Groenekennis

Informatie voor professionals in voedsel en groen

 • externe gebruiker (Let opwarning)
 • Log in as
 • Over Groenekennis


  Groenekennis - Informatie voor professionals in voedsel en groen

  Groenekennis bevat artikelen uit vaktijdschriften, rapporten, video’s, presentaties, posters en websites op het gebied van landbouw, visserij, groene ruimte en voeding. Groenekennis wordt dagelijks bijgewerkt en bevat ongeveer 500.000 bronnen.

  Groenekennis is de globale view over diverse deelbestanden. Groenekennis is gevuld met alle informatie uit Groen Kennisnet, de Hydrotheek, Tuinpad, IB archief, ARTIK, bioKennis, Kennisbank Plantaardige bronnen, Kennisbank Zeldzame landbouwhuisdieren en afgesloten documentatiebestanden zoals Land Bodem Water en Consumenten- en huishoudstudies.

  Groen Kennisnet is een zeer belangrijk onderdeel van Groenekennis. De doelstelling van Groen Kennisnet is kennis delen op het gebied van Voedsel en Groen te bevorderen en te faciliteren voor een breed publiek.

  Bronnen in Groenekennis kunnen direct opgevraagd worden via een geavanceerde zoekmachine met een 'google-achtige' interface. Met filters kan ingezoomd worden op diverse aspecten, zoals Trefwoord, Collectie, Jaar en Auteur. Bovendien biedt Groenekennis gebruikers de mogelijkheid om via de E-mail geattendeerd te worden op aanvullingen in specifieke vakgebieden.
  De Tijdschriftenlijst biedt een overzicht van tijdschriften waaruit de artikelen voor Groenekennis worden geselecteerd. Door te klikken op een titel krijgt u alle artikelen uit dat tijdschrift in de Groenekennis database getoond.
  Zoeken op kaart biedt een geografische ingang op de beschikbare publicaties over de binnen dit bestand onderscheiden gebieden.

  Groenekennis is onderdeel van het bibliotheeksysteem van WUR. Praktijkgerichte publicaties en rapporten van WUR komen daardoor automatisch beschikbaar. Daarnaast wordt de database doorlopend gevuld met voor het groen onderwijs bruikbare bronnen en artikelen, video’s en websites. Het percentage online is de laatste jaren gegroeid tot tweederde van de totale aanwas per jaar. Dit percentage groeit nog steeds.

