Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 38

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: reeks-ppn==292495870
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Werkprogramma 2008 : Unit Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOT-04), programma 001/003/005 [Boek]
Hinssen, P.J.W. \ 2008
help
Jaarrapportage 2007 : WOT-04-006 Natuurplanbureaufunctie [Boek]
Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu \ 2008
help
Jaarrapportage 2007 : WOT-04-005 M-AVP (Monitoring Agenda Vitaal Plattenland) [Boek]
Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu \ 2008
help
Tussen de bomen het geld zien : Programma Beheer en vergelijkbare regelingen in het buitenland (een quick-scan) [Boek]
Smits, M.J. \ Bogaardt, M.J. \ Eaton, D. \ Roza, P. \ Selnes, T. \ 2008
Het Programma Beheer is per 1 januari 2007 opgegaan in het Investeringsbudget Landelijk gebied (ILG). De regelingen die vallen onder Programma Beheer zijn overgedragen aan de provincies. De centrale vraag van dit onderzoek is: Wat zijn de overeenkoms ...
help
Habitat Allocation to Maximize BiOdiversity : a technical description of the HAMBO model [Boek]
Groeneveld, R.A. \ Rudrum, D.P. \ 2008
To evaluate the cost-effectiveness of spatial allocations of nature conservation, it is necessary that a benchmark allocation can be known that achieves the maximum ecological value at given costs. This calls for an optimisation model that takes into ...
help
Economische effecten van inzet van landbouwsubsidies voor milieu, natuur en landschap in Nederland : achtergrond bij MNP-rapport Opties voor Europese landbouwsubsidies [Boek]
Helming, J.F.M. \ Schrijver, R.A.M. \ 2008
Doel van dit onderzoek is inzicht te krijgen in de gevolgen van inzet van landbouwsubsidies voor milieu-, natuur- en landschapsmaatregelen, voor de productie en het sectorinkomen van de Nederlandse landbouw en de melkveehouderij in het bijzonder. Het ...
help
Beheers- en ontwikkelingsplan 2007 : kennismodel effecten landschap kwaliteit, monitoring schaal, belevingsGIS [Boek]
Roos-Klein Lankhorst, J. \ 2008
Dit tweede Beheers- en Ontwikkelingsplan geeft een visie op het beheer en de verdere ontwikkeling van drie MNP-modellen voor de graadmeters Landschap, Beleving en Recreatie, voor de periode 2007. Het is gebaseerd op het eerste Beheers- en Ontwikkelin ...
help
Kennis over de effecten van EU-beleid op natuur en landschap [Boek]
Smits, M.J.W. \ Bogaardt, M.J. \ 2008
Doel van het onderzoek is een actueel overzicht te geven van de beschikbare kennis van 1. effecten van de uitvoering van landbouwmilieumaatregelen, 2. de Nitraatrichtlijn, en 3. de overgang naar bedrijfstoeslagen, op natuur en landschap. Daarbij zal ...
help
Aansturing en kosten van het natuurbeheer : ecologische effectiviteit regelingen natuurbeheer [Boek]
Wijk, M.N. van \ 2008
In het kader van de Ecologische evaluatie van de regelingen voor natuurbeheer die het Milieu- en Natuurplanbureau in 2006/2007 heeft uitgevoerd, is onder meer onderzoek gedaan naar proces- en bestuurskundige aspecten van de regelingen voor natuurbehe ...
help
Gevoeligheids- en onzekerheidsanalyse van SUMO [Boek]
Wamelink, G.W.W. \ 2008
Het model SUMO2 simuleert de vegetatieontwikkeling en biomassa-ontwikkeling voor de meeste vegetatietypen die in Nederland voorkomen. Het is geïntegreerd in het model SMART2, dat bodemprocessen simuleert. Beide modellen doen op jaarbasis uitspraken o ...
help
Verkenning Europese versie van de website www.daarmoetikzijn.nl [Boek]
Goossen, C.M. \ Meeuwsen, H.A.M. \ Franke, G.J. \ Kuyper, M.C. \ 2008
In Europa wordt het landschap steeds belangrijker. Er wordt op allerlei manieren onderzoek gedaan naar wensen die mensen hebben voor de leef- of recreatieomgeving. Vaak in de vorm van (dure) enquêtes. Een nieuwe methode via het principe van ”first gi ...
