Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 2276

 • help
 • uw selectie
 • export
  U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: Rubriek==407-A
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Bijzondere landschapselementen vereisen bijzonder beheer : ingoruïnes in Drenthe \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Verbers, A. \ Bregman, E. \ 2016
In Drente komen ongeveer 2500 ronde meertjes voor: mogelijk pingoruïnes. Behalve aardkundig en archeologisch zijn het ook in ecologisch en recreatief opzicht interessante locaties. Ze liggen zowel in het agrarisch cultuurlandschap en als in natuurgeb ...
help
Onderzoek ontgravingen en oude riviergeulen \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Oosterhoff, R. \ Thomas, J. \ Penning, R. \ Pijl, R. van der \ 2015
Bij oude rivierlopen kun je nog wel eens voor verassingen komen te staan als het om de samenstelling en dikte van de bodemlagen gaat. Het gevaar voor opbarsten bij ontgravingen is niet ondenkbeeldig. Daarom is het nuttig geotechnische risico-inventar ...
help
De toepassing van Delft3D numerieke delta's op reservoirgeologie : rivierdelta's diep in de ondergrond: hoe zien ze eruit? \ Geo.brief : nieuwsbrief van KNGMG, ALW en KTFG [Artikel]
Forzoni, A. \ Storms, J. \ Walstra, D.-J. \ Hoogendoorn, B. \ 2015
In dit artikel bieden de auteurs een kort overzicht van het huidige en toekomstig onderzoek naar langetermijn modelleren met Delft3D in Nederland (TU Delft, Universiteit Utrecht, IHE en Deltares), hoe we dit kunnen toepassen p[ reservoirgeologie, en ...
help
Geologie, bodems en landschappen van de Rijn-Maas delta [Collegedictaat]
Peek, G.J.W.C. \ Sonneveld, M.P.W. \ Jongmans, A.G. \ 2015
help
Passende Beoordeling Natuurbeschermingswet 1998 voor project Kwelderontwikkeling Koehoal door een slibmotor [Boek]
Baptist, M.J. \ 2015
Pilotproject om het gebaggerd slib uit de haven van Harlingen te verspreiden over de wadden. In het natura 2000 gebied. Door middel van een experimentele ‘slibmotor’ wordt het sedimentaanbod langs de kust ten noordoosten van Harlingen vergroot met al ...
help
Schaliegas in publiekrechtelijk kader : lessen uit de praktijk van conventionele gaswinning \ Milieu en recht [Artikel]
Brans, M.C. \ Brink, K.M. van den \ 2014
In 2011 is in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken een onderzoek gestart naar het winnen van schaliegas in de Nederlandse bodem. Op basis van de resultaten uit dat onderzoek heeft de Minister in 2013 geconcludeerd dat de risico's niet gr ...
help
Aardbevingen in Groningen, wat weten we en wat nog niet? \ Geo.brief : nieuwsbrief van KNGMG, ALW en KTFG [Artikel]
Schroot, B. \ Dost, B. \ 2014
Nadat het Groninger gasveld in 1959 ontdekt werd via een boring bij Slochteren, bleek dit het grootste gasveld ter wereld te zijn. Met een volume van ca. 2800 miljard kubieke meter. Sinds 1963 is er 2056 bcm aan aardgas geproduceerd. Wat er nu nog re ...
help
Verjonging van eilandstaarten [Presentatie]
Groot, A. de \ Oost, A. \ Lammmerts, E.J. \ Duin, W. van \ Veeneklaas, R. \ Wesenbeeck, B. van \ [2014]
Waddeneilanden in beweging; resultaten van onderzoek vanuit IMARES, Deltares, Bosgroep en EGG consult. Met als kernvraag: Hoe ontwikkelen eilandstaarten zich als het gaat om morfologie, waterhuishouding en vegetatie (en biodiversiteit), en wat is de ...
help
Modelling the effect of climate change on coastal dunes [Factsheet]
Keijsers, J.G.S. \ Groot, A.V. de \ Riksen, M.J.P.M. \ [2014]
The size and shape of coastal dunes depends on the balance between accretion and erosion. As both accretion and erosion are driven by climatic forces, our research question is: how does climate change influence dune development ?
help
Mijn mening : alle waterschappen moeten zich schaliegasvrij verklaren \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Vries, M. de \ 2014
De discussie over de winning van schaliegas duurt voort. Hoe groot zijn de risico's en wat vinden we aanvaardbaar? Marlies de Vries van Hoogheemraadschap Rijnland vindt dat waterschappen een heldere keuze moeten maken. Sterker nog: Rijnland heeft als ...
