Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 50 / 500

 • help
 • uw selectie
 • export
  U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Rubriek==502-F-4
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
De bodem onder ons bestaan : interview met prof.dr. Lijbert Brussaard over de biologie van de bodem \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Oomen, G. \ 2017
Lijbert Brussaard heeft samen met zijn medewerkers de bodembiologie in Wageningen op de kaart gezet. Onlangs is hij na 28 jaar met emeritaat gegaan. Ekoland zocht hem op.
help
Een circulaire economie in mest : mestloze veehouderij is nog ver weg, maar dichterbij dan ooit \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Zessen, T. van \ Pol, H. van den \ 2016
De mestmarkt zou een complete herwaardering krijgen als mineralenconcentraat uit dierlijke mest als kunstmest mag worden toegepast. Het onderwerp is niet nieuw, maar sinds kort komt er beweging in de vooral politieke discussie.
help
KringloopWijzer verder verbeterd \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Have, H. ten \ 2015
Sinds 1 januari 2015 moeten melkveehouders met een fosfaatoverschot de KringloopWijzer invullen. De KringloopWijzer is voor 2015 weer aangepast en verbeterd; een nieuwe versie kan worden gedownload op de website www.mijnkringloopwijzer.nl. Op 6 janua ...
help
BEP en BEN bevrijden boer : fosfaatonttrekking op melkveebedrijven in 2014 bijna 13 kilo hoger dan forfaitaire norm \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Feenstra, J. \ 2015
Melkveehouders, die meer gras van het land halen dan gemiddeld, moeten meer kunnen bemesten. Dat is het uitgangspunt van de pilot evenwichtsbemesting fosfaat 2014-2017. De pilot mag worden gezien als de nieuwe koers in mestbeleid vanaf 2017. Een eers ...
help
Mineral concentrate from processed manure as fertiliser [Boek]
Velthof, G.L. \ 2015
Mestverwerking is een optie om de benutting van nutriënten in mest te verhogen. Mineralenconcentraat, een geconcentreerde oplossing van stikstof (N) en kalium (K), is een van de producten die kan worden geproduceerd via mestverwerking. Het mineralenc ...
help
Toepasbaarheid en effecten van bemesting met digestaat : sluiten van mineralenkringloop in Groene Cirkels [Boek]
Rietra, R.P.J.J. \ Gies, T.J.A. \ Velthof, G.L. \ Zwart, K.B. \ 2015
De HEINEKEN brouwerij in Zoeterwoude wil in de toekomst klimaatneutraal produceren. Dierlijke mest en berm- en natuurgras zijn potentiële energiebronnen voor de biogasproductie via vergisting in de regio Zoeterwoude en bieden daarmee een duurzaam kli ...
help
Weiden voor behoud grasmat : Jan Graveland leert omgaan met de gemakken en de ongemakken van veen : serie kringloopwijzer : veehouders \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Zessen, T. van \ 2014
De stikstofbenutting op het bedrijf van de familie Graveland is lager dan gemiddeld. Door de mineralisatie van veengrond komt er stikstof vrij uit de bodem. Het is een uitdaging om deze mineralenstroom te benutten. Juist door langer te weiden wil Gra ...
help
Een toekomst voor kunstmest? \ Management&techniek [Artikel]
Dieleman, P. \ 2014
Een vijftiental leden van de Belgische Vereniging van Landbouwjournalisten (BVLJABJA) maakte eind november 2013 kennis met Belfertil, de belangenorganisatie van meststoffenproducenten. Knelpunten, kansen en toekomst van de sector werden grondig belic ...
help
Stikstofverwerking van mineralenconcentraat onder gecontroleerde omstandigheden : effecten van aanzuren, vocht en toedieningstechniek [Boek]
Rietra, R.P.J.J. \ Velthof, G.L. \ 2014
Het doel van het onderhavige onderzoek was om te onderzoeken of de toepassing van mineralenconcentraat geoptimaliseerd kan worden en de stikstofwerking verhoogd kan worden door beter rekening te houden met bodemvochtgehalte en door gebruik te maken a ...
help
Diversiteit kenmerkt aanbod minerale en organische meststoffen : elke meststof zijn eigen toepassing \ Onder glas [Artikel]
Stijger, H. \ 2013
Meststoffen zijn in te delen in drie groepen: organisch, mineraal en organisch- mineraal. Organische meststoffen zijn samengesteld uit 100% natuurlijke, organische grondstoffen van plantaardige of dierlijke oorsprong. Minerale meststoffen (kunstmest) ...
