Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Geselecteerd op:

Records 1 - 100 / 198

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: reeks-ppn==292495870
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Vijftig jaar monitoring en beheer van de Friese en Groninger kwelderwerken: 1960-2009 [Boek]
Dijkema, K.S. \ Duin, W.E. van \ Dijkman, E.M. \ Nicolai, A. \ Jongerius, H. \ Keegstra, H. \ Egmond, L. van \ Venema, H.J. \ Jongsma, J.J. \ 2011
In de Waddenzee liggen langs de noordkust van het vasteland van Groningen en Friesland 6000 ha voormalige landaanwinningswerken. Door middel van sturing van natuurlijke processen zijn daarin halfnatuurlijke kwelders gevormd. De kwelders zijn door mid ...
help
Landschappelijke effecten van ontwikkelingen in de landbouw [Boek]
Agricola, H.J. \ Hoefs, R.M.A. \ Doorn, A.M. van \ Smidt, R.A. \ Os, J. van \ 2010
Alterra heeft voor 23 Nederlandse cultuurlandschappen onderzocht hoe de landbouw zich heeft ontwikkeld en wat de verwachtingen zijn tot 2020. Het resultaat is een aantal landsdekkende kaarten met landschappelijke effecten. Schaalvergroting en daarmee ...
help
Standplaatsfactoren afgeleid standplaatsfactoren afgeleid van hydrologische modeluitkomsten : methodeontwikkeling en toetsing in het Drentse Aa-gebied [Boek]
Hoogland, T. \ Kemmers, R.H. \ Cirkel, D.G. \ Hunink, J.C. \ 2010
Om verdroging in beeld te brengen is, naast informatie over hydrologische randvoorwaarden voor natuur, informatie nodig over actuele grondwaterstand, kwel en kwaliteit van ingelaten water in natuurgebieden. In dit werkdocument wordt een methode besch ...
help
Kosteneffectieve natuur in landbouwgebieden : methode om effecten van maatregelen voor de verhoging van biodiversiteit in landbouwgebieden te bepalen, een test in Noordoost-Twente en West-Zeeuws-Vlaanderen [Boek]
Schrijver, R.A.M. \ Corporaal, A. \ Ozinga, W.A. \ Rudrum, D. \ 2010
Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) hanteert een set van zes graadmeters om de kwaliteit van de natuur in Nederland te monitoren. De graadmeter voor de kwaliteit van het landelijke gebied is echter nog niet operationeel. Het doel van deze studi ...
help
Nederland is groener dan kaarten laten zien : mogelijkheden om 'groen' beter te inventariseren en monitoren met de automatische classificatie van digitale luchtfoto's [Boek]
Kramer, H. \ Oldengarm, J. \ Roupioz, L.F.S. \ 2010
Kleine landschapselementen en het groen in bebouwd gebied kunnen onvoldoende met landelijke databestanden in beeld worden gebracht omdat de kwaliteit van de landelijke databestanden daarin tekortschiet. Het doel van dit project is een methode te ontw ...
help
Graadmeters aquatische natuur : analyse gegevenskwaliteit Limnodata [Boek]
Verdonschot, P.F.M. \ Oosten-Siedlecka, A.M. van \ 2010
Onderzoek is uitgevoerd om een beeld te verkrijgen van de geschiktheid van gegevens in de Limnodata om een methode te ontwikkelen voor het waarderen van aquatische natuurkwaliteit en om bij te dragen aan de ontwikkeling van het standaardiseren van ge ...
help
Aggregation of ecological indicators for mapping aquatic nature quality : overview of existing methods and case studies [Boek]
Knotters, M. \ Lahr, J. \ Oosten-Siedlecka, A.M. van \ Verdonschot, P.F.M. \ 2010
Indicatoren van de aquatische natuurkwaliteit worden berekend op basis van ecologische monitoringsgegevens van individuele locaties. Deze resultaten dienen t.b.v. hun rapportage geaggregeerd en opgeschaald te worden naar een hoger niveau (stroomgebie ...
help
MOVE : MOdel for terrestrial VEgetation version 4.0 [Boek]
Adrichem, M.H.C. van \ Wortelboer, F.G. \ Wamelink, G.W.W. \ 2010
The model MOVE was first developed in the late eighties of the last century. The here described model version MOVE4 is the latest version. The model MOVE describes the relationship between the occurrence of plant species and environmental variables u ...
help
Zicht op natuur- en landschapsorganisaties : achtergronddocument bij Natuurverkenning 2011 [Boek]
Vader, J. \ Donders, J.L.M. \ Bredenoord, H.W.B. \ 2010
Er is in de maatschappij veel draagvlak voor particuliere organisaties die zich bezighouden met bescherming en ontwikkeling van natuur en landschap. Het grote aantal organisaties op dit gebied en hun omvangrijke achterban illustreren dit. Het draagvl ...
help
Global change of land use systems : IMAGE: a new land allocation module [Boek]
Letourneau, A.P. \ Verburg, P.H. \ Stehfest, E. \ 2010
The Integrated Model to Assess the Global Environment (IMAGE) aims at assessing the state of the environment taking into account the effects of human activities. Although human population often makes use of a land area to satisfy various needs, most ...
help
Interviewserie 'Het park van de toekomst' : achtergronddocument bij natuurverkenning 2011 [Boek]
Heer, M. de \ 2010
Voor de Natuurverkenning 2011 onderzoekt het Planbureau voor de Leefomgeving vier streefbeelden voor natuur. Eén van deze streefbeelden is Beleefbare natuur. Stadsparken zijn een belangrijke omgeving waar burgers natuur kunnen beleven. Om de uitwerki ...
