Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 60

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Rubriek==502-F-4
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Stikstofbemesting van consumptieaardappelen via druppelfertigatie \ Meststoffen : Dutch/English annual on fertilizers and fertilization [Artikel]
Postma, R. \ Erp, P.J. van \ 2000
Onderzoek naar het effect van N-toediening via een druppelirrigatiesysteem op groei, opbrengst en kwaliteit van aardappelen
help
Wijziging kalibemestingsadvies voor grasland \ Meststoffen : Dutch/English annual on fertilizers and fertilization [Artikel]
Boer, D.J. den \ Vergeer, W.N. \ 2000
Gegevens in bijgaande tabellen: adviezen voor de kalibemesting op zand- en dalgrond, zeeklei, rivierklei, veen en löss; gemiddelde ruweiwt- en K-gehalten in weide- en kuilgras bij een stikstofbemesting van 300 kg N per ha en kalibemesting volgens adv ...
help
Optimaliseren bemesting bij verliesnormen 2003 in het project 'Koeien en Kansen' \ Meststoffen : Dutch/English annual on fertilizers and fertilization [Artikel]
Boer, D.J. den \ Vergeer, W.N. \ 2000
Dit artikel geeft de bemestingsplannen en -resultaten weer van het jaar 2000 van bedrijven die participeren in het project 'Koeien en Kansen'. Doel is het onderzoeken en ontwikkelen en demonstreren van duurzame melkveehouderij op bedrijven met versch ...
help
Compostgebruik in de groenteteelt \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Rooster, L. de \ Spiessens, K. \ 2000
Invloed van organische bemesting met twee verschillende composten (GFT en Humotex of groencompost) op opbrengstverschillen bij de teelt van weeuwenbloemkool en prei
help
Bacteriën in dienst van de bemesting : akkerbouw \ Landbouw & techniek : tweewekelijks vakblad van de Boerenbond [Artikel]
Becue, K. \ 2000
Franse onderzoekers proberen de geheimen van bepaalde bacteriën, die de stikstofbenutting bij planten kunnen verbeteren, te doorgronden. Als testcase wordt koolzaad gebruikt
help
Bollenstreek zal grootste deel MINAS-heffingen betalen \ Vakwerk [Artikel]
Schreuder, R. \ Dam, A.M. van \ Krikke, A.T. \ 2000
Afhankelijk van de grondsoort veroorzaakt de MINAS-heffing voor de bollensector een behoorlijke kostenpost. LBO heeft de kosten doorgerekend
help
Akkerbouwers moeten rekenen : zomergraan past beter in Minas dan wintergraan \ Oogst : weekblad voor de agrarische ondernemer. Landbouw [Artikel]
Vink, M.J. \ 2000
Minas-effecten voor akkerbouw op kleigrond betekent dat bouwplan aangepast moet worden aan de aanvoer van mineralen
help
Mineralenaangifte voor bollentelers komt in zicht : Minas over zes maanden verplicht \ Bloembollencultuur : wekelijks orgaan van de Koninklijke Algemene Vereniging voor Bloembollencultuur [Artikel]
Graaf, H. de \ 2000
Overzichtsschema van de mineralenbalans. Met behulp van deze tabel is het overschot aan stikstof en fosfaat te bepalen
help
(On)mogelijkheden van het tijdelijk pachten van grond : Minas en teeltplanverruiming \ Bloembollencultuur : wekelijks orgaan van de Koninklijke Algemene Vereniging voor Bloembollencultuur [Artikel]
Vaarkamp, J. \ 2000
Ondernemers die land huren bij een akkerbouwer of veehouder kunnen met mestproductie- en varkensrechten te maken krijgen. De mate waarin, hangt af van de pachtvorm die de bollenteler kiest. Vier varianten komen in dit artikel aan de orde
help
Bollenstreek moet grootste deel Minasheffingen betalen : schatting kosten en baten \ Bloembollencultuur : wekelijks orgaan van de Koninklijke Algemene Vereniging voor Bloembollencultuur [Artikel]