  Over

Records 1 - 20 / 209

 • help
 • uw selectie
 • export

  Bewaar titels

 • attendering
  Wij sturen u een mail met nieuwe resultaten voor deze zoekvraag: alle velden="Livestock Research rapport"
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
Sorteer op
help
Gasvormige emissies uit vrijloopstallen met houtsnipperbodems : ammoniak-, lachgas- en methaanemissie op stalniveau [Boek]
Dooren, H.J.C. van \ Hol, J.M.G. \ Blanken, K. \ Galama, P.J. \ 2019
Measurements of emission of ammonia, methane and laughing gas from compost bedded pack barnsfor dairy cows are presented. Ammonia emission was reduced by 31% but methane emissionincreased by 34% and emission of laughing gas were 14 times higher than ...
help
Vergelijking enkele sorghumrassen met snijmaïs op zandgrond : resultaten van éénjarige veldproef 2018 [Boek]
Kasper, G.J. \ Schilder, H. \ 2019
Het Waterschap Vallei en Veluwe, en LaMi hebben vergelijkend onderzoek gefinancierd van vijf sorghumgewassen en maïs op zandgrond te Woudenberg. De gemiddelde opbrengst van de vijf onderzochte sorghumgewassen was laag en gelijk aan die van maïs (11 ...
help
Vergelijking enkele sorghumrassen met snijmaïs op lössgrond : resultaten van éénjarige veldproef 2018 [Boek]
Kasper, G.J. \ Kroonen-Backbier, B. \ 2019
Waterschap Limburg, de Stichtingen Boerenbond Zuid en Boerenbond Swentibold, Pilot slim bemesten, DSG – Duurzaam Schoon Grondwater (WML), Stichting Proefboerderij Wijnandsrade en DSV zaden Nederland hebben vergelijkend onderzoek gefinancierd van vijf ...
help
Insects for Africa : developing business opportunities for insects in animal feed in Eastern Africa [Boek]
Vernooij, A.G. \ Veldkamp, T. \ Ndambi, Asaah \ 2019
help
Environmental Dairy Design for 2020 (EDD20) : ontwerpen voor huisvestingssystemen van melkvee met lage ammoniakemissie [Boek]
Puente-Rodríguez, Daniel \ Bos, A.P. \ 2019
De ambitie van het (publiek-privaat partnerschap) Environmental Dairy Design for 2020 project was om de ammoniakemissie in melkveehouderijsystemen te reduceren tot minder dan 3 kilogram per dierplaats per jaar. Dit onderzoek laat zien dat het theoret ...
help
Analyse van gedragsverandering bij het verminderen van de ammoniakemissie in de Proeftuin Veenweiden [Boek]
Galama, P. \ Timmerman, M. \ 2019
Dit rapport is een verslag van gedragsonderzoek bij pilot- en volgerboeren in Proeftuin Veenweiden. Het geeft inzicht in de belangrijkste maatregelen die genomen zijn om de ammoniakemissie te reduceren en wat daarbij motiveert en belemmert of demotiv ...
help
Aanwezigheid en dichtheden van plantparasitaire nematoden in Nederlands productiegrasland [Boek]
Boer, Herman de \ Keidel, Harm \ Schouten, Ton \ 2019
help
Verbeteren tijdstip voorjaarsbemesting op basis van bodemtemperatuur [Boek]
Holshof, G. \ Hoving, I.E. \ 2019
De temperatuursom wordt als een grove maat beschouwd voor het gewenste toedieningstijdstip van stikstofkunstmest. Mogelijk dat bodemtemperatuur hiervoor een betere schatter is. Op veengrond (KTC Zegveld) is een veldproef uitgevoerd, waarbij kunstmest ...
help
De maat van mest : perspectief van mestbewerking op de boerderij voor akkerbouwers en melkveehouders [Boek]
Dijk, W. van \ Galama, P. \ 2019
Dit rapport gaat in op de vraag: heeft het zin dat melkveehouders niet op het eigen bedrijf plaatsbare rundveedrijfmest bewerken, of is het beter om deze onbewerkt af te zetten naar akkerbouwers? De economische waarde van tien verschillende mestprodu ...
help
Effecten van ammoniak reducerende maatregelen in bedrijfsverband : scenariostudie voor proeftuin Natura 2000 in veenweidegebied [Boek]
Evers, Aart \ Haan, Michelde \ Migchels, Gerard \ Joosten, Leo \ Leeuwen, Marieke van \ 2019
Voor een intensief en extensief melkveebedrijf op veengrond zijn verschillende ammoniak reducerende maatregelen doorgerekend. Het uitkopen van bedrijven om de ammoniakuitstoot te verminderen brengt grote kosten met zich mee. Een andere mogelijkheid o ...
help