help
Quick scan kosteneffectiviteitanalyse aquatische natuur [Boek]
Linderhof, V.G.M. \ Leneman, H. \ 2010
Dit werkdocument geeft inzicht in de wijze waarop de kosteneffectiviteit van de biodiversiteit in aquatische natuur kan worden bepaald. Via literatuurstudie en gesprekken met experts is bestaande en ook de nog ontbrekende kennis om een kosteneffectiv ...
help
Waardering en recreatief gebruik van Nationale Landschappen door haar bewoners [Boek]
Boer, T.A. de \ 2010
Dit werkdocument bevat de tussenresultaten van het onderzoek naar de waardering en het recreatief gebruik van Nationale Landschappen door haar bewoners. Hiervoor hebben 2741 respondenten uit een internetpanel een vragenlijst ingevuld. Deze data worde ...
help
Varianten van natuurbeleid: voorbereidende kostenberekeningen : achtergronddocument bij Natuurverkenning 2011 [Boek]
Leneman, H. \ Schouten, A.D. \ Verburg, R.W. \ 2010
Dit werkdocument geeft een overzicht van aanpak, werkwijze en resultaten van berekeningen van kosten van verschillende varianten, die ter voorbereiding van de Natuurverkenning 2011 van het Planbureau voor de Leefomgeving zijn uitgewerkt. De varianten ...
help
Broedsucces van kustbroedvogels in de Waddenzee in 2007 en 2008 [Boek]
Kleunen, A. van \ Koffijberg, K. \ Boer, P. de \ Ninehuis, J. \ Camphuysen, P.J. vna \ Schekkerman, H. \ Oosterbeek, K.H. \ Jong, M.L. de \ Ens, B.J. \ Smit, C.J. \ 2010
Voor het derde en vierde opeenvolgende jaar werd het broedsucces van een aantal kustbroedvogels in de Waddenzee bepaald. Van Eider, Scholekster, Kluut, Kokmeeuw, Zilvermeeuw en Visdief, alsmede van Kleine Mantelmeeuw en Noordse Stern werd informatie ...
help
Natuurkwaliteit van het agrarisch gebied [Boek]
Knegt, B. de \ Clement, J. \ Goedhart, P.W. \ Sierdsema, H. \ Swaay, C.A.M. van \ Wiersma, P. \ 2010
Dit werkdocument geeft een beschrijving van de methode en de eerste resultaten van de natuurkwaliteit van het agrarisch gebied. Hiermee is een eerste kaart en graadmeter van de natuurkwaliteit van het agrarisch gebied op nationaal schaalniveau gereed ...
help
Natuurgebieden in Europa: bescherming en financiering [Boek]
Apeldoorn, R.C. van \ Bouwma, I.M. \ Doorn, A.M. van \ Naeff, H.S.D. \ Hoefs, R.M.A. \ Elbersen, B.S. \ Rooij, B.J.R. van \ 2010
In dit werkdocument is informatie verzameld over de bescherming van Europese natuurgebieden (Natura 2000-gebieden en overige beschermde gebieden) en over enkele Europese fondsen, die voor gebiedsbescherming worden gebruikt. Deze informatie is verzame ...
help
Storende elementen in beeld : de impact van menselijke artefacten op de landschapsbeleving nader onderzocht [Boek]
Vries, S. de \ Custers, M.H.G. \ Boers, J. \ 2010
Om beleidsopties in beeld te brengen, is de invloed onderzocht van de vormgeving van een drietal doorgaans vrij storende elementen op de impact die deze elementen hebben op de aantrekkelijkheid van het landschap. Het betreft windturbineparken, bedrij ...
help
Farmers' behavior and the provision of public goods: towards an analytical framework [Boek]
Jongeneel, R.A. \ Ge, L. \ 2010
The new CAP reform aims to stimulate the role of agriculture as provider of public goods. An analytical framework is developed to model farmers’ decision making and to gain insight into farmers’ behaviour in response to a number of policy instruments ...
help
Kennismarkt 27 april 2010 : van onderbouwend onderzoek Wageningen UR naar producten Planbureau voor de Leefomgeving [Boek]
Wageningen Universiteit en Research Centrum \ Planbureau voor de Leefomgeving \ 2010
Dit werkdocument bevat 34 bijdragen van Alterra, LEI m.b.t. Planbureau
help
Zoektocht naar nationale beleidsruimte in de EU-richtlijnen voor het milieu- en natuurbeleid : een vergelijking van de implementatie van de Vogel- en Habitatrichtlijn, de Kaderrichtlijn Water en de Nitraatrichtlijn in Nederland, Engeland en Noordrijn-Westfalen [Boek]
Boer, S. de \ Bogaardt, M.J. \ Kersten, P.H. \ Kistenkas, F.H. \ Neven, M.G.G. \ Zouwen, M. van der \ 2010
In dit rapport is nauwkeurig uitgezocht hoe het proces van implementatie van drie EU-richtlijnen - de Vogel- en Habitatrichtlijn, de Nitraatrichtlijn en de Kaderrichtlijn Water - is verlopen in twee landen - Nederland en Engeland - en in een Duitse d ...
help
Baten van de Ecologische Hoofdstructuur : de locatie van recreatiebedrijven [Boek]
Polman, N.B.P. \ Slangen, L.H.G. \ Blaeij, A.T. de \ Vader, J. \ Dijk, J. van \ 2010
Het doel van dit onderzoek is om marktbare baten van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) voor natuurbeherende organisaties en recreatiebedrijven te onderzoeken. Om de economische betekenis van deze marktbare baten te bepalen, gaan we uit van de netto ...
help
Biodiversity of European agricultural landscapes : enhancing a high nature value farmland indicator [Boek]
Wascher, D.M. \ Eupen, M. van \ Mücher, C.A. \ Geijzendorffer, I.R. \ 2010
Depending on the amount of semi-natural vegetation, land use intensity, the presence of small landscape elements and of specific species, the biodiversity values of agricultural land can differ substantially across Europe. From the policy perspective ...