Schreuder, R. \ Dam, A.M. van \ Krikke, A.T. \ 2000
Gegevens in bijgaande tabel: Geschatte Minasheffingen per regio bij Goede Landbouwpraktijk
help
Maatregelen voor beheersing van mineralenverliezen : mineralenbalans in de praktijk (2) : rundvee \ Landbouw & techniek : tweewekelijks vakblad van de Boerenbond [Artikel]
Swennen, J. \ 2000
help
Met praktijkcijfers 2 meer grip krijgen op MINAS \ De boomkwekerij : waarin opgenomen "De plantenbeurs" [Artikel]
Berg, A. van den \ 2000
Binnen het project Praktijkcijfers 2 kunnen boomkwekers ervaring opdoen met MINAS en mineralenmanagement. De deelname aan dit project is op vrijwillige basis. Wanneer de wet voor MINAS wordt aangenomen is een MINAS-boekhouding verplicht
help
Opbrengstderving of Minas-heffing : langzaamwerkende meststof in prei biedt soelaas \ Oogstplus : weekbladbijlage voor de agrarische ondernemer. Vollegrondsgroente [Artikel]
Sterren, M. van der \ 2000
Hoe strakker de teugels van Minas worden aangehaald, des te groter de problemen in prei en andere stikstofminnende gewassen. Met name tuinders op droog zand zien de bui al hangen. Als zij netjes binnen de normen bemesten, kan hun gewas last van stiks ...
help
Dubbelteelten hebben hun langste tijd gehad : vloeibare bemesting is een optie in broccoli \ Oogstplus : weekbladbijlage voor de agrarische ondernemer. Vollegrondsgroente [Artikel]
Vreugdenhil, A. \ 2000
Twee teelten na elkaar vragen meer stikstof dan een enkele teelt. De Minasheffing komt dan al snel in beeld. In broccoli kan vloeibare meststof een uikomst zijn. Voor andere dubbelteelten, zoals bloemkool, zijn weinig alternatieven
help
Mineralisatie maakt bijsturen van bemesting lastig : meetmethoden in aardappelen voldoen \ Oogstplus : weekbladbijlage voor de agrarische ondernemer. Akkerbouw [Artikel]
Vink M.J \ 2000
Een artikel over hulpmiddelen om binnen de Minas-normen te telen
help
Dierlijke mest is de basis voor bemesting in akkerbouw \ Oogstplus : weekbladbijlage voor de agrarische ondernemer. Akkerbouw [Artikel]
2000
Bemestingsadviseur Van der Bok van DLV-Adviesgroep in Westmaas over het belang van dierlijke mest in de akkerbouw
help
Minas, lastiger voor de vollegrondsgroenteteelt dan voor de akkerbouw \ PAV-bulletin. Akkerbouw / Praktijkonderzoek voor de Akkerbouw en de Vollegrondsgroenteteelt [Artikel]
Enckevort, P.L.A. van \ 2000
Gegevens in bijgaande tabellen: 1) Voorgestelde Minas-eindnormen in 2003 voor akkerbouw- en vollegrondsgroenten; 2) Enkele voorbeelden van berekende Minas N-overschotten en e.o.s. aanvoer op akkerbouwbedrijven met wisselend aandeel vollegrondsgroente ...
help
'Ik wil gewoon mest, geld is minder belangrijk' : mengen in eigen mestbassin geeft zekerheid over gehaltes \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Loon, T. van \ 2000
Mestafspraken tussen veehouder en akkerbouwer om mest van goede kwaliteit en bekende gehaltes te verkrijgen
help
Verliesnormen tot 2003 geen probleem \ Oogst : weekblad voor de agrarische ondernemer. Landbouw [Artikel]
Dodde, H. \ 2000
Minas-AT veroorzaakt in 2001 en 2002 nog geen grote problemen. Knelpunten ontstaan alleen op intensieve bedrijven met dubbelteelten. Dierlijke mest, mits efficiënt gebruikt, blijft bruikbaar in de plantaardige sector
help
Verliesnorm fosfaat haalbaar \ Oogstplus : weekbladbijlage voor de agrarische ondernemer. Akkerbouw [Artikel]
Alblas, J. \ Schoot, J.R. van der \ 2000
Reductie van fosfaat in de vorm van dierlijke mest en uit kunstmest op kleigrond gaat niet ten koste van de productie
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.