help
Adviesbasis voor de bemesting van akkerbouwgewassen : mineralengehalten in geoogst product \ Kennisakker / Praktijkonderzoek Plant en Omgeving [Artikel]
Haan, J.J. de \ Geel, W. van \ 2013
Tabel met mineralengehalten (N, P2O5 en K2O) in geoogst product voor diverse akkerbouwgewassen t.b.v bemestingsadvies.
help
Het gebruik van effluent bij aardappelen \ Management&techniek [Artikel]
De Blauwer, V. \ Vermeulen, P. \ 2013
Door de toenemende mestverwerking is het aanbod van effluent toegenomen. Het vormt, mits beredeneerd gebruik, een goedkoper alternatief voor kaliummeststoffen. In 2012 werd in Poperinge voor het derde jaar op rij onderzocht welke effecten dit kan heb ...
help
Wijzer met mineralen \ Kennisakker / Praktijkonderzoek Plant en Omgeving [Artikel]
2013
Doelstelling van dit kennisoverdrachtsproject is om akkerbouwers en intermediairs maximaal gebruik te laten maken van de kennis over optimaal en efficiënt gebruik van mineralen. Zowel van de bestaande als de nieuwe kennis die de komende jaren uit ond ...
help
Teler is gedachtengoed van natuurlijk denken kwijt \ Akker magazine : onafhankelijk vakblad voor de akkerbouw [Artikel]
Gerbrandy, A. \ 2013
Akkerbouwer Arnold van Woerkom zweert bij de vloeibare meststoffen van N-xt Fertilizers. Deze zijn wat duurder dan gangbare korrelbemesting, maar bevorderen de processen van bodemgezondheid en -vruchtbaarheid. Ook gaan de kwaliteit en het opbrengend ...
help
"Mineralenbeleid belemmert duurzaam telen op zand" \ Akker magazine : onafhankelijk vakblad voor de akkerbouw [Artikel]
Jonkheer, E. \ 2013
Vanaf 2015 gaan de stikstofgebruiksnormen op het zuidoostelijk zand met nog eens 20 procent omlaag. "Als je over de consequenties nadenkt, word je hoorndol", zegt akkerbouwer en varkenshouder Thijs Derikx uit Ysselsteyn. "Het is de verkeerde weg. De ...
help
Afsluitende presentaties Masterplan MineralenManagement \ Kennisakker / Praktijkonderzoek Plant en Omgeving [Artikel]
2013
Het MMM wil graag dat alle partijen verder aan de slag gaan met de kennis en het materiaal wat in de afgelopen periode is verzameld en opgebouwd. Naast brochures, artikelen e.d. is besloten om aan intermediaren, akkerbouwers en andere geïnteresseerde ...
help
BioNPK \ Kennisakker / Praktijkonderzoek Plant en Omgeving [Artikel]
Bouwkamp, T. \ Vermeulen, D. \ Litjens, M. \ Adriaanse, M. \ Mulder, R. \ Guiseppin, M. \ Winters, R. \ 2013
De ambitie van BioNPK is gericht op het winnen en zuiveren van mineralen uit waterige reststromen, en die mineralen geschikt te maken voor hergebruik in de landbouw. Door dit hergebruik ontstaan regionale of landelijke kringlopen waardoor applicatie ...
help
Verkenning mogelijke schaarste aan micronutriënten in het voedselsysteem [Boek]
Chardon, W.J. \ Oenema, O. \ 2013
Onder een micro-nutriënt wordt verstaan: een element dat essentieel is voor de groei en het functioneren van de plant, een dier of de mens, maar waarvan de benodigde hoeveelheid relatief klein is. In dit rapport zijn zes elementen geselecteerd omdat ...
help
Eindrapport BioNPK [Boek]
Vermeulen, D. \ Litjens, M. \ Adriaanse, M. \ Mulder, R. \ Guiseppin, M. \ Winters, R. \ Bouwkamp, T. \ 2013
De ambitie van BioNPK is gericht op het winnen en zuiveren van mineralen uit waterige reststromen, en die mineralen geschikt te maken voor hergebruik in de landbouw. Door dit hergebruik ontstaan regionale of landelijke kringlopen waardoor applicatie ...
help
Adviesbasis voor de bemesting van akkerbouw- en vollegrondsgroentengewassen [Boek]
Haan, J.J. de \ Geel, W. van \ 2013
De ‘Adviesbasis voor de bemesting van akkerbouw- en vollegrondsgroentengewassen’ bevat adviezen voor de bemesting met hoofd- en sporenelementen. De adviezen zijn vastgesteld door de Commissie Bemesting Akkerbouw/Vollegrondsgroententeelt. De adviesbas ...