help
Towards a Soil Information System with quantified accuracy : a prototype for mapping continuous soil properties [Boek]
Brus, D.J. \ Vasat, R. \ Heuvelink, G.B.M. \ Knotters, M. \ Vries, F. de \ Walvoort, D.J.J. \ 2010
This report describes the potential and functionality of software for spatial analysis, prediction and stochastic simulation of continuous soil properties using data from the Dutch Soil Information System (BIS). A geostatistical framework and R codes ...
help
Demografie in de Natuurverkenning 2011 : achtergronddocument bij Natuurverkenning 2011 [Boek]
Veeneklaas, F.R. \ Vader, J. \ 2010
Dit document dient als input voor de omgevingsscenario's van de Natuurverkenning 2011. Het behandelt de gevolgen voor natuur en landschap van demografische ontwikkelingen tot 2040. Die effecten verlopen via het ruimtebeslag door bebouwing, openluchtr ...
help
Economische concepten voor beleidsanalyse van milieu, natuur en landschap : begrippenkader voor evaluaties en verkenningen [Boek]
Slangen, L.H.G. \ 2010
Dit rapport geeft een beschrijving van de belangrijkste economische concepten voor onderzoekers en beleidsmedewerkers op het gebied van milieu, natuur en landschap en recreatie. Het doel van het rapport is om belangrijke economische concepten en begr ...
help
Jaarrapportage 2009 : WOT-04-006 Natuurplanbureaufunctie [Boek]
Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu \ 2010
Overzicht van resultaten geboekt per projectonderdeel, zoals: compendium voor de leefomgeving; klimaatverandering natuur en ruimte; synthese ecologische kennis; synthese landschap; synthese natuur in bestuur en samenleving; informatienet terreinbehee ...
help
Jaarrapportage 2009 : WOT-04-007 Milieuplanbureaufunctie [Boek]
Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu \ 2010
Overzicht van resultaten geboekt per projectonderdeel, zoals: monitoring verduurzaming landbouw; milieubalans; ammoniakemissie milieubalans; emissie registratie voor werkgroep landboue en landgebruik; mineralenoverschotten; broeikasgassen; beschrijvi ...
help
Quick responsfunctie 2009 : verslag van werkzaamheden [Boek]
Dirkx, G.H.P. \ 2010
De Quick Responsfunctie (QRf) heeft tot doel kennis vanuit Wageningen UR beschikbaar te maken voor het MNP, wanneer MNP gevraagd wordt ad hoc vragen te beantwoorden. De werkwijze van de afzonderlijke activiteiten is afhankelijk van de aard van de ges ...
help
Uitbreidingsmogelijkheden voor groene en blauwe diensten in Nederland : ervaringen uit het buitenland [Boek]
Smits, M.J.W. \ Polman, N.B.P. \ Westerink, J. \ 2010
Binnen dit onderzoek zijn we met name geïnteresseerd in maatschappelijke diensten gericht op milieu, natuur en landschap. Daarom richten we ons op groene en blauwe diensten. Met groene diensten wordt bedoeld: diensten (uitgevoerd door boeren) voor na ...
help
Atmosferische depositie van gewasbeschermingsmiddelen : een verkenning van de literatuur verschenen na 2003 [Boek]
Deneer, J.W. \ Kruijne, R. \ 2010
In deze verkenning wordt een inventarisatie gegeven van literatuur over atmosferische depositie die na 2003 is verschenen. Er wordt getracht inzicht te krijgen in hoeverre er sprake is van een kwantitatief verband tussen het landbouwkundig gebruik va ...
help
Grondprijskaarten 1998-2008 [Boek]
Kuhlman, J.W. \ Luijt, J. \ Dijk, J. van \ Schouten, A.D. \ Voskuilen, M.J. \ 2010
Prijzen van landbouwgronden zijn van belang voor het natuur- en landschapsbeleid. Enerzijds omdat ze een indicatie kunnen zijn van aanstaande veranderingen in het landschap, anderzijds vanwege hun relevantie voor de verwerving van landbouwgrond voor ...
help
Verantwoording van de methodiek 'Kwalitatieve monitor Systeeminnovaties verduurzaming landbouw' [Boek]
Groot, A.M.E. \ Gerritsen, A.L. \ Borgstein, M.H. \ Bos, E.J. \ Wielen, P. van der \ 2010
Dit werkdocument geeft een beschrijving van een kwalitatieve monitoringsmethodiek die gebruikt is binnen het project ‘Monitor systeeminnovaties verduurzaming landbouw’. In dit project zijn drie systeeminnovaties gericht op een verduurzaming van de la ...
help
Monitoring functionele agrobiodiversiteit : achtergronddocument bij 'Kwalitatieve monitor systeeminnovaties verduurzaming landbouw' [Boek]
Groot, A.M.E. \ Gerritsen, A.L. \ 2010
Dit onderzoek richt zich op de percepties over de ontwikkeling van de systeeminnovatie ’Functionele agrobiodiversiteit’ als één van de graadmeters voor de verduurzaming van de landbouw. Hiertoe zijn interviews gehouden met respondenten uit de primair ...
help
Financieringsconstructies voor landschap [Boek]
Vreke, J. \ 2010
Landschap wordt door verschillende partijen gemaakt en gebruikt waardoor er een discrepantie bestaat tussen het feitelijke en het gewenste landschap. Realisatie van gewenst landschap vereist een vergoeding voor de grondgebruiker, die omdat landschap ...
help
Modelling of intensive and extensive farming in CLUE [Boek]
Temme, A.J.A.M. \ Verburg, P.H. \ 2010
This report presents a method to model agricultural land use intensity in Europe. The method is intended as an extension of land use modelling framework EURURALIS, and will allow EURURALIS to predict the effect on land use intensity of future policy ...
