Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 305

 • help
 • uw selectie
 • export
  U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Rubriek==502-F-4
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Dutch research on animal manure to ensure authenticity and quality [Poster]
Pustjens, A.M. \ Derikx, P.J.L. \ [2015]
The Netherlands is known for its high livestock density. As a result there is a (local) surplus of animal manure. Legislation on the use of animal manure and other organic and inorganic fertilizers, is put into force to ensure environmental sound use ...
help
Blik op minerale meststoffen : dossier \ Management&techniek [Artikel]
Van Outryve, J. \ 2013
In dit dossier de volgende artikelen: Van gisteren naar morgen; Stikstof uit de lucht; Ruw fosfaat uit de grond; Van binnenzee naar kali-meststof; NPK, plantenvoeding op maat; Van producent naar klant.
help
Nieuwigheden in het mestbeleid voor grondgebonden sierteelt \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
Lauwers, N. \ 2013
MAP 4 bevat enkele nieuwigheden voor sierteeltgewassen die geteeld worden op niet permanent overkapte landbouwgronden. Want sinds MAP 4 moeten deze voldoen aan de bepalingen die opgelegd worden aan de groep ‘groenten groep II’. Laat je dus niet misle ...
help
Stikstofwerking van mineralenconcentraten bij aardappelen : verslag van veldonderzoek in 2009 en 2010 [Boek]
Geel, W. van \ Dijk, W. van \ Berg, W. van den \ 2012
Mestverwerking wordt gezien als één van de mogelijkheden om de druk op de mestmarkt in Nederland te verlichten. Dit kan door de mest te scheiden in een dunne en dikke fractie. Indien hierbij gebruikt wordt gemaakt van ultrafiltratie of gelijkwaardige ...
help
Mineral Concentrates Pilot : synthesis of the results of 2011 [Boek]
Velthof, G.L. \ 2012
The agronomic and environmental impacts of the production of mineral concentrate and its use as mineral nitrogen (N) fertilizer are examined in a pilot. In this pilot, the mineral concentrate is applied as fertilizer above the application standard fo ...
help
Stikstofwerking van mineralenconcentraten op grasland = N fertilizer value of mineral concentrates on grassland [Boek]
Middelkoop, J.C. van \ Holshof, G. \ 2012
Van 2009 t/m 2011 zijn veldproeven op grasland uitgevoerd om de N-werkingscoëfficiënten van mineralenconcentraten te bepalen. In een eerder rapport zijn de jaren 2009 en 2010 beschreven. De berekende resultaten in dit rapport wijken af van dit eerder ...
help
Stikstofwerking van mineralenconcentraten : stikstofwerkingscoëfficiënten en verliezen door denitrificatie en stikstofimmobilisatie bepaald onder gecontroleerde omstandigheden [Boek]
Ehlert, P. \ Nelemans, J. \ Velthof, G. \ 2012
Vervaardiging van mineralenconcentraten uit de dunne fractie van dierlijke mest met omgekeerde osmose biedt perspectief om stikstof uit mest beter te benutten. In veldonderzoek werd vastgesteld dat de stikstofwerkingscoëfficiënt van mineralenconcentr ...
help
Mineralenconcentraat op het melkveebedrijf en het akkerbouwbedrijf : knelpunten en mogelijkheden verkend op bedrijfsniveau, 2009 en 2010 [Boek]
Verloop, J. \ Akker, H. van den \ 2011
Het doel van deze studie was het verkennen van ervaringen bij gebruik van mineralenconcentraten, het in kaart brengen van knelpunten en oplossingen daarvoor en communiceren over de ervaringen. De meeste gebruikers concluderen dat concentraat als mest ...
help
Aanvullend onderzoek mineralenconcentraten 2009-2010 op bouwland en grasland - Samenvatting van de resultaten uit de veldproeven en bepaling van de stikstofwerking [Boek]
Geel, W. van \ Berg, W. van den \ Dijk, W. van \ Wustman, R. \ 2011
Bij mestscheiding volgens het proces van ultrafiltratie en omgekeerde osmose ontstaat een mineralenconcentraat (MC), dat voornamelijk stikstof en kali bevat en wordt beoogd als kunstmestvervanger. Voor (wettelijke) erkenning als kunstmestvervanger is ...
help
Snijmaïs met beperkt kunstmest fosfaat = Silage maize with limited phosphate fertiliser [Boek]
Schooten, H.A. van \ Riel, J.W. van \ 2011
In 2008 en 2010 is veldonderzoek uitgevoerd op zandgrond met verschillende vormen van rijenbemesting in snijmaïs bij verschillende bemestingsniveaus van stikstof en fosfaat. Er waren geen verschillen in opbrengst en samenstelling van de snijmaïs tuss ...
