Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 32

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Rubriek==502-F-4
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Opname van struviet als categorie in het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet : advies [Boek]
Ehlert, P.A.I. \ Dijk, T.A. van \ Oenema, O. \ 2016
Alleen door de Meststoffenwet aangewezen stoffen kunnen als meststof vrij verhandeld worden. Voor afval- en reststoffen is een voorziening getroffen waardoor onder voorwaarden een gebruik als meststof mogelijk wordt.Struviet is een magnesiumammoniumf ...
help
Opname van struviet als categorie in het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet : advies [Boek]
Ehlert, P.A.I. \ Dijk, T.A. van \ Oenema, O. \ 2013
Struviet is één van de vormen waarin fosfaat uit afvalwater of uit proceswater kan worden teruggewonnen. Door de herkomst is struviet een afvalstof. De Meststoffenwet verbiedt het gebruik van afval- en reststoffen als meststof. In opdracht van het Mi ...
help
Verkenning mogelijke schaarste aan micronutriënten in het voedselsysteem [Boek]
Chardon, W.J. \ Oenema, O. \ 2013
Onder een micro-nutriënt wordt verstaan: een element dat essentieel is voor de groei en het functioneren van de plant, een dier of de mens, maar waarvan de benodigde hoeveelheid relatief klein is. In dit rapport zijn zes elementen geselecteerd omdat ...
help
Transitie naar duurzaam gebruik van fosfor \ Milieu : opinieblad van de Vereniging van Milieuprofessionals [Artikel]
Dijk, K.C. van \ Oenema, O. \ 2012
Fosfor (P) is een essentieel nutriënt voor al het leven op aarde. Het is een schaarse grondstof en komt vooral via veevoer en kunstmest ons land binnen. Een deel wordt weer geëxporteerd in voedselproducten en een ander deel blijft achter in landbouwg ...
help
Analyse maatregelen om nutriëntenemissies uit de landbouw te verminderen : deskstudie ter voorbereiding van planMER [Boek]
Schoumans, O.F. \ Haan, J.J. de \ Ruijter, F.J. de \ Bolt, F.J.E. van der \ Oenema, O. \ Boekel, E.M.P.M. van \ Schoot, J.R. van der \ 2012
Om de nutriëntenbelasting van het grondwater en oppervlaktewater verder terug te dringen, is de rijksoverheid op zoek naar maatregelen, die door de landbouw geïmplementeerd zouden kunnen worden. Het gaat om maatregelen aanvullend op die van het huidi ...
help
Protocol beoordeling stoffen Meststoffenwet : versie 2.1 [Boek]
Dijk, T.A. van \ Driessen, J.J.M \ Ehlert, P.A.I. \ Hotsma, P.H. \ Montforts, M.H.M.M. \ Plessius, S.F. \ Oenema, O. \ 2008
Deze publicatie geeft antwoord op de vraag "hoe rest- of afvalstoffen beoordeeld moeten worden om te kunnen worden aangewezen als meststof of als stof die bij de productie van meststoffen mag worden gebruikt". Een dergelijke aanwijzing is mogelijk, i ...
help
Protocol beoordeling stoffen Meststoffenwet : versie 1.1 [Boek]
Dijk, T.A. van \ Driessen, J.J.M. \ Ehlert, P.A.I. \ Hotsma, P.H. \ Montforts, M.H.M.M. \ Plessius, S.F. \ Oenema, O. \ 2008
Deze publicatie geeft antwoord op de vraag ‘hoe rest- of afvalstoffen beoordeeld moeten worden om te kunnen worden aangewezen als meststof’. Een dergelijke aanwijzing is mogelijk indien is komen vast te staan dat er geen landbouwkundige of milieukund ...
help
Nutrient losses from grassland on peat soil [Proefschrift]
Beek, C. van \ 2007
Onderzoek naar uitspoeling van fosfaten en nitraten in het veenweidegebied. Van Beek lichtte in de Vlietpolder voor het eerst de vijf processen door die uitspoeling van meststoffen bepalen. Het verminderen van mestgift door de landbouw is niet de opl ...