help
Rol en betekenis van commissies voor gebiedsgericht beleid [Boek]
Slangen, L.H.G. \ Jongeneel, R.A. \ Polman, N.B.P. \ Lianouridis, E. \ Leneman, H. \ Sonneveld, M.P.W. \ 2010
Provincies maken bij de vormgeving en uitvoering van gebiedgericht beleid vooral gebruik van adviescommissies en nauwelijks van bestuurscommissies. Het takenpakket van de adviescommissies overstijgt in de meeste gevallen hun wettelijke bevoegdheden. ...
help
Jaarrapportage 2008 : WOT-04-003 Advisering Natuur en Milieu [Boek]
Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu \ 2009
help
Jaarrapportage 2008 : WOT-04-006 Natuurplanbureaufunctie [Boek]
Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu \ 2009
help
Jaarrapportage 2008 : WOT-04-001 Koepel (Communicatie, Kwaliteit en Management) [Boek]
Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu \ 2009
help
Milieueffectiviteit en kosten van maatregelen gewasbescherming [Boek]
Spruijt, J. \ Spoorenberg, P.M. \ Schreuder, R. \ 2009
Uit de tussenevaluatie van de Nota Duurzame Gewasbescherming van 2006 blijkt dat de milieubelasting vanuit de landbouw flink gedaald is en dat geïntegreerde gewasbescherming steeds meer wordt toegepast. Toch worden de normen voor waterkwaliteit nog v ...
help
Natuurgericht milieubeleid voor Natura 2000-gebieden in Europees perspectief: een verkenning [Boek]
Doorn, A.M. van \ Paulissen, M.P.C.P. \ 2009
In dit werkdocument is verkend in hoeverre de (milieu)druk op natuur in andere gebieden binnen de EU overeenkomt met die in Nederland. Met name verdroging en ammoniak zijn onder de loep genomen. Voor twee casusgebieden met vergelijkbare milieudruk al ...
help
De vermaatschappelijking van het gemeenschappelijk landbouwbeleid : een inventarisatie van visies in Brussel en diverse EU-lidastaten [Boek]
Smits, M.J. \ Bogaardt, M.J. \ Eaton, D. \ Karbaukas, A. \ Roza, P. \ 2009
In dit rapport wordt voor een selectie van EU-lidstaten beschreven wat de toekomstvisies zijn voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). De visies in Nederland, Engeland, Duitsland, Frankrijk en Litouwen zijn geanalyseerd. Daarbij ligt de focus ...
help
Samenstellen van landelijke kaarten met landschapselementen, grondeigendom en beheer : technisch achtergronddocument bij de opgeleverde bestanden [Boek]
Smidt, R.A. \ Os, J. van \ Staritsky, I.G. \ 2009
Het doel van dit onderzoek is voor het Planbureau voor de Leefomgeving het actualiseren van een landelijke grondprijskaart 2001 en een landelijke eigendomskaart 2004. Om te komen tot een landelijke eigendomskaart hebben we diverse bronbestanden verza ...
help
Verkenning LARCH: omgaan met kwaliteit binnen ecologische netwerken [Boek]
Pouwels, R. \ Foppen, R.P.B. \ Wallis de Vries, M.F. \ Jochem, R. \ Reijnen, M.J.S.M. \ Kleunen, A. van \ 2009
Vanuit de taak van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) is er een grote behoefte om de realisatie van beleidsdoelen te meten en te toetsen. In het bouwwerk van de graadmeter Natuurwaarde worden zowel meetnetten als modellen gebruikt. De meetnett ...
help
Kwaliteit leefomgeving en stedelijk groen [Boek]
Vreke, J. \ Salverda, I.E. \ 2009
De bijdrage van stedelijk groen aan de kwaliteit van de leefomgeving kan verlopen via actief en passief gebruik van het groen, via aanwezigheid van het groen en via doorwerkingen van gebruik of aanwezigheid van groen. Het onderzoek is gericht op mech ...
help
Indicatoren kwaliteit landelijk gebied : uitwerking van een methode, toepassingsmogelijkheden en een set van indicatoren [Boek]
Smit, A. \ Oenema, O. \ Kolk, J.W.H. van der \ 2009
Een studie naar indicatoren voor een integrale, systematische, overzichtelijke en inzichtelijke beschrijving van de kwaliteit van het landelijk gebied. Deze kwaliteit is daarbij opgevat als een combinatie van natuurkwaliteit, landbouwkwaliteit, lands ...
help
User documentation MOVE4 v 1.0 [Boek]
Wamelink, G.W.W. \ Winkler, R.M. \ Wortelboer, F.G. \ 2009
The model MOVE4 calculates the chance of occurrence of over 900 Dutch plant species for abiotic soil conditions and physical geographical region. In this report we describe how the model can be run (technical documentation). This includes metainforma ...
help
Kavelruil en landschap : een korte verkenning naar ruimtelijke effecten van kavelruil [Boek]
Hoefs, R.M.A. \ Os, J. van \ Gies, T.J.A. \ 2009
De afgelopen jaren zijn reeds vele kavelruilprojecten ter verbetering van de productieomstandigheden van onder andere de melkveehouderij en akkerbouw ten uitvoer gebracht. Kavelruilprojecten hebben mogelijk zichtbare ruimtelijke effecten op het lands ...
help
Annual reports for 2008 : programme WOT-04 [Boek]
Statutory Research Tasks Unit for Nature & the Environment \ 2009
The present working document presents a summary in English of the 2008 results of the complete WOT programme WOT-04.The results of these projects have been applied in various products of the Netherlands Environmental Assessment Agency (PBL) and in th ...
help
Indicatoren Landelijk Gebied : werkwijze en eerste resultaten [Boek]
Oenema, O. \ Smit, A. \ Kolk, J.W.H. van der \ 2009
In opdracht van en in samenwerking met het Planbureau van de Leefomgeving (PBL) verricht Alterra een studie naar indicatoren voor ‘een integrale, systematische, overzichtelijke en inzichtelijke beschrijving van de kwaliteit van het landelijk gebied’. ...