help
Meer waarde uit mest : Inventarisatie naar mogelijkheden \ Kennisakker / Praktijkonderzoek Plant en Omgeving [Artikel]
Dijkstra, T. \ Krooneman, J. \ Vos van Steenwijk, A. de \ Winters, R. \ Vegt, O.M. de \ 2012
De aanleiding voor het Masterplan Mineralenmanagement (MMM) is de afnemende voedselzekerheid en de toenemende schaarste van minerale grondstoffen voor de plantaardige productie. Een mogelijke oplossingsrichting is het sluiten van de mineralenkringlop ...
help
Geschiktheid bladbemesting varieert \ Schakel in succes : voor ondernemers in de tuinbouw, akkerbouw en veehouderij [Artikel]
2012
Bladbemesting in aardappelen is populair. Genoemde voordelen zijn de mogelijkheid van lage giften, ook bij grote werkbreedtes egaal te verdelen en de efficiëntie. Opnameproeven van Agrifirm Plant tonen echter aan dat de voordelen sterk afhankelijk zi ...
help
Bemesten met visie en precisie : bodemonderzoekers geven hun visie op bodemanalysecijfers, mineralenverhouding en precisiebemesting \ Ekoland : vakblad voor biologische landbouwmethoden, verwerking, afzet en natuurvoeding [Artikel]
Janmaat, L. \ 2012
Hoe kijken bodemdeskundigen nu, ruim 170 jaar na het verschijnen van het baanbrekende boek 'De wet van het minimum' van Justus von Liebig, aan tegen tegen bemesting, bodemvruchtbaarheid en kwaliteit.
help
Besparen op mest \ Wageningen world : magazine van Wageningen UR en KLV over werken aan de kwaliteit van leven [Artikel]
Boo, M. de \ 2012
Melkveehouders die het rekenprogramma BEX gebruiken, kunnen meer mest op hun land uitrijden. Dat levert duizenden euro's voordeel per jaar op.
help
Nieuwe mestvormen: weet wat je aanvoert: echte kunstmestvervanger is er voorlopig nog niet \ Akker magazine : onafhankelijk vakblad voor de akkerbouw [Artikel]
Jonkheer, E. \ 2012
Verwerken en bewerken. Het zijn de toverwoorden die de Nederlandse veehouderij van haar mestoverschot af moeten helpen. Het gevolg is dat akkerbouwers allerhande nieuwe mestproducten krijgen aangeboden. Hoe ga je daarmee om?
help
Mineralenconcentraat als kunstmestvervanger [Presentatie]
Velthof, G. \ [2012]
Powerpointpresentatie over onderzoek naar de mogelijkheid om mineralenconcentraat te gebruiken als kunstmestvervanger.
help
Kalium vervult sturende rol : voedingselementen voor het voetlicht (3) \ Boom in business [Artikel]
Krikke, R. \ 2012
Kalium is evenals stikstof en fosfaat een hoofdelement in de voeding van planten. Kalium is een mineraal dat vooral een belangrijke sturende rol heeft in de ontwikkeling van het gewas. Daardoor heeft kalium een sterke invloed op de gezondheid van de ...
help
Adviesbasis voor de bemesting van akkerbouw- en vollegrondsgroentengewassen [Boek]
Dijk, W. van \ Geel, W. van \ 2012
Als gevolg van het gebruiksnormenstelsel is een scherpe bemestingsstrategie noodzakelijk. Bemestingsadviezen zijn hierbij een belangrijk hulpmiddel. Vanaf 2006 vormen de bemestingsadviezen zelfs de basis voor de gebruiksnormen. De ‘Adviesbasis voor d ...
help
Optimal length of the grass-clover period in crop rotations: results of a 9-year field experiment under organic conditions [Boek]
Boer, H.C. de \ 2012
In Nederland werd tussen 2002 en 2010 een negenjarig vruchtwisselingsexperiment uitgevoerd om de optimale lengte van de gras-klaver- en snijmaïsperiode in vruchtwisseling te bepalen en om te bepalen hoe drijfmest over de gewassen verdeeld zou moeten ...
help
Groene kunstmest : thema bodem en bemesting \ Proeftuin nieuws [Artikel]
Accoe, F. \ 2011
In maart 2011 werd door het Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking (VCM) een conferentie georganiseerd: 'Een nieuwe markt voor mest'. De aandacht ging uit naar de mogelijkheden om de nutriënten N, P en K uit mest te recycleren, en deze te vermarkte ...
