelten kan de watervoorziening voor het gewas optimaal worden gemaakt en zo uitspoeling van nutriënten sterk worden beperkt. In dit artikel een paar “spelregels”
help
Nieuwsbrief nummer 3 - november 2004 \ Nieuwsbrief bijzondere bemesting / Louis Bolk Instituut [Artikel]
Zanen, M. \ Bokhorst, J. \ 2004
In deze nieuwsbrief aandacht voor de proef waarin een vergelijking wordt gemaakt met drie soorten hulpmeststoffen voor de bemesting van biologische suikerbieten. Het gaat om vinasse, verenmeel en luzernebrok.
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.