Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 22

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: reeks-ppn==292495870
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Protocol voor monitoring landelijke mestmarkt onder een stelsel van gebruiksnormen [Boek]
Luesink, H.H. \ Bode, M.J.C. de \ Groot Koerkamp, P.W.G. \ Klinker, H. \ Verkerk, H.A.C. \ Oenema, O. \ 2006
LNV heeft aan de Commissie van Deskundigen Meststoffenwet (CDM) gevraagd een protocol op te stellen voor de monitoring van de mestmarkt. Dit WOT Natuur & Milieu rapport geeft uiteindelijk antwoord op de vraag hoe jaarlijkt de mestmarkt gemeten dient ...
help
FIONA 1.0 : technical description [Boek]
Groeneveld, R.A. \ Schrijver, R.A.M. \ 2006
FIONA is een optimaliseringsmodel dat is toegespitst op de inpasbaarheid van verschillende vormen van natuurbeheer op graasdierhouderijen. Het model maximaliseert het bedrijfssaldo binnen een aantal restricties die met elkaar de structuur weergeven v ...
help
Graadmeter Natuurwaarde voor aquatische natuur : typen, indicatoren en monitoring van regionale wateren [Boek]
Didderen, K. \ Verdonschot, P.F.M. \ 2006
De graadmeter natuurwaarde geeft inzicht in de toename of afname van de totale soortendiversiteit. De graadmeter is afgestemd op deelgebieden die bestaan uit een combinatie van fysisch-geografische regio's, met daarbinnen natuurtypen. Per type wordt ...
help
De provincies aan het werk : praktijkervaringen van provincies met natuur- en landschapsbeleid in de periode 1990-2005 : achtergronddocument bij Natuurbalans 2006 [Boek]
Sollart, K.M. \ Bosch, F.J.P. van den \ 2006
De provincies hebben de afgelopen vijftien jaar een belangrijke rol gespeeld bij de uitvoering van natuurbeleid en landschapsbeleid. Vanaf 2007 krijgen de provincies te maken met het investeringsbudget landelijk gebied (ILG). Over een periode van 7 j ...
help
Governance of biodiversity [Boek]
Selnes, T.A. \ Bavel, M.A.H.J. van \ Rheenen, T. van \ 2006
This WOT report summarizes the three major biodiversity conventions (Ramsar, Cites and CBD) and gives an impression of the governance of biodiversity in the Netherlands
help
Bouwen en natuur: Europese natuurwaarden op het ruimtelijk ordeningsspoor : achtergronddocument bij Natuurbalans 2006 [Boek]
Broekmeyer, M.E.A. \ Kistenkas, F.H. \ 2006
Voor dit WOT rapport is gebruik gemaakt van de m.e.r. projecten, en wel de onderwerpen 'bedrijventerrein', 'glastuinbouw' en 'woningbouw'
help
Hotspots dagvlinder biodiversiteit [Boek]
Swaay, C.A.M. van \ Mensing, V. \ Wallis de Vries, M.F. \ 2006
Voor een betrouwbare en verifieerbare voorspelling van de verandering van de natuurwaarde voor flora en fauna zijn ruimtelijk gedetailleerde gegevens en rekenmodellen nodig. In deze studie van Vlinderstichting en WOT Natuur & Milieu wordt een modelop ...
help
Towards sustainable agriculture and rural areas in Europe : a provisional assessment of four EU regions [Boek]
Rienks, W.A. \ Terluin, I.J. \ Vereijken, P.H. \ 2006
A WOT Natuur & Milieu study, compiled by Alterra and LEI. Four regions are: Emilia Romagna (Italy), Murcia (Spain), Slaskie Viovodship (Poland) and London South East (UK)
help
Natuur en mens : achtergronddocument bij Natuurbalans 2006 [Boek]
Sollart, K.M. \ Niet, R. de \ Overbeek, M.M.M. \ 2006
In dit WOT document wordt een overzicht gegeven van de ontwikkelingen van de afgelopen vijftien jaar in het beleid (LNV natuurbeleid en landschapsbeleid 'voor mensen') en in de feitelijke relatie tussen mensen en natuur en landschap. De analyse is ve ...
help
Monitoringsgegevens voor het natuurbeheer anno 2005 : ecologische effectiviteit regelingen natuurbeheer: achtergrondrapport 1 [Boek]
Knegt, B. de \ Bredenoord, H.W.B. \ Wiertz, J. \ Sanders, M.E. \ 2006
LNV heeft de Tweede kamer toegezegd na zes jaar het Programma Beheer (subsidies voor natuurbeheer) te zullen evalueren. De ecologische effectiviteit is als eerste onderwerp van evaluatie. Aan dit project (in handen van WOT Natuur & Milieu) is meegewe ...
