Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 70

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: reeks-ppn==392171317
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Passende Beoordeling vaste vistuigvisserij in de Oosterschelde [Boek]
Wijsman, J.W.M. \ Goudswaard, P.C. \ [2015]
Voorliggende Passende Beoordeling (PB) betreft de visserij met vaste vistuigen in de Oosterschelde.
help
Feasibility study combining North Sea and Atlantic mackerel egg surveys [Boek]
Damme, C.J.G. van \ Thorsen, A. \ Brunel, T. \ Nash, R.D.M. \ 2015
Mackerel Scomber scombrus is a widely distributed species with a high economic and ecological importance. The North East Atlantic mackerel comprises three different spawning components. The Spawning Stock Biomass (SSB) index from the mackerel egg sur ...
help
Vegetatie en opslibbing in de Peazemerlannen en het referentiegebied west-Groningen: jaarrapport 2014 [Boek]
Duin, W.E. van \ Sonneveld, C. \ 2015
Deze rapportage beschrijft de monitoring in het kader van de bodemdaling onder de kwelder de Peazemerlannen, gelegen aan de Friese noordoostkust. Er wordt een overzicht gegeven van de activiteiten en meetresultaten in de kwelder en zomerpolder van de ...
help
Aanpassingen visserijgedrag en -techniek in de tongvisserij in verband met de aanlandplicht [Boek]
Trapman, B. \ Kraan, M. \ 2015
Dit rapport beschrijft de bevindingen van een verkennend onderzoek naar de ideeën die tongvissers vanuit de praktijk hebben over discards en over technische- en gedragsaanpassingen die nodig zijn om te voldoen aan de aanlandplicht. Het uitgangspunt v ...
help
Gemini T-0: passive acoustic monitoring and aerial surveys of harbour porpoises [Boek]
Geelhoed, S.C.V. \ Friedrich, E. \ Joost, M. \ Juhre, H. \ Kirkwood, R. \ Leeuwen, P.W. van \ Machiels, M. \ Stöber, N. \ Verdaat, H. \ 2015
In accordance with the monitoring and evaluation plan (MEP) for the ‘Gemini Offshore Wind Farm’ the ecological monitoring of harbour porpoises was carried out by IMARES and IBL Umweltplanung, concerning the distribution and numbers of harbour porpois ...
help
Distribution of fishing intensity of pulse- and beam trawling in the North Sea [Boek]
Machiels, M. \ 2015
Within this study, we quantify the fishing intensity that is allocated at the various sediment- and energy habitats type areas found in the North Sea by selected Dutch bottom fishing vessels. For 2010 traditional beam trawlers and for 2014 pulse traw ...
help
Wettelijke Onderzoek Taken WOT-05 Visserijonderzoek : werkafspraken en werkplan 2016 [Boek]
Verver, S.W. \ 2015
Dit rapport beschrijft het werkplan voor 2016 voor het Wettelijke taken programma Visserij onderzoek van Wageningen UR. Wageningen UR voert voor het Ministerie van Economische Zaken (EZ) een aantal programma’s met Wettelijke Onderzoek Taken (WOT) uit ...
help
Populatieschatting geiten op Bonaire [Boek]
Lagerveld, S. \ Debrot, D. \ Bertuol, P. \ Davaasuren, N. \ Neijenhuis, F. \ 2015
Op basis van 75 lijntransecten van 500 m worden in dit verslag de eerste kwantitatieve schattingen gedaan van het geitenbestand van Bonaire. Deze transecten werden met behulp van het programma Distance 6.2 via een ‘random systematic design’ over het ...
help
Resultaten van het Rijkswaterstaat JAMP 2014 monitoringsprogramma van schol (Pleuronectes platessa L.) [Boek]
Hoek-van Nieuwenhuizen, M. \ Barneveld, E. van \ 2015
In opdracht van Rijkswaterstaat zijn in 2014 door IMARES werkzaamheden uitgevoerd in het kader van het Joint Assessment and Monitoring Program van de OSPARCOM. De werkzaamheden bestonden uit het verzamelen van monsters schol waarin, naast het vastste ...
help
Roaming livestock distribution, densities and population estimates for St. Eustatius, 2013 [Boek]
Debrot, A.O. \ Hazenbosch, J.C.J. \ Piontek, S. \ Kraft, C. \ Belle, J. van \ Strijkstra, A. \ 2015
The problem of roaming livestock is a major impediment to agricultural development and nature conservation on St. Eustatius, as it also typically is on other islands in the region. In support of a government-led culling program, we here conducted a b ...
