Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 18 / 18

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: reeks-ppn==292495870
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
How to manage changes in rural areas in desired directions? [Boek]
Oenema, O. \ 2005
Inventory of ideas (mind maps) of: Vaclav Smil (Manitoba), Krijn Poppe (LEI), Jan van Tatenhove (Amsterdam), Ina Horlings (Telos), Madeleine van Mansfeld (Alterra)
help
Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu : werkplan 2006 [Boek]
Hinssen, P.J.W. \ 2005
WOT Natuur & Milieu werkplan
help
Graadmeters aquatische natuur : fase 1: vergelijking van de graadmeter Natuurwaarde met de Natuurdoeltypen en KRW-maatlatten [Boek]
Verdonschot, P.F.M. \ Evers, C.H.M. \ Nijboer, R.C. \ Didderen, K. \ 2005
Op verzoek van Milieu- en Natuurplanbureau zijn voor aquatische ecosystemen graadmeters ontwikkeld voor een aantal waterlopen
help
Lokaliseren kansen en knelpunten van de Ecologische Hoofdstructuur : met informatie van de terreinbeheerders [Boek]
Sanders, M.E. \ Lammers, G.W. \ 2005
Regiodeskundigen van terreinbeheerders van Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Provinciale Landschappen zijn uitgenodigd mee te denken over het ten uitvoer brengen van de EHS. Dit WOT Natuur & Milieu rapport doet verslag van de workshops
help
Ontwikkeling en beheer van SMART2-SUMO : ontwikkelings- en beheersplan en versiebeheerprotocol [Boek]
Mol-Dijkstra, J.P. \ 2005
Modelketens zijn in staat schattingen te maken van potentiële biodiversiteit bij gegeven combinaties van N-depositie, zuurdepositie, vochttoestand en beheer, waarbij tevens rekening wordt gehouden met onderlinge interacties tussen deze stressfactoren ...
help
De plaats van natuur in beleidsprocessen : casus: besluitvormingsproces POL-aanvulling bedrijventerreinen Zuid-Limburg [Boek]
Vreke, J. \ Dam, R.I. van \ Bosch, F.J.P. van den \ 2005
WOT Natuur & Milieu onderzoek
help
Projectverslagen 2004 : programma 394 - natuurplanbureaufunctie [Boek]
Eimers, J.W. \ 2005
help
Recreatie: kennis- en datavoorziening voor MNP-producten : discussienota [Boek]
Sollart, K.M. \ 2005
help
Ontwikkeling economisch-ecologisch optimaliseringmodel natuurbeheer in combinatie met agrarische bedrijfsvoering : studie in het licht van LNV-beleidsombuiging "van verwerving naar beheer" [Boek]
Melman, T.C.P. \ Groeneveld, R.G. \ Schrijver, R.A.M. \ Huiskes, H.P.J. \ 2005
Van natuurdoeltype naar beperking op landgebruik; van beperking op landgebruik naar bedrijfsresultaat; ontwikkeling van methodologie door Alterra en LEI; een WOT Natuur & Milieu rapport
help
Commissie van Deskundigen Meststoffenwet : taken en werkwijze [Boek]
Velthof, G.L. \ 2005
help
Monitoring en evaluatie agenda vitaal platteland : inventarisatie aanbod monitoringsystemen [Boek]
Dijkstra, H. \ 2005
WOT Natuur & Milieu inventariseert 47 monitoringsystemen, die gerangschikt worden in 6 deelgebieden: 1. basisregistratie; 2. basisdatabronnen; 3. meetnetten met gegevensverzamelingen; 4. monitoringsystemen; 5. graadmeterstelsels van drie planbureaus; ...
help
Beschrijving recreatie-indicatoren voor de Monitoring en Evaluatie Agenda Vitaal Platteland (ME-AVP) [Boek]
Goossen, C.M. \ Vries, S. de \ 2005
WOT Natuur & Milieu recreatie-onderzoek
help
Ontwikkelen met kwaliteit : een verkenning van evaluatiecriteria [Boek]
Gerritsen, A.L. \ Kruit, J. \ Kuindersma, W. \ 2005
WOT Natuur & Milieu achtergrondsdocument rond invulling van ontwikkelingsplanologie, zoals gepresenteerd in de Nota Ruimte. Visie op grond van gesprekken met: gemeenten, provincies, LNV, Landschapsbeheer Nederland, Stichting Instandhouding Kleine Lan ...
help
Lijnvormige beplanting Groene Woud : een studie naar het verdwijnen van lanen en perceelsrandbegroeiing in de Meierij [Boek]
Straalen, F.M. van \ 2005
WOT Natuur & Milieu landschapsanalyse in het kader van aanwijzing van het gebied als nationaal landschap. Het kleinschalige en groene karakter van het Groene Woud is aan het verdwijnen. Het onderzoek richt zich specifiek op het behoud van opgaande be ...
help
Impact van verschillende wereldbeelden op de landbouw in Nederland : achtergronddocument bij 'Verkenning Duurzame Landbouw' [Boek]
Bont, C.J.A. de \ Boekhoff, M. \ Rienks, W.A. \ Smit, A. \ Tonneijck, A.E.G. \ 2005
WOT Natuur & Milieu uitwerking van duurzame landbouw in acht thema's
help
Strategisch plan van de unit Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu : 2005-2009 [Boek]
Hinssen, P.J.W. \ 2005
Meerjarenplan WOR Natuur & Milieu
help
Onderbouwend onderzoek voor de natuurplanbureau-functie van het MNP : thema's en onderzoeksvragen 2006 [Boek]
WOT-unit Natuur & Milieu \ 2005
Analyse van kennisontwikkeling voor de gebieden: implementatie van beleid, landschapskwaliteit, natuur, welzijn en draagvlak, betekenis van de EHS, ontwikkeling in de landbouw, waterbeleid, internationale aspecten van natuurbeleid, kosten en baten va ...
help
BelevingsGIS (versie 2) : auditverslag [Boek]
Ottens, H.F.L. \ Staats, H.J.A.M. \ 2005
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.