help
Struviet als alternatief voor eindig fosfaaterts \ De boomkwekerij : waarin opgenomen "De plantenbeurs" [Artikel]
Berg, G. van den \ 2011
Waterzuiveraars winnen een nieuwe grondstof voor fosfaatmeststoffen : struviet. De eerste commerciële formules zijn bedoeld voor de sierteelt en andere dure teelten. Struvier bevat stikstof, fosfaat en magnesium en lost goed op in enigszins zure gron ...
help
Gebruik van mineralenconcentraten melkveehouderij : aandachtspunten en aanwijzingen 2011 [Boek]
Verloop, K. \ Meerkerk, B. \ 2011
Dit rapport bevat een overzicht van aandachtspunten en aanwijzingen voor de toepassing van Mineralenconcentraten (MC) in de melkveehouderij. Waar passend zijn voorbeeldberekeningen opgenomen. Mineralenconcentraten zijn vloeibare stikstof/kalium mests ...
help
Masterplan Mineralenmanagement \ Kennisakker / Praktijkonderzoek Plant en Omgeving [Artikel]
2011
Beschrijving van het project Masterplan Mineralenmanagement (MMM). Directe aanleiding voor de totstandkoming van het Masterplan mineralenmanagment is de voedselzekerheid en de toenemende schaarste van minerale grondstoffen voor de plantaardige produc ...
help
Sector houdt zelf de regie : emissieneutrale akkerbouw in 2030 \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Meijering, L. \ 2011
De akkerbouwsector wil beter met mineralen omgaan. Het ontwikkelen en uitdragen van kennis is vastgelegd in het masterplan mineralenmanagement.
help
Mineralenconcentraat als duurzame kunstmest? \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Vries, J. de \ 2011
Mineralenconcentraat uit verwerkte dierlijke mest wordt beoogd als een mogelijke kunstmestvervanger die boven de gebruiksnorm voor dierlijke mest toegediend mag worden. Dit zou niet alleen leiden tot kunstmest- en kostenbesparing, maar ook tot een ve ...
help
Welke mineralen passen bij de akkerbouw? [Boek]
Dijk, T.A. van \ 2011
Het project BioNPK streeft ernaar zoveel mogelijk mineralen terug te winnen uit digestaat (het restproduct van vergisting van organische reststromen) en andere natte processtromen. De doelstelling is om daarmee de kringloop van mineralen, die via de ...
help
Welke mineralen passen bij de akkerbouw? \ Kennisakker / Praktijkonderzoek Plant en Omgeving [Artikel]
Dijk, T.A. van \ 2011
Het project BioNPK streeft ernaar zoveel mogelijk mineralen terug te winnen uit digestaat (het restproduct van vergisting van organische reststromen) en andere natte processtromen. De doelstelling is om daarmee de kringloop van mineralen, die via de ...
help
Regie over bodem- en bemestingvraagstukken : akkerbouwsector start dit jaar offi cieel met het Masterplan Mineralenmanagement \ Nieuwe oogst. Gewas / uitg. van de land- en tuinbouworganisaties LTO Noord, ZLTO en LLTB [Artikel]
Dodde, H. \ 2011
De akkerbouwsector wil minder en slimmer bemesten, met maximaal rendement. Het ontwikkelen van de benodigde kennis en innovaties is ondergebracht in het Masterplan Mineralenmanagement (MMM). Initiatiefnemers zijn de Vakgroep Akkerbouw van LTO, de Ned ...
help
'Kunstmest hoort bij duurzame landbouw’ : Norbert Huveneers, voorzitter kunstmestbranche \ Akker magazine : onafhankelijk vakblad voor de akkerbouw [Artikel]
Jonkheer, E. \ 2011
De Minerale Meststoffen Federatie (MMF) is de belangenorganisatie van de kunstmestbedrijfstak. De aangesloten producenten, importeurs en groothandelaren zijn samen goed voor 95 procent van de omzet in Nederland. Hoewel de afzet daalt, blijft de rol v ...
help
Landbouwkundige en milieukundige perspectieven van mineralenconcentraten : deskstudie in het kader van de Pilot Mineralenconcentraten [Boek]
Ehlert, P.A.I. \ Hoeksma, P. \ 2011
Mineralenconcentraten als kunstmestvervanger is één van de oplossingsrichtingen om de druk op de mestmarkt te verlichten. De Rijksoverheid ondersteunt pilots die mineralenconcentraten maken uit varkens- en runderdrijfmest door middel van omgekeerde o ...