help
De risico's van schaliegas en steenkoolgas [Factsheet]
[2014]
Dit factsheet is een update van een eerder door Milieudefensie uitgegeven publicatie en behandelt de risico's van onconventionele gaswinning. Het biedt een overzicht van de laatste wetenschappelijke studies en praktijkervaringen, met name uit de Vere ...
help
Onverwachte gebeurtenissen in de bodem : gevolgen van ons handelen in beeld [Boek]
Lackin, J. \ Stuurman, R. \ Bleeker, R. \ 2014
Dit boek toont een scala aan onverwachte en ongewenste gebeurtenissen in de bodem, veelal als gevolg van menselijk handelen. Veel daarvan had voorkomen kunnen worden door een betere benutting vooraf van de bestaande kennis en ervaring. Vakmanschap is ...
help
Waarom onze beken kronkelen \ Resource : weekblad voor Wageningen UR [Artikel]
Kleis, R. \ 2014
Ons land is een echt bekenland. Vele tientallen beken doorkronkelen de zandgronden van het zuiden en oosten van ons land. Veel van die beken zijn in de eerste helft van de vorige eeuw rechtgetrokken. Omwille van de landbouw moest het water zo snel mo ...
help
Opsporing en winning van schaliegas [Brief]
Remkes, J.W. \ Glas, P.C.G. \ Veerman, C.P. \ 2014
IPO, Vewin en Unie van Waterschappen geven gezamenlijk hun visie op de noodzaak van gedegen vooronderzoek bij de noodzaak van schaliegaswinning. Zij zien niet in, dat de beoogde structuurvisie schaliegas voldoende waarborgen biedt. Een maatschappelij ...
help
Preparing for climate change: a research framework on the sediment-sharing systems of the Dutch, German and Danish Wadden Sea for the development of an adaptive strategy for flood safety [Boek]
Oost, A.P. \ Wang, Z.B. \ Groot, A.V. de \ Duren, L.A. van \ Valk, L. van der \ [2014]
The report proposes a research framework which follows a learning-by-doing approach along the three research lines: monitoring & data analysis, system research & modelling and field experiments (pilots). All studies together will take several decades ...
help
Vegetatie en opslibbing in de Peazemerlannen en het referentiegebied west-Groningen: jaarrapport 2013 [Boek]
Duin, W.E. van \ Leeuwen, P.-W. van \ Sonneveld, C. \ 2014
Deze rapportage beschrijft de monitoring in het kader van de bodemdaling onder de kwelder de Peazemerlannen, gelegen aan de Friese noordoostkust. Er wordt een overzicht gegeven van de activiteiten en meetresultaten in de kwelder en zomerpolder van de ...
help
De rol van het waterschap bij de opsporing en winning van schaliegas [Boek]
Putter, P. de \ Aerts, M. \ 2014
Schaliegas is een vorm van aardgas dat zich op 3 à 4 km diepte in leisteenlagen (schalie) bevindt. Om het schaliegas vrij te maken dient het gesteente gebroken te worden (fracken) door onder hoge druk grote hoeveelheden water, gemengd met zand en che ...
help
In Nederland weten we nog niets van schaliegas \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Geuns, L. van \ 2013
Om de discussie over schaliegas in Nederland goed te kunnen voeren, moeten we eerst onze informatievoorziening erover op peil brengen. Dat betekent beperkte proefboringen, dan kijken hoe we verder moeten. In de Verenigde Staten blijken ondertussen in ...
help
Geothermie in Nederland : van ambities naar realisaties \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Os, W.A. van \ 2013
Geothermie, het winnen van warmte uit de diepe ondergrond, wordt door velen gezien als een techniek die significant kan bijdragen aan onze toekomstige duurzame energiemix. Dit is ook terug te zien in het aantal vergunningsaanvragen dat bij het Minist ...
help
Waalwijk krijgt grip op de ondergrond : praktijkvoorbeeld van een snelle afwegingsmethode \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Schuur, G. \ Koenraadt, R. \ Raats, E. \ 2013
De ondergrond is vrijwel dagelijks in het nieuws. In veel gemeenten heeft de ondergrond politieke belangstelling. Daarnaast wil het Rijk, in het kader van de structuurvisie voor de ondergrond (STRONG), graag van gemeenten horen wat zij van belang vin ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.