Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 1698

 • help
 • uw selectie
 • export
  U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: reeks-ppn==189882468
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Crop protection and pesticide risk assessment Myanmar : towards sustainable agricultural and export of high value crops [Boek]
Peeters, F. \ Meggelen, J. van \ Schepers, H. \ 2015
help
Ecosysteemherstel in Nederland: een quick-scan naar kansen [Boek]
Broekmeyer, M.E.A. \ Hendriks, C.M.A. \ Kamphorst, D.A. \ Bugter, R.J.F. \ 2015
In 2020 moet Nederland aan zowel de CBD als de Europese Unie aangeven hoe men aan het 15% hersteldoel heeft gewerkt. In dit kader wil het ministerie van Economische Zaken graag weten welke visies op ecosysteemherstel er in ons land zijn, op welke man ...
help
Deelonderzoeken in en nabij het natuurgebied Geelbroek (fase 3) : effectiviteit buisdrainage, onderlinge samenhang van grondwaterstanden gemeten in ondiepe peilfilters en vergelijking historische en huidige grondwatertrap [Boek]
Vroon, H.R.J. \ Massop, H.T.L \ 2015
Bij de herinrichting van Geelbroek als natuurgebied wordt de waterhuishoudkundige inrichting van het gebied aangepast, voornamelijk door het te vernatten. Dit gebeurt door het laten dempen en dichtgroeien van sloten waardoor de afvoer van water wordt ...
help
Boomkronen afleiden uit het Actueel Hoogtebestand Nederland : kwaliteitsaspecten rondom het geautomatiseerd in kaart brengen van bomen op basis van het AHN2-bestand [Boek]
Meijer, M. \ Rip, F. \ Benthem, R. van \ Clement, J. \ Sande, C. van der \ 2015
Alom wordt erkend dat bomen belangrijk zijn. Zowel voor de mens, de natuur als het klimaat. Recentelijk is een procedure ontwikkeld om op basis van het nationale Nederlandse hoogtebestand AHN2 een bestand te genereren met alle boomkronen in Nederland ...
help
GLB en ecological focus area's : oefenen op Schouwen-Duiveland [Boek]
Stortelder, A.H.F. \ Schaminée, J.H.J. \ 2014
Het oefenen met ecological focus area's op Schouwen-Duiveland is een regionale verkenning van de mogelijkheden om tot een invulling te komen van het nieuwe GLB op akkerbouwbedrijven. Met deze verkenning wil het ministerie inzicht verkrijgen in de str ...
help
Op zoek naar de verbinding : handelingsperspectieven voor het Rijk om concurrentiekracht van regio’s te versterken [Boek]
Fontein, R.J. \ Linderhof, V. \ Coninx, I. \ Michels, R. \ Pleijte, M. \ Kranendonk, R. \ Kruit, J. \ 2014
Deze notitie schetst handelingsperspectieven voor het Rijk om vanuit haar rol en verantwoordelijkheden concurrentiekracht van regio’s te versterken. Op basis van uitgebreid onderzoek in drie regio’s 1) co-siting in het haven- en industriecomplex, 2) ...
help
Ontsnipperingsplan Naardermeer : advies voor faunapassages bij de spoorlijn [Boek]
Grift, E.A. van der \ Ottburg, F.G.W.A. \ 2014
In opdracht van de Vereniging Natuurmonumenten is onderzocht wat de beste manier is om de versnipperingseffecten van de spoorlijn Weesp-Hilversum in het Naardermeer op te heffen. Het onderzoek geeft antwoord op de vragen: (1) Waarom is ‘ontsnippering ...
help
Fosfaattoestand en fosfaatgebruiksnorm : betekenis van het fosfaat-bufferend vermogen van de bodem: ontwerp van een protocol [Boek]
Ehlert, P. \ Chardon, W. \ Burgers, S. \ 2014
Bodems verschillen in de mate waarin fosfaat wordt vastgelegd en beschikbaar is voor gewas en de mate waarin fosfaat weglekt en daardoor in fosfaatbufferend vermogen. Dit rapport onderzoekt de betekenis van het fosfaatbufferend vermogen van de bodem ...
help
Trilateral Wadden Sea World Heritage Foundation : exploring added value, strategy and organisation [Boek]
During, R. \ Coninx, I. \ Simeonova, V. \ 2014
Once the Danish part of the Wadden Sea has been accepted for the UNESCO World Heritage List (expected in 2014), the whole of the Wadden Sea will then be enlisted and this offers new opportunities and obligations for integrative and integral managemen ...
help
Leren van landbouw op peil : evaluatie van een experiment met zelfsturing in het waterbeheer [Boek]
Kuindersma, W. \ Breman, B.C. \ 2014
Dit rapport gaat over het project Landbouw op Peil. Een project van vier Oostelijke waterschappen waarin op vijftien boerenbedrijven is geëxperimenteerd met klimaatadaptatie. In dit rapport beschrijven we de manier waarop het project is geïmplementee ...
help
Explorative study of phosphorus recovery from pig slurry : laboratory experiments [Boek]
Schoumans, O.F. \ Ehlert, P.A.I. \ Nelemans, J.A. \ Tintelen, W. van \ Rulkens, W.H. \ Oenema, O. \ 2014
Here, we report on laboratory experiments with the aim to explore cheap and innovative techniques. The main focus of the experiments was to lower the P-content in pig slurry with 25%. In that case, in principle all manure produced in the Netherlands ...
