Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 111

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Rubriek==502-F-4
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Webinar Steenmeel [Video]
PPP Agro Advies \ 2015
Het praktijknetwerk de onderste steen boven heeft zich verdiept in de mogelijkheden en kansen voor steenmeel toepassing in de landbouw. In dit webinar delen ze de kennis die is opgedaan en de resultaten van 6 praktijkproeven met steenmeel die in 2014 ...
help
BRF verhoogt organische stof in de bodem \ Management&techniek [Artikel]
Vleeschouwers, B. \ 2015
Gehakseld hout van fijne twijgen (BRF) dat op het veld wordt gebracht en vervolgens onder invloed van bodemorganismen wordt omgezet in stabiele koolstof blijkt een efficiënte manier om het organischestofgehalte van de landbouwbodems op een duurzame m ...
help
'Brouwgerst in de lift' : gewas aantrekkelijker door meer premie en meer productie \ Akker magazine : onafhankelijk vakblad voor de akkerbouw [Artikel]
Tönjes, J. \ 2015
Het rendement van de brouwgerstteelt neemt toe. Volgens Agrifirm, veruit de grootste brouwgerstcollecteur van Nederland, is er dankzij productievere rassen en goede premies toekomst voor Nederlandse brouwgerst. En door de verhoogde mestnorm kunnen te ...
help
Kaliprijs voorlopig stabiel \ Akker magazine : onafhankelijk vakblad voor de akkerbouw [Artikel]
Tönjes, J. \ 2015
In de periode van 2007 tot 2009 steeg de kaliprijs sterk tot bijna drie keer zo hoog om daarna weer terug te vallen. Akkerbouwers merkten dat aan de prijs van kalimeststoffen. Analisten verwachten dat het niet snel meer zo zal lopen. Daarvoor zijn de ...
help
Bemesting met maaimeststoffen bij Van Strien : samenvattend eindrapport 2011-2015 [Boek]
Hospers-Brands, Monique \ Strien, Joost van \ 2015
In dit rapport worden de samenvattende resultaten beschreven van vier jaar veldonderzoek naar bemesting met maaimeststoffen vergeleken met bemesting met dierlijke mest. Maaimeststoffen zijn gewassen, in de regel vlinderbloemigen, die worden gemaaid, ...
help
Vergelijking van verschillende verwerkingsmethoden van dunne mest ten aanzien van duurzaamheid [Boek]
Dijk, Wim van \ Voort, Marcel van der \ Middelkoop, Jantine van \ Ruijter, Frank de \ Reuler, Henk van \ 2015
In het kader van het KennisBasis-project KB-12-006.04-001 “Mogelijkheden voor en consequenties van een evenwichtiger fosfaatbalans van Nederland” is een scenariostudie uitgevoerd naar de duurzaamheid van verschillende verwerkingsmethoden van dunne me ...
help
Mestrapport 2015 : over de mestproblematiek in Vlaanderen [Boek]
Vlaamse Landmaatschappij \ 2015
Sinds 2001 rapporteert de Vlaamse Landmaatschappij jaarlijks over de stand van zaken van de mestproblematiek in Vlaanderen. Dit rapport is een belangrijke bron van informatie voor zowel beleidsmakers als andere betrokken actoren in het mestgebeuren.
help
Beheersing emissie grondgebonden kasteelten : implementatie emissiemanagement systeem grondgebonden teelten [Boek]
Voogt, W. \ Balendonck, Jos \ Janse, Jan \ Swinkels, Gert-Jan \ Winkel, A. van \ 2015
To make growers to be in control of the emission, a decision support system is developed for irrigation in soil grown crops. In 2013-2014 the implementation was continued and several greenhouse crops were monitored. As was found earlier, the organic ...
help
KringloopWijzer verder verbeterd \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
Have, H. ten \ 2015
Sinds 1 januari 2015 moeten melkveehouders met een fosfaatoverschot de KringloopWijzer invullen. De KringloopWijzer is voor 2015 weer aangepast en verbeterd; een nieuwe versie kan worden gedownload op de website www.mijnkringloopwijzer.nl. Op 6 janua ...
help
Dierlijke mest in de rij is niet zinvol \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
2015
Rijenbemesting met dierlijke mest in aardappelen heeft geen meerwaarde. Vloeibare stikstof in de rij wel. Dat blijkt uit onderzoek door PPO en DLV Plant.
