Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 27

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: q="methode raad"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Onderzoeksapparatuur voor bomen vroeger en nu : van prikpen tot Picus : onderzoek \ Bomen : vakblad voor de boomverzorging [Artikel]
Scherpenzeel, H. van \ 2017
Tegenwoordig kunnen we bomen onderzoeken zonder dat ze hierdoor schade ondervinden, bijvoorbeeld door het gebruik van geluidstomografie of door met gepaste spanning aan bomen te trekken. Dit levert een beeld op van de inwendige houtkwaliteit of van d ...
help
Boomspecialisme : special \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
2015
Met de uitgave van deze special wil VHG Vakgroep Boomspecialisme het belang van bomen in het algemeen belichten en het vak van de boomspecialist in het bijzonder.
help
Protocol : beschrijving behandeling verzoeken om onderzoek naar schade [Boek]
2014
Het voorliggend protocol beschrijft de werkwijze van de commissie bij de behandeling van verzoeken om onderzoek naar schade. De beschrijving is gericht op de inhoudelijke behandelingbehandeling; de procedurele behandeling van een verzoek om onderzoek ...
help
Bomen kosten goed geld………. \ Stad + groen : vakblad over openbaar groen en het vergroenen van de buitenruimte [Artikel]
2014
Tja, een waarheid als een koe. Plan, ontwerp, aankoop, aanplant, beheer, alles bij elkaar zijn er bij wasdom boom, heel wat euro’s door de portemonnee gegaan. Boombeschadiging maakt daar soms in één klap een eind aan. Investeringen horen niet door an ...
help
Wat is mijn boom waard? : Belgen gebruiken al 30 jaar systeem om boomwaarde eenvoudig en eenduidig vast te stellen \ Boomzorg : vakblad voor boomverzorging en boombeheer in de openbare ruimte [Artikel]
Iersel, H. van \ 2010
In openbaar groen ontwikkelen verschillende partijen rekenmodellen om bomen een tastbare waarde te geven. De trend is daarbij meer en meer om bomen een echte geldwaarde te geven. Dit soort modellen gaat doorgaans compleet voorbij aan boomkwekerijprod ...
help
Ruimte voor bomen : Bomenbeleidsplan Hoorn [Boek]
Gemeente Hoorn \ 2009
Het bomenbeleidsplan steunt op het groenbeleidsplan uit 2004. Centraal in het boombeleid van Hoorn staat het beschermen van het huidige en toekomstige bomenbestand en het scheppen van voorwaarden voor een optimale ontwikkeling en verzorging van bomen ...
help
Kwart eeuw Groenstructuurplan : Hein van Asperen: uitbesteden prima, maar gemeente moet wel de regie \ Boomzorg : vakblad voor boomverzorging en boombeheer in de openbare ruimte [Artikel]
Iersel, H. van \ 2009
25 jaar geleden in 1984 was dr. Hein van Asperen (1940) werkzaam als directeur van de dienst Beplantingen van de gemeente Breda. Hij was op dat moment de eerste die de gemeentelijke visie op openbaar groen en de rol van de gemeente daarin liet opneme ...
help
Mag ik effe vangen? : onenigheid rond boomtaxaties \ Boomzorg : vakblad voor boomverzorging en boombeheer in de openbare ruimte [Artikel]
Verseveld, M. \ 2009
Over zorgplicht bij bomen. In deze bijdrage aandacht voor een discussie rond de kap van een monumentale plataan in Beneden Leeuwen: De Mina Kuppen Boom. Deze boom werd door een onderaannemer zo zwaar beschadigd dat de boom moest worden gekapt. Sindsd ...
help
Boomtaxateur, een vak apart \ Bomen : vakblad voor de boomverzorging [Artikel]
Elsland, M. van \ 2009
Sinds ir. André Raad in 1970 zijn ‘Proeve van een waardebepaling’ publiceerde in het vakblad Groen zijn er heel wat berekeningen losgelaten op bomen. Inmiddels bieden veel boomverzorgingsbedrijven naast de reguliere verzorging ook taxaties aan. De ta ...