help
Omgaan met digitale nationale beleidskaarten [Boek]
Vullings, L.A.E. \ Blok, C. \ Vonk, G. \ Heusden, M. van \ Huisman, A. \ Linge, J.M. van \ Keijzer, S. \ Oldengarm, J. \ Bulens, J.D. \ 2009
Onderzoek in het kader van "Omgaan met onzekerheid binnen ruimtelijke ordening". LNV heeft bij het publiceren van het meerjarenprogramma van Agenda Vitaal Platteland geen digitale viewer gemaakt omdat men bang was voor de interpretatie van de kaarten ...
help
Maatlat Government-Governance [Boek]
Vreke, J. \ Gerritsen, A.L. \ Kranendonk, R.P. \ Pleijte, M. \ Kersten, P.H. \ Bosch, F.J.P. van den \ 2009
In diverse publicaties wordt aangegeven dat er de laatste decennia in de relatie tussen de centrale overheid en de overige publieke en private actoren een verschuiving is opgetreden van government naar governance. Bij government bepaalt één dominante ...
help
Dilemma's en barrières in de praktijk van het natuur- en landschapsbeleid : achtergronddocument bij Natuurbalans 2009 [Boek]
Gerritsen, A.L. \ Kamphorst, D.A. \ Selnes, T.A. \ Veen, M. van \ Bosch, F.J.P. van den \ Broek, L. van den \ Broekmeyer, M.E.A. \ Donders, J.L.M. \ Fontein, R.J. \ Tol, S. van \ Wamelink, G.W.W. \ Wielen, P. van der \ 2009
De Natuurbalans is een jaarlijkse publicatie van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). In deze publicatie wordt het natuur- en landschapsbeleid van het Rijk geëvalueerd. Hoofdstuk 8 van de Natuurbalans 2009 richt zich op dilemma’s en barrières r ...
help
Protocol voor validatie van het nutriëntenemissiemodel STONE op meetgegevens uit het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid [Boek]
Salm, C. van der \ Boumans, L.J.M. \ Heuvelink, G.B.M. \ Leeuwen, T.C. van \ 2009
In dit rapport wordt een protocol beschreven voor de validatie van het nutriëntenmodel STONE op gemeten concentraties in drains en grondwater, en gemeten mestgift. Rekening is gehouden met de beschikbaarheid van data en de daarbij behorende onzekerhe ...
help
Kosten voor habitattypen in Natura 2000-gebieden : toepassing van de methode Kosteneffectiviteit natuurbeleid [Boek]
Oltmer, K. \ Bommel, K.H.M. van \ Clement, J. \ Jong, J.J. de \ Rudrum, D.P. \ Schouwenberg, E.P.A.G. \ 2009
Deze studie beschrijft de berekening van de kosten voor het natuurbeleid in de Natura 2000-gebieden, gebaseerd op de aanwezige habitattypen. De kosten zijn afgeleid van het benodigde beheer en de milieutekorten rond vermesting en verdroging. De liggi ...
help
Model instruments for marine biodiversity policy : a quick scan [Boek]
Klok, C. \ Hille Ris Lambers, R. \ Vries, P. de \ Tamis, J.E. \ Wijsman, J.W.M. \ 2009
The Netherlands Envrionmental Assessment Agency (PBL) developed several biodiversity models for the terrestrial environment to support policy making and evaluation. For the marine environment currently such modelling instruments are lacking. This rep ...
help
Advies bemonstering bodem voor differentiatie van fosfaatgebruiksnormen [Boek]
Ehlert, P.A.I. \ 2009
De fosfaatgebruiksnormen van de Meststoffenwet worden vanaf 2010 gedifferentieerd naar de fosfaattoestand van de bodem. Daarbij zullen drie klassen worden onderscheiden, namelijk laag, ‘neutraal’ en hoog. Om deze fosfaattoestand van de bodem te bepal ...
help
Actualisatie excretiecijfers landbouwhuisdieren voor forfaits regeling Meststoffenwet [Boek]
Tamminga, S. \ Jongbloed, A.W. \ Bikker, P. \ Sebek, L. \ Bruggen, C. van \ Oenema, O. \ 2009
LNV heeft de Commissie van Deskundigen Meststoffenwet (CDM) gevraagd voor de diercategorieën uit de meststoffenwet de excretiecijfers te valideren en zo nodig te actualiseren. De hiervoor in het leven geroepen werkgroep heeft de forfaits uit de mests ...
help
Quick scan gebruik catalogus groenblauwe diensten [Boek]
Dirkx, G.H.P. \ Bosch, F.J.P. van den \ 2009
Sinds de Europese Commissie de Catalogus groenblauwe diensten heeft goedgekeurd, is het eenvoudiger om groenblauwe diensten te organiseren. In de Quick Response functie van de WOT Natuur & Milieu is een korte verkenning uitgevoerd van de mate waarin ...
help
Complexiteit van nutriëntenlimitaties in oppervlaktewateren [Boek]
Loeb, R. \ Verdonschot, P.F.M. \ 2009
Voor het oplossen van eutrofiëringsproblemen is het van belang te weten welk nutriënt er sturend is voor het optreden van deze effecten. In aquatische systemen is de bepaling van het groeilimiterende (sturende) nutriënt lastig, doordat toename van di ...
help
Tegenkrachten natuur : korte verkenning van de weerstand tegen aankopen van landbouwgrond voor natuur [Boek]
Dirkx, G.H.P. \ Verburg, R.W. \ Wielen, P. van der \ 2009
Via een korte verkenning is getracht zicht te krijgen op de achtergronden van het verzet tegen de aankoop van landbouwgronden voor natuur. De verkenning is uitgevoerd door een analyse van berichten in de pers en een serie interviews met landbouwecono ...