help
'Rijenbemesting heeft toekomst' \ Groenten + fruit : weekblad voor de voedingstuinbouw. Algemeen [Artikel]
Stallen, J. \ 2010
Volvelds bemesten met vaste meststoffen is nog steeds de norm. Beperkingen ten aanzien van de hoeveelheid mineralen waarmee het gewas het moet redden, zetten aan tot een zoektocht naar alternatieve doseertechnieken. In rijen bemesten met vloeibare me ...
help
Aanvullend onderzoek mineralenconcentraten 2009-2010 op bouwland en grasland - Onderzoek mineralenconcentraten in consumptieaardappelen en snijmaïs in ZO-NL 2010 [Boek]
Verstegen, H. \ 2010
In het kader van de LNV-pilot wordt onderzoek uitgevoerd naar de landbouwkundige en milieukundige effecten van het gebruik van mineralenconcentraten (MC) die ontstaan na mestbewerking via ultrafiltratie en omgekeerde osmose. Dit onderzoek omvat o.a. ...
help
Gestandaardiseerde berekeningsmethode voor dierlijke mest en mineralen : standaardcijfers 1990-2008 [Boek]
Bruggen, C. van \ Bode, M.J.C. de \ Evers, A.G. \ Hoek, K.W. van der \ Luesink, H.H. \ Schijndel, M.W van \ Centraal Bureau voor de Statistiek \ 2010
Vanaf het begin van de jaren negentig stelt de Werkgroep Uniformering berekening Mesten mineralencijfers (WUM) jaarlijks standaardfactoren vast voor de mestproductie en mineralenuitscheiding per diercategorie. Dit rapport geeft een overzicht van de r ...
help
Mineralenconcentraten op het melkveebedrijf en het akkerbouwbedrijf: praktijkdemo pilot mineralenconcentraten [Boek]
Verloop, K. \ Akker, H. van den \ Meerkerk, B. \ 2010
De Praktijkdemo Mineralenconcentraten heeft tot doel ervaringen op te doen met toepassing van mineralenconcentraten en ervaringen te delen. Mineralenconcentraat (MC) is een verzamelnaam voor vloeibare mest gemaakt door erkende producenten uit dierlij ...
help
Hergebruik van mineralen uit drijfmest \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Buisonjé, F. de \ Hoeksma, P. \ 2010
In dierlijke mest (en in digestaat) zitten bestanddelen, die essentieel zijn voor de bodemvruchtbaarheid en de groei van planten. Daarom wordt mest van oudsher toegepast op landbouwgrond. Maar omdat de Nederlandse veehouderij te veel fosfaat en stiks ...
help
Maïsteelt en mestscheiding : langetermijneffecten op organische stof \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Deru, J. \ Burgt, G-J. van der \ Eekeren, N. van \ Wientjes, H. \ 2010
Een groep veehouders uit de Brabantse Kempen onderzoekt het gebruik van de dunne fractie en mineralenconcentraat in gras en maïs. Dit gebeurt in het project 'Fosfaat: de bodem als bron' onder leiding van CLM, DLV en Louis Bolk Instituut. Doel van de ...
help
Meer geld verdienen met minder kunstmest : efficiënt mineralenmanagement gunstig voor milieu en portemonnee \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Doornewaard, G. \ 2010
Tussen melkveebedrijven bestaan grote verschillen in zowel economische als milieukundige prestaties. De bedrijfsvoering blijkt hierbij veel bepalender te zijn dan de bedrijfsopzet. Binnen de bedrijfsvoering hebben vooral een lagere bemesting met kuns ...
help
Bemestingsrichtlijn EKO teelt [Boek]
[2010]
Rekenmodule van biokas, waar de teler zijn meststofgegevens kan invoeren en daarna een bemestingsadvies krijgt.
help
Oplossing mestprobleem dichterbij \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
2009
De coöperatieve mestverwerker in Heeten heeft de eerste lessen geleerd van gebruik mineralenconcentraat als 'groene kunstmest'
help
Plantsapmetingen en bladanalyses maken bemestingsverloop duidelijk \ De boomkwekerij : waarin opgenomen "De plantenbeurs" [Artikel]
Gastel, R. van \ 2009
Bij het mesten moet men zich aan de mestnormen houden, maar het is nog belangrijker dat men streeft naar een evenwichtige bemesting, omdat dan de kans op ziekten en plagen wordt verminderd. Er zijn allerlei methoden om mineralen in de grond te meten. ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.