help
Verkenning van de mogelijkheden voor de ontwikkeling van een metamodel voor de uitspoeling van stikstof uit landbouwgronden [Boek]
Salm, C. van der \ Hoogland, T. \ Walvoort, D.J.J. \ 2008
Op basis van een groot aantal runs van SWAP/ANIMO is een metamodel voor de voorspelling van de stikstofuitspoeling ontwikkeld. In deze studie zijn twee verschillend benaderingen gevolgd om een metamodel te ontwikkelen: (i) een (statistisch) model waa ...
help
Boomkwekerij en aardkunde in Nederland [Boek]
Maas, G.J. \ Reuler, H. van \ 2008
In opdracht van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) is een verkennend onderzoek uitgevoerd naar het effect van de sector boomkwekerij op de kwaliteiten van het landschap die samenhangen met het reliëf en de bodem. De vraag in dit onderzoek is o ...
help
Relatie tussen bodem, atmosfeer en vegetatie in het Landelijk Meetnet Flora (LMF) [Boek]
Dobben, H.F. van \ Wegman, R.M.A. \ 2008
Het Landelijk Meetnet Flora (LMF) is een landelijk meetnet van ca. 11.000 permanente kwadraten (pq’s) die met intervallen van enkele jaren worden opgenomen. Een van de doelen van het LMF is het signaleren van landelijke veranderingen in milieuconditi ...
help
SWASH manual 2.1 : user's guide version 2 [Boek]
Berg, F. van den \ Adriaanse, P.I. \ Roller, J.A. te \ Vulto, V.C. \ Groenwold, J.G. \ 2008
Spray drift, drainage and run-off are three major routes of pesticide entry into surface waters. Using spray-drift deposition tables and the MACRO, PRZM and TOXSWA models the exposure concentrations in surface waters can be assessed. Exposure scenari ...
help
Jurisprudentiemonitor natuur 2005-2007 : rechtsontwikkelingen Natura 2000 en Ecologische Hoofdstructuur [Boek]
Kistenkas, F.H. \ Kuindersma, W. \ 2008
In 2007 deed de Raad van State een baanbrekende uitspraak over de door de communautaire jurisprudentie geëiste zekerheid bij de habitattoets. Anders dan het Europese Hof van Justitie (HvJEG) eist de Raad van State geen zekerheid op het moment van ver ...
help
Protocol beoordeling stoffen Meststoffenwet : versie 1.1 [Boek]
Dijk, T.A. van \ Driessen, J.J.M. \ Ehlert, P.A.I. \ Hotsma, P.H. \ Montforts, M.H.M.M. \ Plessius, S.F. \ Oenema, O. \ 2008
Deze publicatie geeft antwoord op de vraag ‘hoe rest- of afvalstoffen beoordeeld moeten worden om te kunnen worden aangewezen als meststof’. Een dergelijke aanwijzing is mogelijk indien is komen vast te staan dat er geen landbouwkundige of milieukund ...
help
Ammoniakemissies uit de landbouw in Milieubalans 2006: uitgangspunten en berekeningen [Boek]
Hoogeveen, M.W. \ Luesink, H.H. \ Mokveld, L.J. \ Wisman, J.H. \ 2008
Met het oog op de Milieubalans 2006 en de emissieregistratie maakte het LEI een berekening van de ammoniakemissie over 2004, met voorlopige berekeningen over 2005. De berekeningen zijn gemaakt met het mest- en ammoniakmodel (MAM). Uitgangspunten voor ...
help
Tot elkaar veroordeeld? : het belang van gebiedsprocessen voor de natuur [Boek]
Selnes, T.A. \ Wielen, P. van der \ 2008
Met het Investeringsbudget landelijk gebied (ILG) raken het natuurbeleid en de vele gebiedsprocessen in Nederland steeds meer met elkaar verstrengeld. De vraag hier is op welke manier gebiedsprocessen bijdragen aan de uitvoering van het natuurbeleid. ...
help
LARCH Status A [Boek]
Pouwels, R. \ Greft, J.G.M. van der \ Adrichem, M.H.C. van \ Kuipers, H. \ Jochem, R. \ Reijnen, M.J.S.M. \ 2008
LARCH is a model that is used by the Netherlands Environmental Assessment Agency (PBL) for ex-ante and ex-post evaluations of Dutch nature policies. LARCH generates the potential habitat networks of a species. LARCH will not predict the actual distri ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.