help
Inventarisatie en beheerskosten van landschapselementen [Boek]
Jong, J.J. de \ Os, J. van \ Smidt, R.A. \ 2009
Deze studie richt zich op opgaande landschapselementen, ofwel landschapselementen met een opgaande, houtige, begroeiing. Hierbij moet gedacht worden aan onder andere houtwallen, singels, bomen, kleine bosjes en heide (< 0,5 ha) en heggen en hagen. Ee ...
help
Monitoring recreatiegedrag van Nederlanders in landelijke gebieden : jaar 2006/2007 [Boek]
Goossen, C.M. \ 2009
Om het recreatiegedrag te kunnen monitoren, neemt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) deel aan het Continu VrijeTijds Onderzoek (CVTO). Voor het CVTO worden wekelijks circa 350 personen van 0 jaar en ouder ondervraagd over hun vrijetijdsactivit ...
help
Verdrogingsbestrijding in het tijdperk van het Investeringsbudget Landelijk Gebied : een verslag van casusonderzoek in de provincies Drenthe, Noord-Brabant en Noord-Holland [Boek]
Gerritsen, A.L. \ Kranendonk, R.P. \ Vreke, J. \ Bosch, F.J.P. van den \ Pleijte, M. \ 2009
Met de invoering van het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) is de bestrijding van de mate van verdroging van natuur, het verdrogingsbeleid, opgenomen in de prestatieafspraken tussen Rijk en provincie en daarmee onderdeel geworden van het integ ...
help
Ammoniakemissie uit de landbouw in 2006 en 2007 [Boek]
Luesink, H.H. \ Blokland, P.W. \ Hoogeveen, M.W. \ Wisman, J.H. \ 2009
In opdracht van het Planbureau voor de Leefomgeving en de WOT Natuur & Milieu heeft LEI Wageningen UR de definitieve berekening van de ammoniakemissie voor 2006 en een voorlopige berekening voor 2007 uitgevoerd. Deze rapportage is een verantwoording ...
help
Herfotografie van landschappen : landschapsfoto's van de 'Collectie de Boer' als uitgangspunt voor het in beeld brengen van ontwikkelingen in het landschap in de periode 1976-2008 [Boek]
Kruit, J. \ Veer, P.M. \ 2009
De fotocollectie die Dirk Sijmons bij zijn vertrek van de Academie van Bouwkunst in beheer heeft gekregen blijkt in de periode 1975-76 door Hubert de Boer te zijn gemaakt in opdracht van de directie van de afdeling Landschapsarchitectuur van de Acade ...
help
Achtergronddocument Nulmeting Effectindicatoren Monitor Agenda Vitaal Platteland [Boek]
Agricola, H.J. \ Strien, A.J. van \ Boone, J.A. \ Dolman, M.A. \ Goossen, C.M. \ Vries, S. de \ Wulp, N.Y. van der \ Groenmeijer, L.M.G. \ Lukey, W.F. \ Til, R.J. van \ 2009
Deze Monitor Agenda Vitaal Platteland (AVP) is een systeem waarin eenduidige gegevens worden opgenomen voor monitoring van (maatschappelijke) effecten, resultaten en prestaties van de beleidsdoelstellingen van LNV. De nulmetingen betreffen: natuur, l ...
help
Draagvlakonderzoek in de steigers : een voorstudie naar indicatoren om maatschappelijk draagvlak voor natuur en landschap te meten [Boek]
Bakker, H.C.M. de \ Koppen, C.S.A. van \ 2009
In deze studie wordt een denkkader geboden voor toekomstig onderzoek naar maatschappelijk draagvlak voor natuur en landschap met het oog op de ontwikkeling van een bruikbare indicatorset. Door een brede omschrijving van draagvlak als startpunt te kie ...
help
Keuzes in het internationale biodiversiteitsbeleid : verkenning van de beleidstheorie achter de internationale aspecten van het Beleidsprogramma Biodiversiteit (2008-2011) [Boek]
Kamphorst, D.A. \ 2009
De aanleiding voor dit onderzoek was het verschijnen van het Beleidsprogramma Biodiversiteit (2008-2011) in de zomer van 2008. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) is hierin gevraagd om het programma te evalueren, waaronder ook de Nederlandse ac ...
help
Leefomgevingsindicatoren landelijk gebied : inventarisatie naar stand van zaken over geurhinder, lichthinder en fijn stof [Boek]
Gies, T.J.A. \ Jeurissen, L.J.J. \ Staritsky, I. \ Bleeker, A. \ 2009
De laatste tijd zijn er nieuwe thema’s die een rol spelen voor de kwaliteit van het landelijk gebied. Dit zijn met name de thema’s geur, fijn stof en licht. Vooral voor de thema’s licht (kunstlicht kassen) en geur (bij mest uitrijden en stal- en opsl ...
help
Storende elementen in het landschap: welke, waar en voor wie? : bijlage bij WOt-paper 1 - Krassen op het landschap [Boek]
Wulp, N.Y. van der \ Farjon, J.M.J. \ Veeneklaas, F.R. \ 2009
Dit onderzoek bouwt voort op twee publicatie van de WOT Natuur & Milieu: Verrommelt het platteland onder stedelijke druk? (Veeneklaas et al., 2004, Planbureaurapport 22) en Verrommeling in Nederland (Veeneklaas et al., 2006, WOt-rapport 6). Daar is g ...
help
Natuur, landschap en het landelijk gebied : achtergronddocument bij Natuurbalans 2009 [Boek]
Verburg, R.W. \ Sanders, M.E. \ Dirkx, G.H.P. \ Knegt, B. de \ Kuhlman, J.W. \ 2009
Het landelijk gebied beslaat circa 70% van het grondoppervlak van Nederland. Om de biodiversiteit en de landschappelijke waarden te beschermen, heeft het Rijk de Ecologische Hoofdstructuur en Nationale Landschappen aangewezen. Buiten deze rijkspriori ...
