Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 20 / 43

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: reeks-ppn==292495870
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Functionele agrobiodiversiteit : inventarisatie van nut, noodzaak en haalbaarheid van het ontwikkelen van een indicator voor het MNP [Boek]
Bosch, F.J.P. van den \ 2007
Dat gangbare landbouw schadelijk is voor het milieu en dat in landbouwgebieden minder en vooral andere biodiversiteit voorkomt dan in natuurgebieden is een geaccepteerde stelling. Anderzijds is algemeen geaccepteerd dat het afzien van het gebruik van ...
help
Werkprogramma 2008 : Unit Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOT-04), onderdeel planbureaufuncties Natuur en Milieu [Boek]
Hinssen, P.J.W. \ 2007
help
Natuur en landschap voor mensen : achtergronddocument bij Natuurbalans 2007 [Boek]
Vreke, J. \ Donders, J.L.M. \ Elands, B.H.M. \ Goossen, C.M. \ Langers, F. \ Niet, R. de \ Vries, S. de \ 2007
Dit WOT rapport analyseert twee aspecten. 1. ‘Mensen-voor-natuurbeleid’ dat erop is gericht om de houding en het gedrag van mensen ten opzichte van natuur te beïnvloeden, zodanig dat het draagvlak voor natuur en natuurbeleid toeneemt (zoals NME Natuu ...
help
Basiskaart Natuur aquatisch - Dl. 1: Beleidskaarten en prototype [Boek]
Didderen, K. \ Verdonschot, P.F.M. \ Bleeker, M. \ 2007
Om knelpunten in de waterkwaliteit te kunnen aanduiden moeten op termijn 3 kaarten 1. Beleidskaart aquatische natuur 2. Kaart waterhuishoudkundige eisen 3. Kaart actuele waterhuishoudkundige toestand voor aquatische natuur in dezelfde termen als de e ...
help
Synergie Ecologische Hoofdstructuur en Natura 2000-gebieden : wat stuurt het beheer? [Boek]
Broekmeyer, M.E.A. \ Schouwenberg, E.P.A.G. \ Sanders, M.E. \ Pouwels, R. \ 2007
Nederland moet in 2007 aan de Europese Unie rapporteren over de implementatie en effectiviteit van de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn (VHR). Daarvoor heeft LNV aan het Milieu- en Natuurplanbureau gevraagd een ex-ante evaluatie uit te voeren: ho ...
help
Verslag van de dialogen over duurzame landbouw in 2006 [Boek]
Brasser, E.A. \ Kerkhof, M.F. van de \ Groot, A.M.E. \ Bos-Gorter, L. \ Borgstein, M.H. \ Leneman, H. \ 2007
In opdracht van de WOT Natuur & Milieu zijn in 2006 in totaal zeven dialogen georganiseerd door LEI, WING (Wageningen UR) en het Instituut voor Milieuvraagstukken IVM, Amsterdam. Dialogen zijn gehouden in zes sectoren: de varkens-, melkvee- en pluimv ...
help
Indicators for the 'Convention on biodiversity 2010' - 9: Connectivity/fragmentation of ecosystems: spatial conditions for sustainable biodiversity : fact sheet [Boek]
Reijnen, M.J.S.M. \ 2007
help
Indicators for the 'Convention on biodiversity 2010' - 11: Government expenditure on land acquisition and nature development for the National Ecological Network (EHS) and expenditure for international biodiversity projects : fact sheet [Boek]
Gaaff, A. \ Verburg, R.W. \ 2007
An inventory of LEI on government land transactions as to nature conservation
help
Betekenissen van landschap in onderzoek voor het Milieu- en Natuurplanbureau : een bibliografisch overzicht [Boek]
Custers, M.H.G. \ 2007
Dit WOT rapport bevat de onderdelen: De natuurlijke en culturele betekenis van landschap, de beleving van het landschap, gebruikswaarde van landschap: recreatie en toerisme, en de economische betekenis van het landschap. Bij de zoektocht naar relevan ...
help
Beheerskosten van Natura 2000-gebieden [Boek]
Jong, J.J. de \ Bouwma, I.M. \ Wijk, M.N. van \ 2007
Als onderdeel van de implementatie van de Vogelrichtlijn (1979) en Habitatrichtlijn (1992) is Nederland bezig om 162 Natura 2000-gebieden aan te wijzen. Voor de instandhouding van habitats en soorten in de Natura 2000-gebieden is een goed beheer bela ...