help
Flatfish pulse fishing : research results and knowledge gaps II [Boek]
Quirijns, F. \ Strietman, W.J. \ Marlen, B. van \ Rasenberg, M. \ Smith, S.R. \ 2015
The aim of this report is to present a simple and clear overview of the knowledge currently available about catches (landings and discards) of pulse fishing gears in comparison with conventional fishing gears and the effects of these new gears on the ...
help
Review van ecologische probleembeschrijvingen voor het Eems estuarium [Boek]
Baptist, M.J. \ Tamis, J.E. \ 2015
Het Eems estuarium heeft al geruime tijd te kampen met ecologische problemen van diverse aard. In het Bestuurlijk Overleg MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) NoordNederland in het najaar van 2013, is afgesproken dat rijk en ...
help
Monitoring vooroever Schelphoek Building for Nature proefvlak 2014-2017 : voortgangsrapportage ontwerp vooroeverbestorting : en T0-meting (T2014) epifauna en infauna [Boek]
Tangelder, M. \ Ysebaert, T. \ Oijen, T. van \ Kluijver, M. de \ 2015
Rijkswaterstaat voert vooroeverbestortingen uit op het deel van de dijk dat onder water ligt in de Ooster- en Westerschelde. Dit is nodig om de stabiliteit van de dijk en daarmee de waterveiligheid te kunnen blijven garanderen. Eerst werd hierbij all ...
help
WET-tests on UV-treated ballast water [Boek]
Kaag, N.H.B.M. \ 2015
Damen Shipyards has developed a barge-based ballast water management system (BWMS) that enables direct treatment of ballast water during discharge in a receiving harbour. The treatment is based upon filtration and a once-through UV-treatment. As part ...
help
Cruise report hydroacoustic survey for blue whiting (Micromesistius poutassou) with F.R.V. “Tridens” (BWHTS) 23 March-7 April 2015 [Boek]
Scoulding, B. \ 2015
This survey is part of the ICES coordinated international hydro acoustic survey for blue whiting which is carried out yearly in March/April. The other participating countries are the Faroe Islands, Ireland, Norway and Russia. IMARES, Institute for Ma ...
help
Helpdeskvraag: Variatie in de uittrek van schieraal [Boek]
Keeken, O.A. van \ Glorius, S. \ 2015
In het Nederlands Aalbeheerplan is een visverbod op aal ingesteld in de maanden september, oktober en november. Dit omdat gedurende deze periode de meeste schieraal uittrekt in Nederland. Vanuit de visserijsector bestaat behoefte aan meer flexibilite ...
help
VIP Valorisatie Reststromen (VRV) [Boek]
Poelman, M. \ Kals, J. \ Marlen, B. van \ Amerongen, A. van \ Bosch, H. van den \ 2015
In het kader van de komende aanlandingsplicht van ondermaatse vis is de sector geïnteresseerd in mogelijkheden om deze aanvoer te laten bijdragen tot het inkomen. De vraag werd gesteld welke producten zouden kunnen worden gemaakt uit visafval (snijaf ...
help
De samenstelling van discards in de demersale visserij voor valorisatie doeleinden [Boek]
Kals, J. \ Poelman, M. \ Goudswaard, K. \ 2015
Vanaf januari 2016 wordt de discard regelgeving vanuit de EU aangepast. Dit betekent dat de sector zich moet committeren aan deze regelgeving. Hierdoor zullen de niet gewenste vangsten die op dit moment nog overboord gaan, aangeland moeten worden. Er ...
help
Passende Beoordeling Natuurbeschermingswet 1998 voor project Kwelderontwikkeling Koehoal door een slibmotor [Boek]
Baptist, M.J. \ 2015
Pilotproject om het gebaggerd slib uit de haven van Harlingen te verspreiden over de wadden. In het natura 2000 gebied. Door middel van een experimentele ‘slibmotor’ wordt het sedimentaanbod langs de kust ten noordoosten van Harlingen vergroot met al ...
help
Masterplan duurzame visserij : LCA-analyse 1e fase: emissieberekeningen [Boek]
Tamis, J.E. \ Vries, P. de \ 2015
In het kader van het Masterplan Duurzame Visserij is een innovatief schip ontworpen en gebouwd: de MDV1. Het doel van dit onderzoek is om emissieberekeningen (CO2, NOx, SO2 en PM) uit te voeren aan het schip MDV1, die te vergelijken met dat van een r ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.