Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 118

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Rubriek==502-F-4
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
De bodem onder ons bestaan : interview met prof.dr. Lijbert Brussaard over de biologie van de bodem \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Oomen, G. \ 2017
Lijbert Brussaard heeft samen met zijn medewerkers de bodembiologie in Wageningen op de kaart gezet. Onlangs is hij na 28 jaar met emeritaat gegaan. Ekoland zocht hem op.
help
Mest van boven : kunnen maaimeststoffen alleen voldoende stikstof leveren en is dat rendabel? \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Hosper-Brands, M. \ 2016
De biologische akkerbouw in Nederland is indirect afhankelijk van vee. Het klassieke gemengde bedrijf, waarin dieren de mest leveren voor de plantengroei, is niet meer de standaard, maar bemesting met dierlijke mest is wel de basis waarop de gewassen ...
help
Digestaat, gebruik en regelgeving : stand van zaken betreffende onderzoek naar gebruik digestaat als meststof \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
2015
Digestaat is het restproduct uit de biovergister. Afhankelijk van de grondstoffen waarmee een bio vergister wordt gevoed, wordt digestaat aangemerkt als A-meststof en/of als B-meststof. Onlangs zijn de regels aangepast. Welke waarde heeft digestaat a ...
help
Balans in bemesting : proefbedrijf Vredepeel onderzoekt de optimale bemestingsstrategie voor bioteelt \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Haan, J. de \ Verstegen, H. \ 2015
Juiste bemesting is essentieel voor goede gewasopbrengsten, opbouw van bodemvruchtbaarheid en het voorkomen van emissies. Onderzoekers Janjo Haan en Harry Verstegen zochten op proefbedrijf Vredepeel naar de beste bemesting voor het biologische bedrij ...
help
Compost power : compost maakt akkerbouw en tuinderij minder afhankelijk van dierlijke mest \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Janmaat, L. \ 2015
De kringlopen sluiten, is het streven vanuit Biohuis, vandaar het voorstel om volgend jaar het aandeel A-meststoffen te verhogen. Plantentelers worden hiermee afhankelijker van veehouders die dierlijke mest leveren of ze moeten hun meststrategie aanp ...
help
Digestaat, gebruik en regelgeving : stand van zaken betreffende onderzoek naar gebruik van digestaat als meststof \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Janmaat, L. \ 2015
Digestaat is het restproduct uit de bio vergister. Afhankelijk van de grondstoffen waarmee een bio vergister wordt gevoed, wordt digestaat aangemerkt als A-meststof en/of als B-meststof. Onlangs zijn de regels aangepast. Welke waarde heeft digestaat ...
help
Naar een betere benutting van bodemfosfor : biologische bedrijven lijken toe te kunnen met minder fosfor of spelen vlinderbloemigen hierbij een rol? \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Rietberg, P. \ Timmermans, B. \ 2014
Fosfaatoverschotten hebben negatieve gevolgen voor de natuur en de kwaliteit van het oppervlaktewater. Daarom wordt de aanvoer van fosfor (P) via mest en compost steeds verder aan banden gelegd. De uitdaging is om bij beperkte fosforaanvoer toch een ...
help
Duurzame opbrengst op zandgrond : biologische akkerbouw en groenteteelt op zandgrond blijft binnen nitraatnorm \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Haan, J. de \ Verstegen, H. \ 2013
Is het mogelijk om in een biologisch akkerbouw- en groentebouwplan op zandgrond te voldoen aan de EU-nitraatnorm van 50 mg nitraat/l? Het biologische bedrijfssystemenonderzoek op PPO-locatie Vredepeel laat zien dat dit inderdaad mogelijk is.
help
Op weg naar de beste mest : nieuw onderzoek laat zien wat er precies met mest gebeurt \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Oomen, G. \ 2013
Ghulam Mustafa Shah en Ghullam Abbas Shah, beiden uit Pakistan, kregen een beurs om bij een 'gerenommeerde universiteit in het buitenland' te promoveren. Zij wilden onderzoeken wat er in en met vaste mest gebeurt vanaf de productie door dieren tot de ...
help
Bemesten met visie en precisie : bodemonderzoekers geven hun visie op bodemanalysecijfers, mineralenverhouding en precisiebemesting \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Janmaat, L. \ 2012
Hoe kijken bodemdeskundigen nu, ruim 170 jaar na het verschijnen van het baanbrekende boek 'De wet van het minimum' van Justus von Liebig, aan tegen tegen bemesting, bodemvruchtbaarheid en kwaliteit.
