Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 480

 • help
 • uw selectie
 • export
  U kunt maximaal 250 titels exporteren. Verfijn uw zoekactie..
 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: reeks-ppn==326807764
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Effect van coronageluid op het gedrag van paarden - een deskstudie [Boek]
Visser, K. \ Neijenhuis, F. \ 2015
help
Minimale stroomsterkte voor euthanasie van varkens, schapen en kalkoenen : KvB- 004 "minimale stroomsterkte euthanaseren" [Boek]
Gerritzen, M.A. \ Hindle, V.A. \ 2015
Het ministerie van Economische Zaken is bezig met de voorbereiding van een aanvulling op het besluit Houders van dieren. In aanvullende regelgeving zal ten aanzien van het euthanaseren van dieren op het primaire bedrijf door niet-dierenartsen onder m ...
help
Informatiedocument leefoppervlakte : relatie tussen welzijns- en milieuregelgeving [Boek]
Ellen, H. \ Buisonje, F. de \ 2015
Er is een nauwe relatie tussen het leefoppervlak per dier en de emissie van ammoniak. Over het algemeen geeft meer oppervlak een hogere emissie. Vanuit welzijnsregelgeving zijn veelal minimale oppervlaktes voorgeschreven. In de stalbeschrijvingen van ...
help
Emissies bij gedeeltelijke onderafzuiging in stallen voor vleesvarkens en zeugen [Boek]
Aarnink, A.J.A. \ Hol, J.M.G. \ Troquet, L.M.P. \ Ogink, N.W.M. \ 2015
Varkensstallen worden tegenwoordig veelal voorzien van luchtwassers om de uitgaande lucht te reinigen van ammoniak, geur en fijnstof. Het nadeel van de huidige wijze waarop luchtwassers worden ingezet is dat het niets doet aan de luchtkwaliteit in de ...
help
Beweidbare oppervlakte en weidegang op melkveebedrijven in Nederland [Boek]
Pol-van Dasselaar, A. van den \ Blokland, P.W. \ Gies, T.J.A. \ Haan, Michel de \ Holshof, G. \ Naeff, H.S.D. \ Philipsen, A.P. \ 2015
Het doel van dit onderzoek was om antwoord te krijgen op de vraag in hoeverre weidegang nu en in de toekomst mogelijk is (zowel technisch als bedrijfseconomisch) op melkveebedrijven in Nederland gezien de grootte van de beweidbare oppervlakte. Uit de ...
help
Serbian pig sector: an overview : fact finding mission: opportunities for collaboration between Serbia and The Netherlands [Boek]
Bussel-van Lierop, A. van \ Wagenberg, C. van \ Somers, D. \ 2015
The Dutch Embassy in Belgrade, Serbia, requested Wageningen UR Livestock Research (WLR) to organize a fact finding mission to the pig sector in Serbia. The goal of the mission was to identify opportunities for Dutch companies and knowledge institutes ...
help
Anticiperen op het weer om emissie arm mest uit te rijden = Low emission manure application by anticipating on the weather [Boek]
Ipema, A.H. \ Goense, D. \ Huijsmans, J.F.M. \ 2015
help
Snelle meettechnieken voor nutriëntenbenutting bij landbouwhuisdieren [Boek]
Vrolijk, M. \ Goselink, R. \ Veldkamp, T. \ 2015
De nutriëntenbenutting van landbouwhuisdieren heeft veel aandacht. Voer moet worden omgezet in melk, vlees en eierproductie, waarbij het een uitdaging is om the voedingsstoffen zo efficiënt mogelijk te benutten en “meer met minder” te produceren. Om ...
help
Rumen by-pass copper = Koper voorbij de Pens [Boek]
Goselink, R.M.A. \ 2015
De absorptie van koper (Cu) bij herkauwers is relatief laag vanwege de interacties tussen Cu en andere bestanddelen van het rantsoen, waardoor onoplosbare complexen gevormd worden die niet worden geabsorbeerd in de dunne darm. Dit kan mogelijk verbet ...
help
Effect stalklimaat en drogestofgehalte mest op de ammoniakemissie uit vleeskuikenstallen [Boek]
Harn, J. van \ Aarnink, A. \ Blanken, K. \ Ogink, N. \ 2015
De vorming van ammoniak uit het strooisel in vleeskuikenstallen is afhankelijk van verschillende factoren zoals het klimaat (zowel in als buiten de stal), het drogestofgehalte van de uitgescheiden mest, en het drogestofgehalte, het ammoniumgehalte, d ...
