Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 17 / 17

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Rubriek==502-F-4
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Samen zoeken naar lange termijn oplossingen voor de biologische glastuinbouw [Boek]
Blom, G. \ Janmaat, L. \ Os, E. van \ Ruijs, M. \ 2008
De prestaties van de biologische glastuinbouw op het gebied van energieverbruik, uitspoeling van mineralen naar het grond- en oppervlaktewater en de onderdrukking van (bodemgebonden) ziekten en plagen zijn nog zeer onvoldoende. De biologische sector ...
help
Mineralenstromen binnen en tussen biologische bedrijven [Bemesting] \ Biologisch bedrijf onder de loep : 'biologische akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt in perspectief' [Hoofdstuk uit boek]
Schröder, J. \ Leeuwen-Haagsma, W. van \ 2002
Landbouwkundige en milieukundige duurzaamheid hangen af van evenwichtige stoffenbalansen binnen en tussen bedrijven. Hieraan valt ook op biologische bedrijven nog veel te verbeteren. Bodemleven en bodemstructuur zijn daarbij middelen die aandacht ver ...
help
Stikstofdynamiek in de biologische landbouw: modellen of rekenregels? [Bemesting] \ Biologisch bedrijf onder de loep : 'biologische akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt in perspectief' [Hoofdstuk uit boek]
Zwart, K. \ Koopmans, C. \ 2002
Voor het schatten van de beschikbare hoeveelheid minerale stikstof uit organische mest zijn drie berekeningssystemen met elkaar vergeleken door gebruik te maken van gegevens die afkomstig waren van diverse praktijk- en proefpercelen uit de biologisch ...
help
Waar blijft de klaver? : klaver op veebedrijven motor achter stikstofvoorziening akkerbouw \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Water, K. \ 2002
De biologische melkveehouderij speelt een sleutelrol in het leveren van biologische mest voor biologische akker- en tuinbouwbedrijven, maar het gemiddelde melkveebedrijf heeft weinig mestoverschot. Verhoging van het klaveraandeel in het grasland zal ...
help
Stikstofvoorziening gewassen in gevaar door Minas : kleine groentetelers vooral in de problemen \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Bernaerts, S. \ 2001
Biologische telers hebben te maken met twee regelgevingen voor toepassing van dierlijke mest, de EEG-verordening (maximaal 170 kg N per ha uit dierlijke mest) en Minas (maximum stikstof- en fosfaatverliesnormen). De consequenties voor de beschikbare ...
help
Ariena van Bruggen, hoogleraar biologische bedrijfssystemen Wageningen Universiteit: 'Niet elke akkerbouwer geschikt voor bio-landbouw' \ Akkerbouw : tweewekelijks vaksupplement van Boerderij [Artikel]
Noorduyn, L. \ 2001
Over de toekomst van de biologische landbouw. Onkruid en mineralenvoorziening hoeven geen probleem te zijn, zelfs zonder dierlijke bemesting, en als ook het phytophthora-probleem verminderd kan worden (bij. met plantenextracten als bestrijdingsmiddel ...
help
Van rekenregel naar computermodel : een vergelijking van hulpmiddelen om stikstofstromen in de bodem te voorspellen \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Koopmans, C. \ Zwart, K. \ 2001
Een vergelijking van standaard rekenregels en simulatiemodellen als NDICEA wat betreft de mogelijkheden en beperkingen om de stikstofbeschikbaarheid (uit mest, groenbemesters en gewasresten) af te stemmen op de gewasbehoefte
help
OBS Nagele scoort met milieuprestatie : strategische rotatie en inzet van groenbemesters zorgen voor een prima stikstofbenutting op proefbedrijf \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Burgt, G-J. van der \ 2001
Onderzoek van het Louis Bolk Instituut (m.b.v. het computermodel Ndicea) op het biologisch proefbedrijf OBS (Ontwikkeling Bedrijfssystemen) in Nagele geeft inzicht in de bijdrage aan de stikstofvoorziening van vruchtwisseling, gewasresten en groenbem ...
help
Tomaten telen met minder mest : hoe knellend is de 170 kg stikstofrichtlijn? \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Voogt, W. \ Gurpt, H. van \ 2001
Op PPO-proeflocatie Horst werden verschillende bemestingsstrategieën voor de biologische tomatenteelt onderzocht, waarbij rekening werd gehouden met de beperkingen van de mestwetgeving (maximaal 170 kg/ha stikstof uit dierlijke mest; maximaal 200 kg/ ...
help
Varkens, mest en granen : convenant varkenshouderij naar het rijk der fabelen? \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Berg, C. ter \ 2000
Rekenwerk laat zien dat bij een sterke groei van de biologische varkenshouderij er problemen gaan ontstaan met de productie van voer (granen) en met de afvoer van mest. Wordt de varkenshouderij aan de akkerbouw gekoppeld, dan is 100000 ha nodig voor ...
help
Watergeven en bemesten bij biologische teelten \ Vakdeel glasgroenten : gespecialiseerd vakdeel bij Groenten + fruit [Artikel]
Voogt, W. \ Bloemhard, C. \ 2000
Een evenwichtig mineralenbeheer in de biologische groenteteelt onder glas is een dilemma en tevens een uitdaging. Het PBG is gestart met een onderzoeksproject gericht op watergeven en mineralenbeheer naar behoefte van het gewas
help
Graslandbemesting op Bioveembedrijven \ Praktijkonderzoek / Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden (PR) [Artikel]
Snijders, P. \ Smolders, G. \ Bleumink, J. \ 2000
Evaluatie van de bemesting op biologische veehouderijbedrijven
help
Bemesting uit balans : mineralenbehoefte en mestgift komen zelden overeen \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Wijnands, F. \ Leeuwen, W. van \ 2000
In het BIOM-project wordt geprobeerd vruchtwisseling en bemesting te optimaliseren binnen de milieu-eisen. In dit artikel aandacht voor de bemesting op de deelnemende bedrijven in verschillende delen van het land: grafieken m.b.t. de aanvoer van fosf ...
help
Plannen van bemesting is lastige klus : combineren van goede opbrengst en minimale verliezen vergt veel rekenwerk \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Wijnands, F. \ Leeuwen, W. van \ 2000
Gewasgerichte stikstofbemesting: vuistregels voor het opstellen van een bemestingsplan op biologische akker- en tuinbouwbedrijven om een goede bodemvruchtbaarheid te realiseren binnen de overheidsnormen en milieutechnisch gewenste grenzen. Uitleg en ...
help
Kwaliteitsproductie is binnen de nitraatrichtlijn mogelijk \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Kloen, H. \ 1999
In het Innovatieproject Ecologische Akkerbouw en Groenteteelt is op tien innovatiebedrijven een Ecologisch Nutrienten Beheer uitgewerkt waarbij de aanvoer van nutrienten via vlinderbloemigen, groenbemesters en mest wordt afgestemd op streeftrajecten ...
help
Nutrient surpluses on integrated arable farms \ European journal of agronomy : official journal of the European Society for Agronomy [Artikel]
Schroeder, J.J. \ Asperen, P. van \ Dongen, G.J.M. van \ Wijnands, F.G. \ 1996
help
Bodenkundliche Untersuchungen eines Feldversuches mit unterschiedlichen Duengungsformen ( mineralisch, organisch und biologisch-dynamisch ) Teil 2 : Zeitlicher Verlauf der (NO3)- -, P - und K - Konzentrationen der Bodenloesung unterhalb des Wurzelraums ( 110 cm Tiefe ) \ Lebendige Erde [Artikel]
Meuser, H. \ 1989
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.