help
Relatie recreatie en natuur : achtergronddocument bij Natuurbalans 2009 [Boek]
Fontein, R.J. \ Boer, T.A. de \ Breman, B.C. \ Goossen, C.M. \ Henkens, R.J.H.G. \ Luttik, J. \ Vries, S. de \ 2009
Dit rapport vormt een naslagwerk bij de Natuurbalans 2009. Het geeft een overzicht van de gegevens over de relatie tussen recreatie en natuur. Alterra heeft deze relatie geïnventariseerd en geanalyseerd in opdracht van het Planbureau voor de Leefomge ...
help
Quickscan Natura 2000 en Programma Beheer : een vergelijking van Programma Beheer met de soorten en habitats van Natura 2000 [Boek]
Bouwma, I.M. \ 2009
Nederland is bezig om voor de Europese Vogel en Habitatrichtlijn 162 gebieden aan te wijzen als Natura 2000-gebieden. In deze gebieden dient goed beheer ervoor zorg te dragen dat de instandhoudingstoestand van de soorten en habitats waarvoor de gebie ...
help
Jaarrapportage 2008 : WOT-04-002 Onderbouwend onderzoek [Boek]
Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu \ 2009
help
Jaarrapportage 2008 : WOT-04-007 Milieuplanbureaufunctie [Boek]
Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu \ 2009
help
Werkprogramma 2008 : Unit Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOT-04), programma 001/003/005 [Boek]
Hinssen, P.J.W. \ 2008
help
Jaarrapportage 2007 : WOT-04-006 Natuurplanbureaufunctie [Boek]
Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu \ 2008
help
Jaarrapportage 2007 : WOT-04-005 M-AVP (Monitoring Agenda Vitaal Plattenland) [Boek]
Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu \ 2008
help
Tussen de bomen het geld zien : Programma Beheer en vergelijkbare regelingen in het buitenland (een quick-scan) [Boek]
Smits, M.J. \ Bogaardt, M.J. \ Eaton, D. \ Roza, P. \ Selnes, T. \ 2008
Het Programma Beheer is per 1 januari 2007 opgegaan in het Investeringsbudget Landelijk gebied (ILG). De regelingen die vallen onder Programma Beheer zijn overgedragen aan de provincies. De centrale vraag van dit onderzoek is: Wat zijn de overeenkoms ...
help
Habitat Allocation to Maximize BiOdiversity : a technical description of the HAMBO model [Boek]
Groeneveld, R.A. \ Rudrum, D.P. \ 2008
To evaluate the cost-effectiveness of spatial allocations of nature conservation, it is necessary that a benchmark allocation can be known that achieves the maximum ecological value at given costs. This calls for an optimisation model that takes into ...
help
Economische effecten van inzet van landbouwsubsidies voor milieu, natuur en landschap in Nederland : achtergrond bij MNP-rapport Opties voor Europese landbouwsubsidies [Boek]
Helming, J.F.M. \ Schrijver, R.A.M. \ 2008
Doel van dit onderzoek is inzicht te krijgen in de gevolgen van inzet van landbouwsubsidies voor milieu-, natuur- en landschapsmaatregelen, voor de productie en het sectorinkomen van de Nederlandse landbouw en de melkveehouderij in het bijzonder. Het ...
help
Beheers- en ontwikkelingsplan 2007 : kennismodel effecten landschap kwaliteit, monitoring schaal, belevingsGIS [Boek]
Roos-Klein Lankhorst, J. \ 2008
Dit tweede Beheers- en Ontwikkelingsplan geeft een visie op het beheer en de verdere ontwikkeling van drie MNP-modellen voor de graadmeters Landschap, Beleving en Recreatie, voor de periode 2007. Het is gebaseerd op het eerste Beheers- en Ontwikkelin ...
help
Kennis over de effecten van EU-beleid op natuur en landschap [Boek]
Smits, M.J.W. \ Bogaardt, M.J. \ 2008
Doel van het onderzoek is een actueel overzicht te geven van de beschikbare kennis van 1. effecten van de uitvoering van landbouwmilieumaatregelen, 2. de Nitraatrichtlijn, en 3. de overgang naar bedrijfstoeslagen, op natuur en landschap. Daarbij zal ...
help
Aansturing en kosten van het natuurbeheer : ecologische effectiviteit regelingen natuurbeheer [Boek]
Wijk, M.N. van \ 2008
In het kader van de Ecologische evaluatie van de regelingen voor natuurbeheer die het Milieu- en Natuurplanbureau in 2006/2007 heeft uitgevoerd, is onder meer onderzoek gedaan naar proces- en bestuurskundige aspecten van de regelingen voor natuurbehe ...
help
Gevoeligheids- en onzekerheidsanalyse van SUMO [Boek]
Wamelink, G.W.W. \ 2008
Het model SUMO2 simuleert de vegetatieontwikkeling en biomassa-ontwikkeling voor de meeste vegetatietypen die in Nederland voorkomen. Het is geïntegreerd in het model SMART2, dat bodemprocessen simuleert. Beide modellen doen op jaarbasis uitspraken o ...
help
Verkenning Europese versie van de website www.daarmoetikzijn.nl [Boek]
Goossen, C.M. \ Meeuwsen, H.A.M. \ Franke, G.J. \ Kuyper, M.C. \ 2008
In Europa wordt het landschap steeds belangrijker. Er wordt op allerlei manieren onderzoek gedaan naar wensen die mensen hebben voor de leef- of recreatieomgeving. Vaak in de vorm van (dure) enquêtes. Een nieuwe methode via het principe van ”first gi ...