help
Toetsing aannames populatiemodel Grauwe Gans : vergelijking aannames habitatgebruik en kuikenoverleving met feitelijke situatie [Boek]
Schotman, A.G.M. \ Jansman, H.A.H. \ Hammers, M. \ Baveco, H. \ Melman, Th.C.P. \ 2014
Met een eerder ontwikkeld individu-gebaseerd, ruimtelijk expliciet populatie-dynamisch model zijn scenarioberekeningen uitgevoerd waarin verschillende vormen van aantalsregulatie met elkaar worden vergeleken: eieren onklaar maken, afschot ruiperiode, ...
help
Effect zout Volkerak-Zoommeer op de zoetwatervoorziening van de landbouw : berekening droogte- en zoutschade met €ureye 2.1 voor Tholen, St. Philipsland, Oostflakkee, Reigersbergsche en PAN-polders [Boek]
Schipper, P.N.M. \ Janssen, G.M.C.M. \ Polman, N.B.P. \ Linderhof, V.G.M. \ Bakel, P.J.T. van \ Massop, H.T.L. \ Kselik, R.A.L. \ Stuyt, L.C.P.M. \ 2014
Het Rijk overweegt om het Volkerak-Zoommeer weer zout te maken, omwille van ecologische redenen en problemen die er zijn geweest met de waterkwaliteit. Voorwaarde voor een zout Volkerak-Zoommeeer is dat een alternatieve zoetwatervoorziening wordt aan ...
help
Veranderingen van de zwavelbalans van de Nederlandse bodem : beantwoording van een helpdeskvraag [Boek]
Ehlert, P.A.I. \ Chardon, W.J. \ 2014
Het ministerie van Economische Zaken heeft in het kader van een helpdeskvraag zeven vragen gesteld over een verandering in het gebruik van zwavelhoudende stoffen als meststof in de landbouw. Dit rapport beantwoordt deze vragen. Maatregelen ter voorko ...
help
Bausteine für die grenzüberschreitende Vechte : ein lebendigen Flachlandfluss zwischen Emlichheim und Hardenberg [Boek]
Maas, G. \ Woestenburg, M. \ 2013
De Duits-Nederlandse rivier de Vecht wordt over de volle lengte weer zoveel mogelijk teruggebracht in een natuurlijke staat. In de studie naar de Vecht tussen Emlichheim en Hardenberg is onderzocht wat de effecten zijn van de verschillende bouwstenen ...
help
Bouwstenen voor de grensoverschrijdende Vecht : een half-natuurlijke laaglandrivier tussen Emlichheim en Hardenberg [Boek]
Maas, G. \ Woestenburg, M. \ 2014
De Duits-Nederlandse rivier de Vecht wordt over de volle lengte weer zoveel mogelijk teruggebracht in een natuurlijke staat. In de studie naar de Vecht tussen Emlichheim en Hardenberg is onderzocht wat de effecten zijn van de verschillende bouwstenen ...
help
Aanzet voor een adviessysteem voor oogst uit het bos : voor een evenwichtige nutriëntenbalans en een goede functievervulling van het bos [Boek]
Jong, J.J. de \ Briel, J.J. van den \ Vries, W. de \ Spijker, J.H. \ 2014
In Nederland zijn afspraken gemaakt om meer biomassa uit het bos te oogsten. Hierdoor kan de beschikbaarheid van voedingsstoffen afnemen. Dit rapport geeft een overzicht over de in andere landen bestaande systemen om uitputting van bosbodems tegen te ...
help
Bronnen van diffuse nutriëntenbelasting van het oppervlaktewater : evaluatie Meststoffenwet 2012: deelrapport ex post [Boek]
Groenendijk, P. \ Mulder, H.M. \ Hendriks, R.F.A. \ Bolt, F.J.E. van der \ 2014
De ex-post evaluatie van de Mestwetgeving 2012 bevat informatie over de bijdrage van verschillende bronnen aan de eutrofiering van het regionale oppervlaktewater. Dit rapport beschrijft de nieuwe methodiek waarmee de bijdragen vanuit landbouwpercelen ...
help
Fosfaatonderzoek Noorderpark : bodemonderzoek t.b.v. realisatie soortenrijke schraallanden [Boek]
Delft, S.P.J. van \ Maas, G.J. \ Brouwer, F. \ 2014
In het noordwestelijk deel van het Noorderpark is onderzoek gedaan naar de abiotische geschiktheid voor soortenrijke graslanden. Hierbij is de nutriëntentoestand en de zuurbuffer beoordeeld. Met profielbeschrijvingen is de veraardingsgraad van veenla ...
help
Mobiles for agricultural development : exploring trends, challenges and policy options for the Dutch government [Boek]
Danes, M.H.G.I. \ Jellema, A. \ Janssen, S.J.C. \ Janssen, H. \ 2014
Currently many initiatives for m-Agri Apps for smallholder development are taking place. The effectiveness and sustainability of the development is promising, however factual evidence of its impact on livelihood improvements is still rare. As a whole ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.