help
Draaiboek Natuurbalans [Boek] - Herz. versie
Hinssen, M.A.G. \ Oostenbrugge, R. van \ Sollart, K.M. \ 2006
Compleet overzicht van de werkzaamheden van het WOT Natuur & Milieu instituut; het document bevateen toelichting bestaande uit 29 bijlagen
help
Recreatie en groen in en om de stad : achtergronddocument bij Natuurbalans 2006 [Boek]
Goossen, C.M. \ Langers, F. \ 2006
Voor de 50 grootste gemeenten wordt nagegaan, wat de gebruikswaarde, belevingswaarde en attractiewaarde is van hun groene ruimtes; hoe het groen gebruikt wordt, en of de afstand van invloed is op het gebruik (wandelen en fietsen); tevens is door WOT ...
help
Hotspots van biodiversiteit in Nederland op basis van broedvogelgegevens [Boek]
Turnhout, C. van \ Loos, W.B. \ Foppen, R.P.B. \ Reijnen, M.J.S.M. \ 2006
Dit WOT rapport richt zich op het vervaardigen van kaarten van broedvogels in Nederland. De inventarisatie is gemaakt op basis van landschapstype: open, halfopen en gesloten agrarisch, bos, duin, heide, kwelder en moeras. De basisgegevens zijn afkoms ...
help
Monitoring landschap : gebruik van steekproeven en landsdekkende bestanden [Boek]
Koomen, A.J.M. \ Nieuwenhuizen, W. \ Roos-Klein Lankhorst, J. \ Brus, D.J. \ Vereijcken, P.F.G. \ 2006
Het Milieu- en Natuurplanbureau wil voor landschap een monitorsysteem gaan opbouwen. In dit rapport staat de vraag centraal, of beschikbare landsdekkende bestanden gebruikt kunnen worden, ter vervanging van veldwaarnemingen en luchtfoto's
help
Europees en gebiedsgericht beleid: natuur tussen hamer en aambeeld? : een verkennend onderzoek naar de relatie tussen Europees beleid en gebiedsgericht beleid [Boek]
Pleijte, M. \ Bavel, M.A.H.J. van \ 2006
Dit onderzoek gaat over het al dan niet eenzijdig afstemmen van gebiedsgericht beleid op Europees beleid en de gevolgen hiervan voor de handelingen van de gebiedsactoren en daarmee uiteindelijk op de natuur in een gebied
help
Strategisch plan LARCH : van strategische visie naar plan van aanpak [Boek]
Verboom, J. \ Pouwels, R. \ Wiertz, J. \ Vonk, M. \ 2006
Model LARCH is sinds 1996 weinig veranderd. Momenteel is het Milieu- en Natuurplanbureau een belangrijke gebruiker, daarnaast zijn er de nodige toepassingen in het buitenland. Dit WOT Natuur & Milieu rapport geeft een analyse van wensen, mogelijkhede ...
help
Inzet van modellen voor evaluatie van de meststoffenwet : advies van de CDM-werkgroep harmonisatie modellen [Boek]
Velthof, G.L. \ Grinsven, J.J.M. van \ 2006
WOT Natuur en Milieu evalueert namens de Commissie Deskundigen Meststoffenwet de effecten van bemesting op het nitraatgehalte van bodem en water. De analyse is gebaseerd op de modellen STONE, WOD, SOBEK / Duflow
help
Jaarrapportage 2005 : WOT kennisbasis [Boek]
Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu \ 2006
LNV en Stichting DLO zijn eind 2004 een uitvoeringsovereenkomst WOT Natuur & Milieu aangegaan. Dit werkdocument bevat de jaarresultaten van het programma WOT kennisbasis
help
Jaarrapportage 2005 WOT-04-001 : monitor- en evaluatiesysteem agenda vitaal platteland [Boek]
Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu \ 2006
LNV en Stichting DLO zijn eind 2004 een uitvoeringsovereenkomst WOT Natuur & Milieu aangegaan. Dit werkdocument bevat de jaarrapportage van één van de vier onderdelen, namelijk "agenda vitaal platteland"
help
Jaarrapportage 2005 WOT-04-002 : onderbouwend onderzoek natuurplanbureaufunctie [Boek]
Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu \ 2006
LNV en Stichting DLO zijn eind 2004 een uitvoeringsovereenkomst WOT Natuur & Milieu aangegaan. Dit werkdocument bevat de jaarrapportage van één van de vier onderdelen, namelijk "onderbouwend onderzoek Natuurplanbureaufunctie"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.