help
Aanzuursystemen voor rundveedrijfmest in stallen [Boek]
Melse, R.W. \ Starmans, D.A.J. \ Ogink, N.W.M. \ 2015
Door drijfmestmest aan te zuren in de mestkelder onder de stal, kan de emissie van ammoniak gereduceerd worden. Dit aanzuren kan op twee manieren plaatsvinden: 1) Aanzuren met zwavelzuur; 2) Biologisch aanzuren, dat wil zeggen dat er zure componenten ...
help
Notitie over de geschiktheid van veenbagger en andere diepstrooiselmaterialen in een ligboxenstal voor melkvee : vrijloopstal De Groot [Boek]
Kasper, G.J. \ Galama, P. \ 2015
Een oriënterende proef met verschillende diepstrooiselmaterialen in een ligboxenstal is in opdracht van de provincie Utrecht uitgevoerd op het bedrijf van melkveehouder De Groot. In dit experiment is inzicht verkregen in het proces om bagger uit slot ...
help
Ammoniakemissie uit varkensstallen met uitloop [Boek]
Aarnink, A.J.A. \ Hol, J.M.G. \ Nijeboer, G.M. \ Mosquera, J. \ 2015
In dit project is de ammoniakemissie uit vleesvarkensstallen met een verharde uitloop bepaald op twee biologische bedrijven en in de Star+ stal op VIC Sterksel. De ammoniakemissie is hierbij modelmatig berekend op basis van gemeten parameters bij de ...
help
Effect van processtappen op overleving van micro-organismen bij mestverwerking [Boek]
Hoeksma, P. \ Aarnink, A.J.A. \ Buisonjé, F.E. de \ Rutjes, S.A. \ Blaak, H. \ 2015
help
NPK balans, N-verlies en beddingsamenstelling van vrijloopstal Hoogland in 2014 [Boek]
Boer, H. de \ 2015
Een aantal Nederlandse melkveehouders stapt de laatste jaren over van een ligboxenstal met roostervloer naar een vrijloopstal zonder boxen en met een organische bedding. Een belangrijke reden voor deze overstap is het realiseren van een beter dierenw ...
help
N-verlies en bemestende waarde van een riet/veenbaggerbedding uit een vrijloopstal bij drie verschillende opslagmethoden [Boek]
Boer, H. de \ 2015
Een toenemend aantal melkveehouders heeft interesse in de bouw van een vrijloopstal met een organische bedding, om daarmee o.a. het welzijn van de koeien te verhogen. Om de bedding voldoende droog te houden moet er regelmatig nieuw strooisel worden a ...
help
Beoordeling mogelijke PAS maatregelen : plausibiliteit van werking Agriton systeem [Boek]
Melse, R.W. \ Ogink, N.W.M. \ 2015
Beoordeling van de mogelijke werking van het AGRITON systeem om ammoniakemissie uit rundveestallen tegen te gaan. De maatregel behelst het op regelmatige basis toevoegen van een middel aan verse rundveedrijfmest in de mestkelder.
help
Emissiereductie door verneveling van probiotica over leefoppervlak : literatuurstudie en metingen bij vleesvarkens [Boek]
Ellen, H. \ Groenestein, K. \ Hol, A. \ Mosquera, J. \ Ogink, N.W.M. \ Pas, L. v.d. \ 2015
In twee identieke afdelingen met vleesvarkens is het effect gemeten van het aanbrengen van probiotica (PIP) via het vernevelen er van in de afdeling. Uit de gemeten waarden blijkt er geen significant effect te zijn van het toepassen van probiotica op ...
help
Ammoniakemissie en weidegang melkvee : verkenning weidegang als ammoniak reducerende maatregel [Boek]
Hoving, I.E. \ Holshof, G.J. \ Evers, A.G. \ Haan, M.H.A. de \ 2015
Om te zien of extra weidegang als aanvullende managementmaatregel kan worden aangemerkt om de ammoniakemissie te verminderen is een modelmatige verkenning uitgevoerd naar het effect van weidegang op de ammoniakemissie. Toename van weidegang met melkv ...
help
Borging uren weidegang van melkvee (runderen) : een verkenning van de mogelijkheden [Boek]
Gaag, M. van der \ Migchels, G. \ 2015
Vanuit de Proeftuin Natura 2000 Overijssel wordt extra weidegang als één van de mogelijkheden bekeken om ammoniakemissie te reduceren omdat mest en urine bij weidegang beter gescheiden blijven. Deze rapportage focust op de mogelijke methoden van borg ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.