help
Meerwaarde en knelpunten van digestaat \ Management&techniek [Artikel]
Meers, E. \ 2015
Samen met enkele onderzoekspartners binnen het Interreg IV-project B Biorefine onderzocht sectororganisatie Biogas-E de meerwaarde en de knelpunten voor de toepassing van digestaat binnen de huidige regelgeving.
help
Toptechniek voor mest : de fabricage van een stalmeststrooier bij de firma Joskin \ VeeteeltVlees : vakblad voor vleesveehouders in Nederland en Belgie [Artikel]
Nantier, G. \ 2015
Het verwerken van mest is een belangrijke activiteit op elk veebedrijf. De groep Joskin ontwikkelt en bouwt hiervoor een ruim gamma aan mestverspreiders, zowel in serie als in een geïndividualiseerde aanpak. De stalmeststrooier: van tekentafel tot ei ...
help
‘Iedere teler heeft straks een microscoop’ \ Kas techniek [Artikel]
Langen, E. \ 2015
Kunstmest biedt maar een beperkt aantal elementen en daardoor wordt de plant ziek, zo redeneert Plant Health Cure. “Onze klanten verwachten topsport van hun planten. Wij leren ze om dan ook het voedsel voor een topsporter aan te bieden”, zegt directe ...
help
BEP en BEN bevrijden boer : fosfaatonttrekking op melkveebedrijven in 2014 bijna 13 kilo hoger dan forfaitaire norm \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
Feenstra, J. \ 2015
Melkveehouders, die meer gras van het land halen dan gemiddeld, moeten meer kunnen bemesten. Dat is het uitgangspunt van de pilot evenwichtsbemesting fosfaat 2014-2017. De pilot mag worden gezien als de nieuwe koers in mestbeleid vanaf 2017. Een eers ...
help
Matig strooibeeld kost 500 kg ds : Henk Frederix: ‘Het gaat om het samenspel tussen mens, techniek, product en de natuur’ \ Veeteelt : magazine van het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat NRS [Artikel]
2015
Alleen als alle factoren optimaal op elkaar zijn afgestemd, haalt een veehouder veel gras van goede kwaliteit uit zijn gelimiteerde bemestingsruimte. ‘Wees daarom kritisch op het strooien en de kwaliteit van de kunstmestkorrel’, aldus Henk Frederix v ...
help
Waarom zou je walgen van algen? Melspring-persreis laat de onvermoede mogelijkheden van algen en zeewieren zien \ Greenkeeper : vakblad voor greenkeeping [Artikel]
Iersle, H. van \ 2015
Roep 'algen' en iedsere greenkeeper of fieldmanager verschiet van kleur. Als het aan meststoffenfabrikant Melspring ligt, zou dat in de toekomst zo maar eens kunnen vernaderen. Dit vakblad kreeg een trip naar Bretagne aangeboden, waar Melspring-moede ...
help
Prijzen meststoffen stijgen door dalende euro : grote vraag houdt prijs meststoffen hoog \ Boom in business [Artikel]
Kuenen, K. \ 2015
Rond mei vorig jaar zette de waarde van de euro een daling in ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Hoewel de koers in de tussentijd nog enkele malen licht steeg, bleef een algehele daling zichtbaar. In januari van dit jaar meldde NRC dat de wissel ...
help
Suikerbieten gaan steeds efficiënter met stikstof om \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
2015
Een extra stikstofgift voor suikerbieten bij wateroverlast is meestal onrendabel. Stikstof spoelt niet snel uit de wortelzone.
help
Stikstofbehoefte van bieten neemt niet toe \ Cosun magazine / uitg.: Cooperatie Cosun [Artikel]
Wilting, P. \ 2015
In de praktijk leeft de gedachte dat bieten extra stikstof nodig hebben om hogere opbrengsten te kunnen realiseren. Ook na veel neerslag in het groeiseizoen is de gedachte dat een extra stikstofgift rendabel is. Is dit ook werkelijk zo?
help
Extra bodem en bemesting : dossier \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
Vanden Nest, T. \ Braekman, P. \ 2015
Dossier over bodem en bemesting, waarbij aandacht voor het opkrikken van bodemvruchtbaarheid zonder extra fosfor-milieubelasting en wat zeggen randvoorwaarden GLB over het nemen van bodemstalen?
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.