help
Shit! : hoe zat het ook al weer? : Skal-mestbeleid voor biologische bedrijven onder de loep \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Groot, I. de \ 2011
Het nieuwe biologische mestbeleid, sinds twee jaar van kracht, heeft als doel de biologische landbouw grondgebonden te maken en minder afhankelijk van gangbare mest(stoffen). Het beleid wordt in opdracht van LTO vakgroep en themawerkgroep Bodem & Bem ...
help
Met creativiteit het organische stofgehalte op peil houden : bij een gemiddelde biologische bedrijfsvoering loopt het organische stofgehalte langzaam terug \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Noorduyn, L. \ 2011
Zonder organische stof functioneert de bodem niet zo goed meer en op termijn dalen de opbrengsten onherroepelijk. Jaarlijkse voldoende aanvoer is dan ook essentieel. Maar wat is voldoende en hoe doe je dat?
help
Maaimeststoffen, het ei van Columbus? : veldproeven met grasklaver en luzerne als meststof laten gunstige resultaten zien \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Burgt, G.-J. van der \ 2011
Minder fosfaat aanvoer, betrouwbare stikstoflevering, hogere stikstof, met gelijke of lagere kosten en minder transport. Dat zijn argumenten om grasklaver of luzerne in een akkerbouw-bouwplan niet als veevoer te verkopen, maar zelf direct als meststo ...
help
Kansen voor kippenmest : met - verbeterde - pluimveemest zijn kringlopen beter te sluiten \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Staps, S. \ Nauta, W. \ 2011
Pluimveehouders kunnen hun mest niet kwijt, terwijl biologische akkerbouwbedrijven juist kampen met een mesttekort. In het project Kippenmest en Kringloop is daarom gekeken hoe de pluimveemest is in te passan op zowel biologische akkerbouw- als melkv ...
help
Omgaan met nieuwe bemestingsnormen : voorjaarstoepassing dierlijke mest: efficiëntie neemt toe \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Bernaerts, S. \ 2010
De regels voor bemesting zijn fors aangescherpt en worden de komende jaren nog strenger. Op veel biologische bedrijven wordt de strategie gewijzigd. Voorbeelden hiervan zijn het opnemen van meer luzerne in het bouwplan en voorjaarstoepassing van mest ...
help
Stikstofbemesting: klaar voor de toekomst? Minder afhankelijk worden van dierlijke mest \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Scholberg, J. \ Staps, S. \ 2010
Aanscherping van fosfaatnormen en strengere normen voor gebruik van bio-mest vormen een uitdaging voor de bedrijfsvoering. Biodynamisch akkerbouwer Joost van Strien speelt hierop in, in samenwerking met het Louis Bolk Instituut. Centraal staat dan he ...
help
Biologische mestwensen : alle uitgangspunten, regels en knelpunten \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Janmaat, L. \ 2010
In de praktijk blijkt dat de aangescherpte mestregels tot nieuwe vragen en onduidelijkheden leiden. Feitelijk zijn de huidige mestregels een nadere uitleg en uitwerking van de principes en uitgangspunten van biologische landbouw. De nieuwe regels zij ...
help
De hoge potentie van maaimeststoffen : vervanging van dierlijke mest bij verschillende teelten \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Burgt, G.J. van der \ 2010
Grasklaver en luzerne zijn aantrekkelijk in een akkerbouwrotatie vanwege de gunstige effecten op de bodemvruchtbaarheid. Met de verkoop van de productie gaat echter een flink deel aan bodemvruchtbaarheid en mineralen het erf af. Dat kun je ook binnen ...
help
Zwavelvoorziening op melkveebedrijven : tekorten leiden tot verminderde eiwitvorming bij plant en dier \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Eekeren, N. van \ Govaerts, W. \ Smolders, G. \ 2010
Een ketting is zo sterk als de zwakste schakel, en zwavelvoorziening lijkt op biologische melkveebedrijven steeds meer de zwakste schakel te worden. Door luchtverontreiniging kwam zwavel jarenlang gratis uit de lucht. Nu dit milieuprobleem is opgelos ...
help
Wat kan men met bodemanalyse bij duurzaam bodembeheer \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Bokhorst, J. \ 2008
Wat kan men met de bodemanalyse bij duurzaam bodembeheer. Een goede bodemkwaliteit vormt de basis voor een geslaagde teelt. Strengere regels rond mestgebruik, duurdere biologische mest en mogelijk ook klimaatverandering maken het belang van een goede ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.