help
Landbouwkundige en milieukundige perspectieven van mineralenconcentraten : deskstudie in het kader van de Pilot Mineralenconcentraten [Boek]
Ehlert, P.A.I. \ Hoeksma, P. \ 2011
Mineralenconcentraten als kunstmestvervanger is één van de oplossingsrichtingen om de druk op de mestmarkt te verlichten. De Rijksoverheid ondersteunt pilots die mineralenconcentraten maken uit varkens- en runderdrijfmest door middel van omgekeerde o ...
help
Stikstofwerking van mineralenconcentraten op grasland = N fertilizer value of mineral concentrates on grassland [Boek]
Middelkoop, J.C. van \ Holshof, G. \ 2011
In 2009 en 2010 zijn veldproeven op grasland uitgevoerd om de N-werkingscoëfficiënten van mineralenconcentraten te bepalen. Het mineralenconcentraat is een met industrieel proces vervaardigde meststof conform de definitie van kunstmest in de Nitraatr ...
help
Synthesis of the research within the framework of the Mineral Concentrates Pilot [Boek]
Velthof, G.L. \ 2011
The agronomic, economic and environmental impacts of the production of mineral concentrate and its use as mineral fertilizer were examined in a pilot in 2009 and 2010. In this pilot, the mineral concentrates were applied as fertilizer above the appli ...
help
Multicote in een nieuwe samenstelling : NPK-formule Multicote 17-11-11+2 sporen getest bij DLV Plant \ Boom in business [Artikel]
Geentjes, D. \ 2011
In 2010 heeft Haifa North West Europe aan DLV Plant opdracht gegeven om, naast de bestaande Multicote 15-7-15+2+sporen, in drie verschillende boomkwekerijgewassen een nieuwe NPK-formule Multicote te testen.
help
Voordeliger dan KAS : nieuwe kunstmest op basis van ureum \ Nieuwe oogst. Veehouderij / land- en tuinbouworganisaties LTO Noord, ZLTO en LLTB [Artikel]
Luijmes, R. \ 2010
Kunstmestbedrijf Triferto presenteert een nieuwe kunstmest: Novurea. Het is een korrelmeststof op basis van ureum, met een ureaseremmer om stikstofvervluchtiging tegen te gaan. Volgens het bedrijf levert het financieel voordeel op ten opzichte van KA ...
help
Dynamisch precisiebemesten van grasland: test van een concept [Boek]
Boer, H. de \ 2010
Verhoging van de benutting van stikstof (N) uit drijfmest en kunstmest is een belangrijk streven binnen de Nederlandse melkveehouderij. Strengere bemestingsnormen maken het moeilijker om grasopbrengst en graskwaliteit te handhaven. Toepassing van pre ...
help
Inventarisatie van het mestgebruik en de effecten op de belasting van het oppervlaktewater voor de gebieden Drentse Aa, Schuitenbeek, Krimpenerwaard en Quarles van Ufford [Boek]
Roelsma, J. \ Corré, W.J. \ Paauw, J.G.M. \ Tol-Leenders, T.P. van \ Bolt, F.J.E. van der \ Schoumans, O.F. \ 2009
Voor het project ‘Monitoring Stroomgebieden’ is een inventarisatie naar het mestgebruik in de vier pilotgebieden uitgevoerd. Het geïnventariseerde mestgebruik in de vier gebieden is vertaald naar invoer voor het modelsysteem welke in Fase 3 is gebrui ...
help
Themanummer bemesting \ Nieuwe oogst / LTO Noord. Editie Oost [Artikel]
Thelosen, J. \ Reindsen, H. \ Stijger, H. \ Lange, G. de \ Luijmes, R. \ 2008
In dit themanummer 'Bemesting' zijn zeven artikelen gewijd aan mest: 1) Uitrijden van mest in één werkgang, 2) Heft mestmarkt in hand boeren : mestafzetcoöperatie daagt marktpartijen uit mee te werken aan rust in mestmarkt, 3) Grond op alle facetten ...
help
Thema : mestdecreet en bemesting \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Coopmans, F. \ Claes, C. \ Neefs, V. \ Masscheleyn, Ph. \ Van Gastel, L. \ Delanote, L. \ 2008
Acht artikelen over het thema: mestdecreet en bemesting: 1) Attractief bemesten voor sterke oogst en kleine rest; 2) Optimaal gebruik van dierlijke mest in de vollegrondsgroenteteelt; 3) Voldoende, maar niet té veel bemesten; 4) Commotie rond boetes ...
help
Quick scan stikstofwerking van dierlijke mest : actualisering van kennis en de mogelijke gevolgen van aangepaste forfaits [Boek]
Schröder, J.J. \ Middelkoop, J.C. van \ Dijk, W. van \ Velthof, G.L. \ 2008
De stikstofwerking van dierlijke mest bepaalt mede in welke mate mest belastend is voor de omgeving. De verstekwaarden (‘forfaits’) voor de stikstofwerking waarmee boeren geacht worden te rekenen, zijn verder bepalend voor de aanvullende kunstmestgif ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.