help
Spiegeltje, spiegeltje aan de muur, valt er iets te leren van een andere planningscultuur? [Boek]
Kruit, J. \ Salverda, I.E. \ 2007
Groen levert een positieve bijdrage aan de kwaliteit van de stedelijke leefomgeving. Toch blijft bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen een onbalans tussen rood en groen, ondanks de aandacht en investeringen van de rijksoverheid. Wat onduidelijk is, i ...
help
Indicators for the 'Convention on biodiversity 2010' - 3: Biodiversiteit Nederlandse landbouwhuisdieren en gewassen [Boek]
Windig, J.J. \ Veller, M.G.P. van \ Hiemstra, S.J. \ 2007
Dit rapport geeft een overzicht van de huidige stand van zaken (tot 2006) van de biodiversiteit van landbouwgewassen en – huisdieren. Gedetailleerde gegevens van alle rassen en vooral over de historische verandering in biodiversiteit zijn niet beschi ...
help
Working with biodiversity goals in European directives : a comparison of the implementation of the Birds and Habitat Directives and the Water Framework Directive in the Netherlands, Belgium, France and Germany [Boek]
Apeldoorn, R.C. van \ 2007
The Netherlands is the only country in this study to have set ecological goals related to the Birds and Habitats Directive (BHD) at the national level. Neither Germany nor France and Belgium have been formulated such national- level goals and even th ...
help
Indicators for the 'Convention on biodiversity 2010' - 7a: Influence of climate change on biodiversity [Boek]
Nijhof, B.S.J. \ Vos, C.C. \ Strien, A.J. van \ Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu \ 2007
This report takes the first steps for the development of a climate change indicator system, based on the different responses of species to climate change. The usefulness of several climate change indicators is tested, by analyzing the relation betwee ...
help
Sturen op niveau : perversies tussen national natuurbeleid [Boek]
Kuindersma, W. \ Dam, R.I. van \ Vreke, J. \ 2007
Deze WOT studie gaat over de besluitvormingsprocessen in het Nederlandse natuurbeleid. Daarbij zijn een aantal gebieden geselecteerd: het experiment Gaasterland; de Renkumse Beek en nationaal park Dwingelderveld
help
Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu : werkplan 2007 [Boek]
Hinssen, P.J.W. \ 2007
help
Manual of PEARLNEQ v4 [Boek]
Boesten, J.J.T.I. \ Tiktak, A. \ Leerdam, R.C. van \ 2007
This document describes a PEARLNEQ-PEST combination, which can be used to estimate the parameters for long-term sorption kinetics in the PEARL model on the basis of an incubation experiment for a certain soil and a certain pesticide. The combination ...
help
Huidige en toekomstige stikstofbelasting op de Natura 2000-gebieden : achtergronddocument ex ante evaluatie van de Vogel- en Habitatrichtlijnen in Nederland [Boek]
Schouwenberg, E.P.A.G. \ 2007
De duinen steken relatief gunstig af wat betreft stikstofdepositie. Een groot deel van de duinen bevindt zich op afstand van belangrijke stikstof-emissiebronnen als de landbouw. Graslanden en bossen profiteren het eerst van een afname van de stikstof ...
help
Evaluatie van natuurbeleidsprocessen [Boek]
Vreke, J. \ 2007
Het doel van deze notitie is inzicht te geven in een aantal keuzes die bij het inrichten van een beleidsevaluatie moeten worden gemaakt en in de mogelijke consequenties van bepaalde keuzes voor de invulling en de uitkomst van de evaluatie. Voor de in ...
help
Reparatie hydrologie voor STONE 2.1 : beschrijving reparatie-acties, analyseresultaten en beoordeling plausibiliteit [Boek]
Bakel, P.J.T. van \ Kroon, T. \ Kroes, J.G. \ Hoogewoud, J. \ Pastoors, R. \ Massop, H.T.L. \ Walvoort, D.J.J. \ 2007
Voor de berekeningen met het STONE-instrumentarium voor de Evaluatie Mestbeleid is de hydrologie van de 6405 plots op een aantal punten aangepast ten opzichte van STONE 2.0. De effecten van deze veranderingen zijn geanalyseerd en beoordeeld. De belan ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.