help
Milieukundige gevolgen van aanscherping en differentiatie van fosfaatgebruiksnormen in de landbouw [Boek]
Chardon, W.J. \ Pleijter, M. \ Salm, C. van der \ Schoumans, O.F. \ Oenema, O. \ 2007
In juli 2007 werd de Commissie van Deskundigen Meststoffenwet (CDM) door de LNV-Directie Landbouw verzocht om een studie uit te voeren naar de landbouwkundige, bedrijfseconomische en milieukundige gevolgen van de voorgenomen aanscherping (tussen 2006 ...
help
Management and nitrogen utilisation of grassland on intensive dairy farms [Proefschrift]
Vellinga, T. \ 2006
The general objective of the research presented in this thesis was to gain insight into the effects of various management decisions at operational, tactical and strategic levels on herbage DM yield and N content per cut, N losses via leaching and N2O ...
help
Duurzaam bodemgebruik in de landbouw \ Bodem en duurzame landbouw : beschouwingen over de rol van de bodem en het bodembeheer in de transitie naar een duurzame landbouw [Hoofdstuk uit boek]
Bouma, J. \ 2003
Dit essay analyseert het huidig mestprobleem en legt bodemkundige accenten bij het formuleren van duurzaam bodengebruik in de toekomst
help
Twintigduizend vierkante kilometer in de grote wereld \ Bodem en duurzame landbouw : beschouwingen over de rol van de bodem en het bodembeheer in de transitie naar een duurzame landbouw [Hoofdstuk uit boek]
Smaling, E.M.A. \ 2003
Een prognose leert, dat in 2030 een derde van de Nederlandse boeren over gebleven zal zijn. Wellicht met hetzelfde areaal agrarisch grondgebruik als momenteel: 20.000 km2. In dit essay wordt duurzaam bodembeheer geplaatst binnen een context van inter ...
help
Bodem en duurzame landbouw : beschouwingen over de rol van de bodem en het bodembeheer in de transitie naar een duurzame landbouw [Boek]
Oenema, O. \ Bouma, J. \ 2003
De Commissie Landbouw (TCB) geeft haar visie op duurzaam bodem- en nutriëntenbeheer.
help
Nitrous oxide emission from grassland in different management conditions (fertilization regimes) \ Journal of water and land development [Artikel]
Burczyk, P. \ Oenema, O. \ Kuikman, P.J. \ Velthof, G.L. \ 2001
A field experiment on regularly cut grassland located on sandy soil was established to evaluate the effect of different fertilization regimes on nitrogen losses via N2O production and emission and NO3- leaching to deeper soil layers
help
Fosforbehoefte van bloembollen : resultaten 1997-1998 \ Meststoffen : Dutch/English annual on fertilizers and fertilization [Artikel]
Ehlert, P.A.I. \ Willigen, P. de \ Oenema, O. \ Brouwer, G. \ Pasterkamp, H.P. \ 2000
Minas-streefwaarden worden afgezet tegen de opnamesnelheid van fosfor en fosforbehoefte van tulp, lelie en gladiool tijdens verschillende groeifasen. Dit leidt tot een verantwoord bemestingsadvies. Effectiviteit van kunstmest-P in vergelijking met di ...
help
Nutrient disequilibria in agroecosystems : concepts and case studies [Boek]
Smaling, E.M.A. \ Oenema, O. \ Fresco, L.O. \ 1999
help
Bemesting : onderzoek naar nieuw fosfaatadvies \ Bloembollencultuur : wekelijks orgaan van de Koninklijke Algemene Vereniging voor Bloembollencultuur [Artikel]
Ehlert, P. \ Willigen, P. de \ Brouwer, G. \ Oenema, O. \ Pasterkamp, H. \ 1998
help
Fertilizer nitrogen use efficiency and nutrient uptake by maize (Zea mays L.) in vertisols in Kenya [Proefschrift]
Sigunga, D.O. \ 1997
help
De kunst van goed bemesten [Rede]
Oenema, O. \ 1996
help
Onzekerheids- en risicoanalyse van nutrientenmanagement; een modelverkenning voor stikstofbemesting van grasland \ Meststoffen : Dutch/English annual on fertilizers and fertilization [Artikel]
Wierda, C. \ Oenema, O. \ 1996
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.