Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 212

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Rubriek==403-C
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Van keukentafel naar erftransformatie : ruimtelijke kwaliteit in het metropolitaan landelijkgebied door middel van uitnodigingsplanologie [Studentenverslag]
Zwiggelaar, B.J. \ 2016
In dit onderzoek stond de vraag centraal in hoeverre uitnodigingsplanologie een bruikbaar governancemodel is voor het bevorderen van de ruimtelijke kwaliteit in het metropolitane landelijk gebied. Met behulp van casusonderzoek naar de ervenconsulent ...
help
The spatial characteristics of short food supply chains in urban food strategies and their relationship with spatial planning [Studentenverslag]
Anastasiou, Theofilos \ 2016
Alternative food networks, local food and short food supply chains get eminent as counter movements to the current industrialized mainstream food sector. Spatial aspect of short food supply chains (SFSCs) and local food is relevant in scientific lite ...
help
Dealing with private property for public purposes : an interdisciplinary study of land transactions from a micro-scale perspective [Proefschrift]
Holtslag-Broekhof, Sanne \ 2016
help
Het Groene Hart in beeld : een uniek veengebied midden in de Randstad [Boek]
Pieterse, N. \ Broek, L. van den \ Pols, L. \ Huitzing, H. \ 2015
‘Vrijwel alles is al geschreven over het Groene Hart.’ Deze verzuchting kregen we vaak te horen van collega-wetenschappers, beleidsambtenaren en mensen uit het veld. Maar als de boeken en rapporten op tafel liggen, blijkt dat er weliswaar veel is ges ...
help
Designing with landscape identity : a landscape identity based approach to landscape analysis and design for the Scheller and Oldeneler Buitenwaarden [Studentenverslag]
Zwiers, Romy \ 2015
The goal of the Dutch Ruimte voor de Rivier program is to increase the water drainage capacity of the big rivers and to improve the spatial quality of the locations where interventions are planned. In most Ruimte voor de Rivier projects along the Sal ...
help
Weinig verdriet bij afscheid rijkslandschapsbeleid \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Dirkx, G.H.P. \ 2015
Met de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte kwam er een einde aan grofweg een halve eeuw rijkslandschapsbeleid. Hoewel dit tot de nodige commotie leidde, is het de vraag of er veel verloren is gegaan. Het beleidsveld staat als zwak te boek. Dat is ...
help
Revisie Omgevingsvisie Overijssel : advies over reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport [Boek]
2015
De Provincie Overijssel wil de huidige Omgevingsvisie actualiseren door daarin de consequenties van vastgesteld beleid op te nemen. Nieuw beleid is voorzien voor de thema’s ‘logistiek’, ‘agro & food’, ‘energietransitie’ en ‘bestaand bebouwd gebied’. ...
help
Maak ruimte [Boek]
2015
Net als 25 jaar geleden, staat Nederland op dit moment voor nieuwe vraagstukken die gevolgen hebben voor onze ruimtelijke ordening. Deze publicatie benoemt twaalf actuele, urgente opgaven. Stuk voor stuk zijn het maatschappelijke opgaven, die niet al ...
help
Modernisering milieubeleid in de praktijk : thema Omgevingswet \ Milieu : opinieblad van de Vereniging van Milieuprofessionals [Artikel]
2015
In dit katern de volgende artikelen: Omgevingswet integreert milieubelangen; Oog hebben voor botsende belangen; Wet komt geen dag te vroeg; Focus niet te veel op uitzonderingen; Uitdagingen (column); Winst voor gezondheid.
help
Naar de oorsprong van regels \ Landwerk : tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied [Artikel]
Wieringa, H. \ 2015
Bestemmingsplannen hebben geen goede naam. Als je iets wilt ('je hebt een goed plan') krijg je vaak te horen dat het niet past binnen het bestemmingsplan. Regels liggen dwars. Gemeenten zoeken naar nieuwe wegen om niet de regels leidend te laten zijn ...
help
Simply better, complexly different or business as usual? : an analysis of how planning practitioners frame the Dutch Environment and Planning Act [Studentenverslag]
Hollemans, D. \ 2015
This study focuses on the Dutch Environment and Planning Act (in Dutch: Omgevingswet). Which is a law that as from 2018 will replace a plethora of laws, orders in council and rules of law that currently determine what is permitted in Dutch spatial pl ...
help
Bedrijven InvesteringsZone : een mogelijk financieringsinstrument voor investeren in de bedrijfsomgeving [Boek]
Borgstein, M. \ Polman, N. \ [2015]
De Experimentenwet Bedrijven InvesteringsZones biedt ondernemers de mogelijkheid om binnen een gezamenlijke Bedrijven InvesteringsZone (BIZ) een fonds in te stellen voor de uitvoering van gezamenlijke doelen in de openbare ruimte, aanvullend op wat d ...
help
Landschapsbeleid provincies [Brief]
Luiten, E. \ 2015
Tijdens de Landschapstriënnale Lingezegen in de zomer van 2014 ben ik met het netwerk van Provinciaal Adviseurs Ruimtelijke Kwaliteit en andere betrokken provincieambtenaren in gesprek geweest. We hebben daarbij onder meer gesproken over het feit dat ...
help
Glastuinbouw als motor tot duurzame ontwikkeling in bloemenregio \ Sierteelt&groenvoorziening [Artikel]
De Geest, W. \ 2014
Op het ogenblik loopt een strategisch project binnen de provincie Oost-Vlaanderen dat actief werkt rond het ruimtelijk beleid in de bloemenregio, meer specifiek de macrozone Gent-Oost. Dit gebeurt via een geïntegreerde gebiedsbenadering. Doel is onde ...
help
Startnotitie Watergebiedsplan Westeramstel : resultaat ambtelijke voorverkenning voorstel planproces watergebiedsplan [Boek]
Zon, Roswitha van \ 2014
Deze startnotitie bevat een voorstel tot het opstellen van een watergebiedsplan en de voorbereiding van een nieuw peilbesluit voor Westeramstel. Het plangebied Westeramstel heeft een oppervlak van 4750 ha en valt binnen de gemeenten Amstelveen, Uitho ...
help
Story telling in the office market: a research to the underlying causes that have shaped the developments in the Dutch office market [Studentenverslag]
Graaf, A.C.M. van de \ 2013
help
Embedding spatial quality: the case of national canals in the Netherlands [Studentenverslag]
Franssen, G.H.L.M. \ 2013
This thesis researches how spatial quality can be embedded in guidelines for future canal projects in the Netherlands through analysing scientific debates, policy debates and communities of practise.
help
Water als integraal domein : provinciale omgevingsvisie \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Ekkelboom, J. \ 2013
De provincie Gelderland heeft de 3 waterschappen op haar grondgebied op een unieke wijze betrokken bij het opstellen van de provinciale omgevingsvisie. Zij kregen de regie over de invulling van het integrale waterdomein met al zijn functies. Deze co- ...
help
Stedenbouwkundige vergunningsplicht : Codex hoofdstuk 5 \ Tuinaannemer [Artikel]
2012
De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening bepaalt dat ingrepen die impact hebben op de ruimtelijke ordening vergunningsplichtig zijn. De Vlaamse Regering heeft een aantal van deze ingrepen bij besluit van 1 december 2010 vrijgesteld van de vergunningspli ...
help
Effects of European particulate matter policy on municipal spatial planning [Studentenverslag]
Visser, B. de \ 2012
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.