Fosfaatexcretie van mini-vleeskuikenmoederdieren van trager groeiende vleeskuikens [Boek]
Emous, R.A. van \ 2019
In de Uitvoeringsregeling van de meststoffenwet is geen specifieke categorie beschikbaar voor mini-moederdieren, die aan het einde van de productieperiode minder dan 2,4 kg wegen, van trager groeiende vleeskuikens, waardoor geen recht wordt gedaan aa ...
help
Beïnvloeding van de ammoniakemissie uit melkveestallen met roostervloer door beweiding : onderzoek op Dairy Campus [Boek]
Dooren, H.J.C. van \ Ogink, N.W.M. \ Riel, J.W. van \ Mosquera, J. \ Zonderland, J.L. \ 2019
Tijdens beweiding van melkvee verlaten de dieren de stal. Dit beïnvloedt de ammoniakemissie uit de stal. Bij terugkeer van de dieren in de stal neemt de ammoniakemissie weer snel toe. In totaal heeft beweiding een reducerend effect op de ammoniakemi ...
help
Letsel en schade bij vleeskuikens als gevolg van vangen, transport en handelingen aan de slachtlijn [Boek]
Gerritzen, Marien \ Verkaik, Jan \ Reimert, Henny \ Gunnink, Henk \ Hattum, Theo van \ Jong, Ingrid de \ 2019
help
Effectiviteit waterbad verdover bij pluimveeslachterij W. van der Meer en Zonen B.V [Boek]
Gerritzen, Marien \ Reimert, Henny \ 2018
help
Evaluatie geurverwijdering door luchtwassystemen bij stallen : deel 1: Oriënterend onderzoek naar werking gecombineerde luchtwassers en verschillen tussen geurlaboratoria / [Boek]
Melse, R.W. \ Nijeboer, G.M. \ Ogink, N.W.M. \ 2018
In deze studie is de geurverwijdering gemeten bij twee typen combi-wassers op elk twee bedrijfslocaties. De luchtwassers waren achter een varkensstal geschakeld. Per bedrijfslocatie zijn in de zomer van 2016 zes geurrendementsmetingen uitgevoerd door ...
help
StalSens-Oren: meetsystemen voor bedrijfs-monitoring van emissies in de veehouderij : deskstudie naar de mogelijkheden voor directe emissieregistratie [Boek]
Ellen, Hilko \ Dinther, Daniëlle van \ Melse, Roland \ Mosquera, Julio \ Ogink, Nico \ Ploegaert, Johan \ Vonk, Jan \ 2018
In de regulering van emissies van ammoniak, fijnstof en geur vanuit stallen in de veehouderij zijn emissiefactoren opgenomen gebaseerd op metingen aan systemen volgens een meetprotocol, waarbij de bedrijven worden beoordeeld op de aanwezigheid van de ...
help
Betekenis van plantparasitaire nematoden voor Nederlands productiegrasland [Boek]
Boer, Herman de \ 2018
help
Small scale, great opportunity: towards sustainable young livestock farming in the Amazon and the potential of the Innovation and Learning Hubs (ILHs) : a study to analyse the potential of implantation of Innovation and Learning Hubs (ILHs) for the dissemination of innovative practices in livestock farming for the mitigation of greenhouse gase [Boek]
Paiva Serôa da Motta, Raquel de \ Munch Cavalcanti, Cintia \ Brandão, Joyce \ Pereira, Mariana \ Lima, Paulo \ Domeniconi, Beatriz \ 2018
help
Emissies van endotoxinen uit de veehouderij: eindrapport endotoxine metingen = Emissions of endotoxins from animal production: final report on endotoxin measurements [Boek]
Winkel, A. \ Erbrink, J.J. \ Wouters, I.M. \ Huis in ’T Veld, J.W.H. \ Heederik, D.J.J. \ Ogink, N.W.M. \ 2018
Cijfers over de emissie van endotoxinen uit stallen zijn nodig als input voor een eventueel endotoxinetoetsingskader ter bescherming van de gezondheid van omwonenden van stallen. Daarnaast zijnemissiecijfers nodig in lopend onderzoek waarin concentra ...
help
Minder ammoniakemissie uit de melkveehouderij in het veenweidegebied : 25% reductie een haalbaar doel [Boek]
Verloop, Koos \ Verhoeff, Teus \ Oenema, Oenema \ Hoving, Idse \ Meerkerk, Barend \ Huijsmans, Jan \ Migchels, Gerard \ Haan, Michel de \ Eekeren, Nick van \ 2018
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen
<< vorige | volgende >>

Toon 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

U moet eerst inloggen om gebruik te maken van deze service. Login als Wageningen University & Research user of guest user rechtsboven op deze pagina.