help
Verkenning van de mogelijkheden voor de ontwikkeling van een metamodel voor de uitspoeling van stikstof uit landbouwgronden [Boek]
Salm, C. van der \ Hoogland, T. \ Walvoort, D.J.J. \ 2008
Op basis van een groot aantal runs van SWAP/ANIMO is een metamodel voor de voorspelling van de stikstofuitspoeling ontwikkeld. In deze studie zijn twee verschillend benaderingen gevolgd om een metamodel te ontwikkelen: (i) een (statistisch) model waa ...
help
Boomkwekerij en aardkunde in Nederland [Boek]
Maas, G.J. \ Reuler, H. van \ 2008
In opdracht van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) is een verkennend onderzoek uitgevoerd naar het effect van de sector boomkwekerij op de kwaliteiten van het landschap die samenhangen met het reliëf en de bodem. De vraag in dit onderzoek is o ...
help
Relatie tussen bodem, atmosfeer en vegetatie in het Landelijk Meetnet Flora (LMF) [Boek]
Dobben, H.F. van \ Wegman, R.M.A. \ 2008
Het Landelijk Meetnet Flora (LMF) is een landelijk meetnet van ca. 11.000 permanente kwadraten (pq’s) die met intervallen van enkele jaren worden opgenomen. Een van de doelen van het LMF is het signaleren van landelijke veranderingen in milieuconditi ...
help
SWASH manual 2.1 : user's guide version 2 [Boek]
Berg, F. van den \ Adriaanse, P.I. \ Roller, J.A. te \ Vulto, V.C. \ Groenwold, J.G. \ 2008
Spray drift, drainage and run-off are three major routes of pesticide entry into surface waters. Using spray-drift deposition tables and the MACRO, PRZM and TOXSWA models the exposure concentrations in surface waters can be assessed. Exposure scenari ...
help
Jurisprudentiemonitor natuur 2005-2007 : rechtsontwikkelingen Natura 2000 en Ecologische Hoofdstructuur [Boek]
Kistenkas, F.H. \ Kuindersma, W. \ 2008
In 2007 deed de Raad van State een baanbrekende uitspraak over de door de communautaire jurisprudentie geëiste zekerheid bij de habitattoets. Anders dan het Europese Hof van Justitie (HvJEG) eist de Raad van State geen zekerheid op het moment van ver ...
help
Protocol beoordeling stoffen Meststoffenwet : versie 1.1 [Boek]
Dijk, T.A. van \ Driessen, J.J.M. \ Ehlert, P.A.I. \ Hotsma, P.H. \ Montforts, M.H.M.M. \ Plessius, S.F. \ Oenema, O. \ 2008
Deze publicatie geeft antwoord op de vraag ‘hoe rest- of afvalstoffen beoordeeld moeten worden om te kunnen worden aangewezen als meststof’. Een dergelijke aanwijzing is mogelijk indien is komen vast te staan dat er geen landbouwkundige of milieukund ...
help
Ammoniakemissies uit de landbouw in Milieubalans 2006: uitgangspunten en berekeningen [Boek]
Hoogeveen, M.W. \ Luesink, H.H. \ Mokveld, L.J. \ Wisman, J.H. \ 2008
Met het oog op de Milieubalans 2006 en de emissieregistratie maakte het LEI een berekening van de ammoniakemissie over 2004, met voorlopige berekeningen over 2005. De berekeningen zijn gemaakt met het mest- en ammoniakmodel (MAM). Uitgangspunten voor ...
help
Tot elkaar veroordeeld? : het belang van gebiedsprocessen voor de natuur [Boek]
Selnes, T.A. \ Wielen, P. van der \ 2008
Met het Investeringsbudget landelijk gebied (ILG) raken het natuurbeleid en de vele gebiedsprocessen in Nederland steeds meer met elkaar verstrengeld. De vraag hier is op welke manier gebiedsprocessen bijdragen aan de uitvoering van het natuurbeleid. ...
help
LARCH Status A [Boek]
Pouwels, R. \ Greft, J.G.M. van der \ Adrichem, M.H.C. van \ Kuipers, H. \ Jochem, R. \ Reijnen, M.J.S.M. \ 2008
LARCH is a model that is used by the Netherlands Environmental Assessment Agency (PBL) for ex-ante and ex-post evaluations of Dutch nature policies. LARCH generates the potential habitat networks of a species. LARCH will not predict the actual distri ...
help
Quick scan naar de processen bij het opstellen van beheerplannen van Natura 2000-gebieden : een eerste verkenning bij provincies, Rijkswaterstaat en Dienst Landelijk Gebied [Boek]
Verburg, R.W. \ Jorritsma, I.T.M. \ Dirkx, G.H.P. \ 2008
Op dit moment zijn provincies druk bezig met het opstellen van de beheerplannen. Vooral nu voor de provincies de implementatieprocedure in zoverre is veranderd, dat eerst de beheerplannen mogen worden opgesteld alvorens tot aanwijzing wordt overgegaa ...
help
Verkenning CBD 2010-indicatoren zoetwater : inventarisatie en uitwerking relevante indicatoren voor Nederland [Boek]
Lange, H.J. de \ Arts, G.H.P. \ Verberk, W.C.E.P. \ 2008
Nederland is één van de partijen van het Verdrag inzake Biologische Diversiteit (Convention on Biological Diversity - CBD). Eén van de hoofddoelstellingen is om in 2010 de achteruitgang van biodiversiteit te stoppen. Doel van dit onderzoek is om te i ...
help
Verbeteringen voor de Natuurplanner [Boek]
Wamelink, G.W.W. \ Reinds, G.J. \ Mols-Dijkstra, J.P. \ Kros, J. \ Wieggers, H.J.J. \ 2008
Tijdens de ontwikkeling en toepassing van de modellen SMART2, SUMO2 en MOVE, alle onderdeel van de Natuurplanner het modelinstrumentarium van het Milieu- en Natuurplanbureau1, is een aantal problemen aan het licht gekomen. In dit werkdocument wordt e ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.