help
De meerwaarde van een NVTB-taxateur : taxaties \ Bomen : vakblad voor de boomverzorging [Artikel]
Ingen, M. van \ 2009
Een aannemer heeft in opdracht van een gemeente, werkzaamheden uitgevoerd in het kader van de revitalisering van een woonwijk. Onderdeel hiervan was de renovatie van trottoirs en wegen; de bestaande bomen moesten hierbij behouden blijven.
help
Wat is mijn boom waard? (deel 1) \ Boomzorg : vakblad voor boomverzorging en boombeheer in de openbare ruimte [Artikel]
Rogaar, H. \ 2009
Is de waarde van een boom gelijk aan een kleine villa, of slechts een paar kuub zaag- en brandhout? De waarde van bomen spreekt velen tot de verbeelding, maar voor anderen roept het juist vraagtekens op. De boom groeit toch vanzelf, dus waarom een fi ...
help
Nieuwe rekenmethode voor boomtaxatie \ Bomen : vakblad voor de boomverzorging [Artikel]
Schoenmakers, H. \ 2007
Veel mensen zijn bekend met het vaststellen van de monetaire waarde van onroerend goed of het berekenen van schade aan schepen, ladingen, transporten of personen. Ze kunnen er zich wat bij voorstellen. Maar dat ook bomen waarde hebben die in geld is ...
help
Bomenwerk.com : de site van Groenwerk Amsterdam [Website]
Groenwerk \ [ca. 2006]
Een site van Groenwerk Amsterdam, met informatie over o.a. het kappen, planten, taxeren, snoeien en controleren van bomen.
help
Bomen taxeren volgens nieuwe methode [aanleg en onderhoud] \ Tuin en landschap : veertiendaags vakblad voor de groenvoorziening [Artikel]
Ros, E. \ 2005
Boomtaxateurs werken met een nieuwe taxatiemethode om de waarde van bomen in geld uit te drukken. De oude Methode Raad is hiermee komen te vervallen. De nieuwe methode bevat elementen van de Duitse methode Koch, maar is daar geen kopie van.
help
Methode raad : waarde van bomen berekenen [Website]
[ca. 2005]
help
Een kostbare zaak : schade aan bomen vaak onderschat \ Loonbedrijf in land- en tuinbouw : officieel orgaan van de Federatie van Verenigingen van Loonbedrijven in Land- en Tuinbouw in Nederland [Artikel]
Dijk, R.A.C. van \ 2003
Tijdens uitvoering van werken ontstaat regelmatig schade aan bomen. Uitleg over de mogelijke schadeoorzaken en schadebeelden, de methode Raad voor het bepalen van de grootte van de schade, inschakeling van geregistreerde taxateurs van de Nederlandse ...
help
Handleiding monumentale bomen : aanpak, organisatie en uitvoering van een monumentalebomenbeleid voor de stadsdelen van Amsterdam [Boek]
Gemeente Amsterdam, \ 2003
In deze handleiding voor monumentale bomen komen de volgende onderwerpen aan de orde: 1) Waarom een monumentale-bomenbeleid? 2) Gewenste gemeenschappelijke uitgangspunten. 3) Methodes en aanpak voor de inventarisatie van monumentale bomen. 4) Beoorde ...
help
Gesprek met André Raad: 'Van de bomen naar de geraniums' \ Bomennieuws : aktuele informatie uit binnen- en buitenland [Artikel]
Eeghen, F. van \ 2002
In een interview met André Raad, voormalig bosbouwer en hoofd van de plantsoenendienst Rotterdam, uitleg over de ontstaanswijze van de 'Methode Raad', een manier om de financiële waarde van bomen te berekenen. De prijs per cm2 stamdoorsnede wordt afg ...
help
Handreiking (regionale) waterkeringen en gebruiksfuncties [Boek]
Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer \ 2002
help
Grondwateronttrekking en bosschade : een werkwijze tot vaststelling van schade aan bos, natuur en landschap als gevolg van grondwateronttrekking [Boek]
2002
De Commissie van Deskundigen Grondwaterwet (CDG) heeft als taak het behandelen van de in het kader van de Grondwaterwet ingediende verzoeken om onderzoek naar schade door het onttrekken van grondwater of het infiltreren van water in de bodem met als ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.